Vliv moderní technologie na děti

Dnešní moderní technologie přináší nejen dospělým, ale i dětem přínosy i negativa. Na nás dospělých je, abychom korigovali, kolik volného času děti stráví pasivní a aktivní zábavou. Necháváte dítě sedět před televizí? Jaký to však na něj má vliv?

Vývoj dítěte je ovlivňován mnoha věcmi (nové podněty, informace, neznámé situace, noví lidé aj.). Veškeré věci, se kterými se dítě setká, působí na jeho pozdější chování a utváření postojů. Co nám dnešní doba nabízí: sdělovací prostředky (televize, rozhlas, internet), časopisy, noviny, knihy, mobily, počítače, počítačové hry a další. Veškeré vymoženosti, které máme možnost využívat, nám přináší ulehčení a urychlení práce, zábavu, informovanost (je otázka, do jaké míry pravdivou). Je však třeba znát hranice používání a uchovat si zdravý rozum, a nezanevřít také na „prosté" věci a možnosti, jako procházka v přírodě, jízda na kole, opékání špekáčků s přáteli apod.

Vliv televize na vývoj dětí

Vše má rub a líc, ne jinak je tomu u vlivu televize na děti. Nemůžeme pouze říci, že televize produkuje násilí, sex, návody, jak přepadat banky apod. Televize může mít i zdravý vliv na vývoj dětí. Může výrazně přispívat k jejich výchově, ujasňovat jim stupnici hodnot. Nelze však pouze dítě jen posadit před televizi, dát mu do ruky ovladač a říci si, nechám ho dnes hodinu se na ni dívat.

Věk dítěte při sledování televize

Otázkou je, jak staré dítě je možné nechat sledovat televizi, aby na něj mělo pozitivní vliv. S touto otázkou však souvisí i problematika velikosti bytu, ve kterém rodina bydlí. Pokud dítě nemá svůj vlastní pokoj a tráví čas s rodiči v obývacím pokoji, těžko se vyhnete tomu, že dítě nebude sledovat televizi, když ji budete mít zapnutou.

Negativa televize na vývoj dětí

 • Dítě s malými životními zkušenostmi dost dobře nebude umět rozlišit uměle vytvořené situace v televizi od skutečnosti.
 • Pasivní sledování televize je v rozporu s aktivní zkušeností při učení. Dítě nemusí myslet, jednat, mluvit aj.
 • Televizní pořady obsahují násilí, nejinak je tomu u dětských pořadů (pohádky, kreslené grotesky aj.). Malé dítě naivně věří tomu, že daný hrdina z pořadu dokáže lítat, vznášet se, přejede ho auto a on vstane, aniž by mu něco bylo. Děti se díky stále opakovatelnému násilí stávají méně citlivé k tragédiím, které se opravdu staly, mají sklon na ně reagovat s lhostejností.
 • Sledování reklam „masíruje" myšlení malých dětí, které pak uvěří tomu, že po použití tablety na hubnutí, budou neuvěřitelně štíhlý, že pravý muži pijí whisky apod. Nerozumí podstatě reklamy, že je jejím účelem prodávat určité zboží.
 • Sledování televize urychluje dětské zrání.
 • Televize má záporný vliv na tvůrčí fantazii dětí.
 • Televize odcizuje děti od přírody.
 • Dítě, které se dívá na televizi, si nerozšiřuje slovní zásobu, nedokáže se vyjadřovat, má problémy s výslovností.Dítě nemá přímý kontakt s lidmi při sledování televize, stává se nejistým.
 • Pohyb dítěte je televizní obrazovkou nejvíce potlačen. Oční svaly jsou téměř bez pohybu, páteř je strnulá, svaly ochabují. Děti nemají možnost si předmět prohlédnout ze všech stran, ohmatat, očichat, popř. ochutnat. Pohyb je pro dítě životně důležitý. V pohybu jsou procvičovány všechny smyslové orgány a dítě se jím učí poznávat své tělo i okolí.
 • Všechny působící vlivy se v dítěti mimovolně ukládají. Pro dítě je zdravější, když si vše osobně prožije. Pro děti jsou vhodné pohádky, písničky, říkanky, neustále si je mohou opakovat.
 • Už ve dvou letech dokáže dítě sledovat pohádky v televizi, ale pokud to s díváním přehání, může mít opožděné nebo zdeformováné společenského cítění. Podle odborníků by děti do dvou let neměly televizi sledovat vůbec a starší děti maximálně dvě hodiny denně. Do tohoto maxima se samozřejmě počítají veškerá média jako televize, video nebo kino.
 • Dítě se také snaží napodobovat chování, které v televizi uvidí. A když nemá dostatek modelů, napodobuje to, co vidí v televizi.
 • Televize u dítěte potlačuje představivost a tvůrčí fantazii. Vidí-li dítě nejprve film a později si přečte knihu, neumí už svou fantazii zapojit a vytvořit si svou vlastní představu. Představivost a fantazie patří mezi nejcennější schopností dítěte a předpokladem pro uplatnění se v životě. Televize tuto schopnost ničí už v samém počátku.
 • Děti mohou mít později potíže s nadváhou a učením.
 • Malé děti nemají stejný způsob vnímání a přijímání skutečností jako my dospělí. Neznamená, co je dobré pro nás, je dobré i pro dítě. Dospělý si vybírá pouze to, co je pro něho důležité, jeho smysly jsou již otupělé.

