Jak je to s lidskou pamětí?

Někdo si pamatuje útržky zážitků nebo vjemů třeba až z doby pouhých dvou, tří roků svého dětství - škrcení plenky, mříže postýlky, strach z cizích lidí u babičky v kuchyni, jiný člověk si vzpomene až na dobu svých školních let. Jak je to tedy s pamětí?

O lidské paměti a mysli

Déjá vu

Déja vu (čti dežavi) v překladu =už viděné, je vlastně výraz pro pocit, že tuto situaci jsme již prožili a někdy dokonce umíme předvídat, co se stane v příští minutě. Jaký pokoj v tomto bytě bude za dveřmi nebo kdo právě zaklepe na dveře. Bohužel existují i formy déja vu, kdy trvá záhadný pocit dřívějšího prožití současné situace déle a může být zahrnut do nové, falešné verze skutečnosti. Tato forma déja vu může být příznakem schizofrenie, poruchy nálady nemo maniodeprese nebo některé organické poruchy mozku.

Paramnézie

Déja vu patří do skupiny paměťových zkreslení, nazývané paramnézie. Spadá do této skupiny také tzv. falešná paměť, kdy si uložíme vzpomínku, která se nestala, jen jsme si věd domysleli, ale s postupem času ji vnímáme jako opravdový zážitek. Není to nic špatného – jen když se nás netýká třeba svědecká výpověď u soudu.

Konfabulace

To je zase nevědomé vytváření zjevně chybných vzpomínek. Tak například jedna na lůžko upoutaná žena, trpící konfabulací, reagovala na dotaz, jak strávila minulou noc, vyprávěním o tom, jak absolvovala mnohakilometrový běh, protože nutně potřebovala jednomu cizímu agentovi vrátit ukradené doklady. Konfabulace může být důsledkem poranění čelního laloku nebo organického mozkového onemocnění, je to například je Alzheimerova nemoc, také ji může působit duševní porucha, například schizofrenie.

Jamais vu

Jamais vu (čti žami) v překladu = nikdy neviděné. Tento pocit se někdy projevuje u lidí trpících epilepsií a schizofrenií. Déja vu je vlastně protikladem jamais vu. I když déja vu dost často zažívají lidé s normálně fungujícím mozkem. Může přesto být stejně jako konfabulace nebo jamais vu i příznakem závažných poruch. Pocit déja vu se objevuje velmi náhle a stejně náhle zase mizí a nijak nenarušuje vnímání skutečnosti. Jinými slovy, prožitek takovéhoto déja vu není v mysli člověka zaměňován se skutečnými vzpomínkami.

Jak funguje paměť

Zaručeně složitěji než pevný disk počítače :-) Náš mozek vštěpuje což je kódování, uchovává což je retence a pak si opět vybavuje což nazýváme reprodukce zkušenosti a zážitky.

Dělění paměti

 1. podle délky paměti = senzorická (okem registrované)
  krátkodobá (uchová informace jen na 15 - 20 sekund, pokud nepoužijeme mnemotorickou
  pomůcku nebo si informaci neopaku
  jeme – ztratí se)
  a dlouhodobá paměť
 2. podle formy ukládání informace = vizuální
  akustická
  sémantická (význam informace)
 3. poslední dělení je = mechanická
  logická

Co jsou to paměťové strategie?

Jistě znáte příslový – opakování je matka moudrosti. Opakováním posilujeme mechanickou paměť. Seřadíme-li informace do uceleného souboru posilujeme paměť logickou. Konsolidace ( je vlastně zařazení informací do mozkových šuplíků) je zažazení nových informací – ta se děje v mozku ve spánku. Mozek déle uchová informaci, kterou jsme zcela pochopili umíme ji uvést na příkladu nebo uvést do praxe než-li mechanické naučení jako básničky.

Zapomínání

Vědecké statistiky uvádějí, že si průměrný mozek pamatuje

 • 10 % z toho co člověk přečte
 • 20 % z toho co člověk uslyší
 • 30 % z toho co člověk viděl
 • 50 % z toho co člověk slyšel a zároveň i viděl
 • 70 % z toho co sám člověk řekne
 • 90 % z toho co sám dělá

Sugestopedie – tzv. inspirativní učení

Zakladatelem přístupu je bulharský vědec Georgi Lozanov, jehož metoda slaví své úspěchy od roku 1970. Základní jazykové znalosti v rozsahu cca 1 roku běžné výuky získáte již během sedmi až devíti dní.

Při stavu úplného uvolnění v relaxaci hladiny Alfa, při příjemné hudbě nebo vytvoření bezpečného a stimulujícího prostředí, vnímáme nové informace lépe, máme tendenci dobře chápat a dobře si zapamatovat. Do podvědomí jsou zadávány příkazy – vždy pozitivní a co nejpřitažlivější a dobře formulované.

