Tažní motýli - hosté z jihu

Někteří ptáci s příchodem zimy opouštějí naše končiny. Někteří migrují do jižních krajů v noci, jiní za plného dne. Že k nám však přilétají také motýli z jihu a někteří dokonce po podzimním ochlazení odlétají na jih, ví jen málokdo.

Motýlí cestovatelé

Motýli cestují podobně jako ptáci. Využívají vhodných povětrnostních podmínek, tj. hlavně příhodných větrů, které vanou z jihu na sever a opačně a tropických denních a nočních teplot. Zejména za tropických nocí (25 °C) lze předpokládat silný přílet motýlů do našich krajů.

Tito tažní motýli se rekrutují z různých čeledí. Nejsou to jen silní a dobří letci - jako lišaj, ale i babočky bělásci modrásci a patří mezi ně i některé druhy můr, bekyní, některé píďalky, zavíječi. Dokonce i některé druhy velmi malých motýlů, jako je zápředníček polní (Plutella xylostella), mající v rozpětí jen 14 mm.

Čím menší jsou tito „cestovatelé", tím více využívají proudění vzduchu. Je pozoruhodné, kam až jsou tak drobní motýli větry zavanuti. Jsou to někdy i stovky kilometrů mimo evropský kontinent.

Rozdělení tažných motýlů

 • Pravidelní migranti - nemají možnost zde úspěšně přežít zimu v kterémkoliv vývojovém stádiu.
 • Náhodní a ojedinělí hosté
 • Domácí druhy motýlů - Jejich počty jsou ve střední Evropě nízké a jsou zvyšovány příletem především z jihu.
 • Domácí středoevropské druhy - táhnou mimo hranice svého areálu, rozšiřují se do různých směrů a osidlují tak okrajové oblasti Evropy.

Pravidelní migranti v podobě motýlů

 • Dlouhozobka svízelová (Macroglossum stellatarum) je nejčastějším návštěvníkem našich zahrad, zahrádek, ale i balkónových květinových kultur. Přilétá za potravou k rozkvetlým květům petúnií, pelargonií a jiných nektar poskytujících rostlin. Jejich způsob letu je totožný s letem kolibříků. Křídlo opisuje pravidelné osmičky a umožňuje tomuto drobnému lišaji se na zlomek vteřiny nebo i několika málo vteřin zastavit u květu a vsunout dlouhý sosák do kalichu květu a vysát drobnou kapku nektaru. Dlouhozobky přilétají z jara a kladou u nás vajíčka především na svízel. Dorostlé housenky se kuklí blízko povrchu země v řídkém kokonu a asi po 10 až 14 dnech se líhne druhá generace motýlů, která se s přicházejícím chladem podzimu vrací na jih. Někteří jedinci u nás výjimečně přezimují ve sklepích nebo zemních dutinách, a pokud nezmrznou, na jaře po přezimování se podílejí na další generaci.
 • Lišaj smrtihlav (Acherontia atropos) je výborný noční letec. Přelet Alp vykoná za jednu noc. Podobně překonává i Středozemní moře. Letí 60 km v hodině. Samičky smrtihlavů zalétají až do jižního Švédska a Finska. Při této dlouhé cestě kladou matně zelená vajíčka na živé rostliny, jichž je kolem 40 druhů, převážně z čeledi lilkovitých. Hlavní živné rostliny u nás představují brambory a kustovnice, výjimečně rajčata a papriky. Jejich výskyt není hromadný, nezpůsobují nikdy rozsáhlé škody.** Housenka** je jako prst tlustá a někdy až 12 cm dlouhá. Aby dorostla, spotřebuje listy dvou až tří rostlin brambor.** ** Vyskytují se tři barevné formy. Housenky mohou být žluté, hnědé a vzácně zelené. Žluté housenky často mají na hřbetní straně modrá sedla. Konec těla je opatřen žlutým, esovitě prohnutým růžkem. Při podráždění housenky vydávají kusadly vrzavý zvuk. Rovněž i dospělec je-li v nebezpečí, píská jako myš pomocí sosáku, jímž prudce vytlačuje vzduch. Housenky se kuklí v zemi. Kukly jsou 7 - 7,5 cm dlouhé, červenohnědé a lesklé. Dospělec miluje med, a proto navštěvuje úly. Tuhým sosákem se dostává do zavíčkovaných buněk plástů. Často v úlu zabloudí a uhyne. Smrtihlav u nás není schopen přezimovat, pouze se zde vytváří druhá podzimní generace, která je neplodná. Znamená to, že každým rokem se část jižní populace (samičky) vydává na severní pouť, aby zde založila „slepou" generaci.
 • Lišaj svlačcový (Agrius convolvuli) patří mezi eurasijské, tropické druhy. Po přeletu Alp se dostává do střední a severní Evropy. Byl již zastižen i na Islandu. Objevuje se u nás v květnu a červnu a hojněji v září a říjnu, kdy se líhne druhá, u nás založená neplodná generace, u které se předpokládá na podzim zpětný tah na jih. Motýli létají s nadcházejícím večerem a jsou aktivní dlouho do noci. Obletují květy zejména petunií, floxů, tabáku a budleí, které představují hlavní zdroje nektaru. K tomu účelu mají až 90 mm dlouhý sosák. Ve dne odpočívají ve stínu na kůlech, kmenech stromů, dřevěných plotech, i na zemi těsně přimknuti k povrchu. Mají dokonale krycí zbarvení.** Monofágní housenky** (žerou pouze jednu rostlinu - svlačec) ožírají listy v noci a přes den se skrývají při zemi. Někdy se dokonce zahrabávají pod povrch prsti. Jsou velké 10-11 cm, zbarvené zeleně nebo hnědě, čímž i přes značnou velikost unikají pozornosti. Kuklí se v zemi, někdy až 20 cm hluboko, vytvářejí prostornou kukelní komůrku z hlíny promísené slinami, ve které se kuklí. Kukla je světle hnědá, lesklá s přilehlou pochvou sosáku. Lišaj svlačcový u nás není domácím druhem a četnost podzimní populace je závislá na počasí a na počtu samic, které přiletí na jaře z jihu.

