Reiki jako podpora léčebné terapie

Vitální energií jsou protkány všechny živé bytosti, ale i neživá příroda a celý vesmír. Mnozí z nás mají schopnost tuto energii vnímat a někteří s ní umí dokonce i pracovat. Reiki ovlivňuje hlavně příčinu fyzických i psychických nemocí.

Jistě jste už narazili na člověka, z něhož „energie jen zářila", byl vitální, veselý, pohodový, dobře naladěný. A také jste bezesporu potkali někoho, kdo vám připadal „jako bez života". Jaký bychom asi mezi těmito dvěma bytostmi našli rozdíl? Ti citlivější z nás by poznali, že v dobře naladěném člověku bylo dost energie, která volně procházela celým tělem. Ten druhý se průchodu energie bránil a také měl zablokovány kanály (takzvané čakry), jimiž energie do těla proudí.

Význam reiki

Slovo reiki pochází z japonštiny. Rei = univerzální duchovní vědění. Ki = životní síla.

Reiki je vesmírná, životodárná energie, na níž je založena stará celostní forma léčení těla, mysli i duše na všech námi dostupných úrovních. Je to duchovní cesta, která uznává veškeré náboženské směry bez rozdílu. Ovlivňuje hlavně příčinu fyzických i psychických nemocí. Je to přirozený systém léčení pomocí rukou, používaný po tisíce let pod různými názvy.

Mistři předávají svým žákům schopnosti stát se kanálem této vesmírné životodárné energie. Děje se to zasvěcováním (iniciací), při kterém se otevírají u kždého člověka přítomné, avšak u většiny lidí uzavřené, dráhy pro tuto energii.

Po zasvěcení už zůstanou dráhy otevřené celý život

Historie reiki

Lidé ve starověkých civilizacích mívali schopnosti využívat energií k léčení na všech úrovních, a to kladením rukou na sebe sama i na jiné. V souvislosti s technickým pokrokem byla však narušena naše „kalokagathia" - harmonie těla a ducha - a my jsme jaksi pozapomněli, že tyto schopnosti má každý z nás - pouze je v sobě nedovede probudit.

Kanál jdoucí souběžně s páteří, v němž vesmírná energie proudí, se postupně zanesl a člověk ztratil spojení s přírodou i vesmírem. Mnohé z poznatků dřívějších věků bylo však zachováno písemně. Německý léčitel Eckard Strohm tak narazil při čtení v „kosmické knihovně" na pětistupňový harmonizační systém pocházející z Atlantidy zvaný Atlantis Arolo Tífar. Při podrobnějším studiu zjistil, že základní stupeň  AROLA  již v minulém století znovuobjevil Japonec Dr. Mikao Usui a od té doby se vyučuje pod názvem Reiki dodnes.

Dr. Mikao Usui a později i Eckard Strohm i další jejich následovníci vyškolili mnoho mistrů, kteří nadále předávají svým žákům schopnosti stát se kanálem této vesmírné životodárné energie.

Životní pravidla pro reiki

 • Právě dnes se nerozčiluj.
 • Právě dnes si nedělej starosti.
 • Vydělávej si na živobytí čestným způsobem.
 • Snaž se být milý k bytostem v tvé blízkosti.
 • Buď vděčný za všechna požehnání.

Iniciace REIKI do " Zasvěcení"

Iniciace je zasvěcovací rituál, při kterém je v žákovi individuálně aktivizován energetický kanál tak, aby jím postupně procházela energie vyšších vibrací - reiki.

Iniciace prováděná mistrem zaručuje pro každého žáka maximální možné otevření energetického kanálu a tím i maximální schopnost šíře příjmu, harmonizace a předávání energetického spektra.

Téměř každý člověk má schopnost přenášet vitální energii rukama. Někdo větší, jiný menší. Zasvěcení do reiki však zaručuje, že se nebude přenášet vlastní energie, nýbrž energie univerzální.

Předávání reiki tedy člověka nevyčerpává a navyžaduje, aby si nějakým způsobem energii obstarával. Při předávání reiki se také vytvoří ochranné mechanismy, které zabraňují přijetí negativních vibrací, navíc se zesiluje proud energie na několikanásobek.

1. stupeň "Zasvěcení"

Při zasvěcení do 1. stupně REIKI dochází k otevření všech čaker, přičemž sladěný a zastvěcený s REIKI energii jsou 4 hlavní čakry.

