Otravy houbami - jedovaté houby

Každá nevolnost po požití hub neznamená hned otravu z důvodu jedovatosti hub. Mnohdy jsou houby špatně skladovány, za dlouhou dobu se mohou zkazit, sníme je v nepřiměřeném množství, sousta špatně rozžvýkáme aj.

Správný sběr hub

Při sběru hub se nevyplácí lehkomyslnost, nýbrž je zapotřebí mít určitou dávku zodpovědnosti. Někteří lidí však stále hazardují a sbírají podezřelé druhy hub, nebo takové, které jsou jedlé jen po určité úpravě.

Případy otravy houbami se vyskytnou každoročně. Lidé by přitom měli nejprve s jistotou určit druh houby a teprve potom se zajímat o jeho konzumaci. Bohužel toto pravidlo každý nedodržuje.

Houbaři začátečníci by se měli soustředit nejprve na hřibovité druhy, protože jejich určení je nejsnazší. Zároveň se mezi hřiby nevyskytují ani prudce jedovaté exempláře, jako v případě lupenatých hub.

Ve větších městech dokonce existují houbařské poradny, kde si člověk může nechat správnost svého určení ověřit. Pokud tuto možnost nemáte, zajděte při pochybnostech za někým zkušenějším, kdo se sběru hub věnuje.

Teprve po bezpečné znalosti hřibovitých hub můžete pokročit dále, a to na určování hub lupenatých. Mezi těmito druhy se vyskytují obzvláště jedovaté houby a existuje velké nebezpečí v podobě záměny podobných hub.

Raději se neřiďte pověrami typu „hmyz a slimáci se vyskytují jen na jedlých houbách“, nebo „jedovaté houby barví do černa stříbro či cibuli“.

Otravy houbami v důsledku požití alkoholu

Je známo, že při konzumaci hub bychom neměli pít alkohol, protože určité druhy hub a alkohol vyvolávají otravu. Typickým příkladem je hnojník inkoustový, ale samozřejmě existuje řada dalších druhů.

Pokud krátce před, během, nebo po konzumaci hub (až po několika hodinách) požijete alkohol, mohou se objevit symptomy otravy, jako jsou: zčervenání kůže, pocení, závratě, dušnost, pocit strachu, poruchy srdečního rytmu, snížení krevního tlaku až kóma.

V takových případech mluvíme o aldehydové otravě. Její příčinou je přerušení normálního odbourávání alkoholu houbovým jedem zvaným „coprin“. V důsledku toho pak nemůže být houbový jed z těla úplně vypuzen a vznikají výše uvedené komplikace.

Při otravě houbami v souvislosti a alkoholem hovoříme i o tzv. antabusové reakci (antabus je podpůrným prostředkem při odvykání u závislosti na alkoholu a pokud se na antabus požije alkohol, pacienta čekají velmi nepříjemné příznaky).

Houby, které vyvolávají antabusovou reakci: hnojník inkoustový, hnojník význačný, hnojník obecný, hnojník, třpytivý, hřib koloděj, čirůvka zelánka, líha srostlá.

Čechratka podvinutá a jiné houby, které působí alergie

Čechratka podvinutá byla v minulosti považována za jednou houbu, avšak později se přišlo na to, že způsobuje dvě významné komplikace. Jedná se o žaludečně střevní syndrom a vznik alergie.

Po častějším požití čechratky může dojít ke vzniku alergie, protože organismus vnímá látky obsažené v čechratce jako cizorodé a vytváří si proti ní protilátky. Následně se může objevit protireakce těla na antigenový komplex, což doprovází i rozpad červených krvinek a s tím související zvracení, břišní koliky, průjem, bolesti ledvin a dokonce selhání ledvin. Mluvíme o tzv. paxilovém syndromu.

Rovněž se ukázalo, že při vdechování většího množství výtrusů (při sklizni hub), může nastat alergická reakce (horečka, závratě, bolest svalstva, únava, kašel).

Houby, které souvisí s alergickými reakcemi: čechratka podvinutá, klouzek obecný, ucháč obecný, hlíva ústřičná, opěnka měnlivá, houževnatec jedlý.

