Kytary - jednotlivé části, výběr strun

Kytara, to není jen skvělý hudební nástroj, má svoji duši a příběh. Přiblížíme Vám, z jakých částí je složena, poradíme při výběru vhodných strun a v neposlední řadě prozradíme, co vše má vliv na kvalitu zvuku kytary.

Jednotlivé části kytary

Krk kytary

U krku kytary je důležitý tvar, délka, radius hmatníku, menzura.

 • Menzura – představuje celkovou délku vibrující struny, a to od prvního pražce, až po uchycení struny na kobylce. Platí, čím delší je vibrující struna, tím je delší sustain i větší napětí strun.
 • Radius – jedná se o míru zaoblení hmatníku, která má vliv na feel a hratelnost nástroje. Radius se uvádí v palcích, kdy nižší číslo signalizuje větší zaoblenost hmatníku. Například plochý hmatník o 17 palcích, umožní hraní rychlých sól a struny také při vytahování méně nepříjemně drnčí.

Spoj krku a těla kytary

 • Bolt neck

Jedná se o upevnění krku k tělu šrouby, které nabízí jednodušší a zároveň preciznější seřízení krku, než ostatní spoje krku a těla kytary.

 • výhodné z hlediska údržby

 • při případné modifikaci se dá krk velmi snadno vyměnit za jiný

nástroj nedisponuje takovým sustainem, jako při upevnění jinými způsoby, a to z důvodu, že mezi krkem i tělem je vždy mezera

 • Neck through body

U tohoto upevnění krk tvoří osu nástroje, ke které jsou přilepeny horní i spodní poloviny těla.

 • maximální sustain

 • kvalitní tón

nejméně snadné seřízení krku, vzhledem k ostatním upevněním

 • Set neck

Představuje spoj, kdy je krk k tělu kytary přilepen.

 • delší sustain, než u šroubovaného krku, a to z důvodu, že lepidlo vyplňuje mezeru spoje

 • větší stabilita krku

Kobylka kytary

Ovlivňuje zvuk kytary, a to přenosem tlaku strun na její tělo.

 • Double locking tremolo – systém, kdy struny jsou uzamčeny na kobylce, a to na prvním pražci, což dodává kytaře na hratelnosti, protože struny přesně reagují na styl hry. Dobře seřízené double locking tremolo nejde v podstatě rozladit.
 • String through body – struny prochází skrz tělo kytary, zvuk je nejostřejší a sustain dlouhý. Zde se dřevo těla kytary významně podílí na zvuku.
 • Tremolo – pohyblivá kobylka, s velmi malým tlakem na tělo kytary, čímž se dosahuje měkkého a hřejivého tónu.
 • Tune-O-matic – struny sedí na nepohyblivé kobylce a jsou upevněny ke struníku, který je umístěn za ní. Snížením struníku dochází postupně ke zvýšení tlaku strun na tělo kytary, čímž je dosaženo ostřejšího a jasnějšího tónu. Při zvýšení struníku, se dosáhne kulatého hladkého tónu.

Snímače kytary

Snímače přeměňují akustické vlny v elektrický signál, který se ve vstupním zařízení, kombu, zesiluje a poté přeměňuje zpět v akustické vlny.

 • Aktivní smínače – disponují slabými magnety, čímž neovlivňují vibraci strun. Navíc jejich slabý signál je zesilován v kytaře zabudovaným předzesilovačem, napájeným baterií, čímž zvukově dochází ke zvýraznění harmonických i sustainu.
 • Dvoucívkový snímač – neboli humbucker, má temnější, hutnější tón, než jednocívkový snímač. Některé humbuckers disponují silnými keramickými magnety, které jsou silnější na výstupu, produkují kulatější, temnější zvuk s méně vysokými frekvencemi. Dvoucívkový snímač je vyvinutý především pro potlačení šumu, silnější signál. Je charakteristický plným, kulatějším tónem. Osazuje se většinou v páru, a to kobylkový a krkový. Tímto snímačem disponují například kytary značky Gibson.

