Efektivní způsob učení v každém věku

Již skončila doba, kdy jsme vystačili s informacemi a zkušenostmi, které jsme získali ze školy, či v průběhu zaměstnání. Chceme-li držet krok s novými technologiemi, je nutné flexibilně reagovat na změny pokroku. Jak si tedy účinně osvojit nové informace?

Mohlo by se zdát, že žijeme v záplavě informací. Informací ve smyslu přinášení něčeho nového je podstatně méně, než si obvykle myslíme. Snažíme se informace podchycovat, třídit, zpracovávat, ukládat v paměti a následně je používat. Ne vždy však můžeme říci, zda jsou naše snahy úspěšné. V dnešním informačním světě využíváme na jedné straně nové formy médií, počítače, komunikační prostředky, ale na druhé straně se můžeme v těchto formách ztrácet, máme problémy s rozlišováním kvality informací. Je důležité informace správně přijímat, využívat je a prezentovat.

Plánování času

Zkuste odhadnout, jak dlouho Vám může trvat, než si osvojíte určité informace. Vyčleňte si každý den určitý čas. Někdy můžete zjistit, že se Vám nebude dostávat čas k osvojení informací, který máte k dispozici, nebo že se u Vás objeví nečekané povinnosti či příležitosti. Počítejte s tím, že některé úkoly budete muset občas odložit.

Efektivní osvojení nových informací

Ať už se jedná o malé, nebo velké množství materiálů, je potřeba, abyste si osvojili určité postoje a postupy.

 • Mějte skutečný zájem a touhu si informaci zapamatovat. Nepodvádějte sami sebe.
 • Věnujte plnou pozornost tomu, co si máte zapamatovat. Neodbíhejte, nenechávejte se vyrušovat, buďte soustředění.
 • Spojte si to, co se chcete naučit, s jinými podobnými informacemi.
 • Myslete pozitivně a říkejte si: „Já si to zapamatuji".
 • Uložte si novou informaci do mysli jasně a správně hned napoprvé, když se s ní setkáte.
 • Pokud pracujete s více údaji než pěti, shrňte je do několika logicky vytvořených skupin.
 • Opakujte si nové informace do 24 hodin, po jejich prostudování, a to nejlépe před spaním.

Důležitost poznámek při osvojování nových informací

Pro zapisování poznámek používejte velký zápisník s volnými listy, abyste mohli jednotlivé strany vyjímat a průběžně uspořádat způsobem, který Vám bude vyhovovat.

 • Pište pouze na přední stranu volného listu, abyste mohli materiál přesouvat a nemuseli obracet listy.
 • Používejte různá odsazení, abyste si zapamatovali vztah mezi hlavními myšlenkami a podpůrnými myšlenkami, které je rozvíjejí.
 • Zahrňte si do svých poznámek užitečné komentáře.
 • Podtrhněte si hlavní myšlenky a klíčové pojmy barevnou tužkou.

Efektivní čtení

 • Každý den si vyberte materiál ke čtení, který si chcete přečíst, který pokládáte za relativně snadný a který vypadá čtivě (výrazní tisk, krátké řádky).
 • Čtěte rychleji, než Vám to vyhovuje. Soustřeďte se na klíčové myšlenky, ne na pohyb Vašich očí. Vaše oči se budou pohybovat automaticky rychleji, když budete rychleji chápat obsah.
 • U každé části si řekněte důvod, proč ji čtete.
 • Říkejte si svými slovy a zpaměti odpověď na otázku, kterou jste měli na mysli, když jste četli. Pokud si nemůžete vzpomenout, projděte si danou část znovu a v duchu si říkejte: „Budu si to pamatovat".
 • Měřte svou zlepšující se schopnost číst příslušný materiál rychleji.
 • Pište si všechny otázky ohledně materiálu, které Vám přijdou na mysl, nebo všechny nové postřehy, které se Vám objeví k tomu nebo příbuznému tématu.
 • Pokud se setkáte se slovem, frází, větou nebo odstavcem, jimž nerozumíte, udělejte si tužkou na okraji stránky otazník a čtěte dál. Až dojdete nakonec materiálu, vrátíte se k otazníkům. Budete mít pak jistě více informací, abyste pochopili označený materiál rychleji, než kdybyste nad ním přemýšleli již při prvním čtení.
 • Pokud začnete s nějakým současným textem, pravděpodobně zvýšíte svoji informovanost v oboru natolik, že budete moci lehčeji číst náročnější materiály.

