Trezory - výběr a koupě

Potřebujete mít dokonale zajištěné důležité dokumenty, elektronicky zpracovaná data, šperky aj. před případným odcizením nebo požárem? Vsaďte na trezor, který bude Vaše cennosti bezpečně chránit.

Trezor je vybavením domácnosti, ale i firmy, které si jistě nepořizujete standardně a opakovaně. Je dobré věnovat výběru trezoru patřičnou pozornost.

Tipy, jak si vybrat vhodný trezor

Volit vhodný trezor můžete například dle umístění, velikosti, uzamykání, bezpečnosti, obsahu trezoru.

 • Umístění trezoru – máte již promyšleno, kam umístíte trezor? Například trezor na zazdění najde své místo tam, kde bude možnost správného zabetonování, a to tak, aby z každé strany, tj. i ze zadu bylo minimálně 10 cm betonu. Oproti tomu nábytkové trezory můžete umístit prakticky kamkoli, a to nejen do vestavěného nábytku. Mohou být postavené i mimo nábytek, tak, aby bylo možné jejich dodatečné ukotvení do podlahy nebo do zadní stěny trezoru.
 • Velikost trezoru – trezor je vhodné vybírat, co do velikosti, vždy větší, než právě potřebujete, protože postupem času budete mít věci, které potřebujete bezpečně uschovat.
 • Obsah trezoru – již máte promyšlené, co si uložíte v trezoru? Sestavte si seznam cenností, které v současnosti ukládáte na nejrůznějších místech. Poté budete mít přehled o tom, co vše najdete ve Vašem trezoru.
 • Vnitřní vybavení trezoru – trezor může být vybaven poličkami. Můžete ho také dovybavit libovolným množstvím vnitřních uzamykatelných schránek, a to dle velikosti příslušného trezoru.
 • Uzamykání trezoru – u trezorů existují tři různé typy zámků i řada možností jejich vzájemného kombinování. U číslicových zámků elektronických či mechanických můžete kdykoli měnit kód a také nemusíte u sebe nosit klíč. Typy zámků: motýlkový bezpečnostní klíč; elektronický číslicový kombinační zámek libovolně nastavitelný; mechanický číslicový kombinační zámek libovolně nastavitelný.
 • Bezpečnost uložených věcí – podle hodnoty věcí, které chcete uložit, zvolte bezpečnostní třídu trezoru. Významnou roli hraje i důvod ochrany cenností, a to proti vloupání i bezpečnost proti ohni. V závislosti na ukládané hodnotě do trezoru a je důležitá nejen třída trezoru, ale i zabezpečení objektu, např. elektronický zabezpečovací systém s možností zasílání SMS nebo napojením na pult centrální ochrany nebo Policii ČR.
 • Certifikace trezoru – při výběru trezoru se zajímejte o to, zda Vámi vybraný trezor, je skutečně trezorem se vším všudy, protože se můžete také setkat na trhu s produktem, jenž je označen jako trezor, ovšem nemá potřebnou certifikaci, čímž Vám řádně nezabezpečí Váš majetek. Navíc servis takového trezoru je minimální nebo dokonce žádný. Také by se mohlo stát v případě vyloupení tohoto netrezoru, že Vám pojišťovna odmítne plnit pojistnou událost.

Výběr trezoru dle volby uložených věcí

 • Peníze – pro přechovávání peněz a cenin se nehodí každý trezor a to především u větší sumy peněz, protože ty je nutné uchovávat ve stanovených bezpečnostních třídách trezoru. Jak se však zorientovat v těchto bezpečnostních třídách? Pomohou Vám pojistné podmínky.
 • Dokumenty – u dokumentů je důležité nejen to, zda se do trezoru vejdou, ale také, podle jejich cennosti, ochrany proti ohni a splnění dalších předpisů, kupříkladu o ochraně utajovaných skutečností.
 • Šperky – pro uchování šperků je vhodné volit trezor s bezpečnostní třídou 1 – série SL a bezpečnostní třídou 2 – série SC, či o třídu vyšší odpovídající hodnotě uložených cenností.
 • Zbraně – pro uchování zbraní jsou vyhrazené speciálně přizpůsobené trezory a skříně.
 • Počítače – pro uložení serverů, laptopů a jiné elektroniky, využijete trezory speciální konstrukce, které jsou doplněné nezbytnou přirozenou nebo nucenou ventilací.

Co vše je možné si uložit do trezoru

 • Akcie
 • Ceniny
 • Dodací listy
 • Hotové peníze
 • Kreditní karty
 • Nosiče dat
 • Poštovní známky
 • Průkazy
 • Sbírky
 • Služební poštu
 • Sněmky
 • Spořitelní knížky
 • Šeky
 • Šperky
 • Zbraně

Na co nezapomenout při umístění trezoru

Každý trezor je nutné ukotvit.

