Jedovaté houby, otravy houbami

Ve skutečnosti není riziko otravy jedovatými houbami nijak velké, protože existuje kolem 6 tisíc evropských hub, ale pouze cca 180 je jedovatých či podezřelých, přičemž jen některé z nich dokáží člověka usmrtit jedovatými toxiny.

Každý rok můžeme slyšet z televize nebo z jiných médií o případech, kdy se lidé otrávili houbami. Zásady sběru a požívání hub není dobré podceňovat. Ve skutečnosti není riziko otravy jedovatými houbami nijak velké, protože existuje kolem 6 tisíc evropských hub, ale pouze cca 180 je jedovatých či podezřelých, přičemž jen některé z nich dokáží člověka usmrtit jedovatými toxiny. Přes tato fakta jsou každý rok známy případy smrtelných otrav houbami. Nepomůže ani rada, že některým druhům hub je lépe se raději úplně vyhnout.

O jedovatosti hub v minulosti

První zmínky o jedlosti či jedovatosti hub lze nalézt už u antických učenců. Nesprávně však přemýšleli o původu jedovatosti, který přičítali vnějším vlivům – například houba se údajně mohla stát jedovatou, pokud rostla v blízkosti shnilých věcí, rezavých hřebíků apod. Rozšířené byly i představy o souvislosti jedovatých hub a jedovatých hadů (v blízkosti hadích děr byly houby nebezpečné atd.).

Až ke konci 18. století vyšla najevo skutečnost, že jedovatost je danou vlastností jistých druhů hub a že vnější okolnosti na to nemají žádný vliv. V této době se také započalo se zkoumáním a popisem prvních houbových jedů, nicméně k důkladným chemickým analýzám se lidé dostali až ve 20. století. Ačkoliv je dnešní technika na vysoké úrovni, bylo možné analyzovat jen zlomek všech houbových jedů. Jedovaté houby mají totiž velmi složitou stavbu. Ve spoustě druhů hub je rovněž přítomen celá směs jedů a určité složky jsou tedy v proměnlivém množství. Houbové jedy tedy nejsou zatím zcela probádané, což souvisí i s případným ošetřením při otravě houbami.

Smrtelné otravy houbami

Smrtelné otravy způsobuje zejména muchomůrka, a to hlavně muchomůrka zelená - je přezdívána „pohár smrti“.

Je to vůbec jedna z nejjedovatějších hub. Už pouhé množství 50 g čerstvé houby dokáže zabít dospělého člověka! Nejvíce ohrožené jsou přitom děti, protože kvůli jejich nízké tělesné váze jed působí mnohem rychleji. Dětem bychom proto vždy měli dávat pouze takové houby, o kterých nemáme sebemenší pochyby.

Muchomůrka zelená – otrava

Muchomůrky, obzvláště muchomůrka zelená, jsou zodpovědné za zhruba 90 % veškerých otrav houbami. Otrava muchomůrkou zelenou je zapříčiněna různými toxiny, mezi kterými zaujímá skupina amanitinů významné místo. Tyto jedy způsobují, že RNA polymeráza (životně důležitý enzym každé buňky) je poškozena, a tak se zastaví biologická výměna buněčných látek a buňky začnou odumírat.

Při otravě amanitiny jsou zasažena hlavně játra, do nichž se jed dostane přes tenké střevo a vrátník. Jed proudí do střeva a znovu do jater, což představuje smrtelný koloběh, v průběhu kterého odumírají jaterní buňky a pokud není člověk lékařsky ošetřen, selžou mu játra.

Při otravě muchomůrkou zelenou rozlišujeme čtyři fáze:

  1. fáze: Období latence – přetrvává 6 – 24 hodin, u výjimečných případů až 48 hodin.
  2. fáze: Trvá 12 – 24 hodin (výjimečně 2 – 4 dny), člověk trpí kolikovitými bolestmi břicha, průjmy, zvracením a hypotenzí (nízkým krevním tlakem).
  3. fáze: trvá asi 24 hodin. Stav výrazného, ale klamlivého zlepšení. Začíná poškození jater.
  4. fáze: poškození jater se rychle zhoršuje, zažloutlá kůže, zvětšená a citlivá játra, poruchy vědomí, selhání jater, po 4 – 7 dnech dochází ke smrti.

Jakmile se objeví první příznaky, je nutné okamžitě přivolat lékařskou pomoc.

Otravy podobného typu vyvolává i muchomůrka jízlivá, bedla kaštanová, čepičatka jehličnanová aj.

