Pivo a zelené zlato

Chmel je naše zelené zlato. Víte od kdy se v naší zemí pěstuje? Jak se pěstuje a kolik práce okolo něho je? Kolik je v našé republice pivovarů? Také Vás pozveme na slavnosti chmele na konec sezony.

Zelené zlato - chmel

Česká republika je proslulá svým vynikajícím pivem, za kterým se zde sjíždějí lidé ze všech koutů světa. Hlavní surovinou pro výrobu piva je chmel, kterému se u nás také říká zelené zlato. Za pěstováním chmele stojí mnohaleté zkušenosti, znalosti, pečlivost a spousta práce, která ve výsledku nese své ovoce. Česko se řadí mezi největší pěstitele chmele vůbec. Jeho kvalita a jedinečné aroma pak dávají vznik lahodnému zlatavému moku, na který jak znalci, tak laici nedají dopustit.

Jaká je historie pěstování chmele v Česku?

Pokud bychom hledali první zmínky o pěstování chmele na českém území, dostali bychom se až do 9. století. Už v té době u nás lidé dobře znali jeho tajemství a zakládali chmelnice. Pěstování chmele si však prošlo dlouhou cestou, která byla místy i trnitá. Během třicetileté války bylo mnoho chmelnic zničeno, ale bohudík ne nadobro. Za patrona českého chmelařství můžeme označit Karla IV., který si byl dobře vědom jeho vysoké kvality. Díky Karlovi IV. tak došlo k rozšíření pěstování chmele u nás. Dalším důležitým mezníkem pěstování chmele na českém území bylo 18. století, kdy došlo k jeho opětovnému rozmachu.

Jaké máme odrůdy chmele?

Naším nejkvalitnějším chmelem, který se dokonce může pyšnit certifikátem Chráněné označení původu, je Žatecký poloranný červeňák. Žatecký poloranný červeňák je světově proslulým především díky svému nezaměnitelnému aroma. Dalo by se říci, že jde o takovou chmelařskou celebritu. Mezi oblasti, v nichž se u nás pěstuje chmel, patří Žatecko, Ústecko a Tršicko. Chmel se využívá nejen v potravinářství při výrobě piva, ale také ve farmacii a lidovém léčitelství. Dalšími českými odrůdami chmele jsou Bor, Sládek, Premiant, Agnus, Harmonie, Rubín, Kazbek, Vital, Saaz late a Bohemie. Jednotlivé odrůdy chmele byly postupně registrovány od roku 1995 až do roku 2010. Česká republika disponuje výbornými podmínkami pro pěstování chmele, a to jak klimatickými, tak půdními. Český chmel je značkou dobrého piva.

Jak se pěstuje chmel?

Chmel patří mezi** vlhkomilné rostliny**, proto je třeba ho v horkých a suchých dnech dostatečně zalévat. Tak jako i jiné pěstitelské rostliny, i chmel přitahuje škůdce. K těm nejčastějším, které chmel napadají, patří mšice, sviluška chmelová a lakosec libečkový. Ke sklízení chmele dochází v měsících srpen a září. Určitě si všichni dobře vzpomínáme na povinné chmelové brigády, kdy se na sklízení chmele podíleli studenti škol. Dnes se můžete stále chmelových brigád zúčastnit.

Pivovary v Česku

Mezi nejznámější pivovary v Česku patří Staropramen, Velké Popovice, Krušovice, Kácov, Vysoký Chlumec, Klášter, Budějovický Budvar, Protivín, Plzeň, Svijany, Náchod, Hlinsko, Pelhřimov, Humpolec, Černá Hora, Brno, Litovel, Přerov a další. Česko je zemí kvalitních pivovarů a kvalitních piv.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18225 (novesluzby.cz#20556)


Přidat komentář