Pavučince – otravy

Otravy pavučinci jsou specifické tím, že je doprovází neobvykle dlouhá doba latence. K problémům dochází většinou až za 8 – 14 dní, kdy už člověka ani nenapadá možná souvislost s otravou houbami.

Pavučince se dlouho považovaly za jedlé houby a tuto domněnku vyvrátila až masová otrava v Polsku v 50. letech (kolem 100 lidí onemocnělo a 9 z nich zemřelo).

Pavučincích je obsaženo více jedů, které označujeme jako orelaniny. V těžkých případech vedou až k úplnému poškození ledvin.

Orelanový syndrom vyvolává pavučinec plyšový, pavučinec nádherný a některé další vzácné odrůdy pavučinců.

Gastrointestinální houbový syndrom – lehčí otravy houbami

Některé druhy hub způsobují tzv. gastrointestinální otravy. Nejedná se o žádnou těžkou otravu. Doba latence je značně krátká a už po čtvrt hodině vás mohou postihnout průjmy. Dochází k zažívacím potížím, pocitu strachu, slinění a pocení. U závažnějších forem otrav se někdy objevují svalové křeče a oběhové poruchy.

Relativně mírný průběh otravy však nemůžeme podceňovat, což platí dvojnásob u dětí nebo oslabených osob (v těchto případech je otrava dokonce životně nebezpečná).

Houby, které způsobují gastrointestinální syndrom: pečárka zápašná, hřib kříšť, hřib sata, závojenka (olovová, vmáčklá, jarní), čechratka podvinutá, čirůvka tygrovaná, některé ryzce, holubinky, pavučince, voskovky a další podezřelé houby.

Další možné problémy po konzumaci hub

Určité druhy hub jsou jedovaté pouze za syrova, tudíž je rozhodně nemůžeme využít například k přípravě houbových salátů. Takové houby musí být důkladně tepelně opracovány, aby se obsažený jed teplotou zničil. U určitých druhů postačí spaření hub (vodu poté vylijte).

Otravy způsobují tzv. hemolyziny, které se mohou dostat do krevního oběhu a tam rozkládat červené krvinky. Otravy se vyznačují náhlým zblednutím, oběhovými problémy, rychlým tepem, dušností a přítomnosti krve v moči.

Každá nevolnost po požití hub však neznamená otravu z důvodu jedovatosti hub. Mnohdy jsou houby špatně skladovány, za dlouhou dobu se mohou zkazit, sníme je v nepřiměřeném množství, sousta špatně rozžvýkáme aj. Mimo to některým lidem chybí v žaludeční šťávě enzym trehaláza, v důsledku čehož tělo není schopno odbourávat houbový cukr a dochází k zažívacím problémům.

Je nutné se také zmínit o určitých případech, kdy lidi po požití hub náhle z nějakého důvodu  přepadne pocit, že snědli jedovaté houby, přičemž skutečně vykazují příznaky otravy.

Při problémech po houbovém pokrmu by měl člověk pro jistotu co nejrychleji vyhledat lékaře.

„Kontaminované“ houby

Houby mají vysokou schopnost absorbovat látky z okolí, jako například těžké kovy a radioaktivní látky. Z tohoto důvodu bychom si měli dát pozor, kde houby sbíráme a zda to není znečištěná oblast, například blízkost spalovny odpadů, hutí apod.

Houby přijímají například zdraví škodlivé a rakovinotvorné kadmium, olovo, rtuť a další těžké kovy. Pokud jsou houby silně nasyceny těmito látkami a budeme je konzumovat častěji, budou se škodliviny postupně hromadit v těle a důsledkem může být poškození životně důležitých orgánů jako žaludek, ledviny, střeva, játra a poškození kostí.

Jak se chovat při otravě houbami

Při podezření z houbové otravy je samozřejmě nutné vyhledat lékařskou pomoc. To platí i tehdy, pokud máte i sebemenší podezření. Kdo nevyhledá lékaře, ten by si alespoň měl vyprázdnit žaludek. Vyzvracení půjde lehce, když vypijete sklenici vody se lžičkou rozpuštěné soli.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18314 (novesluzby.cz#21718)


Přidat komentář