Numerologie - co o ní víme

Co je to numerologie? Jak nám může numerologie pomoci v osobním životě? Co vše o sobě můžeme pomocí numerologie zjistit? Odpověď na tyto a mnohé další informace se dozvíte v následujícím článku.

Numerologie je rozsáhlá, starobylá věda o významu čísel. Čísla v numerologii vysvětlují lidské chování a jednání. Datum narození, jméno a příjmení, to vše nám dávákostky odpovědí o naší povaze, schopnostech, životních úkolech a našem osudu. Numerologie nám může ukázat správnou cestu v našem životě, lépe se orientovat sami v sobě a v osobách nám blízkých. Numerologie nám může pomoci v těžkých životních situacích, pomůže nám pochopit naše partnerské vztahy nebo neúspěchy ve výchově našich dětí. V těžkých životních situacích, kdy se může zdát, že jen těžko nalezneme řešení, je možné vyzkoušet různé alternativní cesty. Jednou z možností je také numerologie. Na internetu naleznete velké množství osob, zabývajících se touto oblastí. Než se rozhodnete pro numerologa, zjistěte si o něm všechny dostupné informace. Zeptejte se svých přátel, známých, pročtěte si diskuze na internetu. Mnoho vám také může napovědět osobní schůzka, na základě, které se rozhodnete, zda chcete pokračovat ve spolupráci právě s tímto numerologem.

Co víme o numerologii, historie numerologie

Numerologií se zabývaly vyspělé kultury už v dávné historii. Numerologie byla ve středu zájmů dokonce ještě dříve než astrologie. Obyvatelé Egypta a Mezopotámie přikládali číslům velký význam. O důležitosti čísel nepochybovali také lidé v Indii, Číně nebo Babylonu. Také v Bibli se setkáváme s důležitostí čísla 7, kdy za 7 dnů Bůh stvořil svět. Za zakladatele numerologie můžeme považovat řeckého filosofa Pythagora. Pythagoras pokládal čísla 1, 2, 3, 4 za posvátná. Podle Pythagora tato čísla představovala proces stvoření a zániku světa. Pythagoras určil každému číslu kvalitu, zavedl se tak systém, s kterým se v numerologii pracuje dodnes. Také Platon se zabýval významem čísel, čísla pro něj byla něčím věčným a univerzálním. Numerologie zaujala i mnohé významné osobnosti křesťanství. Svatý Augustin propadl síle numerologie a strávil nad jejím studiem spoustu času.

Pravdivý a trefný výklad čísel

Je spousta lidí, kteří chtějí znát podrobně svou osobnost a charakter, aby změnili nebo pomohli lepšímu chodu svého života či změnili úplně její cesty. S tímhle Vám právě pomůže jedině numerolog, pan Ivo Leinveber. Můžete jej navštívit v jeho provozovně, a to na adrese Třebařov 174, 569 33. Pro více informací či dotazy jej také můžete kontaktovat na telefonním čísle 732 631 196 a emailové adrese g.o.d.s@centrum.cz

Numerologie - poznání člověka podle data narozenínumerologie

Numerologii můžeme definovat jako rozsáhlou nauku o významu vibrací jednotlivých čísel. Numerologie nám může pomoci lépe pochopit osobnost podle data narození. Vibrační síla čísel ovlivňuje povahu člověka a také jeho životní cestu. Numerologie nám může pomoci pochopit vlastní osobnost, začít se v ní lépe orientovat a navýšit tak kvalitu našeho života. Numerologie nám může pomoci pochopit naše silné a slabé stránky.

Numerologie a osobnost člověka

Pochopit sebe sama, naučit se přijímat sám sebe, to vše nám může pomoci k žití kvalitnějšího života. Člověk, který je schopen žít sám se sebou, může poté dobře vycházet i se svým okolím. Naučme se chápat sami sebe, získáme tak větší sebeúctu. Numerologie nám může pomoci, dozvědět se o sobě, to co nám zůstalo skryto. Numerologie dokáže rozebrat naší osobnost podle data našeho narození. Na základě těchto informací, můžeme poté efektivněji řešit problémy v našem životě. Výpočty na základě numerologie nám mohou odhalit to, co nás čeká v našem životě. Numerologie nám může také pomoci v mezilidských vztazích. Tato nauka se může stát pomocníkem při řešení partnerských problémů nebo problémů výchovných.

