Gesta rukou a jejich význam

Víte, kde má podání ruky své kořeny? Údajně je odvozováno už z dob, kdy lidé žili v jeskyních – tehdy při setkání napřahovali dlaně, aby ukázali, že nemají zbraň. Starobylý rituál se vyvíjel, až vznikla v moderní forma podání a potřesení rukou

Podání ruky

Víte, kde má podání ruky své kořeny? Údajně je odvozováno už z dob, kdy lidé žili v jeskyních – lidé tehdy při setkání napřahovali dlaně, aby ukázali, že nemají zbraň. Toto gesto se po staletí obměňovalo a vznikla některá podobná gesta, jako pozvednutí ruky na pozdrav. Starobylý rituál se tak postupně vyvíjel, až vznikla v moderní forma podání a potřesení rukou.

Podání ruky symbolizuje přijetí a přivítání, takže než my sami vztáhneme ruku jako první, měli bychom se zamyslet nad tím, zda jsme zde vítaní. Pokud totiž nabídneme ruku a vítaní nebudeme, tlačíme druhého člověka k tomu, aby udělal něco, co nechtěl. Obvykle nastane vynucené podání ruky, což je nepříjemné.

Potřesení rukou jako znak dominance či submisivity

Potřesením rukou můžeme nevědomě vyjádřit některé své postoje - dominanci, submisivitu nebo rovnost.

Dominance se vyjadřuje tak, že dlaň při potřásání je nasměrována dolů (nemusí to být úplně k podlaze, ale vždy je to vzhledem k dlani protějšku). Naopak podřízenost člověk dává najevo tak, že dlaň bude směřovat nahoru. Účinek těchto signálů však nemůžeme brát jako definitivní, protože zde mohou působit ještě další faktory, o kterých nevíme. Charakter člověka budou doplňovat ještě dominantní anebo naopak submisivní gesta.

Jestliže si podávají ruce dvě dominantní osoby, nastává jakýsi symbolický boj, protože oba se snaží obrátit dlaň toho druhého do submisivního postavení. Vznikne tak rovnovážné postavení dlaní, přičemž ruce jsou dost pevně sevřeny.

Pokud vám bude nabídnuta ruka v dominantním postavení, je velmi těžké obrátit dlaň do podřízené pozice. Jak se tedy v takové situaci zachovat? Se současným podáním ruky vykročte levou nohou dopředu, následně udělejte krok i pravou nohou , a tak se ocitnete nalevo, v intimním prostoru dotyčné osoby. Poté překřížíte levou nohu přes pravou, celé přesunutí dokončíte a potřesete rukou. Touto technikou se napřímí postavení rukou, či se dokonce ruka protějšku obrátí směrem do submisivní pozice.

A co vy? Jak podáváte ruku? Podle výzkumů většina lidí vykračuje pravou nohou, takže při setkání s dominantním partnerem jsou znevýhodněni (nemají prostor pro manévrování). Nedovolte protějšku, aby se stal pánem situace a nacvičte si vykročení levou nohou.

Další prvky při podání ruky

Nejen dlaň obrácená směrem dolů, ale i ruka podávaná při pevném napětí paží, nebo uchopení pouze konečků prstů, značí agresivní přístup a cílem je udržet si odstup. Můžete se setkat také s tím, že iniciátor si příjemcovu paži přitáhne k sobě, což může být dva významné důvody. Buď nemá velkou sebejistotu a snaží se tak zůstat ve svém prostoru, nebo je ze svého prostředí zvyklý na dodržování menšího intimního prostoru.

Podání ruky – „rukavice“ neboli tzv. politikovo potřesení rukou

Rozlišujeme podání ruky ve stylu rukavice, neboli tzv. politikovo potřesení rukou. Při takovém podání ruky se člověk snaží navodit dojem důvěryhodnosti a počestnosti, avšak pokud se lidé vidí poprvé, má to zpravidla opačný účinek. Toto podání rukou lze praktikovat pouze mezi dobře známými lidmi, jinak jsou čestné úmysly iniciátora zpochybněny.

