Gesta rukou a nohou

Zkřížené nohy, podobně jako zkřížené ruce, značí odmítavý nebo obranný postoj. O tzv. americkém způsobu překřížení nohou mluvíme tehdy, když gestem tvoříme jakoby číslici 4. Gesto vyjadřuje hádavost a soutěživost.

Gesta – lhaní, neupřímnost

Poznáte, když někdo lže? Rozeznejte neverbální znaky, které vypovídají o neupřímnosti. O jaké signály se tedy jedná? Jestliže vidíme podvod, slyšíme o něm, či o něm sami hovoříme, máme tendenci si přikrývat rukama ústa, oči nebo uši. U dětí je toto gesto více viditelné, protože ho nijak nezakrývají. Pokud dítě lže, přikrývá si ústa, aby zastavilo svá neupřímná slova. Když dítě nechce poslouchat výtky od rodiče, jednoduše si zakryje uši. Když se dítěti něco nelíbí, oči si zakryje rukama. Jak člověk postupně dospívá, dětská nezakrytá gestikulace slábne, nicméně stále přetrvává.

Pokud si zakryje ústa hovořící člověk, signalizuje to jeho lhaní a neupřímnost. Jestliže si při vaší řeči začne někdo zakrývat ústa, myslí si, že lžete vy. Veřejný řečník tak může být značně znervózněn, když vidí, že v jeho publiku někdo praktikuje toto gesto.

Za více zamaskovanou verzi zakrývání úst se považuje dotýkání se nosu. Může se jednat o lehké tření místa mezi ústy a nosem, nebo o letmý dotek. Tendence dotýkat se nosu bývá vysvětlována tak, že se v mysli zrodí negativní myšlenka a ruka začne směřovat k ústům, nicméně ve snaze zamaskovat gesto dojde jen k rychlému doteku nosu. Podle jiné teorie zase lhaní dráždí nervová zakončení na špičce nosu a člověk si tak začne toto místo třít.

Pochybnosti a lži se muži snaží zamaskovat tím, že si třou oči, nebo se ve vážnějším případě raději dívají úplně stranou. U žen se setkáme s lehkým třením místa pod očima (i kvůli zabránění rozmazání make- upu).

Možná jsme slyšeli o sousloví „lhát skrze zuby“. Jedná se o hned několik gest dohromady – zatnutí zubů, falešný úsměv, tření očí, pohled stranou.

Dalším případem je tření ucha, kterým člověk vyjadřuje snahu prostřednictvím zakrytí uší zastavit svá nežádoucí slova. Variantou je škrábání zadní strany ucha, dávání prstu do ucha, ohmatávání ušního lalůčku a ohýbání boltce.

Když si někdo dává ruce kolem obličeje, nemusí nutně lhát, jen nemusí být úplně upřímný. Je nutné pozorovat ostatní gesta, která nám naše podezření potvrdí či vyvrátí. Stejně tak jako jiná gesta, i gesta rukou kolem obličeje musíme posuzovat v kontextu jiných gest.

 

Zkřížení, založení paží

Založení rukou na hrudi je signálem, že se člověka zmocnila nervozita, negativní a obranné pocity. Zkřížení paží může mít mnoho podob, například obvyklé zkřížení paží (kdy jedna z rukou uchopuje paži), dále zkřížení paží se zaťatou pěstí, nebo zkřížení rukou a uchopení obou paží.

Obvyklé zkřížení paží znamená obranný a odmítavý postoj. Gesta si můžeme povšimnout, když je člověk mezi neznámými lidmi, nebo zkrátka všude tam, kde si je nejistý.

Pokud má člověk založené paže a ještě k tomu ruce v pěst, taktéž se jedná o obranný, až nepřátelský postoj.

Pakliže má jedinec zkřížené paže a oběma rukama se drží paží, značí to jeho neochvějné stanovisko a potlačovaný negativní postoj.

Zkřížení obou paží na hrudi je někdy až moc nápadné, a tak někdo spíše používá zastřenější variantu tohoto gesta – jedna paže visí volně podél těla a druhou rukou ji uchopíme, také vytvoříme bariéru.

