Ochrana před sprejerstvím a likvidace graffiti

Jste majitelem nebo správcem nějakého domu či jiné stavby, objektu, který je v oblasti, kde často útočí sprejeři? Nevíte si s drzými sprejery rady? Poradíme vám, jak se před jejich výtvory účinně bránit.

Občas se stane, že některá sprejerská díla jsou opravdu pěkná a povedená. Ale bohužel to bývá spíše výjimka. A navíc ať je dílo sebekrásnější, přesto to tvůrci nedává právo sprejovat na soukromý majetek, pokud si to majitel nepřeje. Bohužel na soukromé vlastnictví, na zákazy, na pokuty ani na možný konflikt se zákonem sprejeři velmi často vůbec nehledí a klidně si jdou poškozovat soukromý majetek svými čmáranicemi a klikyháky.

Preventivní antigraffiti nátěry

Proti graffiti je lepší bojovat před tím, než se vůbec objeví. Pokud máte dům či jiný objekt v oblasti, kde sprejeři často čmárají po zdech, je výhodné na objekt aplikovat speciální ochranné prostředky. Díky tomu pak bude následné odstraňování případného graffiti podstatně snazší a v některých případech bude moci probíhat i svépomocí. Ochranné antigraffitické nátěry lze aplikovat na různé povrchy od klasického zdiva přes fasádu zateplenou polystyrenem až po kámen aj.

Preventivní antigraffiti nátěry na zateplovacích systémech

Zateplení panelových či jiných domů je v současné době velmi aktuální téma. V posledních letech byly zatepleny tisíce bytových domů a jiných objektů. Současně s tímto zateplováním se však, zvláště ve větších městech, objevil problém graffiti na zateplených objektech. Ne že by předtím graffiti neexistovalo. Problém ale spočívá v tom, že odstraňování graffiti ze zateplovacích systémů je značně problematičtější než u jiných typů povrchů. Důvodem je to, že na zateplovací systém nelze použít takové prostředky, jako horkou tlakovou  vodu či chemické odstraňovače. Přesto však existuje řešení tohoto problému. Nejvíce se osvědčily dva typy ochrany zateplovacích systémů.

Penetrace a mikroabraze

Jako vhodný postup se osvědčila penetrace povrchu speciálními prostředky na bázi transparentních etanolových roztoků organokřemičitých sloučenin. Po jejich aplikaci se ošetřený povrch náležitě zpevní a vytvrdne, přesto se vizuálně nezmění. Z takto upravené plochy lze případné graffiti odstranit metodou tzv. suché mikroabraze speciálním strojem. Při této úpravě povrchu a použití speciálního stroje nedochází k mechanickému poškození či narušení barevnosti jinak k poškození velmi náchylného zateplovacího systému. Výhodou tohoto postupu je to, že se obejde bez chemie, bez vody a nevzniká při něm ani prach. Pro tento postup je však potřeba kontaktovat skutečně profesionální firmu, která má s tímto dostatek zkušeností.

Penetrace a polymerní přípravek

Dalším možným způsobem preventivní ochrany před graffiti na zateplovacích systémech je nanesení penetračního nátěru a následná aplikace speciálního polymerního přípravku, kterým je transparentní gel. Ošetřená plocha zůstane i po tomto zásahu vzhledově nezměněná. Tento způsob preventivní ochrany před graffiti je značně výhodný z toho hlediska, že následné odstraňování případného graffiti může být po odborné istruktáži a doporučení vhodných chemických odstraňovačů prováděno svépomocí, tedy vlastními silami a vhodnými čistícími prostředky. Ovšem stejně tak můžete kontaktovat firmu, která vám** odstranění graffiti** provede, pokud nechcete tuto práci dělat sami.

Preventivní antigraffiti nátěry na klasických omítkách

Pro** preventivní ochranu klasických omítek** s fasádní barvou na povrchu se osvědčila taktéž penetrace a mikroabraze, čili stejný postup jako u preventivní antigraffitické ochrany zateplovacích systémů popsaný výše. Druhou možností je pak plně transparentní nátěrový systém, který je tvořen primární penetrací organokřemičitým konzervačním prostředkem. Následuje aplikace speciálního antigraffitického přípravku na bázi vodné suspenze speciálního polymeru (gel). Vzhled takto ošetřované plochy se prakticky nezmění a není  ani výrazně omezena difúze vodních par. Jedná se o vysoce profesionální postup, který se užívá rovněž  na cenných historických památkách. Pro tento postup určitě kontaktujte profesionální firmu!

Preventivní antigraffiti nátěry na betonu, zdivu, kameni aj.

Na betonu, režném zdivu, kameni a jiných kompaktních površích je vhodné použít ochranný transparentní nátěr na bázi emulzního vosku a silikonu anebo ze speciálního polymerního gelu. Pokud je takto chráněný povrch posprejován, graffiti lze odstranit horkou tlakovou vodou nebo chemikáliemi a následným oplachem vodou – to záleží na druhu použitého spreje. Po odstranění graffiti se však ochranný nátěr musí obnovit. Tato ochrana zachovává přirozené dýchání zdi a také plní funkci hydrofobizace. Tento typ antigraffitické ochrany může být použit na téměř jakýkoliv materiál.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18442 (novesluzby.cz#23919)


Přidat komentář