Jak zvládnout zkušební dobu

Úspěšně jste prošli výběrovým řízením a bylo Vám sděleno, že nastupujete do nového zaměstnání. Kromě radosti a gratulací od Vašich nejbližších si kladete otázku, jak úspěšně zvládnout magické tři měsíce a mohli tak být zase klidnější.

První dojem je vždy jen jeden. I nástup do nového zaměstnání se řadí mezi náročné, stresové situace. Určitě Vás stálo hodně úsilí a času, než jste našli nové pracovní místo, a to obzvláště v dnešní době.

V zaměstnání nejde jen o odborné znalosti a pracovní výkony

ale také o sociální kompetence, jak budete vycházet se spolupracovníky, s vedením firmy. První týdny jsou vždy nejhorší, ale i nejdůležitější, jedná se o Vaši adaptaci i profilaci. Pro udržení rovnováhy je jistě dobré znát, kde jsou nastavené mantinely.

První den v zaměstnání

Před nástupem do nového zaměstnání si určitě projděte veškeré podklady, které Vám byly předány na výběrovém řízení, pečlivě si pročtěte internetové stránky firmy. První den Vás čeká představovací kolečko a vše nové, nová firemní kultura, noví lidé, nová jména, nové úkoly. Očekává se od Vás, že pojmete celou řadu věcí, které již budete za pár týdnů chápat i provádět automaticky. Nyní však tápete a nevíte, co je důležité, kdo je důležitý, nejste plně obeznámeni s Vaší náplní práce.

Zvolte vhodné oblečení do zaměstnání

Již při výběrovém pohovoru jste si jistě všimli, jak jsou zaměstnanci ve firmě oblečeni (vrátný, spolupracovníci, sekretářka, vedení firmy). Záleží samozřejmě i na pozici, na kterou jste přijímán. Budete-li se pohybovat mezi administrativními pozicemi, určitě nebudete pracovat v montérkách. Naopak, budete-li se pohybovat mezi stroji, jistě si nevezmete stylový oblek. Vezměte tedy v potaz všechny výše uvedené body.

Panuje-li ve firmě striktní dodržování outfitu

jistě se o tom dozvíte v pracovním řádu nebo kolektivní smlouvě. Pro první den se tedy snažte obléci dle prostředí, ve kterém budete pracovat, každopádně však dbejte, aby oblečení bylo čisté, včetně obuvi. Co budete moci v dalších dnech nosit a jak velkou volnost budete mít, záleží na Vašem okolí. Rozhodnete-li se nosit podobné oblečení jako ostatní, dáte tím najevo, že chcete patřit do firmy. Ve zkušební době je toto velmi podstatné.

Vyvarujte se zanedbaného zevnějšku

Vhodné oblečení je prostředkem k sebeuplatnění se na trhu práce. Avšak drahé oblečení Vám nepomůže, nebudete-li o sebe dbát. Nikdy by se Vám nemělo stát, že budete mít:

 • nevyčištěné boty
 • ochozené podpatky
 • zmačkané oblečení
 • umazané límečky a manžety u košile, halenky
 • flek na kravatě od omáčky
 • uvolněné, chybějící knoflíčky
 • mastné vlasy

  Není ani příjemné, je-li z Vás cítit česnek, cibule, syrečky a jiné pokrmy, zvláště čeká-li Vás jednání s kolegy či vedením firmy.

Jak si zapamatovat jména nových kolegů

Kolegové budou mít pochopení, když si hned napoprvé nezapamatujete jejich jména. Stane-li se však, že ani při třetím setkání ho oslovíte "pane..., eee", nedivte se, že se na Vás bude dívat naštvaně a vzbudíte v něm pocit, že z Vaší strany není ochota si zapamatovat jeho jméno. Máte-li špatnou paměť na jména, pomozte si například pohledem do organizačního schématu, intranetových stránek firmy, kde je u každého jména i fotografie zaměstnance.

Zapomeňte na ostych v práci a ptejte se

V prvních dnech se sice doporučuje nasávat novou firemní kulturu a pozorovat ostatní kolegy. Ovšem pozor, příliš dlouhé mlčení a pouhé pozorování Vám můžou uškodit. Každá firma používá určitá specifická označení a zkratky. Nejsou-li tato označení a zkratky vysvětlena ve firemní příručce, nezjistíte jejich význam, nezeptáte-li se. Kolegové očekávají a mají pochopení pro Vaše otázky. Zeptáte-li se však na určité základní věci třeba až po měsíci Vaší práce, vyzní Vaše otázka mírně trapně a vzbudíte u kolegů otázku, co jste vlastně celý měsíc dělali.