  Všestranné čtení je mnohem důležitější než rychlé čtení. Všestrannost znamená schopnost přizpůsobit svůj způsob čtení, povaze čteného materiálu, důvodu, proč jej čteme. Zlepšení všestranného čtení přichází s vyšším stupněm informovanosti určitého oboru a se zvýšením Vaší pozornosti.

Jak na studium cizího jazyka

 • Používejte magnetofonové pásky, či CD, které doplňují většinu učebnic pro studium cizích jazyků.
 • Studujte často, šest dnů v týdnu, v krátkých intenzivních sezeních.
 • Když se učíte nová slovíčka, shrnujte je do skupin asi po pěti slovech, která jsou určitým způsobem příbuzná.
 • Studujte intenzivně slovíčka a fráze, které se Vám těžko pamatují.
 • Když čtete nebo posloucháte, zapisujte si každé neznámé slov, se kterým se setkáte. Poznamenejte si větu, ve které jste dané slovo našli.
 • Čtěte celé pasáže, sledujte jejich obecný význam, aniž byste se snažili porozumět slovu od slova. Když narazíte na slovo, které neznáte, poznamenejte si ho do sešitu. Jakmile celou pasáž přečtete, rozhodněte, která z těchto slov se naučíte.
 • Zaznamenejte si na kartičku výslovnost slova, u které si nejste jisti.
 • Využijte každé příležitosti, abyste mohli cizí jazyk co nejvíce osvojit. Čtěte noviny a časopisy v daném cizím jazyce, sledujte cizojazyčné filmy v původním znění.

Efektivní příprava na zkoušky

 • Udělejte si reálný plán studia, snažte se ho maximálně dodržovat.
 • Zjistěte, kolik materiálu si musíte zopakovat, rozdělte si jej na přibližně stejné části a stanovte si, kolik času Vám jedna taková část nejspíš zabere.
 • Rozložte si svůj studijní čas na opakovací části, které by měly být relativně krátké, protože vybavení si a třídění myšlenek je s postupujícím časem únavné a jeho účinnost rychleji klesá.
 • Mějte po ruce papír, na který si během učení budete průběžně zaznamenávat myšlenky, které Vás přepadnou a netýkají se učení, spíše problémů a plánů z jiných oblastí Vašeho života. Jak přestanete s učením, můžete se těmto myšlenkám v klidu věnovat.
 • Studujte každé téma v určité době jako jeden celek.
 • Používejte grafické pomůcky, které Vám pomohou materiál lépe pochopit.
 • Když se budete sami zkoušet, zjistíte svá slabá místa. Na těch poté můžete pracovat.
 • Uvažte, ve kterém období se Vám nejlépe studuje. Snažte se tento čas pravidelně využívat.
 • Dbejte na příležitostné krátké přestávky, během kterých se budete věnovat aktivnímu pohybu, nadýchejte se čerstvého vzduchu. Lépe se pak soustředíte na další informace.
 • Snažte se, aby Vás nic nerozptylovalo.
 • Pokuste se dvě noci před zkouškou dobře vyspat, neponocujte a nestresujte se.
 • Samotné překonání případné paniky u zkoušky bude z Vaší strany vyžadovat pravidelné studium od samého počátku a intenzivní přípravu několik dní před zkouškou.

Čeho se vyvarovat při osvojování nových poznatků

 • Vyhněte se otálení, tj. odkládání čtení, psaní a přemýšlení, které musíte udělat.
 • Omezte pasivní čtení, které značí, že Vaše tvůrčí myšlení je zapojeno jen minimálně. Přemýšlejte kriticky o tom, co čtete, píšete nebo sledujete.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18480 (novesluzby.cz#20314)


Přidat komentář