Společenská abeceda

Jsme sice jedinci, ale jsme jedinci společnosti. Při každém společenském dění je vhodné dodržovat určitou míru etiky. Přiblížíme Vám způsoby chování a situace, do kterých se můžete dostat. Naše tipy Vám pomohou předejít případnému společenskému trapasu.

Vznik etiky

Etika je produktem řeckého myšlení. Samotnou dějinnost objevili Řekové. U Řeků se z poznatků stal systém, byli schopni svobodné myšlenky. Řekové byli schopni jako první svobodného myšlení. Řekové se osvobozují se od náboženského, filozofického tlaku. Okolo 7. století před Kristem - začalo svobodné myšlení u Řeků.

Vysvětlení pojmu etika

Etika, v řeckém překladu znamená mravy. Etika je reflexe, která studuje morálku. Chce se dobrat základního principu, podle kterého lze řídit lidské chování a jednání. Jedná se v podstatě o teoretickou disciplínu zkoumající soubor morálních pravidel. První, kdo hovořil o etice, byl Aristoteles (4. století před Kristem), který chápal etiku jako samostatnou disciplínu. Samotné etické teorie můžeme rozdělit do dvou základních kategorií, a to deontologická etika, neboli etické povinnosti, kdy se něco musí a kritérium je zde povinnost. Druhá kategorie je teologická etika, neboli etika, kde nejdůležitější pro posouzení jednání je účel nebo cíl jednání, tzv. účel světí prostředky.

Nezapomínejme ještě na morálku, která představuje soubor aktuálních a přijímaných pravidel pro jednání, chceme-li jednat správně ve společenském slova smyslu.