Numerologie nám pomůže nalézt sebe sama a uchopit život pevně do svých rukou. Numerologie nám může pomoci přehodnotit naše hodnoty, dívat se na svět jiným pohledem. Datum našeho narození nám může také poskytnout informace o našich schopnostech a možnostech pracovního uplatnění. Numerologie může nahlédnout na naše zdravotní potíže, sexuální energii, problémy v dětství, závislosti. Numerologie nám také může pomoci pochopit naše osobní časové cykly. V případě, že budeme s našimi cykly seznámeni, budeme se moci dále podle nich řídit. Numerologie nám napomáhá nejen v chápání sebe sama, ale také v pochopení našich blízkých, partnerů nebo našich dětí.

Numerologie a partnerské vztahy

Mezilidské vztahy jsou velmi důležité v lidském životě. Mnoho lidí také chápe své štěstí na základě dobrých partnerských vztahů. Když máme problémy v partnerských vztazích, může nám numerologie pochopit, na čem jsou založeny naše problémy a ukázat řešení. Navštivte zkušeného numerologa a můžete společně přijít na to, jaká je vaše osobnost a jaká je osobnost vašeho partnera. Na základě těchto informací se mohou odhalit příčiny potíží ve vztahu. Když známe příčiny problémů, můžeme je poté lépe vyřešit. Poznáme – li plně svou osobnost a osobnost našeho partnera, zjistíme také, zda může takovýto vztah vůbec fungovat. Numerologie předpokládá, že nic v lidském životě se neděje na základě náhody. To s jakými lidmi se v životě setkáváme, jaké vztahy vedeme, s jakými lidmi se scházíme, nic z toho není náhoda.

Numerologie také předpokládá, že energie řídí hmotu. Přitažlivost, kterou k sobě lidé cítí, není pouhá náhoda. Člověk, s kterým navážeme vztah, nás může naučit spoustu nových věcí a přinést do našeho života mnoho nového. Žádný vztah nevzniká bez příčiny. Na každém vztahu se musí pracovat. Když cítíte, že jsou ve vašem vztahu problémy, můžete se obrátit na numerologa. Zkušený numerolog vám může pomoci. Numerologie nám může odpovědět na otázky typu: co nás přitahuje k osobě, proč zůstávám ve vztahu, proč přitahujeme stále stejné typy partnerů, proč nemůžeme najít partnera.

Numerologie a výchova dětí

Výchova dětí není jednoduchou záležitostí. Rodiče mohou dávat svým dětem velké množství lásky a všeho, co je potřeba a ve výsledku se může zdát, že se někde stala chyba. Každá rodina upřednostňuje jiný styl výchovy. V některých rodinách se dává přednost demokratickému výchovnému stylu, jinde se můžete setkat s úzkostnou nebo rozmazlující výchovou. Dát jednotný popis na to, co je správné a jak děti vychovávat nelze. Každý jsme individuální a tak i výchova každého dítěte musí být jiná.

Máte problémy s výchovou svých dětí? Zkoušeli jste už různé věci, obrátili se na různé odborníky, ale výsledky se zatím nedostavili? Zkuste se obrátit na numerologa, který vám může nabídnout pomoc. Z data narození vašeho dítěte je možné odhalit mnoho zajímavých a důležitých informací. Z data narození zjistíte mnohé o povaze dítěte, jeho zálibách, schopnostech, možnostech dalšího rozvoje atd. Numerologie zjistí, jakým cyklem vaše dítě prochází, co vaše dítě právě prožívá. Numerolog vám může pomoci nahlédnout do psychiky vašeho dítěte. Pomocí numerologie se můžete dozvědět, jaké jsou příčiny chování vašeho dítěte. Jaký jsou obavy dítěte, přání nebo touhy. Na základě všech těchto informací budete lépe chápat své dítě a tak budete moci změnit i svůj přístup k výchově. Numerologie vám může pomoci v nalezení správného způsobu komunikace. Zlepšení vztahu mezi vámi a vašim dítětem napomůže zlepšení celkové atmosféry v rodině. Když už tedy nevíte, jak dál, obraťte se na numerologa, který vám může ukázat správnou cestu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18432 (novesluzby.cz#23259)


Přidat komentář