Motobaterie - výběr

Potřebujete novou baterii pro svoji motorku, skútr nebo čtyřkolku? Při výběru zhodnoťte parametry, kterými by měla motobaterie disponovat. Díky tomu, že současný trh nabízí velké množství značek baterií, bývají rozdíly ve výkonu, cenách i rozměrech.

Parametry, podle kterých vybírat motobaterii

Při výběru motobaterie vždy respektujte předepsaný model výrobce příslušného dopravního prostředku. Zejména se nedoporučuje zaměňovat klasické zaplavené, tj. údržbové baterie za bezúdržbové AGM, které se často nesprávně nazývají jako gelové.

Na rozdíl od autobaterií se u motobaterií nemůžete rozhodovat mezi několika kapacitami a velikostmi. V motocyklech bývá pro baterii vyhrazen velmi omezený prostor, do kterého se většinou vejde pouze jeden typ akumulátoru. Kromě toho elektrická výbava motorky je povětšinou daná příslušným výrobcem.

 • Rozměry motobaterie
 • Kapacita motobaterie
 • Napětí motobaterie
 • Polarita motobaterie
 • Typ motobaterie
 • Značka motobaterie

Rozměry motobaterie

Především musíte vědět přesné rozměry, které se do motorky vejdou. Budete potřebovat údaje od výrobce, případně se můžete inspirovat rozměry, které jsou na dosavadní motobaterii, kterou máte v motorce. Jedná se o tři rozměry: výška, šířka, délka.

Kapacita motobaterie

Kapacita motobaterie se udává v ampérhodinách (Ah). Značí, po jak dlouhou dobu bude příslušná baterie schopna dodávat proud za jednotku času.

 • Méně než 8 Ah
 • Od 8 Ah do 10 Ah
 • Od 11 Ah do 13 Ah
 • Od 14 Ah do 19 Ah
 • Od 20 Ah

Značka motobaterie

Vybírejte takovou značku, která disponuje moderní technologií výroby; máte s ní pozitivní zkušenosti Vy, nebo Vaši blízcí, kamarádi apod. Vyberte takovou značku, s níž budete mít zaručenou jistotu kvality.

Polarita motobaterie

Dávejte pozor, na jaké straně má stávající motobaterie umístěn plusový, tj. kladný pól. Vzhledem k délce přívodních kabelů není možné baterie navzájem zaměňovat.

 • Polarita 0 - pravá - Plus na pravé straně při pohledu na motobaterii.
 • Polarita 1 - levá - Plus na levé straně při pohledu na motobaterii.

Napětí motobaterie

Současný trh nabízí dvě možnosti napětí. Je možné se setkat s 6 V i baterií s napětím 12 V.

 • 6 V
 • 12 V

Typ motobaterie

 • Zaplavené (údržbové) baterie - u těchto baterií je, stejně jako u údržbových autobaterií, nutnost pravidelně sledovat hladinu elektrolytu a doplňovat tuto klesající hladinu destilovanou vodou.

 • nutnost dolévání destilovanou vodou

 • poměrně vysoký samovybíjení efekt

 • Bezúdržbové AGM (Absorbent Glass Mat) baterie - po naplnění těchto baterií se kyselinový elektrolyt vsaje do speciálního absorpčního materiálu mezi deskami, který tuto kyselinu pojem a udrží na svém místě v těsném kontaktu s olovem elektrod. Akumulátor se následně hermeticky uzavře a poté se již do něj během celé jeho životnosti nic nedolévá.

 • absolutní bezúdržbovou

 • vyšší startovací výkon

 • schopnost pracovat v jakékoliv poloze

Faktory, které způsobují krácení životnosti motobaterie

 • Porucha na elektrické soustavě
 • Hluboké vybití baterie
 • Nesprávné zacházení s baterií
 • Nedostatečná údržba baterie

Vlastnosti motobaterie

Zásadní rozdíl mezi provozem automobilu a motocyklu, skútru, čtyřkolky apod., tkví v tom, že autem prakticky jezdíte celoročně, kdežto motocykl, skútr, čtyřkolku využíváte po část sezóny. Olověný akumulátor od zprovoznění, tj. nalití a nabití, je aktivní a počíná jeho životnost běžet bez ohledu na to, zda je v provozu celý rok, či pár měsíců, tj. motobaterie pracuje neustále, bez jakékoliv přestávky, čímž také stárne a opotřebovává se.

Vhodná doba pro nabití motobaterie

 • Vybitá motobaterie již není schopná nastartovat
 • Neotočíte startérem
 • Na palubní desce se nerozsvítí kontrolky

Vhodná doba pro nákup motobaterie

V případě, že i po nabití ztratí motobaterie svoji kapacitu, je nutné ji vyměnit za novou.

