Strach - projevy, příčiny, léčba

Strach - nepříjemné chvění v žaludku, mrazení v zádech, pocení dlaní, třes. Strach je do jisté míry přirozený, nejvíce se obvykle bojíme neznámých věcí. Kdo však svého nepřítele nepozná, nemůže ho ani porazit. Jak naše okolí pozná, že máme strach?

Strach je do jisté míry přirozený a provází nás celý život. Od prvního až po to poslední nadechnutí. Dítě se bojí špatné známky ve škole, hněvu rodičů či tmy. Dospělý se bojí nemoci, ztráty zaměstnání, přepadení, o blízké lidi. Strach nás provází u maturity, při důležitém pracovním jednání, při chůzi ztemnělým lesem nebo zapadlou uličkou

Výraz tváře odrážející strach

 • Svraštěné čelo.
 • Zvednuté a k sobě stažené obočí.
 • Široce rozevřené oči s napnutím spodních víček.
 • Mírné pootevření úst a vodorovně roztažené rty.
 • Mimické svaly se ve chvílích napětí, obav a nejistoty křečovitě stahují. Abychom budili zdání sebevědomí a vyrovnanosti, snažíme se v takových okamžicích tvářit sebejistě a trochu se usmívat.

Příčiny strachu

 • Jízda dopravním prostředkem
 • Nemoci
 • Psi
 • Špína
 • Cizinci
 • Doteky
 • Tma
 • Nepříjemný zážitek například z dětství
 • Při ataku strachu se míra vzdálenosti od druhých lidí, při které se ještě cítíme bezpečně, zvětšuje. Tato vzdálenost je zcela individuální.

** **

** **

Postoj těla signalizující strach

 • Hlava vtažená mezi ramena, podvědomé pokorné nahrbení jako bychom čekali ránu, napovídají, že se bojíme. Platí: čím vzpřímenější, tím suverénnější. Takže hlavu vzhůru, pokud možno přirozeně. Toporně napjatý postoj typu "polknuté pravítko" prozradí, jak špatní jsme herci.

Gesta signalizující strach

O duševní pohodě svědčí harmonie a plynulost pohybů.

Nekoordinované trhané pohyby svědčí o vnitřní roztřesenosti. Nechcete-li dát najevo svou rozkolísanost, založte ruce v bok (rázný rozhodný postoj). Zkřížené ruce založené na břiše jakoby na obranu však nejsou nejlepším řešením.

Pohled signalizující strach

Neklopte oči, dívejte se (šéfovi, partnerovi, potenciálnímu násilníkovi) zpříma do očí.

Co je úkolem strachu

Akutní strach, například stojíme-li tváří v tvář velkému, vrčícímu psovi s vyceněnými zuby) bývá provázen zrychlenou srdeční činností, nevolností, zblednutím, třesem a podobně. Zvýšené svalové napětí způsobí chvění rukou a podlamování kolenou.

Strach totiž byl a je především alarmujícím mechanismem, jehož úkolem je vyburcovat tělo z letargie a připravit ho na hrozící útok. Svaly se napnou, rozbuší se nám srdce a hladina adrenalinu stoupá. U našich neandrtálských předků následovala obrana, útok či útěk. U dnešního člověka většinou nastupují kompenzační mechanismy směřující k potlačení aktuálního nepříjemného pocitu. Pokud však k takovým situacím či zážitkům dochází častěji nebo trvá-li traumatizující stav delší dobu, nastává problém. Ve chvíli, kdy nás leká nejen hrozivě vypadající pes, ale i zcela neškodný voříšek, nejde už o "obyčejný" strach, ale úzkostnou reakci.

Jak lze definovat strach

Strach: známá příčina + odhodlání odstranit ji + přesvědčení, že je v mých silách strach zvládnout.

Jak lze definovat úzkost

Úzkost: příčina často skrytá + ochromující obava z neschopnosti ji hledat a odstranit.

Negativní účinky úzkosti

 • Dlouhodobá silná úzkost ničí tělo i duši. ** **
 • Jsme náchylní ke vzniku psychosomatických onemocnění (žaludeční vředy, vysoký krevní tlak, bolesti hlavy atd.), trápíme se, jsme podráždění a agresivní, často se dostáváme do konfliktních situací, nebo naopak upadáme do apatie a letargie. Nepříjemné pocity nám nakonec nedovolí normálně fungovat.
 • Člověk trpící úzkostí upadá do křeče a pasivity a časem si zafixuje, že není schopen se bránit a jeho úzkost se prohlubuje.

Fobická úzkostná porucha (fobická neuróza)

Fobií, přesněji řečeno fobickou úzkostnou poruchou trpí alespoň jednou za život 12,5 % lidí, z toho 67 % žen. Asi 4 % případů připadá na nejčastější fobii - agrofobii (strach z otevřeného prostoru). Na 80 % postižených tvoří opět ženy.