Podání ruky ve stylu „leklé ryby“ a „drcení rukou“

Nepříjemně na nás působí i ruka podaná ve stylu leklé ryby, obzvláště pokud je navíc studená a vlhká. Takový styl podání ruky si lidé vysvětlují obvykle tak, že daný člověk má slabý charakter. Lidé, kteří tento styl používají, si ho zpravidla vůbec neuvědomují. Nepoužíváte i vy nevědomky tento styl? Požádejte někoho známého, aby vám popsal pocity z vašeho podání ruky.

Tzv. „drtič“ naznačuje agresivní typ člověka. Na jeho stisk neexistuje žádná obranná technika, takže se klidně ostře slovně ohraďte.

Gesta rukou – mnutí dlaní, palců a prstů

Mnutím dlaní člověk naznačuje, že jeho očekávání jsou pozitivní. Pokud toto gesto použije číšník po vaší večeři, přičemž se zeptá, zda máte ještě nějaké přání, očekává spropitné.

Důležité je všímat si také rychlosti mnutí rukou, protože ta naznačuje, kdo ze situace bude mít prospěch. Pokud si váš protějšek bude mnout ruce rychle, je zde výhoda pro vás, pokud však pomalu, výsledek jednání má být prospěšný spíše pro něj.

U tohoto gesta je samozřejmě nutné vycházet i z kontextu – člověku, který čeká v zimě na tramvaj a rychle si mne ruce, je pravděpodobně zima a nic víc v tom nehledejte.

Kdo si mne palec a ukazováček, nebo konečky prstů, očekává zisk. Gesto můžete často spatřit u prodejců a obchodníků.

Gesto rukou – spojené ruce se zaklesnutými prsty

Obecně je to považováno za gesto, které značí nespokojenost a snahu potlačit negativní postoj. Gesto může mít tři podoby. Buď jsou ruce sepjaté ve výši obličeje, leží na stole, nebo volně visí v oblasti rozkroku u stojící osoby.

Gesto rukou – „věžička“

Máme na mysli gesto, kdy se ruce opírají o sebe špičkami prstů a vzniká jakoby věžička. Gesto bývá používáno především sebevědomými lidmi, protože vyjadřuje dostatek sebevědomí. Gesto má dvě základní podoby. Buď je věžička utvořena směrem vzhůru (když iniciátor hovoří a říká své názory), nebo směřuje dolů (když člověk naslouchá).

Gesto rukou – vzájemné uchopení rukou za zády

Pokud jsou ruce člověka za zády, přičemž jedna ruka je umístěna v dlani druhé ruky, značí to nadřazenost, sebedůvěru a neohroženost (dochází k odhalování břicha, srdce, hrdla).

Jinou situací je, když má člověk ruce za zády, ale jednou rukou se drží zápěstí druhé ruky. To naopak značí neklid a snahu se ovládnout (jakoby chtěl člověk zabránit útoku). Zajímavým poznatkem je také skutečnost, že čím výše za zády je ruka položená, tím větší hněv značí (uchopení předloktí nebo až horní části paže).

Gesta rukou – palec

Palec obecně svědčí o síle charakteru a ega. Použití palců v neverbální komunikaci může značit nadřazenou pozici, dominanci a agresivitu.

Palce, které vyčnívají ze zadních kapes, naznačují, že člověk se svůj dominantní postoj snaží skrývat. Dalším gestem jsou ruce složené na hrudi, přičemž palce vyčnívají směrem vzhůru. Gesto představuje jak obranný a odmítavý postoj, tak současnou nadřazenost.

Ten, kdo ukáže palcem na někoho jiného, dává najevo neúctu a vysmívá se. Může jít o situaci, kdy ukazujeme na nějaké nesympatické lidi.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18500 (novesluzby.cz#21665)


Přidat komentář