Jak se stát myslivcem

Co Vám říkají slova jako - Podkova, pírko, plováky, poušky, pucky, ráže, rez, rousy, slechy, slzníky, stojáky, barva, světla, svírák? Že jste podobná slova nikdy neslyšeli? Potom nejste myslivcem nebo jste nikdy nebyli na honu.

Myslivost

Oficiálně je v ČR pětadevadesát tisíc myslivců. Z toho žen je necelých tisíc. V posledních letech v řadách myslivců žen přibývá.

Jak se stát myslivcem?

Myslivecké zkoušky může uchazeč skládat od šestnácti let. Když je úspěšně absolvuje, stává se myslivcem, a to na celý život. Myslivec může, ale není to jeho povinností, být členem mysliveckého sdružení. Od osmnácti let může myslivec složit zkoušku na zbrojní průkaz. Až se zbrojním průkazem se může plnohodnotně účastnit honů. Spáchá-li myslivec čin proti myslivosti, může mu být jeho zbraň zadržena.

Dobrý myslivec se podle prý pozná podle toho, že do myslivecké práce dává srdce. Deseti tisíce myslivců každoročně investuji ze svých vlastních kapes stovky milionů korun a miliony dobrovolných pracovních hodin, aby se mohla Česká republika chlubit překrásnou přírodou i zvěří. Myslivost je v našich podmínkách otázkou tradice, služby a posláním, která je v drtivé většině dotována z kapes myslivců. Správný myslivec dbá i na to, aby měl vhodné oblečení na posed a do lesa, které ho chrání před nepřízni počasí a zamaskuje před hrozícím nebezpečí. Myslivecká hantýrka 

Myslivost, vytvářela od pradávna různé zvyky a také vlastní mluvu.Ta se od běžného jazyka odlišovala a nebyla ostatním srozumitelná. Česká myslivecká mluva se zachovala dodnes. Mysliveckou mluvou hovoří myslivci při všech mysliveckých akcích. Typickým rysem české myslivecké mluvy je vyjádření kladného citového vztahu k přírodě a zvěři. Výrazy a pojmy myslivecké mluvy jsou pro každého myslivce závazné. 

Rozumíte myslivecké řeči? 

 • Bakadla - oči zvěře zaječí
 • Barva - krev
 •  Barvit - krvácet
 • Běhy - nohy zvěře srstnaté
 • Brloh - obydlí lišky, vydry, jezevce a medvěda
 • Čárovat - liška čáruje, když klade stopy v jedné řadě, jednu za druhou

Bohyně lovu a patron myslivců

Artemis - Diana

byla původně ctěna jako ochránkyně veškeré přírody, bohyně plodnosti a měsíce; proto byla někdy zobrazována s půlměsícem. Byla pokládána za tvůrkyni lovu, sama vášnivou lovkyní.

Svatý Hubert

Vévoda Hubert se hnal, jako mnohokrát před tím krajem se svou družinou, za nádherným bílým jelenem s mohutným parožím. Najednou jelen skočil do hustého křoví, kam ani psi nemohli. Zastavili se, a v tom jelen opět z křoví vystoupil a klidně stanul před nimi, mezi parohy zářivý kříž, který svým jasem předčil i silný svit letního slunce.

Psi s vytím utekli, koně zděšením frkali. Vévoda seskočil z koně, klesl na kolena a překvapeně hleděl, jak na něj postava na kříži v jelením paroží promlouvá přívětivým hlasem. Vytýkala mu jeho nezřízený život a bezohlednou loveckou vášeň, která veškerý lid uvrhla do obrovské bídy, a nabádala ho k nápravě. Jelen zmizel a vévoda v klášteře našel vnitřní rovnováhu, poznal hodnoty života a službou okolnímu lidu se snažil odčinit své minulé hříchy...pověst o Hubertovi.