Tipy, které Vám pomůžou pro další dny v zaměstnání

 • Nebuďte samotáři, zajímejte se o kolegy

  Prvotní ostýchavost v novém zaměstnání je pochopitelná. Budete-li se však separovat, riskujete tím, že Vás budou ostatní neprávem považovat za namyšlenou, arogantní osobu. A začnou se k Vám chovat chladně. Například společná návštěva kantýny, nebo krátké popovídání u kopírky rozhodně neberte za ztrátu času. Při debatách, ať už pracovních či neformálních se snažte být dobrým posluchačem i přispívejte do debat vhodnými tématy. Dobré kontakty s kolegy z jiných oddělení Vám mohou značně usnadnit život. Nezapomínejte však na rovnováhu dávat a brát. Jako nový pracovník se můžete projevit ochotou pomoci jinému kolegovi například, když bude v časové tísni, nebo ponese hromadu krabic apod.

Nepodceňujte sympatie kolegů

Kolegové Vám mohou udělat z Vašeho pracovního dne i peklo.  Své kolegy nemusíte mít rádi, ale je nutné s nimi bezproblémově spolupracovat. Jednejte s nimi vždy věcně, zdvořile. Pokud by se k Vám někdo přesto choval nepřátelsky nebo hloupě, zkuste mu říci klidně, ale s důrazem, co očekáváte. Pokud se nebudete bránit, můžete si vybudovat pověst, že se s Vámi dá mávat. Neudělejte však unáhlená rozhodnutí, kterých byste později mohli litovat. Během prvních stresujících týdnů můžete vidět některé věci a situace dramatičtěji, než jaké ve skutečnosti jsou. Snažte se spíše navázat první kontakty s kolegy. Ve zkušební době jste více či méně odkázáni na pomoc svých kolegů. Při lehkovážném promarnění jejich sympatií by Váš posun v práci byl značně brzděn.

Říkejte jen to nejnutnější

Při komunikaci s kolegy v kanceláři reagujte a směřujte rozhovory k nezávazným tématům: koníčky, knihy, kino, strávený čas o víkendu, dovolená. Snažte se nezapojovat do hovorů nad pomluvami ostatních kolegů a kritizování způsobu práce, chování vedení k podřízeným apod. Za určitou dobu poznáte, s kým si můžete popovídat i o osobnějších věcech. S některými kolegy budete moci hovořit "na rovinu", s jinými se budete muset neustále hlídat. Nepřiklánějte se však ukvapeně k jednomu táboru, nemůžete ještě správně zhodnotit, zda jste nevsadili na špatného koně. Dělejte svoji práci co nejlépe a prozatím se držte stranou jakýkoliv slovních soubojů.

Jak je to s tykáním v novém zaměstnání

Jako nový zaměstnanci byste si měli dát pozor, abyste již druhý či třetí den nenabídli tykání svým kolegům. Nelze tak rychle odhadnout, zda budete mít daného kolegu rádi i za dva měsíce. V některých firmách však panují i nepsaná pravidla k tykání a vykání. Některé firmy si potrpí na celofiremní tykání, a to i s ředitelem firmy, jiné například používají tykání interně, ale při jednání s klienty a zákazníky používají vykání. Obecně v rámci jedné úrovně v hierarchii si lidé tykají, mezi jednotlivými rovinami je však tykání tabu a se sympatiemi nebo se sblížením to však nemá co společného. 

Řekněte si o zpětnou vazbu k Vaší práci

Bude-li Vaše zaškolení dobře zorganizováno a Váš nadřízený s Vámi bude pravidelně hovořit, získáte zpětnou vazbu o Vámi vykonané práci. Noví zaměstnanci však často jen spekulují, co asi by tak mohlo být pro jejich nadřízené důležité. Jak se však ukážete v prvních týdnech a měsících, jen těžko budete napravovat a měnit.

 • požádejte svého nadřízeného, aby Vám konkretizoval svá očekávání
 • ujasněte si časové rozložení úkolů
 • v případě, že nedostanete nové úkoly od nadřízeného, chopte se sami iniciativy a formulujte mu, co by bylo třeba v příštích týdnech udělat. Poznáte, zda se Vaše plány shodují s jeho očekáváním

  Tímto nejen zabráníte, že byste se vydali špatným směrem, ale budete i vědět, jak na tom jste.

Nespoléhejte se jen na paměť, dělejte si poznámky

Jste připraveni poslouchat a nasávat nové a nové informace. Vše Vám bude jasné. Jenže s novou záplavou informací a úkolů rychle zjistíte, že bez písemných poznámek budete brzo ztraceni. Nemusíte mít obavy, že byste vypadali prapodivně. Naopak, všimne-li si nadřízený či kolega, že si děláte bodové poznámky a vznášíte dotazy, bude cítit Vaše zaujetí k danému tématu. Poznámky si můžete čas od času pročítat, uvidíte, že dávají souvislost. Díky psaným poznámkám můžete zahájit Vaši iniciativu, napadnou Vás totiž nové úkoly i nápady, které přednesete nadřízenému.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18468 (novesluzby.cz#20083)


Přidat komentář