Typy trezorů dle umístění

Trezor na zazdění – do stěny, podlahy

Nábytkový trezor

Speciální trezory

 • Vhozový trezor
 • Archivní trezor
 • Trezor na zbraně
 • Protipožární trezor
 • Disketový trezor
 • Hotelový trezor
 • Sejfové schránky
 • Příruční kasičky

Trezor na zazdění – do stěny, podlahy

Trezor je pevně zabudovaný do podlahy nebo zdiva. Pamatujte na to, že pro zazdění by měl být trezor umístěn do venkovního zdiva v hloubce minimálně o deset centimetrů menší, než je šířka zdi, a to z důvodu tepelné izolace. Kdyby nebyla dodržena tato hloubky, mohla by uvnitř trezoru kondenzovat voda.

Trezor nábytkový

Je určený k postavení jako samostatný celek, či ukrytý v nábytku. Trezor nábytkový je možný si pořídit od malých až po velké, vážící i čtyři tuny. Nábytkový trezor můžete kotvit pro větší bezpečí speciálními chemickými kotvami, a to do podlah nebo stěn.

Trezor vhozový

Je určený k rychlému uschování cenností i peněz, přičemž obsluha nemá možnost, jak trezor otevřít. Trezor, který je ideálním řešením pro ukládání tržeb u benzínových čerpadel.

Trezor na zbraně

Tento trezor může mít podobu jednoplášťových skříní až po těžké trezory s protipožární odolností.

Trezor protipožární

Trezor, který by měl být především ohnivzdorný, aby ochránil Vaše cenné dokumenty, cennosti a jiné důležité materiály.

Trezor s automatickým uzamykacím systémem, časovým zámkem

Typ trezoru, který může být otevřen nebo vyzvednut jen v době předem naprogramované, například na dobu příjezdu bezpečnostní převozní služby.

Atestování trezorů

Atestování trezorů se provádí dle pevně stanovených pravidel, kdy mezi ochranou proti vloupání a ochranou proti ohni je zásadní rozdíl. U bezpečnostních zkoušek je rozhodující konstrukce a také způsob stavby trezorů: jednoplášťových, víceplášťových, vyplněných betonem aj. V případě úspěšnosti testu se stanoví zařazení trezoru do konkrétního bezpečnostního stupně, jenž určuje výši úložné pojistitelné hodnoty obsahu trezoru. Hodnotu uznává většina pojišťoven v ČR. Hodnota také může být případně upravena podle konkrétního podmínek jako je zabezpečení objektu, ozbrojená ostraha, pult centrální ochrany, individuální pojistné podmínky aj.

Trezor & sejf

Trezor – může být postaven do prostoru s možností ukotvení k podlaze, zdi, nebo může být zazděn. Trezor je certifikován dle ČSN EN 1143-1 akreditovanými certifikačními kancelářemi. Všechny trezory splňují a jsou zařazené do bezpečnostních tříd.

Sejf – jedná se o jedno nebo dvouplášťovou bezpečnostní schránku s možností postavení do prostoru a ukotvení k podlaze či ke zdi. Sejfy je také možné zazdít do zdi. Sejfy certifikovány nejsou.

Charakteristika tříd produktů

Peníze a cenné předměty

Třída S1 až S2 dle PN-EN 14450 - klasifikuje úschovné objekty: bezpečnostní trezorové schránky.

Třída 0 až XIII dle PN-EN 1143-1 - klasifikuje skříňové trezory mobilní a trezory určené k zazdění. Osmá třída je brána jako nejvyšší, a to pro samostatně stojící trezory. Vyšší bezpečnostní třídu, až do třídy třináct, mají jen trezorové místnosti. Omezení je dáno vysokou hmotností, kdy vyšší hmotnost trezoru omezuje možnost jeho použití dle aktuálních parametrů budovy z hlediska umístění i stěhování trezoru.

Třída D-0 až D-V, N-II až N-XI dle PN-EN 1143-2 - klasifikuje depozitní trezory i depozitní systémy pro sektor bank a velkých pokladen.

Pojistné limity úložných hodnot trezorů nejsou v České republice jednotným způsobem stanoveny. Stanoveny jsou dle pojistných rizik jednotlivých pojišťoven a to ve většině úměrně ke způsobu zabezpečení prostor, ve kterých je příslušný trezor umístěn.

Zámky u trezorů

Různá provedení zámku ve stejné bezpečnostní třídě mají srovnatelnou bezpečnost, ale mohou se lišit komfortem obsluhy a funkcemi, jako například jsou:

 • rychlost otevření, jednoduchost otevření,
 • pravidla na bezpečné uložení klíče,
 • pravidla na plánovanou změnu kódů,
 • předávka trezoru,
 • otevírání trezoru komisí,
 • časové zpoždění při otevření trezoru,
 • automatický záznam kdo a kdy použil trezor,
 • omezení přístupu do trezoru,
 • evidence neoprávněných přístupů do trezoru aj.

Typy zámků u trezoru

 • Klíčový zámek s motýlkovým klíčem
 • Elektronický kombinační zámek – otevírání trezoru zadáním určité kombinace čísel na klávesnici
 • Mechanický kombinační zámek – otevírání trezoru mechanickým vytáčením příslušné kombinace čísel na číselníku trezoru

Trezor může být vybaven jedním nebo dvěma zámky, v kombinaci:

2x klíčový zámek

1x klíčový zámek a 1x mechanický kombinační zámek

1x klíčový zámek a 1x elektronický kombinační zámek

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18356 (novesluzby.cz#22064)


Přidat komentář