Příčné flétny - výběr, druhy

Zvažujete nákup příčné flétny? Máte-li chuť, trpělivost, dostatek času a v neposlední řadě hudební sluch, nic Vám nebrání si ji pořídit a začít trénovat. Využití příčné flétny je skutečně široké, od symfonického orchestru, až po komorní hudbu a jazz.

Historie příčné flétny

Příčné flétny jsou asijského původu. V Evropě se objevily ve 12. století. Předchůdcem příčné flétny je tzv. příčná píšťala, která se vyráběla ze zimostrázového dřeva. Byla charakteristická krátkou válcovitou trubicí. V 16. století se její mensura zvětšila. Během 17. a 18. století se stala vícedílným nástrojem s opačným kónickým vrtáním, což znamená zužování od retného otvoru ke konci. Flétna se stala součástí orchestrů.

Materiál příčných fléten

V současnosti se především vyrábí z kovu, přesto však je řadíme mezi dřevěné dechové hudební nástroje. Po staletích se totiž flétny vyráběly ze dřeva. První zlatou flétnu sestavil Louis Lot, a to v roce 1869. Ty nejkvalitnější flétny se dnes vyrábí ze stříbra a zlata. Mezi obvyklejší materiál však patří niklová mosaz, speciální druhy ocelí, navíc postříbřené.

Flétny také mohou být zdobené z exotičtějších materiálů, jako titan, mosaz, zinek.

Začínáte-li hrát na flétnu, je pro Vás ideální flétna z hliníku.

Využití příčné flétny

 • Symfonický orchestr
 • Dechový orchestr
 • Komorní orchestr
 • Komorní hudba
 • Jazz

Stavba příčné flétny

 • Hlavice příčné flétny – u současných moderních fléten je rovná. U altových, basových, tenorových, může být hlavice flétny zahnutá. V její horní třetině se nachází retný otvor, na kterém je navařen náustek, který slouží k podepření Vašeho dolního rtu. Mírným povytahováním hlavice ladíte celou flétnu.
 • Střední díl flétny – na této části flétny se nacházejí klapky, které mohou být uzavřené, či otevřené. Otevřené klapky se uzavírají dírky pomocí prstů. U uzavřených klapek se dírky uzavírají pomocí klapek. Nástroj s otevřenými klapkami je složitější, ovšem lépe tím cítíte rychlost proudícího vzduchu. Otevřené klapky také umožní celou škálu zvukových efektů, například hraní mikrointervalů, glissando aj.
 • Spodní díl flétny – nejnižší tón flétny může být c1 nebo h, a to v závislosti na typu spodního dílu. Mimo širšího tónového rozsahu, lepších zvukových vlastností je výhodou h fléten, že se na ně může díky pomocnému hmatu snadněji zahrát tón c4, a to za pomocí Gizmo klapky, která se dá namontovat pouze na h flétny.

Nákup příčné flétny

Příčnou flétnu můžete zakoupit ve specializovaných hudebních prodejnách, ale také na internetu. Pokud jste znalí věci, můžete si flétnu zakoupit on-line. Jste-li začínajícím hudebníkem, je lepší se obrátit osobně na prodavače v hudebninách, nebo na Vašeho učitele hudby.

Druhy příčných fléten

 • Příčné flétny studentské
 • Příčné flétny orchestrální
 • Příčné flétny profesionální

Typ fléten

 • Pikola – vznikla na konci 18.století. Je dvoudílná, zní o oktávu výše, než flétna příčná. Laděná je in C, výjimečně také in Des.
 • Altová flétna – zní o kvartu níže, než flétna příčná. Laděná je in G.
 • Basová flétna – zní o oktávu níže, než flétna příčná. Podobně, jako flétna altová, se používá velmi málo. Laděná je in C.

Pikola

Český název je odvozen z italského „flauto piccolo“, neboli malá flétna. Patří mezi menší sopraninové varianty klasické sopránové příčné flétny. V porovnání s ní má poloviční délku, zní oktávu výše. Pro zajímavost dosahuje nejvyšších tónů ze všech, v současnosti používaných dechových nástrojů.

Z historie pikoly

Předchůdcem moderní pikoly je středověká příčná píšťala, která se původně vyráběla ze dřeva, a byla bez klapek. Tato píšťala byla velmi vyhledávaná ve vojenských souborech. Tak, jako příčná flétna, prošla pikola podobným vývojem, kdy se na ni postupně přidávaly klapky. V průběhu 19.století se, tak jako u většiny dřevěných nástrojů ujal Boehmův hmatový systém.

