Střelnice a zbrojní průkaz

Střelnice již nejsou pouze určeny pro vojáky či policisty. Jsou vyhledávany také obyčejnými lidmi muži i ženami a to zejména k vůli relaxu a odreagování od běžného života. Může také sloužit pro sportovní účely a konají se zde také závody ve střelbě.

Jsou lidé, pro které je střelba doslova smyslem života a chodí na střelnici každý den. Také jsou lidé, pro které je střelba důležitá pro výkon jejich povolání. Potom jsou zde také lidé, pro které to je nutnost a to jsou sportovci.

Druhy střelnic

 • Sportovní střelnice – biatlon, lukostřelba, trap (střelba na holuby), střelba z pistole atd.
 • Vojenská střelnice – prostor pro zkoušky palných (střelných) zbraní a vojenská cvičení
 • Policejní střelnice – prostor pro výcvik policie
 • střelnice pro zábavu – v maringotkách na poutích do pohyblivých kovových terčů, později na dřevěné špejle, také v budovách pro soukromý výcvik střelby

Střelnice jsou jak venkovní, tak kryté. Kryté střelnice jsou velmi pohodlným řešení, hlavně v případě nepříznivého počasí.

Nabídka střelnic

 • sportovní a veřejné střílení
 • kurzy střelby
 • zajišťování zkoušek na zbrojní průkazy
 • prodej střeliva
 • prodej palných zbraní
 • prodej nožů, boxerů, pout, pouzder, svítilen apod.
 • prodej zábavné pyrotechniky
 • prodej znehodnocených palných zbraní
 • komisní prodej zbraní
 • pronájem střelnice
 • organizování střeleckých závodů

Pronajmutí střelnice

Některé střelnice Vám jsou dokonce ochotny pronajmout celou střelnici pouze pro Vás a Vaše přátele, pokud je Vás tedy více a chcete si zastřílet dohromady. Tyto nabídky využívají zejména sportovní kluby, policie a jiné bezpečnostní služby.

Pokud si chcete střílení pouze vyzkoušet, není problém zajít na střelnici a vypůjčit si zbraň přímo tam a munici Vám také prodají na místě. Pro ty, kteří si chtějí zbraň zakoupit pro své osobní účely, neboť se například obávají o svůj život, musí splňovat jisté podmínky. Hlavní podmínkou je vlastnit tzv. zbrojní průkaz.

Přemýšlíte-li o tom, že byste si zařídili zbrojní průkaz a nemáte tolik potřebnou praxi, je na místě zařídit si návštěvy přípravného kurzu.

Přípravný kurz k získání zbrojního průkazu

Chcete-li si dělat zbrojní průkaz, je potřeba ovládat jak manipulaci se zbraní, tak také vlastní střelbu. Tyto potřebné znalosti získáte právě v přípravných kurzech. Každý kurz je sestaven tak, aby jste se zde naučili vše, co budete potřebovat k praktické zkoušce. Celé školení zde má na starost střelecký instruktor.

Pokud Vás zajímá, jak moc je přípravný kurz časově náročný, tak je potřeba vzít v úvahu, pro jakou skupinu zbraní budete zbrojní průkaz potřebovat. Velmi také záleží na tom, jak moc budete šikovní. Trénuje se tak dlouho, dokud Vám vše půjde od ruky. Obvyklá délka takového kurzu je 3 až 5 hodin. V ceně tohoto kurzu jsou také zkušební testy a další materiály.

Cena přípravného kurzu začíná na částce okolo 800,-Kč.

Zbrojní průkaz, kam se obrátit?

Pokud chcete legálně vlastnit zbraň a jste fyzická osoba, musíte mít zbrojní průkaz. Můžete jej získat splněním zákonem daných podmínek a složením předepsaných zkoušek. Ve všech náležitostech ohledně zbrojních průkazů je potřeba se obrátit na Okresní ředitelství České republiky dle místa Vašeho trvalého bydliště.

Otázkou zbraní se zabývá Zákon o zbraních č. 119/2002 Sb. tento zákon definuje pět skupin vlastnictví zbraně.