Muchomůrka tygrovaná – otrava

Jednou z hub, které občas způsobí smrtelné otravy, je i muchomůrka tygrovaná. Hlavním důvodem otravy je její snadná záměna s jedlou muchomůrkou růžovkou nebo muchomůrkou šedivkou.

Muchomůrka tygrovaná má v sobě obsažené zcela jiné jedovaté látky než muchomůrka zelená. Konkrétně se jedná o kyselinu ibotenovou, muscimol, muscazon a další jedy. Množství jedu se výrazně liší dle stanoviště.

Otrava muchomůrkou tygrovanou vyvolává podobné stavy jako při opití se alkoholem. Zhruba po 0,5 – 2 hodinách se dostaví ochablost, závratě a nevolnost. Následují deprese či stavy úzkosti, pláč, křik, zuřivost, nebo naopak euforie, smích a pocity štěstí. Mohou se objevit také halucinace a ztráta časové orientace. Dalšími symptomy mohou být bolest hlavy, zvracení, třesavka, strnulost, hučení v uších, spontánní močení, poruchy zraku, průjem a bolest břicha. Pokud dojde k lehčí otravě, člověk zpravidla na dlouhou dobu usne (cca 15 hodin). U těžkých otrav však na předchozí příznaky navazuje bezvědomí, možnost selhání oběhu a zástavy dechu.

Samozřejmě je při otravě nutné ihned přivolat lékařskou pomoc, aby se snížilo množství jedu v těle za pomoci vyvolání průjmu, zvracení, žaludeční sondou apod.

Muchomůrka červená – otrava

Otrava muchomůrkou červenu není příliš častá, protože tuto houbu zná v podstatě skoro každé dítě, natož tak dospělý člověk. Navíc muchomůrka červená se nedá tak snadno zaměnit s jinou houbou.

Pokud přeci jen dojde k otravě, průběh je podobný jako u muchomůrky tygrované.

Muskarinové otravy

Dříve byla za původce těchto otrav považována muchomůrka červená, avšak mnohem více jedu muskarinu je obsaženo v jiných houbách. Muskarinové otravy způsobují vláknice, strmělky a helmovky. Mluvíme o tzv. muskarinovém syndromu.

Houby, které vyvolají muskarinovou otravu:

  • vláknice (kuželovitá, fibrilózní, zemní, začervenalá)
  • strmělka (bělostná, odbarvená, vonná, listomilná, pupkovitá, potůčková)
  • helmovka (zoubkatá, ředkvičková, narůžovělá)

Charakteristickými symptomy jsou studený pot, nevolnost, zúžené zornice, poruchy traku, nízký krevní tlak a pomalý tep, dušnost, zvracení. Projevy jsou patrné už za několik minut po požití hub, nejpozději do dvou hodin.

Jed způsobuje dráždění nervů a žláz. Muskarin navíc nemohou odbourat tělesné enzymy, takže silně ovlivňuje střeva a potní žlázy – dochází ke křečím a silnému pocení. Může nastat až otok plic a selhání srdce.

Ucháč obecný – otrava

Ucháč obecný byl v minulosti považován za jednou houbu, ale nyní už je známo, že dokáže způsobit až smrtelnou otravu. Smrtelná dávka pro děti je kolem 10 – 30 mg. Vše má na svědomí jed gyromitrin, který zasahuje nervový systém a játra.

V době, kdy se ještě považoval za jedlou houbu, se nazýval ucháč jedlý. Je nutné si dát pozor hlavně na starší houbařské publikace, ve kterých houba nemusí být dostatečně označena za nebezpečnou! Některé zdroje tvrdí, že usušená houba, či mladé exempláře nejsou nebezpečné, nebo že jedovatost se prokazatelně nepotvrdila.

Spory o jedovatost houby souvisí s tím, že obsah jedu v jednotlivých exemplářích je značně rozdílný. V některých kusech může být obsaženo až 6x více jedu, než v houbě jiné. Jed je navíc rozpustný ve vodě, tudíž při přípravě se určitá část jedu odstraní. Gyromitrin je navíc látkou prchavou, tudíž i sušením dojde k vymizení určitého množství jedu.

Po výše uvedených úvahách na houbu zřejmě nikdo chuť nedostane, ale pokud přeci jen ano, uvádíme ještě následující skutečnost: jed gyromitrin se může v těle hromadit a může být rakovinotvorný a vyvolat alergie.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18313 (novesluzby.cz#21717)


Přidat komentář