Halloween - dýně a masky

Obvykle si lidé myslí, že svátek halloween pochází z USA. To však není pravda. Jako téměř každý svátek, slavící v Americe má svůj původ právě v Evropě. Jako první slavili halloween Keltové.

Posledního října se již i v České republice začínají množit masky upírů, duchů a podobných strašidel. Lidé vydlabávají dýně a umisťují je před dům se zapálenou svíčkou. Ano, již i k nám dorazil Halloween, i když zatím ne v tak plné míře jako je tomu v USA, Velké Británii a dalších, anglicky mluvících oblastí.

To, že Halloween i u nás zaujímá již své postavení, je především marketingový tah. Stejně tak se k nám i svátek duchů dostal - prostřednictvím médií. Určitě si každý ihned vybaví alespoň jeden americký film, odehrávající se okolo Haloweenu, obvykle se jedná o horor, jak jinak také.

Původ svátku nikoliv v USA, ale na britských ostrovech

Co však o tomto původně keltském svátku víme, než jen to, že podvečer děti obchází domovy a koledují o sladkost či menší dárek, zejména pro dospělé se pořádají halloweenské párty v maskách a všude svítí dýně.

Jak už bylo prozrazeno, jde o původně keltský svátek, který se do Ameriky dostal, jak jinak, kolonizací v roce 1840 přistěhovalci z Irska a Skotska. Nutno podotknout, že většina Američanů ani netuší, kde se svátek vzal a co má symbolizovat. Takže ani netuší, co slaví. Jaké překvapení, že? Většina má za to, že jde o uměle vytvořený svátek velkých společností a jejich marketingových odborníků. Zejména cukrovinkářské a alkohol vyrábějící firmy.

## Halloween, původně ohňová oslava - Samhain

To je však špatné mínění. Jak už bylo uvedeno, halloween je původně keltský svátek, a jedna ze čtyř ohňových oslav.

Ty mají původ už dokonce v 5. století.

Konkrétně halloween měl představovat jakousi noc, kdy došlo k znovuzrození mrtvých, respektive těch, jež zemřely v uběhlém roce. A jak už to bývá, některé duše jsou hodné, jiné zlé. Ty zlé přišly, aby ovládly svět. A aby jim v tom lidé zabránili, zhasli v domech všechna světla, převlékli se za čarodějnice, duchy a jiné nadpřirozené bytosti a šli do ulic. Zlé duchy odháněli křikem, veselím, poskakováním a tancem. Hodným duchům nechávali něco k jídlu u dveří svého domu.

V tu noc se zastavil čas a to umožnilo právě setkání živých s mrtvými.

Také se oslava spojovala s oslavou konce roku a příchodem roku nového. Keltové totiž poslední říjnový den označovali jako poslední letní den, po kterém již následovala zima. Léto vnímali jako symbol života, hodnosti a jídla, kdežto zimu jako představitelku smrti, hladu a bídy. Nešlo však v žádném případě o smutné oslavy. Keltové vždy brali smrt i hlad jako běžnou součást koloběhu života a naopak byly tyto oslavy velice bujaré. Hořely obrovské ohně a masky měli lidem pomoci k obraně proti zlým duchům.

Nutno také podotknout, že Keltové tento den jako Halloween neoznačovali. Pro ně byl poslední říjen svátkem Samhain, respektive magická noc Samhain, zvaná podle keltského boha Samhaina, což byl keltský bůh mrtvých.

Označení Hallowen zavedl papež Bonifác

Dnešní název, tedy halloween je prakticky lidový název. V období rozmachu katolické církve se její představitelé, zejména papež Bonifác, snažili tento pro ně pohanský svátek, zrušit, nahradit vlastním pro propagaci vlastní víry. Lidé totiž magickou noc Samhain milovali a tak po jeho zrušení by představitelé církve proti sobě prostý lid jedině poštvali. Začali ho tedy označovat jako svátek Všech svatých – All Hallows Evening, Hallowed End, All Hallows Day anebo All Saints Day. Všechny tyto názvy byli dlouhé a tak si je lidé jednoduše zkrátili do dnes již známého jména – Halloween.

Dnes už však jde spíše, vlastně správně řečeno, pouze o jakýsi druh karnevalu, kdy se jak děti, tak dospělí převlékají do libovolných masek, pořádají se párty, večírky a sešlosti. Lidé se baví, děti koledují o sladkosti a každý si chce užít pořádnou dávku zábavy a legrace.

Proč zrovna dýně?

Snadná odpověď by byla – protože jich mají v Americe dostatek a nemají tuříny.

Původně to byly právě tuříny, neboli řepy, které se dlabaly, a do nich se vkládala svíčka. Možná tomu bylo právě proto, že jsou tuříny velké, pevné a vydlabaná dužina se dala konzumovat, zejména dobytkem.

Do vydlabaných tuřínů se původně pokládaly rozžhavené uhlíky a byly symbolem milovaných zemřelých, a vítali tak pozůstalé. Mimo to byly využívány jako ochrana proti zlým skřítkům.

S dýní, respektive tuřínem se také pojí legenda.

Legenda o Jacku a jeho lucerně

Kdysi dávno žil hospodský povaleč Jack. Ten se neustále nacházel ve stavu opilosti. Když jednou na Halloweena byl tak opilý, že jeho duše začala pomalu opouštět tělo, pohotový ďábel viděl přitažlivost na ulovení další duše a tak k Jackovi přispěchal. Jack slíbil, že s Ďáblem půjde, když mu však zaplatí další pivo. Ďábel samozřejmě peníze neměl a tak napadlo Jacka, aby se v peníze proměnil, on s nimi zaplatí a pak se zas Ďábel promění zpátky. Když však z Ďábla byly mince, Jack je vložil do peněženky a zavřel. Pustil ho, až mu ďábel slíbil, že mu dá rok života.

Za rok, když si pro něj přišel, mu nabídl výborná jablka ze stromu. Když na strom Ďábel vylezl, Jack do kůry stromu vyřezal kříž a tak se Ďábel nemohl dostat dolů, prý až mu slíbí, že už si pro něj nikdy nepřijde. A tak i Ďábel slíbil.

Jenže i tak Jack na opilectví zemřel. Na nebesích jeho duši nechtěli, do pekla také nemohl a tak mu Ďábel daroval hroudu uhlí, která jeho duši měla na bludné cestě provázet. Jack uhlí vložil do vydlabaného tuřínu, aby mu tak déle vydržely. Proto se také tato dýně nazývá Jackova lucerna, neboli Jack-o\'-Lantern.

Když svůj svátek z britských ostrovů přivezli do nového světa přistěhovalci, začali pro tuto činnost využívat dýně.

Halloween a Dušičky

Proč se halloween slaví v noci z 31. 10. na 1. 11. a dušičky 2. 11.?

No a dnes si snad nikdo nedokáže halloween bez dýně představit. Je nejen jejím symbolem, ale i její barva se stala typickou představitelnou svátku halloween. Oranžová a černá k němu prostě patří.

No a nejen k němu. Církev si odnepaměti spojuje spjení těchto barev se Satanem a tudíž také halloween neuznává jako svátek zemřelých. Hallowen je pro křesťany pohanský svátek a to je právě důvod, proč se nám velice známé dušičky slaví 2. listopadu. Církev si jednoduše uctívání zemřelých posunula o den později (halloween se slaví jakoby dva dny, respektive přes noc z 31. 10. na 1. 11.) na 2. listopadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18332 (novesluzby.cz#21875)


Přidat komentář