 • skupina A - pro sběratelské účely
 • skupina B - pro sportovní účely
 • skupina C - pro lovecké účely
 • skupina D - pro výkon zaměstnání nebo povolání
 • skupina E - pro ochranu života, zdraví nebo majetku

Podrobnosti k jednotlivým skupinám můžete nalézt v zákoně (Hlava IV). Základní věková hranice pro skupiny A, D a E je 21 let, pro skupiny B a C pak 18 let (výjimky uvádí zákon).

Podmínky pro vydání zbrojního průkazu

Příslušné oddělení policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která má místo trvalého pobytu na území České republiky, dosáhla předepsaného věku a je způsobilá k právním úkonům. Dále musí být zdravotně a odborně způsobilá, bezúhonná a spolehlivá. Pokud chcete zbrojní průkaz skupiny C, je nutné ještě před tím, než začnete zbrojní průkaz skupiny C realizovat, mít platný lovecký lístek.

Kolik stojí zbrojní průkaz?

Pořídit si zbrojní průkaz je velmi náročné, neboť je potřeba vyřídit spoustu věcí. A, co budeme povídat, všechny tyto potřebné dokumenty jsou také zpoplatněny. Budete potřebovat toto:

 • poplatek za zkoušku: cca 1500,- Kč (vybírá zkušební komisař)
 • poplatek za lékařské vyšetření: cca 400,- až 500,- Kč (platíte u lékaře)
 • správní poplatek za vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění: 500,- Kč (platíte na policii)
 • správní poplatek za vydání zbrojního průkazu v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby: 25 Kč,- (platíte na policii)
 • správní poplatek za vydání duplikátu zbrojního průkazu: 100,- Kč (platíte na policii)

Platnost zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz není v žádném případě na celý život.** Platnost** tohoto průkazu je omezená a to na 5 let. Tato platnost může však být také kratší a to na základě posudku o zdravotní způsobilosti žadatele o jeho vydání (§ 16 odst. 1 zákona o zbraních). Platnost zbrojního průkazu se v žádném případě neprodlužuje. Po jejím uplynutí je na základě žádosti doložené potřebnými doklady, vydán zbrojní průkaz nový.

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu je nutno podat u příslušného oddělení policie nejméně 2 měsíce před uplynutím doby jeho platnosti. V řízenín o vydání nového zbrojního průkazu je posuzována dosavadní bezúhonnost a spolehlivost držitele.

Střelnou zbraň si rozmyslete

Mít doma střelnou zbraň je velmi závažné rozhodnutí. Máte-li ještě děti, je to o to rizikovější. Na druhou stranu je zase potřeba chránit v případě nutnosti své nejbližší a také svůj majetek. Dnešní doba si však střelné zbraně žádá a pokud splňujete podmínky pro získání zbrojního průkazu, tak Vám již nic nestojí v cestě.

Pokud máte střelnou zbraň doma, je potřeba ji mít na takovém místě, aby k ní nemohly děti, ale zároveň tak, aby jste ji mohli co nejrychleji vytáhnout v případě potřeby. Ať už ji máte kde chcete, bezpečnost je na prvním místě. A k tomu, aby zbraň mohli vlastnit pouze ti správní lidé, kteří ji budou používat v souladu se zákonem, k tomu potřebujete zbrojní průkaz.

Dnešní zoufalá doba si žádá zoufalé činy a to, co dříve bylo jasné, dnes již neplatí. Dříve jsme mohli nechat automobil zaparkovaný kdekoli a nic se s ním nestalo. Dnes ho můžete mít v zamčené zahradě u domu a klidně se může stát, že ho najdete vykradené, ne-li ukradené. A toto se dnes již stává nromálním jevem a nemusí se jednat pouze o automobil.

Střelnice je místo, kde se můžete zdokonalovat ve svém střeleckém umění, aniž byste někoho ohrožovali. Chodit na střelnici je velmi zodpovědná věc, která se Vám vrátí v tom, že budete svou střelnou zbraň ovládat zcela bez problémů.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18393 (novesluzby.cz#22332)


Diskuze a zkušenosti

karel | 24.10.2014 09:48
Re: Střelnice a zbrojní průkaz Prosím přidejte sem nějaký kontakt ať nemusím volat do redakce díky. Karel Urbánek


Přidat komentář