Kupujte motobaterii pokud možno nenalitou, kdy si ji necháte zaktivovat přímo v prodejně a v případě internetového obchodu si nechete zaslat baterii nenalitou. Tímto se sice nevyhnete manipulaci s baterií, tj. nalití elektrolytu a následné dobití na 100%, ale na druhou stranu máte jistotu čerstvé baterie. Zprovoznění motobaterie zvládnete snadno dle přiloženého návodu a technicky je to řešeno velice bezpečnou formou, při správném postupu nehrozí žádná nehoda s kyselinou.

Péče o motobaterii

 • Motobaterii udržujte suchou a čistou. K očištění používejte výhradně antistatické utěrky, jinak by mohlo dojít k případné explozi.
 • V případě, že je motobaterie bez zátek, neotvírejte ji.
 • U motobaterie pravidelně kontrolujte hladinu elektrolytu (platí pro údržbovou baterii) a v případě potřeby doplňujte destilovanou vodu, toto platí u motobaterií, které mají zátky.

Péče o motobaterii v mimosezónní době

Důležité je, abyste o motobaterii správně pečovali i v období, kdy ji nevyužíváte. Akumulátor udržujte stále v nabitém stavu a předcházejte jejímu hlubokému vybití.

Uskladnění motobaterie v mimosezónní době

Baterii odpojte od motocyklu, skútru apod., a uskladněte ji na suchém místě, o teplotě 10 až 20°C. Pro její pravidelné dobíjení používejte nejlépe plně automatické nabíječe, které se po dobití automaticky přepnou do tzv. udržovacího režimu. Nabíječ baterii nepřebije a Vy nemusíte myslet na pravidelné připojování.

Zprovoznění suchého olověného gelového akumulátoru

 • Motobaterie se vždy dodává se specifickým elektrolytem, který je vhodný pouze pro daný typ gelové baterie, který byl součástí balení. Před započetím samotného plnění si pečlivě pročtěte postup a připravte si vše potřebné.
 • Nejprve zvolte patřičně větrané a bezprašné místo s rovnou, pevnou plochou.
 • Motobaterii vybalte, postavte na rovnou plochu, odstraňte z ní hliníkovou fólii.
 • Následně vybalte plastovou nádobu s tekutým elektrolytem, odstraňte z ní černou těsnící lištu a uschovejte ji. Touto lištou bude posléze motobaterie uzavřena.
 • Hliníkovou fólii z nádoby nestrhávejte, protože bude protržena plastovými hroty uvnitř nalévacích otvorů baterie.
 • Nádobu s elektrolytem nepropichujte. Otočte nádobu s elektrolytem dnem vzhůru, a to tím způsobem, aby hliníkovou fólií směřovala k nalévacím otvorům. Lehce nádobu přitlačte, aby nalévací otvory těsnili s hrdly nádoby.
 • Špičaté plastové tvarovky uvnitř nalévacích otvorů sami následně protrhnou hliníkovou fólii a elektrolyt se pomalu přelije do článků v motobaterii. Během tohoto procesu s nádobou nijak nemanipulujte, nevyjímejte ji a ani nenaklánějte, pouze na ni můžete jemně poklepat, aby došlo k uvolnění vzduchové kapsy. Ponechte nádobu v této poloze nejméně po dobu 20 minut.
 • Následně zkontrolujte, zda se celý obsah elektrolytu přelil z nádoby do motobaterie a nádobu jemně odstraňte.
 • Nechte ještě motobaterii odkrytou dalších 10 minut. Pak uzavřete motobaterii černou těsnící lištou, tlačte silou a rovnoměrně oběma rukama dokud lišta nedosedne zároveň s úrovní vrchní strany akumulátoru.

Co je akumulátor

Akumulátor je v podstatě elektrochemický zdroj proudu.

Vlastnosti akumulátoru

Základní schopností akumulátoru je kumulace elektrické energie.

Co je elektrolyt

Jedná se o jednoduchou chemickou sloučeninu, roztok kyseliny sírové a vody. Hladina elektrolytu se kontroluje v aukumulátoru. V případě, že dojde k poklesu hladiny elektrolytu, a to pod dolní rysku, je důležité dolít aukumulátor destilovanou vodou, a to do výše horní rysky. Dolévání destilovanou vodou však neprovádějte při vybíjení nebo naopak nabíjení aukumulátoru.

Jak naložit s původní motobaterií

Motobaterie, ať už je nová, nebo použitá, se řadí mezi nebezpečný odpad, a to z důvodu, že obsahuje chemické látky jako olovo, rtuť, kadmium a další. Použitou motobaterii můžete odevzdat v místě, kde si pořídíte novou. Rozhodně motobaterie nepatří mezi komunální odpad.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18281 (novesluzby.cz#21491)


Přidat komentář