Kombinace učení pro různé typy studujících - Učení je mnohem efektivnější pokud při něm zažíváte pozitivní emoce.

Vizuální typ – je vhodný pro člověka, který rád čte.Tento typ dobře reagující a pamatující si informace prezentované formou psaným slovem, tabulkami, grafy, ilustracemi.

Kinestetický typ – je vhodný pro člověka, který při učení potřebuje pohyb. Při učení zapojí celé tělo, tzv. "total physical response". V jednoduchých a zabavných tělesných cvičeních odbouráme stres a uvolníme mysl přijetím nových informací.

Auditivní typ – je vhodná metoda pro lidi, kteří poslouchají rídi hudbu a učení jim jde snáze nahlas. Dobře si pamatuje to co slyší. Studovaný jazyk prezentujeme v souladu s hudbou.

 • Anglický jazyk
 • Německý jazyk
 • Ruský jazyk
 • Italský jazyk

Výuka jazyků a ceny se pohybují od 175 Kč + DPH za hodinu (45 minut) výuky

1. metoda 5 x efektivnější v rychlosti učení 2. během minimální doby díky metodě získaná znalost většího množství učiva 3. odstranění bloků v aktivní komunikaci, které zabraňují v cizím jazyce mluvit 4. myšlení v cizím jazyce bez stálého překládání do ČJ 5. zvýšená motivace k učení se a získávání dalších informací v dalšímu studiu 6. trvale získané vědomosti v dlohodobé paměti 7. metoda funguje v každém věku

Jazykové školy

 • SLUNEČNICE Jazyková školkaa jesle pro děti v Brně nebo odpolední kursy pro 3 – 14 leté
 • SUGESTOPEDIE – intenzivní kursy, kursy také pro lektory a učitele a pro školy.
 • INTKOS Vlkov - Jazyková škola v přírodě

Ve školícím středisku Vlkov – ubytování a učení v přírodě

a) intenzivní jazykové kurzy        b) managerské kurzy

1) Výpočetní technika - Word, Excel, Accesss, PowerPoint, Outlook, Internet, MS Project, CorelDRAW

2) Personalistika - hodnocení, odměňování, motivování, rozvoj a vzdělávání lidských zdrojů

3) Marketing - marketingová strategie, analýza trhu a konkurence, vnitřní analýza

4) Obchodní dovednosti - strategie získání a udržení zákazníka, vedení obchodního jednání

5) Administrativní dovednosti a norma pro úpravu písemností - obchodní korespondence, aplikace normy a využití PC

6) Projektový management - rámec projektu, tvorba projektové žádosti, řizení a realizace projektu

7) Prezentační a lektorské dovednosti - příprava a realizace prezentace, klíčové dovednosti lektora a jejich aplikace

8) Interpersonální dovednosti - komunikace, týmová práce, timemanagement, asertivita

9) Manažerské dovednosti - vedení týmu, vedení porad, delegování, koučování

10) Kurzy pro liniové manažery - vedení týmu, pracovní právo, personální práce

11) Kreativní metody a jejich využití při řešení problémů v týmu - kreativní metody a jejich využití pro řešení problémů

Biologické hodiny

Další pomůcka k lepšímu zapamatování na našich stránkách již jednou zazněla – jedná se o využití biologických hodin. Jinak si mozek zapamatuje informace když je tělo připraveno ke spánku, unaveno nebo potřebuje doplnit energie a jinak když je plně připraveno a člověk je koncentrován.

Fotografická paměť

Jak na tom jsou asi lidé se schopností zapamatovat si informace pouhým „vyfocením a přečtením z mozku“ mnoho z nás si jistě vybaví Karla Rodena na medicíně ve filmu „Jak básníci přicházejí o iluze“. Ale na druhou stranu opravdu by jste si chtěli pamatovat vše co si jednou přečtete? Dokonce i svůj počítač občas vyčistíte od starých informací.

Emocionální paměť

Při nedávné studii o depresi na universitě ve Stanfordu vědci zjistili, že ženy jsou citlivější a vnímavější, proto si dokáží lépe zapamatovat emocionální prožitky. Porovnávají již prožité s novými informacemi a hodnotí co zažily ve svém životě nebo co horšího by se mohlo stát.

Podpora paměti z přírody

Ginkgo Biloba působí příznivě u osob se zhoršující se pamětí a s pocitem studených prstů u rukou a nohou nebo čaj bylinný s ginkem také paměti pomáhá. Super Lecitin + E - osobám vyššího věku s poruchami paměti nebo Lingzhi kořen života - Lingzhi pomáhá harmonizovat organismus na úrovni tělesné, duševní, duchovní a imunologické tím, že zajišťuje správnou funkci všech orgánů. Proto ji kupř. staří taoističtí mnichové pravidelně užívali k posílení paměti, zlepšení koncentrace a k rozhojnění moudrosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18259 (novesluzby.cz#21203)


Přidat komentář