 1. Aktivace korunní čakry (7. čakra) - dochází k otevření a připravení přijetí neomezené vibrace energie REIKI
 2. Aktivace třetího oka (6. čakra) - dojde k probuzení Vaší intuice
 3. Aktivace krční čakry (5. čakra) - otevře se dráha k Vašemu vyššímu vědomí a ustanoví se víra
 4. Aktivace srdeční čakry (4. čakra) - otevře se Vaše srdce všeobjímající, neomezeně, bezpodmínečně lásce.

REIKI 1. stupně představuje základ pro veškeré další používání REIKI a pro výuku 2. stupně REIKI. Budete seznámeni s technikou REIKI a naučíte se jak působit především sám na sebe.

2. stupeň "Zasvěcení"

Při zasvěcení do 2. stupně dochází k zasvěcení vedlejší čaker v dlaních rukou, 7. čakry, zad a čaker na nohou. Předání symbolů, které násobí energii REIKI.

3. stupeň " Zasvěcení"

Při zasvecení do 3. mistrovské stupně (Mistr REIKI učitel) dochází k uvedení do stavu mistra REIKI. Ne každý je ale schopen podstoupit cestu za mistrovstvím REIKI. Je plná životních změn, růstu, pokory a požehnání. Bohužel, abyste se stali mistrem REIKI, musíte obětovat hodně penět. Toto je většinou velká překážka, ne však pro člověka, který se touží tímto mistem REIKI stát.

Linie "K"- Reiki

Linie "K"-Reiki vznikla na základě systému Karuna Reiki Williama Lee Randa. Vytvořil ho náš český Mistr Ing. Pavel Kutička, MBA. Tento systém navazuje na Usuioho systém a dá se s ním výborně kombinovat. Pro absolvování 1. a 2. stupně "K"-Reiki nepotřebujete žádnou Reiki praxi, ale pro to, aby jste se mohli stát Mistrem "K"-Reiki, musíte být Mistr Usuiho systému. Jsou zde významné odlišnosti v práci s energií a v jeho možnostech oproti Usuiho systému. Již od 1. stupně "K"-Reiki můžete pracovat na dálku. "K"-Reiki prohlubuje soucit srdce a vlastně člověka otevírá většímu pochopení fungování života. Dochází zde k velkému léčení srdečního centra. "K"-Reiki má výborné techniky práce, které jsou základem pro jakoukoliv další práci s energií.

Možnosti použití reiki

 • hluboké uvolnění,
 • odstranění bloků,
 • odstraňování jedovatých látek,
 • přísun vitální energie,
 • zvýšení frekvence vitální energie.

Meze použití reiki

 • malá nebo žádná ochota energii přijímat,
 • kapacita kanálu reiki u terapeuta,
 • nepravidelné sezení,
 • reiki nelze používat k léčení závažných onemocnění, ale pouze jako podporu léčebné terapie.

Rituály při provádění reiki

 • Modlitba

Mistr před terapií provádí rituál, při němž vyjadřuje respekt před člověkem, pro nějž se stane kanálem reiki, a v myšlenkách prosí, aby skrze něj směla reiki proudit.

 • Uhlazení aury

Před terapií je dobré, když mistr uhladí auru klienta. Tato technika slouží k navázání kontaktu.

 • Šperky

Při sezení reiki by se měla vytvořit atmosféra prostá rušivých vlivů. Šperky z různých kovů a drahých kamenů, ale i hodinky mohou způsobit zeslabení proudění energie v těle, protože jsou nasyceny různým zářením, s nímž přicházíme denně do styku.

Pozice reiki a jejich účinky

Při provádění mají všechny pozice svůj význam, neboť každá pozice působí na určité orgány či tělesné partie. Energie reiki je nepolární (až v lidském těle se přetváří na jinovou a jangovou energii), proto je lhostejné, zaujímá-li mistr pozice levou či pravou rukou. Rovněž není podstatné, le-li klient oblečen či nikoliv.

Sezení reiki nenahrazují návštěvu u lékaře nebo psychologa. Vážná onemocnění by vždy měla být diagnostikována a ošetřena odborníkem. Berte proto reiki na své cestě k fyzickému i psychickému zdraví jako pomocníka.

Dnešní svět je - mimo jiné také vinou „virtuální komunikace" - charakteristický stále větším odcizováním, kolem sebe často vídáme nesnášenlivost, brutalitu, nepochopení. Stanete-li se „zasvěcencem „ reiki, máte možnost změnit nejen sebe, ale působit na všechny bytosti ve vašem okolí. Budete-li se reiki věnovat, lidé se budou ve vaší přítomnosti cítit lépe a při denním styku budou otevřenější, upřímnější - jednoduše lepší. A v tom je smysl působení univerzální energie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18224 (novesluzby.cz#20542)


Přidat komentář