Etiketa ve společnosti

 • Alkohol: pro začátek hostiny je vhodné zvolit aperitiv, při kterém se většinou pronáší přípitek či představování. Dále následuje bílé víno, které je vhodné podávat k předkrmům a rybám, červené víno ke zvěřině a červeným masům. Na závěr hostiny můžeme nabídnout například koňak.
 • Bar: sedíme-li u baru a objednáme si nápoj, je vhodné skleničku položit** ** na papírový ubrousek. Rozhodneme-li se pro míchaný nápoj a jeho ovoce nesníme, položíme je také na ubrousek, ne do popelníku, či někam jinam.
 • Čínské hůlky: jdeme-li do čínské restaurace a rozhodneme se jíst i čínskými hůlkami, držíme je mezi prsty. Nabereme jimi kousek masa či sousto rýže, namočíme v omáčce a opatrně doneseme do úst. Je možné se i naklonit nad misku, abychom nepotřísnili stůl.
 • Dárky: jsme-li pozváni na společenskou akci, kde bude více osob, připojíme k našemu dárku i svoji navštívenku či lísteček, na který napíšeme přání. Dárek vždy vhodně zabalíme. Pokud náš host přinese alkohol a my nemáme láhev podobné kvality, otevřeme jeho láhev a společně se napijeme.
 • Hostitel: většinou pronáší přípitek. Nemusí se však napít, nechce-li, postačí jen symbolické pozdvižení sklenky.
 • Jídelní příbory: jste-li hostitelé, tak ve větší sadě při jednotlivých chodech odebírejte příbory zvnějšku směrem k talíři. Po konci jídla položte vidličku a nůž na talíř rovnoběžně vedle sebe. Tím obsluze dáváte najevo, že talíř může odnést. Pokud příbor na talíři překřížíte, dáváte tím najevo, že v jídle ještě budete pokračovat.
 • Košile: večerní košile se doporučuje pouze jednobarevná, většinou bílá nebo bleděmodrá. S košilí pečlivě kombinujte barvu a vzor kravaty. Ke košili s proužkem si již neberte proužkovanou kravatu, pouze hladkou, jednobarevnou či puntíkatou. Není vhodné si u košile rozepnout knoflíček u košile a kravatu povolit.
 • Loučení: odcházíme-li ze společnosti, první se loučí: žena s mužem, starší s mladším, nadřízený s podřízeným, společensky významný člověk s méně společensky významným.
 • Místo u stolu: pořádáte-li nějakou hostinu, společenskou událost (svatba, pohřeb, jednání), nezapomínejte, že společensky významnější hosté sedí zády ke stěně a s výhledem do prostoru.
 • Mobil: dnes si nedovede v podstatě nikdo z nás představit, že bychom neměli u sebe tři věci, a to doklady, klíče od bytu a mobil. Je však třeba vědět, jak vhodně mobil používat. Je vhodné na některých místech, kde jsme, mobil vypnout. Někde se jedná o tzv. nepsanou slušnost, jinde jsme na tuto skutečnost přímo upozorněni cedulí. Která místa jsou vhodná pro vypnutí, či přepnutí mobilu na tichý, případně vibrační režim: nemocnice (čekárna a ordinace), kino, pošta, zaměstnání (porada), divadlo, svatba (obřad), pohřeb (proslov), koncert vážné hudby, restaurace (společenská večeře), letadlo (řídíme se pokyny posádky) apod.
 • Návštěva: společenská návštěva by se měla dohodnout předem a také hostiteli sdělit, zda přivedeme děti nebo ne. Není vhodné s sebou brát domácího mazlíčka (psa, kočku, křečka apod.). Hostitelce můžeme donést kytičku, v tom případě při jejím předávání, odstraníme nejprve papír. Dáváme-li hostiteli alkohol, můžeme ho v papíru ponechat. Oblečení volíme podle situace a dané příležitosti. První zdraví hostitelka přicházející ženu, pak muže, následně se s příchozím párem pozdraví hostitel.
 • Oslovování: všechny ženy, i když některé mohou být svobodné, oslovujeme „paní". Pokud má někdo akademický titul, užijeme ho ve společnosti k oslovení. Má-li někdo více titulů, použijeme při oslovení pouze ten nejvyšší. Tykání nabízí první žena muži, starší mladšímu, nadřízený (bez ohledu na věk) podřízenému.
 • Představování: při představování řekneme vše, co je nutné pro další společenský kontakt. Přicházíte-li do větší společnosti, stačí, když Vás hostitel představí, není nutné se s každým seznamovat. Žena by měla být muži představena, ovšem, je-li jen muž a žena, tj. není nikdo, kdo by muže ženě představil, tak muž se představuje ženě první. Mladší osoba se představuje starší osobě. Služebně mladší se představuje služebně staršímu. Pokud jste ve společnosti, sedíte u stolu a přisedne si k Vám známý, představte příchozího ostatním spolusedícím. Oslovujte v pátém pádě, tj. příjmení skloňujte, například pane Nováku, ne však pane Novák.
 • Restaurace: před ženou vchází do restaurace muž. Z restaurace odchází první žena, po ní muž. Před jakoukoliv starší osobou vchází do restaurace první muž. Z restaurace odchází nejprve starší osoba, poté muž. Žena usedá ke stolu, nejlépe zády ke zdi, první. Útratu hradí muž, nejedná-li se však o manažerské obědy, nebo když žena pozve obchodního partnera.
 • Servírování: jsme-li hostiteli, pamatujme na pravidla servírování. Zprava podáváme všechny nápoje a jídla na talíři. Zleva servírujeme pokrmy, které si naši hosté na talíře teprve překládají. Při odnášení prázdných talířů opět platí pravidlo pravé ruky.
 • SMS: pokud píšete sms osobě, které píšete poprvé, je vhodné na začátku zprávy uvést, odkud se znáte. Jste-li na jednání, nebo máte-li s někým schůzku a ten právě hovoří, není slušné během rozhovoru psát textovou zprávu.
 • Stisk ruky: ruku si většinou podáváme při představování, pozdravu (setkání ve společnosti), při loučení, nebereme-li v úvahu podání ruky, když někomu pomáháme. Jak by měl vypadat vhodný stisk ruky? Nejlepší je krátký, ale pevný stisk, při kterém se druhému dívejte do očí. Obecně by muž neměl ženě ruku podávat, měl by čekat, až mu ji podá sama. Není vhodné stisknutí ruky jako leklá ryba, tisknutí partnerovi ruky oběma rukama, chytání paže apod.
 • Telefonování: při nečekaném přerušení telefonického hovoru, navazuje kontakt opět volající. Volající se představí volanému, uvede svoje jméno, firmu či telefonní číslo. V případě, že jste v práci a někdo Vás volá, uveďte po pozdravu jméno firmy a nakonec Vaše jméno. Pokud voláte Vy, je vhodné se po pozdravu a představení zeptat, zda nerušíte. Naopak, pokud někdo Vám volá zrovna nevhod, sdělte mu, kdy může zavolat. Doba telefonování: i když se s někým dobře znáte, není vhodné mu domů volat ráno před devátou hodinou, večer po deváté hodině a v době oběda.
 • Ubrus: pořádáme-li slavnostní oběd, nebo večeři, volíme vždy bílý ubrus, který by měl přesahovat každou hranu stolu o 20 až 30 cm. V restauracích se také můžete setkat s tím, že pod ubrusem je plstěná podložka, která tlumí zvuky a zabraňuje smekání talířů a příborů.
 • Víno: při nalévání červeného vína si pomůžeme ubrouskem či bílou utěrkou a dbáme, abychom nepotřísnili ubrus. Hostíme-li návštěvu a podáváme bílé víno, je vhodné ho dát na stůl do chladící nádoby.
 • Vizitky: je možné mít kromě firemní vizitky i soukromou. Nejčastěji se vizitky předávají při představování, na schůzkách, jednáních apod. Není vhodné mít vizitky volně uložené po kapsách, v kabelce, nýbrž v určeném pouzdru na vizitky, a to nejlépe kovovém. Není také zdvořilé, pokud dostanete vizitku, neprohlídnete si ji a poté ji ledabyle uložíte do košile či kabelky.
 • Zdravení: potkáme-li známou osobu v doprovodu neznámé, pozdravíme obě osoby. Podobně opětujeme pozdrav, pokud nás ve společnosti známého pozdraví nám neznámý člověk. Muž zdraví ženu, která přitom může sedět, podřízený zdraví nadřízeného, mladší zdraví staršího, vstupující do místnosti zdraví ostatní přítomné v místnosti, jednotlivec zdraví skupinu lidí, společensky méně významný člověk zdraví společensky významnějšího.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18217 (novesluzby.cz#20454)


Přidat komentář