Holotropní dýchání - léčivé schopnosti dechu

Toužíte po hlubším poznání, než jaké vám zprostředkovávají vaše smysly? Chtěli byste se dozvědět více o příčinách svých psychických potíží a traumat, případně se jich zbavit? Seznamte se s holotropním dýcháním.

Už po staletí je známo, že hluboké změny ve vědomí lze vyvolat psychedelickými látkami, jógovým cvičením i půstem, ale také dechovými technikami. U různých cvičení jógy, súfijských praktik, buddhismu a taoistické meditace nalezneme speciální dechové techniky. Hlubokých změn ve vědomí lze dosáhnout dvěma krajními způsoby - intenzivním dýcháním (hyperventilací) i dlouhodobým zadržováním dechu nebo jejich kombinací.

Co je holotropní dýchání

Holotropní dýchání je jedna z metod transpersonální psychologie, kterou vytvořil MUDr. Stanislav Grof a jeho žena Christina v sedmdesátých letech dvacátého století. Používání LSD či jiných psychedelických látek s sebou nese vážná rizika, a proto se Stanislav Grof zaměřil na zkoumání bezpečnější metody - na nefarmakologický přístup navozující rozšířený stav vědomí a aktivující psychiku pomocí zrychleného dýchání. Kombinací řízeného dýchání, hudby a cíleného uvolnění blokované tělesné energie tato technika umožňuje dostat se bez použití psychedelických látek do běžně nedostupných oblastí lidské psychiky.

Pojmy a jejich význam k holotropnímu dýchání

 • Holotropní - k celistvosti směřující.** **
 • Psychedelický - představující duševní stav charakterizovaný příjemným omámením smyslů, extatickým vytržením, vyvolaný vlivem drog.** **
 • Transpersonální psychoterapie - užívá jako prostředek ke změně různým způsobem změněných nebo rozšířených stavů vědomí. Pomocí psychedelik, orientálních cvičení, bubnování, hluboké meditace, hyperventilace s hudbou, doteku, tance a podobně dochází ke změně vědomí a uvolní se nevědomé, běžnému stavu vědomí nepřístupné vnitřní obsahy.
 • LSD - psychotropní látka, objevená 1938 chemikem dr. Albertem Hofmanem.

Jak probíhá holotropní dýchání

Holotropní dýchání se uskutečňuje ve skupinách. Vedoucí kurzu (takzvaný facilitátor), který obvykle celé sezení organizuje, dává během dýchání pokyny sitterům (pečovatelům) a řeší případné kritické situace. Facilitátor nezpracovává zážitky klientů, ale vede je k tomu, aby je prožili až do konce a v plné síle. Klienti by měli být pohodlně oblečeni, bez brýlí, kontaktních čoček a šperků. V místnosti by měl být dostatek polštářů, papírových kapesníků, igelitových sáčků.  Po absolvování teoretického úvodu se skupina rozdělí do dvojic. Dýchající leží na podložce, obvykle se šátkem na očích, a intenzivně dýchá. Hudba má podpořit vznik představ, přičemž je dobré prožitky pokud možno neovlivňovat, zcela se podat proudu hudby, nechat ji rezonovat ve svém těle a reagovat na ni spontánně. Nebránit se jakýmkoliv projevům a dát průchod všemu, co hudba probudí - pláči, smíchu či pohybovým a zvukovým projevům. Druhý v úloze sittera pomáhá a poskytuje asistenci, když se objeví nepříjemné vedlejší příznaky (například zvracení). Pak si role vymění. Po skončeném dýchání klienti zachytí své zážitky formou kresby a společně o nich diskutují. Figurální kresby a barevné mandaly mohou být výsledkem prožitků a mimořádných zážitků z dýchání.

Body work neboli cílená práce s tělem** **

Body work se využívá při silných reakcích na dýchání, anebo po skončení terapie, nedojde-li u dýchajícího k úplnému vymizení napětí. Tělesný kontakt, který je například při psychoanalýze nepřípustný, je v holotropním dýchání důležitý.

