Sociální sítě na internetu

Co jsou to sociální sítě a jaká nebezpečí vyplývají z nedostatečného zabezpečení Vašeho počítače? Kde se lze setkat s půl milionem Čechů najednou? Znáte pojmy malware, spyware nebo phishing?

Co jsou to sociální sítě?

Sociální sítě jsou oblíbené. Všichni příznivci internetu občas zaskočí někam na pokec, až už se jedná o tématické povídání, zábavu o ničem nebo rodinné záležitosti, najít nové přátele. Třeba na Facebooku je už skoro jeden a půl milionu Čechů.

Sociálních sítí s celosvětovou popularitou existuje samozřejmě daleko více. Některé jsou určené čistě pro sdílení informací a zábavu, jiné pomáhají hledat práci, případně sdružují členy určitého etnika nebo umělce profesionální i amatérské.

Znáte tyto ostatní sítě?

Naymz je sociální síť určená pro udržování a navazování obchodních kontaktů. Jde o pomocníka při budování a sledování vlastní kariéry, uživatelé Naymz vyznávají profesionální networking a výměnu profesních zkušeností.

Elegantní řešení pro rodiny, které nežijí pořád pod jednou střechou je třeba česká Netina. Pozvěte si svůj okruh známých a založte si nové teritorium. Můžete službu využít také jako foto album, deník, zápisník, vzkazník, nástěnku, poštovní schránku...atd

Podobný účel má i česká síť Spolužáci.cz, umožňující sdílení vzkazů, fotek, kontaktů a dokumentů se současnými či bývalými spolužáky. Stejně jako Spolužáci.cz patří do stáje Seznamu i server Lidé.cz, kde se navazování kontaktů a zábava nemusí omezovat jen na spolužáky.

** Friendster** je další typickou americkou sociální sítí. Je velmi populární v Asii, která zajistí celých 90 % návštěvnosti. Friendster vznikl v roce 2002, tedy předtím, než světlo světa spatřil třeba populární Facebook. V roce 2003 Jonathan Abrams, zakladatel Friendsteru, odmítl nabídku Googlu. Přesto Friendster používá asi 90 milionů lidí.

Nezávazně si zaflirtovat nebo se i seriózně seznámit můžete na řadě českých serverů. Takovou službu nabízí třeba spřátelený server na adrese Ukažse.cz. Najdete tu například foto seznamku, ale i hry a soutěže. O něco populárnější je služba Líbím se ti.cz. Naopak ne tolik známá je Osudová seznamka štěstí.cz s podobným zaměřením.

LinkedIn je sociální síť pro profíky. To znamená, že tím hlavním v profilu uživatele je kariéra, pracovní místa, vzdělání. Mnozí z uživatelů této sociální sítě již neposílají zaměstnavatelům životopisy, ale vystačí si s linkem na svůj profil, umístěný na LinkedIn. Sociální síť orientovaná na obchodní kontakty samozřejmě láká manažery a personalisty více než obecněji zaměřené projekty. Celosvětově má LinkedIn přes 35 milionů uživatelů, čím dál více ho využívají i Češi.

** MySpace** je jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí na světě, skvěle se hodí ke sdílení hudby a videa. Tuto síť využívají k šíření svého díla i profesionální umělci. Před nástupem Facebooku šlo o absolutní jedničku, ve sdílení multimediálního obsahu stále podle mnohých nemá konkurenci. Sloganem je "A place for friends" (Místo pro přátele), kvůli ochraně dětí je síť přístupná pouze uživatelům starším 14 let.

Co nám hrozí z Netu?

Na Internetu vůbec a v sociálních sítích také snadno můžeme získat pocit, že jsme jen v okruhu svých známých. Ve skutečnosti ale může skoro každý pročítat náš profil, nejpozději ve chvíli, kdy se stane naším virtuálním přítelem.

Dnes si nemůžete být jisti, kdo se na druhé straně skrývá. Jeho profil může být 16 letá, pěkná blondýnka a přitom se jedná o čtyřicetiletého chlapa, který pase po zajíčcích. Rozhodně by sis tedy měl dávat pozor na to, jaký obrázek o sobě při tvoření vlastního profilu nabízíš světu, a to doslova.

