Mužský a ženský mozek, konverzace, řeč

Ženy hodně mluví a muže to zkrátka někdy obtěžuje. Žena běžně pronese několik tisíc slov za den, nemluvě o různých gestech, zvucích, mimice apod. Muži mluví asi jen z jedné třetiny tolik, jako ženy.

Mužský a ženský mozek

Mozek muže a ženy se od počátku vyvíjel odlišně v závislosti na úloze obou pohlaví. Pravěcí muži byli lovci a ochránci, ženy sběračky a udržovatelky rodinného ohně. Muži potřebovali rozvíjet schopnosti, které jim dopomáhaly k ulovení zvěře, jako například výborná orientace. Muži nepotřebovali být například dobrými v konverzaci nebo vnímat citové potřeby okolí. Žena zase potřebovala mít pod kontrolou své okolí, orientovat se na krátkou vzdálenost a zdatně komunikovat. Různé potřeby mužů a žen mely vliv na odlišný vývoj mozku.

Mozek mužů a žen funguje značně odlišně. Z tohoto faktu pramení většina potíží ve vztazích mezi příslušníky obou pohlaví. Ženský mozek je o něco menší než mužský, ale to nemá nic společného s jeho úrovní výkonnosti. Výzkumy sice ukazují, že muž má o zhruba miliardu mozkových buněk více než žena, ale ženy v průměru dosahují dokonce ještě lepších výsledků v testech všeobecné inteligence.

Lidský mozek jako strážce teritoria

Genetická paměť přetrvává a ovlivňuje naše instinktivní chování. Kupříkladu v restauraci si lidé raději sednou čelem ke vchodu, aby měli pocit většího bezpečí, mohli být neustále ve střehu a nemohl je nikdo překvapit. I v ložnici si muži raději vyberou místo blíže ke dveřím – je to pozůstatek obrany vchodu do jeskyně, instinkt ochránce. Muži zkrátka podvědomě volí místo blíže ke dveřím. Někdo tuto skutečnost zlehčuje vtipem, že muži spí blíže ke dveřím proto, aby mohli rychle utéct…

 

Mozek – co řídí hemisféry

Levá hemisféra řídí pravou stranu těla, oblast matematiky, verbálních schopností, logiky, dedukce, analýzy, praktických činností, dále má vliv na fakta, řád, texty písní, přímé linie a jemné detaily.

Pravá hemisféra se pojí s levou stranou těla, tvořivostí, uměleckým nadáním, vizuálním a prostorovým vnímáním, intuicí, nápady, představivostí, celostním pohledem, vnímáním několika procesů současně a s melodiemi písní.

Muži nedokáží dělat více věcí najednou

Snad ze všech stran můžeme slyšet frázi: muži nedokáží dělat víc věcí současně. Čím je to způsobeno? Mužský mozek je totiž naprogramovaný tak, aby se vždy soustředil na jeden určitý úkol. Mozek muže je specializovaný a obsahuje méně nervových vláken, které spojují pravou a levou hemisféru.

Ženský mozek je oproti tomu schopný současně zvládat hned několik úkolů najednou. Žena může například současně číst, mluvit i poslouchat. Z toho vyplývá, že ženský mozek je neustále aktivní a vytížen. Nesmíme se divit tomu, když nás muž začne třeba obviňovat, že kvůli mluvení ženy minul odbočku  ze silnice.

Muži, ženy a konverzace

Je známo, že muži, ve srovnání se ženami, nejsou nijak skvělými společníky při konverzaci. Vždyť už malé holčičky začínají mluvit dříve než chlapci a ve věku tří let dokonce dívky dosahují dvakrát větší úrovně slovní zásoby.

Řeč u mužů skutečně není specifickou dovedností mozku, což je zapříčiněno odlišnou strukturou mužského mozku. Muži se už od pradávna zabývali lovem, nikoliv komunikací. Lovci často seděli mlčky celé hodiny a čekali na kořist. Když spolu dnes jdou dva muži na ryby, také jen sedí a nemluví a je to pro ně zcela přirozené. Kdyby spolu šly někam ženy a přitom navzájem nekomunikovaly, pravděpodobně visí ve vzduchu nějaký problém.