Vliv rodičů při sledování televize dětmi

Co děláte vy jako rodiče, aby měla televize pozitivní vliv na dítě? Každopádně, Vy jste vzorem Vašemu dítěti, je tedy na místě otázka, jak často vy sami se díváte na televize, jaký druh pořadů vy sami sledujete, jak u televize mluvíte. Dívejte se s dítětem na televizi, je-li to možné, abyste je mohli upozornit na věci, kterým nerozumí, nebo vysvětlit něco, nač se zeptá. Povzbuzujte dítě, aby se ptalo na to, co vidí, na motivy, výsledky, alternativy apod. Někdy je při sledování pořadů o sexualitě, tělesných vadách, zneužívání dětí nebo rozvodu vhodná příležitost k diskuzi o těchto záležitostech. Dítě by mělo vědět, že podobné věci jsou součástí života a že může tímto způsobem dostat správné informace. Je to lepší, než kdybyste své dítě izolovali a riskovali, že se poučí z nespolehlivých zdrojů.

 • Máte možnost rovněž omezit dobu sledování televize. Dovolte třeba jen sledování určitých pořadů nebo jen v určitou vymezenou dobu. Je dobré vyžadovat, aby dítě střídalo televizi s jinou činností.
 • Účinky televize lze také zmenšit tím, že dítěti zajistíte setkání s jinými zkušenostmi. Čím více bude mít zkušeností přímo ze života, tím menší bude vliv televize.
 • Při vhodné příležitosti mluvte s dítětem o rozdílu mezi skutečným a předstíraným.
 • Zakážete-li sledování nějakého pořadu, ať se dítě dozví proč. Děti možná nepochopí váš způsob myšlení, ale ocení, že vaše rozhodnutí vychází ze starosti o jejich zájmy.
 • Věnujte se dítěti v oblasti komunikace, tvořivosti a pohybu.
 • Kupte nějakou společenskou hru a vyhraďte jeden večer v týdnu, kdy televizi vůbec nezapnete. Povídejte si, plánujte úkoly a činnosti na další týden, hrajte si. Prostě neodkládejte své děti před televizní obrazovku.

Vliv počítačových her na vývoj dětí

V dnešní době děti tráví méně času před televizí, než tomu bylo dříve. Na jednu stranu, je to dobrá zpráva, ovšem, do té doby, než zjistíme, že televizi nahradila jiná pasivní zábava - počítačové hry. O škodlivosti počítačových her se diskutuje minimálně stejně vážně jako o škodlivosti násilí v televizi a ve filmech. Jaký vliv můžou mít počítačové hry plné stříleček, násilí, zabíjení na děti. Na jednu stranu se nejedná o 100% pasivní sledování, protože dítě je jedním z hráčů virtuální reality. Jde však stále o rozlišení reality a fikce, izolace od okolního světa aj.

Negativa počítačových her na vývoj dětí

 • Tráví-li dítě příliš dlouhý čas s počítačovými hrami, stejně jako s televizí, můžeme u něj počítat s poruchami držení těla, bolestmi šíje, ramen a bederní páteře.
 • Stejně jako u vlivu televize, tráví-li děti u počítačových her příliš času, může je trápit později obezita, protože nemají dostatek fyzické aktivity.
 • Děti mohou trápit bolesti hlavy, nevolnost při dlouhém soustředění se na hry.
 • Při hraní může u dětí postupně vzniknout závislost na počítačových hrách.
 • V případě on-line her ve virtuálních komunitách se dítě dostává do kontaktu s ostatními hráči. Může dojít k narušení soukromí dítěte i celé rodiny, dítě si také může vytvářet nevhodné vazby na cizí lidi.
 • Za nejvíc nebezpečné se dají považovat ty, které zobrazují agresivní nebo hrubé chování, které je možné v reálném životě snadno napodobit - tedy například kopání do nepřátel nebo bodání nožem.
 • Některé výzkumy zase ukazují, že stačí pozorování násilného chování, aby člověk pociťoval více agresivních a násilných myšlenek.

