Určení počasí podle přírody

Trávíte čas na chatě, chalupě bez TV a nevíte tudíž, jaké bude další den počasí? Využijte přírodních zákonitostí a pravidel, která Vám pomohou, abyste si mohli předpovědět počasí sami. A že to někdy nevyjde? Vždyť ani meteorologové nejsou bezchybní.

Určit předpověď počasí na 100% zatím nedokáže nikdo. Jaké má příroda úmysly, nikdo neví. Předpovědí počasí se zabývají vědečtí odborníci, meteorologové. Meteorologové vytvářející předpovědi počasí se nazývají prognostici či synoptici. Dále se meteorologové podle specializace mohou označovat jako operativní meteorologové, radaroví meteorologové, družicoví meteorologové, klimatologové aj.

Mýty v předpovědi počasí

 • Rosnička - leze nahoru, jen když má být hezky? Ale vždyť rosnička leze nahoru, již když hezky je.
 • Rosa - večerní rosa nemusí znamenat, že bude příští ráno hezky. Rosa totiž vzniká, když teplota poklesne na teplotu rosného bodu, kdy dojde ke kondenzaci vzdušné vlhkosti.
 • Rozrazil rezekvítek - lidově zvaný "bouřka" nebo "pršavka". Traduje se, když kvítek utrhnete, začne pršet.

Zajímavosti o počasí

 • Čím je vítr silnější, tím rychleji se změní počasí.
 • Červená  - oranžová - žlutá barva červánků znamená proudění vlhkého mořského vzduchu a zhoršení počasí se srážkami.
 • Vzdálenost bouřky zjistíte tak, že změříte v sekundách dobu, která uplyne mezi bleskem a zahřměním. Tento údaj vydělte třemi. Výsledek udává přibližnou vzdálenost bouřky v kilometrech. Při opakovaném měření, jste schopni určit, zda se bouře blíží, nebo vzdaluje.
 •  Světlo blesku se šíří rychlostí 300 000 km/s.
 • Zvuk hromu se šíří rychlostí 340 m/s.
 • Barometr se používá k určování počasí. Při vyšším tlaku bývá obvykle jasno, při nízkém tlaku můžete očekávat změnu jasného počasí na zakaboněné a deštivé.

Počasí se zlepší, bude hezky a slunečno

Chování přírody, předpovídající hezké počasí

 • Večer a v noci vznikne v údolích i na nízko položených místech mlha, jež se s východem slunce rozplyne.
 • Stoupá ranní mlha.
 • Hustou přízemní vrstvou mlhy prosvítá slunce, či modrá obloha.
 • Ranní hustá mlha, především na podzim.
 • Silná rosa.
 • Večer se objeví beránci hrubších tvarů.
 • Vidíte na letní obloze blýskavici bez hřmění.
 • Při vystupování do výše položených míst večer nebo v noci, cítíme teplejší vzduch.
 • V noci je výrazně tepleji v lese než na poli.
 • Okraje oblaků se ostře odrážejí od modré oblohy.
 • Při západu slunce jsou červánky i vysoko na obloze.
 • Po západu slunce je na obloze purpurová červeň nebo stříbřitá září.
 • Výrazné červánky při západu slunce.
 • Na jinak bezoblačné obloze se objeví jemně růžové řady při západu slunce.
 • Řasy na modré obloze se pomalu táhnou od východu.
 • Měsíc je jasný, žádný zamlžený kruh.
 • Hvězdy se mihotají, je dobře vidět jejich třpyt.
 • Je velký teplotní rozdíl mezi dnem a nocí.
 • Je bezvětří, kouř stoupá kolmo vzhůru.
 • Ráno je bezvětří a chladno.
 • Po klidné noci se ráno objeví vítr, který dopoledne sílí a k večeru opět utichá.
 • Vítr sílí a natáčí se proti směru pohybu hodinových ručiček od západu k severozápadu.
 • Ranní obloha je šedivá.
 • Jemně modrá obloha, mírný nebo žádný vítr.
 • Jednotný druh oblaků se táhne ve stejné výšce na jasné obloze.
 • Bezoblačná obloha v poledních hodinách.
 • Během dne se nevytvoří žádná trvalejší oblačnost.
 • Oddělená oblaka k večeru mizí.
 • Po dešti prosvítá mezi oblaky modrá obloha.
 • Po dešti se kupí oblaka na západ a severozápad.
 • Tráva a křoviny jsou ráno plné pavoučích sítí.
 • Je daleký výhled v lehkém oparu.

