Ohrožené druhy zvířat

Vlk, plejtvák obrovský, sysel, netopýr, tygr, lední medvěd nebo oraguntan jsou v červené knize ohrožených zvířat. Existuje i modrá kniha, která naopak zaznamenává úspěchy, které se nám lidem podařilo docílit při záchraně některých druhů.

Příčiny?

Devastace a znečišťování přírody, lov a změna klimatu, to všechno vede k vyhubení a vymírání živočichů na naší planetě. Je velmi smutné, že si to člověk, jako pán tvorstva uvědomuje za pět minut dvanáct.

Seznam ohrožených zvířat ve světě

Jižní Amerika

Vlk hřivnatý, Lvíček zlatý, Ara spixův, Vydra obrovská, Mravenečník, Vikuňa, Potápka juninská, Arapaima obrovská.

Střední Amerika a Karibské ostrovy

Krokodýl kubánský, Křídlatec velký, Kapustňák širokonosý, Axolotl mexický Jaguár, Amazoňan mnohobarvý, Štětinatec kubánský, Hutia prasečí, Humr americký, Datel knížecí, Vlk červenohnědý.

Spojené státy Americké

Korovec kalifornský, Keporkak, Veslonos americký, Tchoř černonohý.

Kanada a Aljaška

Medvěd lední, Koliha severní, Jeřáb americký.

Skandinávie

Orel mořský, Vlk, Rosomák

Západní Evropa

Rys pardálový, Vydra říční, Želva žlutohnědá

Střední a východní Evropa

Pelikán kadeřavý, Kareta obecná, Macarát jeskynní, Hrošík liberijský, Adax nubijský, Ibis skalní

Severní Afrika

Chocholatka čabraková, Makak magot, Kozorožec walia, Osel africký, Dril Ksukol, Slon africký, Hyena čabraková,

Střední a Jižní Afrika

Krokodýl nilský, Pes hyenovitý, Nosorožec dvourohý, Okapi, Gorila horská, Latimérie podivná, Přímorožec arabský, Gepard štíhlý

Jihozápadní Asie

Tuleň středomořský, Sambar skrvnitý, Orangutan, Ptakokřídlec alexandřin

Jihovýchodní Asie

Varan komodský, Netopýrek thajský, Kuprej, Tapír čabrakový, Nosorožec jávský, Vakoveverka bezblaná, Krokodýl mořský, Mravencojed žíhaný

Austrálie a Nový Zéland

Kakapo soví, Haterie, Vakovlk psohlavý, Takahe, Vombat severní, Želva sloní, Hlemýždi rodu Partula

Tichomořské ostrovy

Pěvec rodu Palmeria 

Arktida

Mrož, Narval

Antarktida

Plejtvák obrovský 

Střední a východní Evropa

Pelikán kadeřavý, Kareta obecná

Česká republika

Kriticky ohrožené druhy 

Netopýr ostrouchý a Netopýr pobřežní

Vlk – v Beskydech se začíná vytvářet populace, která čítá 3 – 10 jedinců. Medvěd hnědý - Pravidelně se u nás vyskytuje 2 - 5 medvědů. Jedná se o výskyt migrujících jedinců.

Sysel obecný – 20 centimetrové zvíře, má hustý hnědavý kožích, velké oči, malé ušní boltce a krátký nos. Zadní končetiny jsou delší než přední. Žije hlavně ve dne v podzemních norách v koloniích a jeden je vždy na hlídce. Není výhradně býložravec, živí se semeny, zelenými částmi rostlin a kořínky. Někdy i malé bezobratlé živočichy. Sysel si na zimu udělá zásoby tuku a spí. Líbí se jim na letištích a golfových hřištích – pradomov je step. Mají kolem 7 holých a slepých mláďat, která jsou do třech měsíců samostatná. 

Ohrožené druhy

Vrápenec malý – další druh ohroženého netopýra.

Plch zahradní - jeden z našich nejvzácnějších savců vůbec. Savec podobný myšce. Základní barva hřbetu a hlavy je šedohnědá až hnědočervená, spodní strana těla bývá naopak čistě bílá. Po stranách hlavy se táhne od oka výrazný tmavý pruh, zasahující až ke krku. Ocásek má kratší než tělo, je pokrytý krátkou tmavohnědou srstí a zakončený černobílou štětičkou prodloužených chlupů. Oči i ušní boltce jsou poměrně velké. Délka těla je 11-14 cm, ocasu pak 10-13 cm.