Pozitivní vliv počítačových her na vývoj dětí

 • Počítačové hry mohou mít na dítě i pozitivní dopad. Dítě se naučí pracovat s počítačem a vybuduje si k němu kladný vztah. Při vhodném výběru herního titulu mohou hry rozvíjet logické schopnosti dětí, u řady her je nutné strategické plánování a rychlé rozhodování.
 • Zvolíte-li pro starší děti originální titul v angličtině, naučí se nová slovíčka.
 • Počítačové hry zlepšují u dětí rychlost zrakových reflexů.

Vliv rodičů při hraní počítačových her dětmi

 • Rozhodně není řešení, tak jako u sledování televize, počítačové hry striktně zakázat nebo omezit téměř na nulu. Dítě by však nemělo mít naprostou volnost co se výběru hraného titulu týče a v žádném případě se u menších dětí se nedoporučují krvavé akční hry.

Vliv internetu na vývoj dětí

Co internet nabízí nám a dětem?

 • Online výtisky novin a časopisů
 • E-mailovou komunikaci, chat a další diskusní fóra
 • Stránky z oblasti různých vědeckých disciplín
 • Online výukové programy
 • Informace o různých zálibách
 • Online hry

Negativa vlivu internetu na vývoj dětí

 • Stahování a kopírování souborů, programů, hudby, filmů, her, které jsou chráněné autorskými právy, může děti přivést k trestné činnosti. Povolené jsou jen tzv. free verze.

Vliv rodičů při práci s internetem u dítěte

 • Vysvětlete svému dítěti, jak je důležité dodržovat pravidla na ochranu dat, především tehdy, když se dítě dostane prostřednictvím internetu do kontaktu s cizími lidmi.
 • Při psaní mailu, chatování by se identifikace měla omezit jen na mailovou adresu nebo pseudonym.
 • Před stránkami se škodlivým obsahem můžeme děti chránit tzv. filtrem. Jedná se o program, který blokuje stránky s předem určeným obsahem.

Vliv mobilu na vývoj dětí

Dříve jsme měli pouze pevnou telefonní linku. Nyní má de facto každý dospělý mobilní telefon. A děti? Většina školou povinných dětí má již také mobilní telefon. V dnešní době si již snad nedovedeme představit, že bychom bez něj mohli žít, jsme v podstatě neustále připraveni být na telefonu pro případ nouze, pomoci, jen tak pohovoření.

Pozitiva používání mobilu na vývoj dětí

 • Děti jsou díky mobilu každopádně ve větším bezpečí, než dříve. V případě, že by se ocitli v situaci, která by si vyžadovala okamžité řešení, zavolání pomoci apod., mají ho při sobě.

Negativa používání mobilu na vývoj dětí

 • Dosud nebyly zjištěny žádné nepříznivé zdravotní následky způsobené používáním mobilu. Všechny mobilní telefony, které jsou v ČR prodávány, vyhovují jak našim právním předpisům, tak i mezinárodním zdravotním a bezpečnostním směrnicím vypracovaným nezávislými odborníky z Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením.
 • Dnes jsou na trhu k dostání i speciální telefony pro děti s bezpečnostními funkcemi a z ekologických a netoxických materiálů.

Vliv rodičů při používání mobilu dětmi

 • Sledujte nejen účty, ale také to, jak a k čemu Vaše dítě mobilní telefon používá, stanovte určitá pravidla.

Rozvíjení dovedností u dítěte

Poskytněte dětem dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci jejich duševního a fyzického rozvoje:

 • dopřejte jim sportovního vyžití,
 • poskytněte jim prostor pro tvořivé činnosti - rukodělné práce, malování, výrobu keramiky,
 • podporujte u nich hru na hudební nástroje,
 • poznávejte s dětmi přírodu,
 • cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej,
 • čtěte dětem knížky, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky,
 • zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18214 (novesluzby.cz#20438)


Přidat komentář