Stlačený zemní plyn CNG

Za rok 2009 bylo v ČR registrováno celkem 239 nových městských autobusů, z čehož 12,6 procent tedy celkem 30 autobusů, bylo registrováno na pohon stlačeným zemním plynem zkratkou CNG.

21. století, stane se stoletím plynu?

Zdroje hovořící o ztenčujících se světových zásobách ropy mluví o horizontu 60 některé 50 let. Našli jsme dokonce zmínku o tom, že za pouhých 40 let ropa dojde. Zásoby plynu na rozdíl od ropy neklesají, ale naopak rostou.

Prodej aut na stlačený zemní plyn

 

 

 

Složení a vlastnosti zemního plynu

se liší podle místa těžby. Proto se svět uchyluje k alternativním zdrojům energie. Etanol je alkohol, který se nazývá i obilním lihem. Jeho výhody jsou vyšší oktanové číslo, vyšší výkon motoru, mnohem šetrnější vliv na životní prostředí oproti fosilním palivům. Nevýhodou je že všechny součásti se kterými se setká musí být vyrobeny ze speciální oceli nebo umělé hmoty. Pěstování obilnin, je nákladné.

Pokud by měl biolíh úplně nahradit fosilní paliva

musela by se rapidně zvednout zemědělská výroba obilnin. Metanol tedy metylalkohol je ze zemního plynu nebo z uhlí. Je stejně účinný jako etanol. Je však agresivní vůči gumě, plastům nebo hliníku, vyžaduje speciální materiály, dražší je i rafinerie a jeho spotřeba je vyšší než etanolu. Rostlinné oleje – Bionafty, snižují emise výfukových plynů litr bionafty je však dražší než výroba normální nafty a při vyšších teplotách je nutno přidávat speciální látky. Elektřina má sice lacinější provoz, ale zase složitější dobíjení baterií i jejich ceny.

Zemní plyn = CNG

U tohoto zdroje se zastavíme trochu detailněji. Automobil poháněný CNG produkuje o 90 % méně CO a o 30-40 % méně CO2 než ostatní fosilní paliva. Je považován za nejperspektivnější alternativní palivo pro následujících 15 let. Výhodou jeho užití je nízká cena a nízké hodnoty emisí. Zemní plyn je skutečným ekologickým palivem, protože produkované spaliny neobsahují prakticky žádné tuhé látky jako popílek, ani oxidy síry, a i obsah ostatních škodlivých látek například CO, Nox, je výrazně nižší než u ostatních paliv.

Je čistou energií, která přináší komfort

nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Energie v zemním plynu je velmi snadno a efektivně regulovatelná a tím i plně využitelná. Prokázané zásoby zemního plynu, které jsou ekonomicky těžitelné při současné technické úrovni, dosahují 164 tisíc miliard krychlových metrů a vydrží prý při současné těžbě do roku 2060.

Zemní plyn má velký potenciál

pro využití jako motorové palivo. Je levný, má vysoké oktanové číslo, jedná se o čisté palivo, které nemá problémy se současnými i budoucími emisními limity. Může být užíván jako motorové palivo v klasických spalovacích motorech, benzínových nebo přímo plynových. Pro jeho využívání ve vozidlech slouží speciální zásobník plynu a vstřikovací systém.

Využití zemního plynu

Zemní plyn lze využívat jednak ve formě stlačeného plynu - CNG, tak ve zkapalněné formě - LNG. CNG verze je v současnosti používanější. Novou oblastí použití zemního plynu se stala oblast dopravy, kde zemní plyn efektivně nahrazuje tradiční pohonné hmoty. Na rozdíl od nafty a benzinu motory spalující zemní plyn produkují minimum škodlivých exhalací. Dopravní a distribuční systém zemního plynu je nezávislý na klimatických podmínkách a k odběratelům je k dispozici bez omezení 24 hodin denně 365 dní v roce. Nepotřebujeme prostor pro skladování paliva a plynové spotřebiče lze snadno ovládat a regulovat. Zemní plyn je dnes označován za palivo, které nejméně ze všech fosilních paliv znečišťuje životní prostředí.

Využití plynu v praxi

V domácnosti při výrobě tepla v radiátorech, – ať se již jedná o byt, rodinný dům, domovní kotelnu, blokovou kotelnu, výtopnu nebo teplárnu. Pro přípravu teplé vody – tedy plynové průtokové ohřívače nebo kombinované kotle. K vaření na plynových sporácích– byty, jídelny, restaurace. Také jej používají pekárny, pivovary, masokombináty, čokoládovny, ve stavebnictví cihelny a obalovny, spalovny k technologickým účelům. Zemní plyn je využíván i k plynové klimatizaci a chlazení.