Rys ostrovid – tuhle kočkovitou šelmu poznáte snadno podle jejich trojúhelníkových oušek s černými štětinkami na konci. Délka těla je až 120 cm a ocasu 25 cm, jehož konec je také černý. Váha samce může dosahovat až 35 kg a v kohoutku měří až 70 cm. Základní barva jeho srsti je šedá s žlutavým až rezavým zabarvením a s hnědými až červenohnědými skvrnami. Středem hřbetu se často táhne tmavý pás, břicho má více světlé někdy až bílé. U nás žije přibližně 100 ks ve třech lokacích.

Tchoř stepní – lasicovitá šelmička, vážící asi 2 kg, 30 až 56 cm dlouhá s délkou ocásku do 18 cm. Obývá nory syslů, křečků a králíků, jinde ve skalách, v kořenech stromů nebo i v budovách. Vlastní nory si hrabe jen málo. Loví hlavně za tmy, ale při nedostatku potravy nebo výchově mláďat shání potravu i ve dne. Chutnají jí polní hlodavci, ježci, drobné ptactvo, žáby, hmyz, ještěrky a hadi. Denně spořádá asi 150 g potravy, což je asi 12 hrabošů. Mívá od 3 do 10 asi 6 gramových mláďat. Za 2 týdny již mají zuby, ještě 1,5 měsíce sají mléko, ale již ve 3 týdnech vysávají krev z úlovků které samice nebo samec nosí do nory. Dospívají v necelých 10 měsících. Jejich kožešina je považována za méně hodnotnou než u tchoře tmavého. Přesné počty úlovků známé nejsou, neboť v mysliveckých statistikách se oba druhy nerozlišují. Od roku 2002 hájený druh zvěře.

Los evropský - Los je největší savec čeledi jelenovitých. Žije v severních lesích Evropy, Asie a Ameriky. Los byl u nás vyhuben už ve středověku, ale koncem sedmdesátých let dvacáteho století byl zaznamenán i výskyt v ČR, pravděpodobně v důsledku migrace z Polska. Los výborně a vytrvale plave a dokáže překonat i několik kilometrů širokou vodní plochu. Dosahuje váhy až 450 kilogramů, tělo má dlouhé až 3 m, výška v kohoutku dosahuje až 2,3 m. Samice jsou celkově menší a dosahují váhy pouze do 375 kilogramů. Losi mají šedohnědou až černou srst, na krku jim vyrůstá hříva. Velká protáhlá hlava je zakončena silným přečnívajícím horním pyskem. Losi jsou dobře vybaveni pro pohyb v měkké půdě. Jejich nohy vybavené roztažitelnými spárky mají velkou našlapovací plochu. Dobře plavou. Paroží losa váží až 20 kg jeho rozpětí je až 160 cm. Tvarem připomíná lopaty. Losi ho každý rok shazují, dožívají 20 let.

Zranitelné druhy

Netopýr velký, Netopýr brvitý, Myšivka horská, Vydra říční, Bobr evropský

Téměř ohrožený

Zajíc polní

Mezinárodní unie pro ochranu přírody a přírodních zdrojů

Červený seznam ohrožených druhů je seznam ohrožených živočichů a rostlin, vydávaný každé dva roky Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů. Na posledním červeném seznamu IUCN vydaném v roce 2009 je celkem uvedeno 49 000 druhů živočichů a rostlin.

Modré knihy

Modré knihy, které obsahují seznamy živočichů a rostlin, jež se podařilo těsně před jejich vyhubením zachránit a jejich stavy stabilizovat. Jako protiváhu k červeným seznamům je vytvořil tým švýcarských vědců v čele s Andreasem Gigonem. Na tomto seznamu se může díky dlouholetému úsilí ochránců přírody objevit například orel bělohlavý, pelikán hnědý, aligátor mississippský, brazilský jaguár nebo kozorožec horský. Některá z těchto zvířat se dokonce postupně daří navracet ze zoologických zahrad a rezervací do volné přírody.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18195 (novesluzby.cz#20255)


Přidat komentář