V ženském mozku existuje specifická oblast pro řeč. Ženy mají vysoce rozvinutou schopnost řeči, protože centrum řeči se nachází v obou hemisférách. Řeči žen se věnují konkrétní části mozku, a tak se mohou ostatní jeho části bez problémů soustředit na jiné činnosti a ženy mohou dělat více věcí najednou.

Odlišná struktura mozků je důvodem, proč ženy více vynikají v cizích jazycích, lépe ovládají pravopis, zastávají tlumočnické práce apod.

Muži mají tu výhodu, že na konci náročného dne odhodí jednoduše problémy stranou. Žena nedokáže podobně oddělit a uložit informace a problémy se jí neustále honí hlavou. Aby se žena svých problémů zbavila, musí o nich mluvit. Když se tedy bude žena večer svěřovat se svými problémy, chce se od nich odprostit.

Ženy mluví rády. Když se u televize sejde více žen najednou, probírá se spousta témat – děti, práce, muži, životy,…Pokud jsou u televize přítomní i muži, zpravidla začnou ženy okřikovat, ať nemluví. Muži budou zkrátka buď mluvit, nebo sledovat film. Nedokáží dělat obojí a nechápou, že ženy to stíhají. Ženy zastávají názor, že když už se všichni tak pěkně sešli, mohli by se i pobavit, ne jen zírat na televizi.

Cílem konverzace žen je utužovat vztahy a přátelství, cílem konverzace mužů je sdělit jasná fakta. Když telefonují muži, potřebují předat nějaké informace. Ženy zato dokáží telefonovat klidně několik hodin a vlastně si jen tak povídat.

Ženský mozek je naprogramovaný tak, aby využíval řeč jako hlavní formu svého vyjadřování. Jestliže má muž udělat třeba 6 úkolů, jednoduše řekne, že má nějakou práci a dojde později. V té samé situaci by žena začala nahlas vyjmenovávat jednotlivé činnosti, které ji čekají. Ke každému úkolu navíc uvedou i nějaký komentář, a tak se mužům zdá, že ženy moc mluví.

Ženy hodně mluví a muže to zkrátka někdy obtěžuje. Žena běžně pronese několik tisíc slov za den, nemluvě o různých gestech, zvucích, mimice apod. Muži mluví asi jen z jedné třetiny tolik, jako ženy.

Ženy někdy vyčítají svému partnerovi neochotu si povídat, obzvláště večer. Pokud je žena v domácnosti a nechodí do práce, je problém ještě výraznější (pracující žena může během dne hovořit i s jinými lidmi).

Muži, oproti ženám, používají kratší a strukturovanější věty. Řečový projev muže lze charakterizovat jednoduchým počátkem, jasným sdělením informace a závěrem. Žena však na muže „vychrlí“ několik témat najednou, a tak se v tom muži okamžitě přestávají orientovat. Základním pravidlem pro konverzaci s mužem tedy je: mluvte jednoduše a vždy jen o jednom námětu.

Pokud žena mluví k současně přítomným mužům i ženám, měla by zvolit „mužský“ způsob řeči, protože tomu porozumí všichni (jinak by muži měli potíže luštit „ženský“ hovor).

Muži by si měli uvědomit, že pokud žena mluví, je to v pořádku. Ženy přece mluví proto, aby prohlubovaly vztah. Když chce dát žena najevo svůj nepřátelský postoj, mluvit přestane. Pravdou je, že mužům to chvíli trvá, než zjistí, že ženino mlčení znamená problém a že je to v podstatě něco jako trest (nikoliv odměna zaslouženého klidu).

![](file:///C:/Users/PRASIS%7E1/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-12.png)

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18320 (novesluzby.cz#21763)


Přidat komentář