Ovlivnění zvuku kytary

Zvuk kytary je ovlivněn řadou parametrů, a to také z důvodu, že modelů i provedení kytar je velké množství. Kupříkladu na zvuk má vliv – materiál kytary, aparát, tělo kytary, krk kytary, snímače, přepínače snímačů, elektronika, zesilovač, reprobox, struny, kabely, efektová smyčka a další. Je toho skutečně hodně.

 • Efektová smyčka – nejrůznějšími efekty se dá upravit zvuk kytary.
 • Elektronika – může se jednat o pasivní, či aktivní.
 • Krk – spojení krku s tělem kytary má také vliv na výsledném zvuku. Může jít o šroubovaný krk, lepený spoj, průběžný krk. Také tvary krků se mohou lišit, a to šířkou, menzurou, rádiusem.
 • Lak – pro zvuk kytary je důležitý i samotný lak, kdy například nitrolak má lepší vlastnosti než polyuretan. Také rozhoduje vrstva naneseného laku, kdy tenčí vrstva laku je výhodnější pro zachování původního zvuku dřeva, silná vrstva laku může zase některé frekvence kytary zatlumit.
 • Přepínače snímačů – většinou se na kytaře nachází více snímačů, které se dají zapjovat do kombinací. Někdy bývají tzv. Piezosnímače zabudované do tremola, čímž je zvuk opět trochu jiný.
 • Snímače – slouží k přenesení zvuku do zesilovače. Jsou dva základní typy snímačů, a to singly, které disponují cinkavějším zvukem a humbucker, které zvuk poněkud zkreslují. Také materiál jádra snímače má vliv na zvuk kytary. Materiál může být z keramiky, alnica, SaCo. Poloha snímače je také důležitá, kdy rozlišujeme polohu u krku kytary, polohu u kobylky kytary, nebo natočení snímače došikma. V neposlední řadě u snímačů také rozhoduje vzdálenost od strun.
 • Struny – používají se s niklovým opletením, s kovovým opletením, s nejrůznějšími jádry.
 • Tělo – má výrazný podíl na celkovém zvuku kytary, kdy u těla se podílí hned několik vlasností: teplost, jasnost, ostrost, attack, hutnost tónu. Také stáří a vlhkost materiálu těla je důležitá pro zvuk, ale i samotný tvar těla kytary.
 • Zesilovač – každý disponuje jiným, svým specifickým zvukem, což se následně projeví ve zkreslení zvuku, v basách, výškách, středních tónech.

Struny ovlivňující zvuk kytary

Síla strun se udává podle síly nejtenčí struny v sadě a číslo je vždy uvedené na obalu. Platí, čím slabší jsou struny, tím je tón kytary ostřejší, méně hlasitý, s delším sustainem, ovšem také plošší pro sólovou hru, hůře se vytváří výraz i dynamika jednotlivého tónu. Čím silnější struny, tím je naopak tón dynamičtější, hlasitější, s kratším dozvukem, barevnější.

 • Silnější struny – hodí se k sólové hře, kdy jednotlivé tóny jsou více od sebe rozeznatelné. Počítejte ovšem s tím, že hra na silnější struny i práce se samotným tónem je obtížnější.
 • Slabší struny – hodí se k rytmickým doprovodům, kdy zní kompaktnějši. Také při rychlejším tempu hře, budou dobře a vyrovnaně znít.

Výběr strun podle druhu kytary

 • Struny pro klasickou kytaru – zde nejsou vhodné struny silnější, než 11. Ideální volbou je tloušťka 10 u kovových strun, nebo můžete volit struny nylonové. Pokud byste použili silnější sadu strun, mohlo by dojít k postupné deformaci ozvučné desky, nebo odtrhnutí kobylky.
 • Struny pro akustické kytary – zde máte na výběr struny od 9 do 13. Akustické kytary mají odpovídajícím způsobem vyztuženou vrchní desku, a to z důvodu, aby se nebortila. Také disponují jiným typem kobylky, která takové zatížení bez problému snese.
 • Struny pro elektrické kytary – zde máte volbu mezi sílou 8 až 11. Platí zde, čím jste při hře zručnější, tím můžete silnější struny používat.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18286 (novesluzby.cz#21537)


Přidat komentář