Prožitky a pocity při holotropním dýchání

U někoho vede systematické zrychlení dýchání k většímu uvolnění, rozšíření vědomí, pocitu tělesné i duševní pohody a k vizím světla. Člověk může být zaplaven pocity lásky, mystického spojení s ostatními lidmi, spojení s přírodou, s celým kosmem a s Bohem. Spektrum zážitků, kterými může klient procházet je velice široké. Od osvobozujícího sjednocení zasunutých traumatizujících momentů života včetně perinatálního (určitého časového úseku před narozením a po něm) až po transpersonální výlety do mystických světů. Tyto zážitky jsou neobyčejně léčivé a klienti jsou již v přípravné fázi nabádáni, aby se jim nebránili. Ve stavech, které klienti zažívají, se dají rozlišit čtyři úrovně.

 • Na první úrovni překonáváte senzorické a motorické bariéry. Budete cítit brnění, teplo nebo zimu. Můžete se začít třást i potit. Tělo se tak brání pustit vás dál do neobvyklých stavů vědomí.
 • Na druhé úrovni se mohou objevit nejen vzpomínky z vaší minulosti, z dětství a mládí, ale také emoce, které k nim patří.
 • Na další úrovni se můžete dostat ve vzpomínkách až do doby svého zrození a znovu prožijete svůj porod.
 • Na čtvrté úrovni se můžete dostat do oblasti transpersonálních prožitků. Zažijete například pocit ztotožnění s celou přírodou, lidstvem. Můžete dokonce zažít celý cyklus převtělování a metamorfóz.  Případná silná hnutí mysli můžete vybít do polštáře, který si přinesete. Vše bude probíhat spontánně. Stačí, když budete pravidelně a intenzivně dýchat. Celý proces budou řídit léčivé síly, které máte v sobě.

Co se u Vás může objevit při holotropním dýchání

 • velká pohybová aktivita
 • křeče
 • třes
 • novorozenecké či zvířecí projevy
 • křik, pláč, drmolení
 • mluvení cizími jazyky
 • zaujímání jogínských asán
 • rituální tance, o nichž klient nemá žádné vědomosti
 • zvracení
 • nadměrné slinění
 • pocení
 • různé sexuální pocity

Můžete také prožívat: zlost, smutek, agresi, úzkost, depresi, vinu, znechucení.

Komu může holotropní dýchání prospět

Semináře holotropního dýchání mohou prospět lidem, kteří se zajímají o hlubší sebepoznání, hledají duchovní orientaci, hledají prevenci návykových stavů, vyrůstali v neharmonickém prostředí, pracují jako poradci, terapeuti, zdravotníci nebo prožívají krizové změny v životě (rozvod, úmrtí bližního, ztrátu zaměstnání).

Pro koho holotropní dýchání není vhodné

Hlavní kontraindikace jsou těhotenství, epilepsie, cukrovka a infarkt.

Vliv holotropního dýchání na zdraví

Vliv holotropního dýchání na léčbu psychosomatických onemocnění a psychických poruch: holotropní dýchání se osvědčuje i jako podpůrná metoda při léčbě různých psychosomatických onemocnění například (migrény, astma, lupénky a jiné) a některých psychických poruch (anorexie, bulimie, deprese a podobně). Dýchání vám může pomoci i v hledání cesty v případě odlišné či neujasněné sexuální orientace.** **

Jak může holotropní dýchání ovlivnit emoce

V průběhu holotropního dýchání se mohou emoční bloky zviditelnit v podobě vizuálních zážitků nebo jako bolest v určitých místech těla. Rozum se "odpojuje" a tělu i mysli je dovoleno zadržené emoce uvolnit. Tyto stavy jsou léčivé. Je na každém z nás, pomocí jakých prostředků při cestě za sebepoznáním či odstraňováním potíží použije. Zda se uchýlí k lékům, nebo využije holotropního dýchání.

Doporučení - pokud se rozhodnete holotropní dýchání vyzkoušet a proniknout tak do vlastního podvědomí, měli byste si především ověřit, zda terapeut, jehož jste si vybrali, je certifikovaným instruktorem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18266 (novesluzby.cz#21333)


Přidat komentář