Poškození počítače a ztráta dat

Malware = škodlivý software, souhrnný pojem pro jakýkoli software, který při svém spuštění zahájí činnost ke škodě systému, ve kterém se nachází – např. čeká na otevření zprávy ve Vaší elektronické poště.

Spyware = špionážní software: jsou programy, skryte monitorující chování oprávněného uživatele počítace nebo systému. Svá zjištění tyto programy průběžně (např. při každém spuštění) zasílají subjektu, který program vytvořil, respektive distribuoval. Takové programy jsou často na cílový počítač nainstalovány spolu s jiným programem (utilita, počítačová hra), s jehož funkcí však nesouvisí.

Adware = je software, jehož cílem je předání reklamního sdělení (i proti vůli uživatele systému).

Vir = virus, parazitující soubor, který se připojí k určitým programům nebo systémovým oblastem, které pozmění. Může se nekontrolovatelně rozšiřovat, nebo po svém spuštění zahájit destrukční proceduru (poškození, změnu či zničení dat, degradaci funkce operačního systému, stahování dalšího malware atd.)

Červ = autonomní program, schopný vytváret své kopie, které rozesílá do dalších počítačových systému (sítí), kde vyvíjí další činnost, pro kterou byl naprogramován. Často slouží ke hledání bezpečnostních skulin v systémech nebo v poštovních programech.

Trojské koně = programy, implantované do systému bez vědomí oprávněného uživatele, monitorující specifické činnosti, o které projevuje útočník zájem. Zaznamenávají např. znaky které oprávněný uživatel stiskl na klávesnici (zejm. hesla) nebo stránky, které navštívil. Tyto údaje předávají útočníkovi k dalšímu zpracování. Ten tak muže získat přístupové informace k webovým stránkám, bankovním účtum nebo kontům elektronické pošty. Muže se jednat i o textový editor, který zároveň ukládá text, který byl jeho prostřednictvím napsán, do skryté části systému, odkud může být vyzdvižen autorem trojského koně.

Přesměrovávače = programy, jejichž úkolem je přesměrovat uživatele na určité stránky namísto těch, které původně hodlal navštívit. Na takových stránkách dochází k instalaci dalšího viru nebo touto cestou dojde ke značnému zvýšení poplatku za připojení k Internetu.

Logické bomby = programy, které se tajně vkládají do aplikací nebo operačního systému, kde za předem určených podmínek provádějí destruktivní aktivity. Předem specifikovanou podmínkou startující logickou bombu muže být například konkrétní datum například výročí určité události – viz Virus 17. listopad.

Replay - situace, kdy je zachycená kopie legitimní transakce (datová sekvence), opětovně přehrána neautorizovaným subjektem, a to zpravidla s nelegálním úmyslem, např. pro otevření vozidla s centrálním zamykáním...

Phishing - (nebo-li rybaření či házení udice) Podstatou metody, usilující o zcizování digitální identity uživatele, jeho přihlašovacích jmen, hesel, čísel bankovních karet a úctu apod. za účelem jejich následného zneužití (výběr hotovosti z konta, neoprávněný přístup k datum atd.), je vytvoření podvodné zprávy, šířené vetšinou elektronickou poštou, jež se snaží zmíněné údaje z uživatele vylákat.

Zprávy mohou být maskovány tak, aby co nejvíce imitovaly důvěryhodného odesílatele. Muže jít například o padělaný dotaz banky, jejíchž služeb uživatel využívá, se žádostí o zaslání čísla úctu a PIN pro kontrolu (použití dialogového okna, předstírajícího, že je oknem banky - tzv. spoofing). Tímto zpusobem se snaží osoby presvedcit, že jsou na známé adrese, jejímuž zabezpečení duvěřují (stránky elektronických obchodu atd.).

Tak bývají rovnež velice často zcizována například čísla kreditních karet a jejich PIN. Prvním případem pokusu o uplatnění phishingu v prostředí bankovní sféry České republiky se již stala Citybank. A kulminovala také masivní kampaň, obsahující prvky phishingu, zameřená na klienty České spořitelny a. s.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18226 (novesluzby.cz#20571)


Přidat komentář