Profily čtyř druhů temperamentu

Od druhých lidí se všichni lišíme obsahem našeho duševního života, ale i naší reakcí na podněty, na které působíme a které naopak působí na nás. Jsme charakterističtí svým temperamentem, který určuje dynamiku celého našeho prožívání i chování.

Co je temperament

Temperament jsou veškeré dynamické vlastnosti osobnosti. Jedná se o soubor vrozených vlastností, které se projevují různým způsobem chování, prožívání, reagování.

Typologie temperamentu

Lékař starověkého Řecka Hippokrates vytvořil čtyři typy temperamentu: sangvinik, cholerik, melancholik, cholerik.

Sangvinik

Tělní tekutina, které ho ovlivňuje krev. Sangvinik je nenucený, hovorný, činorodý, společenský, optimista. Na druhou stranu je však emočně i názorově hodně nestálý, věci a situace většinou prožívá jen krátce a pouze povrchově. Sangvinik dokáže být schopným a úspěšným nadřízeným pracovníkem.

  • Pozitiva sangvinika

Má vrozený smysl pro jistou dávku dramatičnosti. Pokud by si jako povolání zvolil herec, může být ve své profesi vynikající. Má jistou naivní povahu a i v dospělosti si zachovává svoji dětskou prostotu. Je hodně citový, bezprostřední a všemu a všem otevřený, překypuje neutuchajícím optimismem a nadšením téměř nad vším a kýmkoliv. Sangvinik miluje okolo sebe společnost. Je citový a okázalý, dokáže přeměnit každou práci v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Od nejútlejšího dětství je zvědavý a veselý, dokáže si hrát téměř se vším, co má při ruce. Sangvinik nemusí mít více talentu než ostatní jedinci, ale zřejmě si užívá mnohem více legrace. Jeho výrazné charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi. Zatímco ostatní povahy pouze mluví, sangvinik vypráví příběhy. Nejsnadnější způsob jak jej objevit je zjistit, kdo v kterékoliv skupince lidí mluví nejčastěji a nejhlasitěji. Sangvinik touží být středem pozornosti. Dobře si pamatuje barvy, na rozdíl od jmen a jiných faktů. Je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními, doteky, objetí, hlazení. Bez váhání umí nabídnout svou pomoc, nedomýšlí však důsledky své ochoty. Je tvůrčí a neustále produkuje nové vzrušující nápady. Přitahuje a inspiruje ostatní svou energií a nadšením. Sangvinik dokáže započít hovor s každým, kdo je po ruce.

  • Negativa sangvinika

Málokdy dodělá práci ve stanoveném termínu, střídá často zaměstnání. Sangvinik většinou nic nedotáhne do konce. Příliš mluví, je rozvláčný a často přehání, zveličuje, rád se poslouchá. Je málo vnímavý k ostatním lidem, přehnaně a často se zaobírá sám sebou. Sangvinik bohužel neumí naslouchat druhým. Protože neumí naslouchat a nemá zájem, nepamatuje si přesně jména například svých spolupracovníků. Jako přítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož přátel má příliš mnoho. Skáče často a rád lidem do řeči.

Cholerik

Tělní tekutina, které ho ovlivňuje je žlutá žluč. Cholerik je vznětlivý, impulzivní, neklidný, nedůtklivý, útočný, na druhou stranu je však spolehlivý, stojí si za svým ve svých názorech i životních hodnotách. Věci, které jednou vyřeší, k těm se již nevrací.

  • ** Pozitiva cholerika**

Má silnou intuici pro odhad jakékoliv situace a obvykle má pravdu. Cholerik vyhledává krizové situace, ve kterých exceluje. Cholerik prakticky nikdy není apatický či lhostejný. Cholerik je skutečně dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jako sangvinik je vstřícný a optimistický. Je rozeným vůdcem od nejútlejšího věku. Má podvědomou silnou touhu po jakékoliv změně, kdykoliv vidí, že něco není v pořádku. Má silnou vůli, rozhodnost, problémy řeší rychle. Dokáže vést, řídit úplně každého a všechno, a to bez ohledu na jeho skutečné znalosti a okolní podmínky. Jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil. Je cílevědomý a skvělý organizátor. Má schopnost dokončit větší díl práce než kdokoliv jiný. Rád překonává překážky, miluje boj a konkurenci. Obejde se bez přátel, obdivovatelů, pochlebovačů, pro něj je mnohem důležitější jeho cíl.