Pikola a její stavba

Pikola je dvoudílná, na rozdíl od sopránové příčné flétny, která je třídílná. Pikola měří 32 cm, průměr trubice je 1 cm. Co se týče prstokladu jako u sopránové příčné flétny, kdy přechod z jednoho na druhý nástroj není velkým problémem.

Ladění pikoly

Pikola se ladí in C, výjimečně in D, in A.

Materiál Pikoly

Dřevěné pikoly disponují jemnějším zvukem, kdy lehčeji splývají s ostatními nástroji. Kovová pikola se hodí pro lepší nátisk. Často se volí kombinace kovové hlavice a dřevěného, či plastového trupu.

 • Kov
 • Dřevo
 • Umělý materiál

Pikola a její využití v hudebním světě

Pikola se především využívá v dechových souborech.

Altová flétna

Stojí trochu v pozadí za sopránovou flétnou. Altová flétna má lepší barvu, než sopránová. Podle konstrukce se dělí na německý a barokní druh hmatu. Liší se velikostí dírky pro pravý prostředník. V případě, že je třetí dírka zdola nejmenší ze všech, jedná se o nástroj německého hmatu, v němž se čtvrtý diatonický tón hraje se třemi posledními dírkami odkrytými. V opačném případě, je-li třetí dírka největší, jedná se o barokní hmat, hraje se tento tón ukazovákem i prsteníkem pravé ruky.

Altová flétna a její stavba

Skládá se ze tří části, a to hlavice, korpusu a patky.

Tónový rozsah altové flétny

Altová flétna disponuje tónovým rozsahem f1 až c4.

Basová flétna

Jedná se o nejméně používanou flétnu. Má dírky ve větší vzdálenosti, fouká se do ní trubičkou, zvanou esíčko. Tato flétna je náročná na dýchání.

Tónový rozsah basové flétny

Basová flétna disponuje tónovým rozsahem f až c3.

Tónový rozsah příčné flétny

Příčná flétna disponuje tónovým rozsahem h až d4.

Jak vzniká tón u příčné flétny

Proud vzduchu z úst se namíří na hranu, která ho rozděluje. Při tomto vznikají vzduchové víry a Strouhalovy třecí tóny, které jsou podobné například zvukům, rychle se pohybujícího biče, nebo při pohybuj telefonních drátů ve větru. Jeden proud vzduchu je pokaždé odváděn ven, druhý dovnitř flétny, kde se postupně zesiluje, čímž flétna slouží jako rezonátor. Příčná flétna umožňuje modulaci tónu, a to pomocí rtu. Svoji významnou roli hraje i úhel vdechování do příčné flétny.

Kdy začít se studiem na příčnou flétnu

Příhodnou dobou pro studium je kolem 10 let. U dětí, které začínají hrát na flétnu se zjišťuje jejich tělesné dispozice, duševní dispozice, obsah plic, vyhovující rty, zdravé zuby, hudební sluch i rytmus.

Stěžejní hudební díla pro příčnou flétnu

 • Antonio Vivaldi: Flétnový koncert D dur „Il gardellino“
 • Antonio Vivaldi: Flétnový koncert F dur „La tempesta di mare“
 • Claude Debussy: Syrinx
 • Camille Saint-Saëns: Karneval zvířat, část Ptáci
 • Carl Nielsen: Flétnový koncert
 • Georg Philipp Telemann: Suita pro zobcovou nebo příčnou flétnu a moll
 • Johann Sebastian Bach: Orchestrální suita č. 2 h moll, BWV 1067
 • Johann Sebastian Bach: Flétnové sonáty, BWV 1030-1035
 • Johann Sebastian Bach: Partita pro sólovou flétnu a moll, BWV 1013
 • Ludwig van Beethoven: Trio pro klavír, flétnu a fagot G dur
 • Ludwig van Beethoven: Duo pro dvě flétny (nebo flétnu a housle) G dur
 • Ludwig van Beethoven: Duo pro tři flétny G dur
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Flétnový koncert G dur, KV 313
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Flétnový koncert D dur, KV 314
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro flétnu a harfu C dur, KV 299

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18289 (novesluzby.cz#21542)


Diskuze a zkušenosti

Martin Čech | 21.12.2010 14:49
altová a basová flétna Text článku je docela vyčerpávající, ale pozor! V oddílu o charakterizaci a rozsahu altové a basové flétny autor zaměnil příčné flétny za zobcové!


Přidat komentář