Náhodní migranti motýlů

 • Lišaj vinný (Hyles livornica) je to kosmopolitní lišaj, vyskytující se od USA přes Eurasii až Austrálie. Vyskytuje se v subtropech a mediteránní oblasti, někdy ve velkých počtech. Například v Maroku čas od času již v březnu, kdy je druh přemnožen (graduje).
 • Housenky masově opouštějí místa živných rostlin a rozlézají se po okolí a vyhledávají nové vhodné lokality. Při takové migraci požírají různé rostliny, které jim přijdou do cesty a způsobují i velké škody na kulturách salátu, artyčoků a brambor.
 • Lišaj révový (Hippotion celerio) jedná se o vzácný druh motýla, který rovněž patří mezi subtropické, mediteránní druhy, v minulém století introdukovaný do Austrálie. Zalétá náhodně za tropických nocí do střední Evropy ve velmi malých počtech. Zejména v poslední době se stává v Evropě velmi vzácným. Housenky jsou zelené a hnědé, nápadné párem velkých bočních ok na 4. článku a malými oky na 5. článku. Živí se listy svízele, lnice a fuchsií. V našich zeměpisných šířkách tento vzácný zbloudilec vytváří dvě generace, a to v květnu až červnu a v září až říjnu. Vzhledem k chladnému klimatu střední Evropy není trvalým obyvatelem.
 • Lišaj oleandrový (Daphnis nerii) je ze všech tažných lišajů nejkrásnější a v poslední době také velmi vzácný. Je to tropický a subtropický druh. Vyskytuje se hojněji na Balkáně, zejména v pobřežních oblastech, kde roste volně oleandr, sloužící housenkám za potravu, stejně jako barvínek (obě rostliny patří do čeledi toješťovitých). V předminulém a začátkem minulého století býval častějším hostem ve střední Evropě. ** Velké zelené housenky** se kuklí na povrchu země mezi zbytky suché vegetace a jsou velmi citlivé na nadměrnou přítomnost vody. To je také jeden z důvodů, kromě nízké teploty, nemožnosti přežít vlhké středoevropské zimy.

Doby, kdy bylo možné najít housenku u nás, jsou dávno minulé a dnešní světelné znečištění velkých měst vede k časté smrti motýlů již na začátku tahu v jižní Evropě, aniž by dosáhli svého cíle ve střední nebo severní Evropě.

Osud těchto zajímavých motýlů je spojen do určité míry rovněž s našimi zahrádkami a květinami na okenních parapetech. Představují pro ně oázy zastavení a odpočinku, kde nacházejí dostatek potravy, protože při dálkových přeletech spotřebovávají velké množství energie. Najdete-li housenku smrtihlava, dejte jí šanci na život.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18230 (novesluzby.cz#20671)


Diskuze a zkušenosti

Věra | 07.09.2016 21:36
Dobrý den, objevila jsem na oleandru velkou zelenou housenku na boku má bílý pruh a vypadá, že má 2 krásné modré oči.Housenka má asiˇ 7-9 cm průměr asi 1 cm. Našla jsem 3 na jedné rostlině, které sežraly všechny listy. Možná je to housenka Lišaje Oleandrovýho. Dala jsem je do 3l zavařovačky. Ale potřebuji poradit co dělat, abych zničila další, housenky, které jsou možná někde zalezlé,aby mě nesežraly všechny oleandry. Děkuji za radu. S pozdravem Věra


Přidat komentář