Oprava historických fasád České Budějovice

Už jste si někdy všimli krásy historické fasády? Tyto fasády mají neskutečné kouzlo, které však může lehce zmizet zásluhou zubu času a také neodborné údržby. Naštěstí dnes existují lidé, kteří se historickými fasádami zabývají.

Fasáda

Fasáda tvoří pomyslný kabát domu. A je celkem jedno, o jaký dům jde. Může jít o dům historický, nebo ryze moderní, či klidně něco mezi tím. Navíc fasáda není jen omítka. Fasádu domu může tvořit řada materiálů. Mohou to být různé typy omítek, zateplovací materiály, obklady, sendvičové pláště, zelené fasády a dokonce fasády skleněné. Pokud se na fasády domů podíváte zblízka, ať již z dnešního moderního pohledu, či z pohledu historie, dozvíte se zajímavé věci. A také zjistíte, že správná fasáda, která vydrží po léta krásná, je vlastně opravdová věda a umění odborníků na slovo vzatých.

 

Fasády historických objektů

Najdete je v každém městě, obci, na hradech, zámcích a kostelích, ale i dalších stavbách, které patří do národního kulturního dědictví. Zásluhou působení klimatických podmínek a také času se na povrchu** fasád** usazují nejen nečistoty, ale i soli, plíseň, vlhkost, mechy, lišejníky a další patologické jevy, které vedou k degradaci a postupné destrukci celé stavby. A tak je nutné o tyto stavby pravidelně pečovat. Bohužel zde nelze napsat nějaký návod, jak by péče měla probíhat. Historické stavby pocházejí z různých období. A tak také  jejich stavební styl a postup je různý. Vždy záleží na tom, kdo stavbu stavěl a jaké použil metody i materiál. Podle toho se pak určuje i způsob údržby, opravy, čištění i kompletní rekonstrukce.

Opravy historických fasád

Způsob oprav a rekonstrukcí historických fasád nelze provádět způsobem, že prostě otluču omítku a nahodím novou, která bude lepší a krásnější. To by vlastně celou památku degradovalo na stavbu bez jakékoli hodnoty. Kdo by oponoval, že nové omítky jsou lepší, mají lepší vlastnosti a budovu budou lépe chránit se mílí. U historických staveb je nutné držet se určitých podmínek oprav, které vycházejí právě ze zachování co nejvyšší hodnoty stavby, ať již funkční nebo historické. Upřednostňuje se tedy co nejmenší zásah do originálních omítek. V zásadě platí, že opravená místa a doplněný materiál, by se měl co nejvíce blížit originálu. Vždy jsou upřednostňovány tradiční postupy a materiály před moderními technologiemi.

Barevnost historických fasád

Co se týká nátěrů historických fasád i zde je nutné brát zřetel na historickou hodnotu budovy. Nelze fasádu omýt a jednoduše natřít tím, co je zrovna módní nebo co se prostě líbí. Nátěr musí odpovídat nátěru původnímu. A pozor, nejen odstínem, ale i svým** složením.** Zde platí to stejné jako u nátěrů běžných domů. Složení omítky musí odpovídat výběr barvy. Jen tak přetrvá barva po dlouhé roky beze změny. Co se odstínů týče, tak i zde je nutné pohlédnout do minulosti a zvolit totožné barvy. Výběr barev je vždy nutné konzultovat s kompetentními památkáři.

Renovace fasád

Fasáda je vizitkou každého domu. Nová fasáda je krásná a přitahuje pohledy kolemjdoucích. Ale i ona časem dojde do stavu, kdy bude nutná její renovace. Jak velká renovace bude zapotřebí, to záleží na poctivosti základního provedení a na tom, jaká fasáda byla zvolena. Ovšem největší podíl na chátrání fasády mají klimatické vlivy a nečistoty v ovzduší, které se na fasádě usazují. Navíc, pokud nějakým způsobem dojde k mechanickému poškození fasády, může to znamenat počátek její rychlé destrukce.

Možnosti oprav fasády

K nejčastějším závadám patří poškozená štuková či jádrová omítka a zkorodované plechové prvky. Pokud se toto poškození objeví, je dobré přistoupit k renovaci co nejdříve. Čím více se doba renovace odkládá, tím více se stav fasády zhoršuje a o to víc bude renovace** dražší.** Pokud je fasáda jen zanesená nečistotami, to je často u bytových a panelových domů, pak je možné fasádu jen umýt a případně opatřit** novým nátěrem**. U starších domů je často nezbytná** kompletní rekonstrukce fasády.** Ta je náročnější, ale zase umí i něco navíc. Dokáže zvýšit tepelnou pohodu domu, snížit náklady na vytápění a samozřejmě se zlepší i její vzhled. U rekonstrukcí fasád se často spojí oprava, zateplení a nová omítka s nátěrem.

Odstraňování graffiti

Vandalismus a neúcta určité skupiny obyvatel k majetku druhých dokáže napáchat velké škody. A je jedno, zda jde o rodinné domy, bytové domy, firemní budovy nebo památky. Těmto typům lidí je to opravdu jedno. Své sprejerské výtvory umisťují naprosto všude. Vzhledem k tomu, že odstranění graffiti nápisů je velmi nákladná záležitost, která může vést i k nutnosti nové fasády, byly vyvinuty ochranné nátěry, ale i nové metody odstraňování.

Odstranění barev a graffiti z nechráněných povrchů

Nové přípravky umožňují odstranění graffiti včetně stínů uvnitř materiálů. Lze jimi odstranit graffiti různého původu, sprejové barvy, fixy nebo zvýrazňovače z různých typů fasád. Po odstranění je dobré tyto fasády natřít ochrannou vrstvou, která nepropustí graffiti do podkladu. Graffiti lze pak snadno a rychle odstranit.

Odstraňování graffiti z ochranných nátěrů

Nejlepší ochranou fasády, a to i historické, je opatřit ji speciálním nátěrem proti graffiti. Ochranný nátěr vytvoří na fasádě tenký film, který odpuzuje vodu i olej, což znamená, že částečky sprejů nebo fixů na fasádě neulpí. Fasáda po aplikaci nátěru se nemění, je prodyšná a nemění se ani její provedení lesku či matu. Ochranné nátěry je možné nanášet v různém stupni odolnosti. Graffiti se pak z nich odstraňuje pouze smytím vodou, bez nutnosti dalších chemických prostředků.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18443 (novesluzby.cz#23922)


Přidat komentář