.........mluva myslivců  

 • Dlaně - zploštělé části širokých lopat daňčích parohů
 • Drnošlap - žertovné pojmenování bažanta
 • Hrobař - pes, který nalezenou zvěř zahrabává, místo toho, aby ji aportoval
 • Hvězda - bílá skvrna v ohbí křídel tetřeva a tetřívka
 • Kaňkování - doba páření šelem psovitých, kočkovitých a lasicovitých

Zvířata, která uhynou každý rok na silnicích v ČR

 1. Zajíc polní 566 400 ks

 2. Ježek 346 800 ks

 3. Bažant obecný 68 400 ks

 4. Srnec obecný 52 000 ks

 5. Kuna lesní 49 800 ks

 6. Lasice kolčava 28 100 ks

 7. Liška obecná 4 400 ks

.........mluva myslivců  

 • Kladení - porod parohaté a dutorohé zvěře
 • Kvítek - bílý konec oháňky lišky
 • Myslivecká latina - vyprávění zkrášlených pravdě nepodobných loveckých příhod
 • Lopatáč - daněk s lopatovitým parožím
 • Lože - místo, kde zvěř jelení, dančí, srnčí, černá nebo zajíc ležela
 • Metání - porod mláďat zvěře černé, hlodavců, šelem a psů
 • Uhlířka - Pálená liška - zbarvení hnědočerného

Myslivecké slavnosti

Vždy první říjnovou sobotu v roce v areálu Hospitalu na Kuksu a jeho přilehlých pozemcích pořádá Řád sv. Huberta se sídlem na Kuksu se spolupořadateli tradiční Svatohubertskou slavnost.  Akce je určena pro nejširší mysliveckou a občanskou veřejnost a příznivce přírody všech věkových kategorií. Tento den vítá kukský barokní areál návštěvníky z Čech, Moravy a Slezska.

.........mluva myslivců

 • Pekáč - lože zajíce
 • Píchák - zobák slukovitých ptáků
 • Plováky - nohy vodního ptactva
 • Ráže - varlata zvěře srstnaté a psů Slechy - uši srstnaté zvěře a loveckých psů
 • Světla - oči zvěře a loveckých psů
 • Štětec - ocas jezevce

Soutěž pro děti

Českomoravská myslivecká jednota, vyhlašuje soutěž o maskota české myslivosti. Tato výtvarná soutěž je určena pro všechny děti a mládež od mateřských po střední školy. Maskota si můžete namalovat na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem a se svojí adresou odevzdat na stánku práce s mládeží nebo zaslat na adresu Jungmannova 25, Praha 1, 115 25 a do pravého horního rohu obálky připište heslo „MASKOT“. To vše nejpozději do 30.6.2010!

.........mluva myslivců

 • Toulce - točené rohy muflona
 • Vesla - nohy velkých vodních ptáků
 • Zbraně - špičáky zvěře černé
 •  Ždímání - močení zvěře
 •  Žíla - pohlavní úd samců zvěře spárkaté

... nyní Vás už žádný myslivec otázkou "jakou barvu má jezevec" nepřekvapí... " přeci červenou" protože už víme, že barva je krev :-)

Daňčí pečeně recept

Maso z kýty, hřbetu nebo svíčkové, slanina, sádlo nebo olej, ztuž. tuk na pečení, kysaná smetana -asi 1/4 litru, sůl, pepř

Příprava: Z kýty vyřízneme kosti, seřízneme blány, osolíme a protáhneme slaninou, osolíme a opepříme. Kdo si netroufá na protahování masa slaninou, ten ať ji nakrájí na drobno a nechá na pánvičce opéct "do skleněna". Na pekáči rozpustíme tuk, maso na něm opečeme ze všech stran, podlijeme trochou vody, není-li maso protaženo slaninou, přidáme opečenou slaninu, dáme do trouby, pečeme zvolna 2 - 2 a půl hodiny. Maso stále poléváme vypečenou šťávou a doléváme vodu, aby se šťáva nepřipalovala. Ke konci pečení přidáme kysanou smetanu a rozmícháme.

Lovu zdar !

 

 

 

 

 

 

 

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18221 (novesluzby.cz#20497)


Přidat komentář