CNG = z překladu zkratka pro stlačený zemní plyn

Vozidla na zemní plyn jsou bezpečnější než vozidla používající benzín, naftu nebo LPG. Tento fakt vyplývá z fyzikálních vlastností zemního plynu i ze zkušeností z dlouhodobého provozu, protože je zemní plyn je, oproti kapalným palivům (benzinu, naftě, LPG), lehčí než vzduch. Jeho zápalná teplota zemního plynu je oproti benzínu dvojnásobná. Silnostěnné plynové tlakové nádoby, vyráběné z oceli, hliníku nebo kompozitních materiálů, jsou bezpečnější než tenkostěnné nádrže na kapalné pohonné hmoty. Tuto skutečnost dokládá fakt, že po celém světě ke konci roku 2006 bylo přestavěno na pohon CNG více jak 4 milióny vozidel a jejich počet dál velmi rychle stoupá. Navíc prakticky každý výrobce aut dnes již nabízí několik modelů čistě s pohonem na CNG. Stlačený zemní plyn je v současnosti jedním nejbezpečnějším pohonným médiem.

Plnící stanice - zemní plyn CNG

Bez plnících stanic není možné masové rozšíření CNG jako alternativního paliva. Plnící stanice je možno podle způsobu plnění rozdělit na dva typy s pomalým a rychlým plněním.Stanice s pomalým plněním jsou stanice, kde probíhá plnění automobilu přímo z kompresoru bez použití vysokotlakého uskladnění CNG. Výkon nejmenší stanice je 5 m3/hodinu a je možné plnění 1 - 2 osobních aut zároveň. Po příjezdu domů zákazník připojí automobil k plnící stanici a během noci dojde k automatickému naplnění nádrže, to jsou domácí stanice. A pomalé stanice s vyšším výkonem 14 m3/hod je možno tuto stanici použít i v malých firmách, kde je možné plnit až 5 aut najednou. I v tomto případě je plnící proces plně automatický. Stanice s rychlým plněním mají do plynového systému zakomponovánu soustavu lahví na skladování CNG při tlaku 250 bar. Zásadním rozdílem proti stanicím s pomalým plněním je rychlost plnění, které probíhá ze zásobníků a ne přímo z kompresoru. Tím se dosahuje stejné rychlosti plnění jako u standardních pohonných hmot asi 3 minuty.

Vozy na CNG jezdí i řada známých osobností

například herec Pavel Nový, herečka a moderátorka Eva Aichmajerová nebo herec Martin Dejdar. Nemusíte hned kupovat nové auto, které bylo spaciálně pro tento pohon vyrobeno. Stlačený plyn mohou využívat i vozy s klasickým zážehovým motorem, kde bude CNG spalován podobně jako benzín. Je možné benzínovou nádrž nahradit jednopalivový systém, nebo doplnit dvoupalivový systém. Přestavba stojí v průměru 60 000 Kč. Návratnost je počítána přibližně na 7 let. Při stoupajících cenách pohonných hmot možná i dříve. Další nevýhodou je, že palivo mohou čerpat na necelé dvacítce pump, do roku 2020 by jich mělo být sto.

Čerpací stanice plynu v celé ČR

Praha 3 stanice, po jedné ve městech Liberec, Plzeň, České Budějovice, Hradec Králové, Prostějov, Frýdek Místek, Znojmo, Jeseník, Ostrava, Tábor, Brno 3 stanice, Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Semily, Milovice, Třebíč a Pardubice. Za rok 2009 bylo v ČR registrováno celkem 239 nových městských autobusů, z čehož 12,6 procent (celkem 30 autobusů) bylo registrováno na pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Celkem ve městech a obcích České republiky jezdí už 264 plynových autobusů, v Evropě jich jezdí 58 900. V ČR jsou schváleny pro provoz CNG autobusy šesti výrobců (Irisbus Iveco, Mercedes-Benz, SOR, TEDOM, Karosa a Solaris). Podle údajů NGVA je již registrováno v Evropě více než 1,1 milionu CNG vozidel (celková spotřeba 413 milionu m3 stlačeného zemního plynu ročně), ve světě už 11,1 milionů. V Česku byly na konci února otevřené další tři veřejné čerpací stanice CNG v Ostravě, Pardubicích a na Evropské ulici v Praze. Celkem je v Česku 25 veřejných stanic CNG.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18189 (novesluzby.cz#20189)


Přidat komentář