Charakteristika fobie

Jedná se o úzkostí provázený chorobný strach z určité osoby, zvířete, předmětu nebo situace.** **

Nejčastější fobie

 • Agorafobie - strach z otevřeného prostoru (veřejné prostranství a vystupování)** **
 • Aichmofobie - strach z ostrých a špičatých předmětů
 • Bacilofobie - strach z nákazy
 • Ereutofobie - strach z červenání v kontaktu s lidmi
 • Kancerofobie - strach z rakoviny
 • Klaustrofobie - strach z uzavřených prostor
 • Lyssofobie - strach z nakažení vzteklinou
 • Hydrofobie - odpor k polykání tekutin
 • Mysofobie - strach ze špíny
 • Nyktofobie - strach z noci a tmy
 • Scopofobie - strach, že budu pozorován
 • Xenofobie - strach z cizinců
 • Akrifobie - strach pisatele, že něco bylo špatně napsáno
 • Fotofobie - strach ze světla
 • Kleptofobie - strach z okradení nebo kradení
 • Pyrofobie - strach z ohně
 • Tafefobie - strach z pohřbení zaživa
 • Teratofobie - strach těhotných z narození zrůdného dítěte

Sociální fobie

Velmi nebezpečný druh fobie související se stresujícím životním stylem. Není to přehnaný ostych nebo velká tréma a patří do rukou lékaře. Neléčená se rychle rozvíjí a svého nositele může izolovat od okolního světa.

Symptomy nemoci fobie

Vyhýbavé chování - úzkost z kontaktů s cizími lidmi a snaha vyhnout se jim. Člověk má problémy s běžnými úkony, nerad telefonuje, je pro něj problém podívat se lidem do očí. Postupně se stále víc uzavírá do sebe.** **

Jak vzniká sociální fobie

Na počátku stojí obvykle civilizační úzkost.

Příznaky civilizační úzkosti

 • Pravidelně se trápíte tím, co se vám zase nepodařilo.
 • V konverzaci se přeříkáváte, nedokážete najít správná slova a střídavě blednete a rudnete.
 • Rozruší vás každá drobnost a změna, kterou nečekáte.
 • Nechcete vědět, co si o vás myslí druzí; automaticky očekáváte negativní hodnocení.
 • Jste nespokojeni se svým osudem.
 • Známí o vás říkají, že jste hromádka nervů a všechno si moc berete.
 • Hned ráno po probuzení na vás padne neurčitá tíseň.

Jak bojovat se strachem - svépomocná terapie

 • Přesné pojmenování strachu: například pes, jízda výtahem** **
 • Stanovení cíle: pohladit psa, jet výtahem do určitého patra** **
 • Konfrontace: porovnat myšlenky a představy, které v nás tito tvorové nebo věci vzbuzují s realitou. Uvědomit si míru svého strachu (při přiblížení se ke psovi, při cestě výtahem).** **
 • Náhrada: vsugerované představy a přesvědčení (o nepřátelském psovi, nebezpečném výtahu) nahradit reálnějšími představami a přesvědčeními.

Jak nebojovat s úzkostí

 • Útěk - nejpoužívanější metoda ("utíkáme" před reálným nebo pomyslným nebezpečím). Pro: nejúčinnější při "fyzickém" ohrožení života nebo zdraví. Proti: před fyzickým nebezpečím nelze používat příliš často, protože organismus má své limity. Některými útěky si můžeme naopak přivodit další problémy (např. před náročným nadřízeným, věčně nespokojeným partnerem, ukřičenými dětmi). Někdy se prostě utéci nedá např. před kontakty s druhými lidmi a jejich názory nebo před smrtí.
 • Rozptýlení - jednoduchá strategie. Překrýt jednu myšlenku druhou aniž by ji ovšem zničila. Pro: možno použít jen krátkodobě a při málo intenzivní úzkosti, lehké obavě (např. u zubaře, při vrtání zubu).
 • Drogy - alkohol, léky. Pro: některé nenávykové prostředky s minimálními vedlejšími účinky aplikovány odborně a v malých dávkách.*** *Proti: vedlejší účinky léků jsou často mnohem horší než potíže, které se snaží vyléčit.

Shrnutí k úzkosti a strachu

 • Úzkost je vždy nepříjemná, ale jen výjimečně nebezpečná.** **
 • Strachu lze čelit, nemá smysl před ním utíkat.
 • Čím dřív se začne s "léčbou" tím rychleji úzkost zmizí.
 • Každý strach se dá zvládnout.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18253 (novesluzby.cz#21084)


Přidat komentář