  • ** Negativa cholerika**

Nedokáže odpočívat. Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu bohužel i své nejbližší okolí. Jeho život se řídí základním heslem, že má vždy pravdu a nemůže si ani náhodou připustit, že by se mohl mýlit. Cholerik musí za každou cenu zvítězit. Musí stát vždy v čele úkolu, problému, situace a cítí se dobře, jen když má nadvládu nad danou situací. Pro cholerika je příznačný jeho nadřazený postoj, který dokáže druhé značně psychicky deptat. Cholerik netoleruje žádné slabosti, nesnáší a nechápe nemocné a nerozhodné, váhavé lidi. Neumí bohužel dobře jednat s lidmi, je hodně netrpělivý.

Melancholik

Tělní tekutina, která ovlivňuje melancholika, je černá žluč. Melancholik je nespolečenský, pesimista, tichý, přecitlivělý, úzkostlivý, plachý. K věcem se velmi často vrací. V reakcích i názorech je velmi umírněný a střízlivý.

  • Pozitiva melancholika

Melancholik je nenáročný a tichý, preferuje klid a samotu. Vyznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci. Je mlčenlivý a hluboce přemýšlivý, má však pesimistickou povahu a předvídá potíže ještě mnohem dříve, než vůbec vzniknou. Pro melancholika je velmi důležitá bohatá duševní činnost. Je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se pouze věcmi, které mají trvalý význam. Má sklon ke genialitě a vysoký intelekt. Ze všech typů temperamentu, má melancholik nejvíce tvůrčího talentu. Potrpí si na precizní poslech hudby, potřebuje dokonalé stereo. Melancholik je fascinován čísly, grafy, mapy, plánky, seznamy, vidí čísla téměř na každém místě. Bývá dobře oblečený a upravený s úzkostlivou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí. Je puntičkář, perfekcionista, a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě. Nesnáší plýtvání a miluje výhodné koupě. Umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi. Svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky. Dokonalá vnitřní organizovanost pro melancholika představuje základ celé jeho existence. Vyžívá se v každém detailu, které ostatní ani nestačí zaregistrovat a nevnímají. V životě hledá a vyžaduje jistý řád, ukládá vždy osobní věci přesně na místo, kam mají patřit.

  • Negativa melancholika

Melancholik snadno podléhá depresi. Velmi snadno se uráží a ve všem hned nějaké hledá problémy. Má nízké sebevědomí, myslí si, že ho všichni pomlouvají, trpí vnitřní nejistotou. Je výrazně váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní. Věnuje jakémukoliv plánování příliš mnoho času. Na své okolí melancholik klade až nerealistické nároky, uplatňuje na všechny ostatní svůj až chorobný perfekcionismus.

Flegmatik

Tělní tekutina, která flegmatika ovlivňuje, je hlen. Flegmatik je obecně spolehlivý, rozvážný, klidný, vyrovnaný, lhostejný, ovládá své emoce, je smířlivý, obezřetný. Flegmatik bývá dobrým podřízeným. Nepříjemné věci, které se mu stanou, ho příliš nezasáhnou. Na druhou stranu ani příjemné věci příliš neprožívá. S většinou situací se bez větších problémů vyrovná. Spory, problémy řeší s chladnou hlavou.

  • Pozitiva flegmatika

Nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem. Snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů.  S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Pro své rodiče představuje požehnání, protože je spokojený všude, kam ho strčíte. Flegmatik má rád okolo sebe přátele, ale na druhou stranu je šťastný i o samotě. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci. Flegmatik je výrazně cílevědomý. Mezi ostatními představuje tlumenou osobnost, dobře však odolává tlakům. Flegmatik ke všemu a ke všem přistupuje klidně, věci řeší postupně. Jeho obdivuhodnou vlastností je zachování si naprostého klidu, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace. Flegmatik nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmi a záludnostmi života, prakticky do ničeho nevkládá velké naděje a očekávání. Je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, je nejlepším přítelem.

  • Negativa flegmatika

Flegmatik má problém se pro cokoliv nadchnout, zapálit. Dá se říci, že neexistuje situace, která by ho nějak rozčílila. Flegmatik se brání jakýmkoliv změnám, vymýšlí, zavádí nebo zkouší nové věci, procesy, systémy. Chování flegmatika se může zdát, že je líný, protože odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá. Flegmatik nerad nese za cokoliv odpovědnost za svůj život. Nedává najevo své city, zdá se být strašně mdlý. Flegmatik nerad říká ne, což má pro něj někdy neblahé důsledky, rozdává se ostatním. Bojí se učinit rozhodnutí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18237 (novesluzby.cz#20785)


Diskuze a zkušenosti

Lussy | 05.11.2013 21:25
flegmatik jak vyšitej :D :)) flegmatik jak vyšitej :D :))


Přidat komentář