Chování zvířat, předpovídající hezké počasí

 • Pavouci předou bohaté sítě, spravují ty potrhané.
 • Vlaštovky létají vysoko.
 • Večer létají netopýři.
 • Mraveniště je plné mravenců.
 • Večer slyšíte intenzivní cvrkot cvrčků.
 • Motýli sedají na květy s otevřenými křídly.

Předpověď počasí podle květin při hezkém počasí

 • Když je nebe zatažené, pampelišky otevírají květy.
 • Listy kapradin a ostružin se stáčejí dolů.

Počasí se zhorší, bude pršet

Chování přírody, předpovídající zhoršené a deštivé počasí

 • Jsou cítit více kanály, počasí se s největší pravděpodobností zkazí. Když klesá tlak, dostává se zápach na povrch. Pokles tlaku může být tedy předzvěstí blížící se fronty.
 • Je jasně vidět do dálky, není žádný opar.
 • Velmi vzdálené předměty jsou dobře viditelné.
 • Po dešti zůstává dobrá dohlednost.
 • Po dešti vystupují z lesů a polí páry.
 • Na zdích, schodech, kamenech vyráží vlhkost.
 • Ráno je nápadně dobrá dohlednost.
 • Náhle se zvedne vítr.
 • Tráva večer je suchá.
 • Obloha těsně nad horizontem je červená, přechází do oranžové až žluté barvy.
 • Oblaka z jihu, vítr z jihu, jihozápadu, západu, severozápadu, severu.
 • Oblaka ze severozápadu, vítr od jihozápadu až k západu, rychle klesající tlak.
 • Oblaka ze severozápadu, vítr od jihu až západu a k severozápadu.
 • Převážně špinavě zelená až žlutočervená obloha při západu slunce.
 • Západ slunce je tmavě žlutý až temně oranžový.
 • Kolem slunce a měsíce je zamlžený kruh.
 • Hvězdy se neobyčejně třpytí.
 • Řasy na modré obloze se přibližují od západu.
 • Zlatavý věnec kolem mraku předpovídá silný déšť s bouřkou.
 • Stoupá mlha.
 • Kouří se z lesů.
 • Ráno je teplo a větrno.
 • Slyšíme nezvykle dobře na velkou vzdálenost.

Chování zvířat, předpovídající zhoršené a deštivé počasí

 • Psi a kočky žerou trávu.
 • Slepice se popelí, probírají si peří, třepou křídly, opipávají se.
 • Ryby vyskakují nad hladinu vody.
 • Na pěšinky a cesty vylézají hlemýždi a slimáci.
 • Ptačí zpěv náhle uniká.
 • Hmyz štípe a kouše více než jindy.
 • Rackové loví v pobřežních mělčinách.
 • Holubi málo poletují a sedí v hejnech.
 • Vlaštovky létají nízko u země.
 • Jsou-li u břehu vidět želvy, ryby a ptáci a chovají se klidně, přichází bouře.
 • Jestliže kohout začne kokrhat ještě před prvními paprsky, před rozbřeskem začne hustě pršet.

Počasí se zhorší

Chování přírody, předpovídající zhoršené počasí

 • Vítr k večeru zesílí.
 • Vítr sílí a natáčí se do směru pohybu hodinových ručiček od jihovýchodu až k jihozápadu.
 • Vítr sílí, ale směr nemění, tlak prudce klesá.
 • Úplně bezoblačné jitro za deštivého období.
 • Ráno se objeví beránci hrubších tvarů.
 • Okraje oblaků jsou rozmazané.
 • Spodní okraj oblaků je zastíněn.
 • Obloha je posetá kupami, které se nevyjasní ani k večeru.
 • Různé druhy mraků v různých výškách.
 • Ráno nebo odpoledne se objeví mlha.
 • Kolem měsíce nebo slunce vzniká výrazný kruh.
 • Mihotání hvězd na obloze není vidět.
 • Letadla za sebou nechávají dlouhé výrazné čáry, které blednou velmi pomalu.

Počasí se zhorší, nastane ochlazení

Chování přírody, předpovídající zhoršené počasí s ochlazením

 • Obloha těsně nad horizontem je jasně žlutá, přechází až do zelena.

Předzvěst bouřky

Chování zvířat, předpovídající příchod bouřky

 • Včely jsou neklidné, bodají.
 • Ptáci umlknou ve zpěvu.
 • Domácí zvěř je neklidná.

Chování přírody, předpovídající příchod bouřky

 • Po řadě teplých dnů se objeví mraky podobné beránkům.
 • Je cítit silná vůně sena.
 • Vločkovitá oblaka.
 • Oblaka podobná hradům.
 • Špatně se nám dýchá.

Nejisté počasí

Chování přírody, předpovídající nejisté počasí

 • Temně modrá obloha při větrném počasí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18223 (novesluzby.cz#20529)


Přidat komentář