Zastřené zkřížení paží

Toto gesto využívají jedinci, které neustále pozoruje někdo jiný, přičemž snahou je zamaskovat nejistotu či nervozitu. Jsou to například politici, celebrity apod.

Jde třeba o gesto, kdy držíme ruce před tělem a jednou rukou se dotkneme (nebo si jako začneme upravovat) manžety, hodinky, náramek, kabelku a jiný předmět v blízkosti. Například muž prochází středem parketu a všichni na něj vidí a začne si upravovat pásek na hodinkách. Díky tomu je vytvořena bariéra (paže bylo možné zkřížit před tělem) a nastolen pocit větší sebejistoty.

Ženy používají trochu jiné triky, jak zamaskovat nervozitu. Často uchopí kabelku, nebo sklenku vína oběma rukama. Lidé v nejrůznějších napjatých situacích užívají podobná gesta, aniž by si toho byli vědomi.

Zkřížené nohy

Zkřížené nohy, podobně jako zkřížené ruce, značí odmítavý nebo obranný postoj. Říká se, že zkřížené paže mají chránit srdce a vlastně celou horní část těla, zkřížené nohy mají zase chránit pohlavní orgány.

Zkřížené paže vyjadřují výraznější negativní postoj než zkřížené nohy. V interpretaci gesta zkřížených nohou bychom měli být obezřetní, jelikož ženy jsou často vychovány k tomu, aby seděly jaksepatří se zkříženýma nohama. Gesto je vždy nutné posuzovat v kontextu celé situace. Někdo si například překládá nohu přes nohu, když musí delší dobu sedět, nebo když je nám zima třeba na zastávce.

Překřížené ruce i nohy

S běžným přeložením nohy přes nohu se setkáváme v evropské, britské, australské a novozélandské kultuře. Pokud zkřížené nohy doprovází také zkřížené ruce, člověk tím obvykle dává najevo svou nelibost.

Americký styl přeložení nohou

O tzv. americkém způsobu překřížení nohou mluvíme tehdy, když gestem tvoříme jakoby číslici 4. Gesto vyjadřuje hádavost a soutěživost. Pokud člověk navíc přidrží přeloženou nohu jednou nebo oběma rukama, naznačuje, že jeho postoj v daném stanovisku je neměnný a nekompromisní.

Překřížení nohou při stání

Překřížení nohou při stání může být postojem člověka v situaci, kdy nikoho z ostatních přítomných dobře nezná. Jak se lidé postupně poznávají, „otevírají se“, až postupně dojde k otevřenému a uvolněnému postoji. Díky alkoholu může být celý proces mnohem rychlejší.

Defenzivní postavení bývá někdy zaměňováno s postavením člověka, kterému je zima. Lidé se někdy vymlouvají, že je jim zima, protože nechtějí přiznat svou nervozitu. Existuje zde však několik odlišností.

Pokud je člověku zima, chce si ruce zasunout do podpaží, takže mu nebudou vidět. Pevně napjaté nohy, které člověk tiskne k sobě, svědčí taktéž o tom, že je člověku zima. Naopak u defenzivního překřížení nohou je postavení nohou volnější.

Překřížení nohou v kotnících při sezení

Tak jako překřížení rukou či nohou značí odmítavý a obranný postoj, totéž platí i u zkřížených kotníků. Gestem vyjadřujeme snahu o ovládnutí negativních pocitů, nervozity a obav.

Muži toto gesto navíc doplňují zaťatými pěstmi, nebo v ruce pevně drží postranní opěrku. Obvykle mají kolena od sebe. U žen má gesto trochu jinou podobu – kolena jsou u sebe, nohy mohou být položeny jakoby stranou, ruce volně leží na stehnech nebo je jedna ruka položena na ruce druhé.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18305 (novesluzby.cz#21670)


Diskuze a zkušenosti

aggys | 16.12.2010 00:05
lfdfsf pekny clanek :)


Přidat komentář