Galerie a výstavy

Galerie jsou místem, kde se můžete v klidu nechat oddávat představám a v myšlenkách přemítat o tom, co že to na tom plátně umělec chtěl vůbec stvořit. Není nad to, než se zajít občas kouknout na nějakou pěknou výstavu.

Galerie je velmi specializovaný prostor, ve kterém se vystavují umělecká díla. Čím starší umělecká díla to jsou, tím větší nároky jsou kladeny na teplotu v místnostech, ve kterých jsou díla uložena, na čistotu a v neposlední řadě na zabezpečení celé galerie.

Kdo je to vlastně umělec?

Bavíme-li se o umění, je k němu také zapotřebí umělec. Kdo to vlastně umělec je a můžeme se umění naučit? Umělec je osoba, která má v první řadě nápady. Pomocí těchto nápadů tvoří a je velmi kreativní. Jsou umělci, kteří se svému umění musí učit, ale také jsou mezi námi umělci, kteří mají talent od přírody.

Dnes již nejsou výjimkou výstavy mladých velmi talentovaných lidí či dokonce dětí. Záleží pouze na tom, jak nadaný umělec je a zda-li svým uměním ovlivní širokou veřejnost, tudíž dokáže-li svým uměním ostatním lidem něco předat.

Národní galerie v Praze

Jediná galerie, kterou zná celý národ je Národní galerie v Praze. Národní galerie je státní organizace a její vznik je datován k 5. únoru 1796. Tato organizace spravuje největší sbírku výtvarného umění v Česku. Součástí Národní galerie jsou také její stálé expozice, které se nevyskytují přímo v Národní galerii. Současná Národní galerie, jak ji vidíme dnes byla zřízena a posvěcena až v roce 1949.

Stálé expozice Národní galerie

 1. ** **Středověké a raně renesanční umění najdete v Klášteře svaté Anežky České.
 2. ** **Evropské umění od antiky až do závěru Baroka objevíte ve Šternberském paláci.
 3. ** **Baroko v Čechách je ukryto ve Schwartzenberském paláci.
 4. ** **Období 19. století v Čechách můžete objevovat v klášteře svatého Jiří.
 5. ** **Umění orientu a antiky ukrývá palác Kinských.
 6. ** **Expozice českého kubismu je vystavena v domě u Černé Matky Boží.
 7. ** **Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze se nachází na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou.
 8. ** **A v neposlední řadě expozice umění 19., 20. a 21. století, které můžete obdivovat ve Veletržním paláci.

Rozdíl mezi výstavou a expozicí

Výstava je zpravidla krátkodobější a její délka je maximálně do dvou let. Také téma výstavy jde daleko více do hloubky, než expozice. Expozice je daleko delší a to až více než deset let, avšak její obsah se může obměňovat a skládá se zejména ze sbírkových předmětů. Výstavy jsou také daleko více propagovány, než expozice a to zejména proto, že jsou kratší.

Výstavy v galeriích Vám také dají možnost koupě vystaveného předmětu. Lidé většinou kupují v galeriích obrazy či sochy. Vyjímkou dnes již nejsou také fotografie od předních fotografů. Výhodou výstav je to, že se mohou vystavovat také moderní umělecká díla. Kdežto expozice se zpravidla skládají ze starožitných předmětů a tyto předměty jsou neprodejné, neboť mají především velkou historickou hodnotu.

Organizování výstavy?

V první řadě je nejdůležitější pořádně se zamyslet nad tím, v duchu jakého tématu se naše výstava ponese. Je nutné si uvědomit, jestli máme dostatek financí na pokrytí veškerých nákladů spojených s přípravou, organizací a samozřejmě také průběhem celé výstavy.

Dále je nutné určit, pro koho bude naše výstava určena. Velmi nutné je rozhodování o tom, jak celou výstavu uspořádáme, tím se myslí, zda jsou potřeba vitríny, různé podstavce, jaké budou dekorace atd. Nemálo důležitý je zejména doprovodný program, který nám celou výstavu podtrhne.

Poslední fází celé přípravy jse tzv. scénář, ve kterém bude detailní popis toho, jak bude celá výstava vypadat. Scénář by měl obsahovat také detailní schéma celého prostoru, podle kterého bude výstava instalována. Musí obsahovat veškeré drobnosti, jakými jsou například popisky, jejich barvy, druh a  velikost písma, kterým budou napsány.

A jaká díla se dají vystavovat?

Vystavovat se dá téměř vše, co má určitou uměleckou hodnotu. Dnešní mladí umělci vystavují svá díla v galeriích a to také proto, že si jejich následným prodejem chtějí vydělat nějaké peníze na svou budoucí tvorbu.

Nejen umělci vystavují na výstavách. Vystavovat se mohou také různé starobylé věci, jakými mohou být například starožitné betlémy či hodiny atd. Takovéto výstavy však nejsou prodejní, nýbrž pouze pro potěchu oka a proto, aby si lidé mohli připomenout výjimečnost starých mistrů, kteří tyto věci vyrobili.

Taková výstava může být dnes velmi užitečnou záležitostí, neboť v posledních letech jsou výstavy vhodným místem pro charitu.

Jaké druhy výstav je možno navštívit?

 • **Výtvarné výstavy
  **
 • **Sochařské výstavy
  **
 • Gastronomické výstavy
 • Výstavy hraček
 • Zvířecí výstavy atd.

Kde všude se mohou výstavy konat?

Výstavy se mohou konat prakticky kdekoliv, je však nutné při hledání vhodného prostoru vzít ohled na to, co je vlastně jejím předmětem. Podle toho můžeme výstavy realizovat:

 • Galerie
 • Kulturní zařízení
 • Muzea
 • Kongresová centra
 • Atriové zahrady atd.

Galerie pořádají také charitativní akce

Galerie navštěvují také mnohdy velmi zámožní lidé, kteří si zde chodí vybírat něco, čím by si zútulnili svá honosná sídla. Proto se mnohdy v galeriích pořádají charitativní akce, na kterých se utržené peníze předají do rukou různým organizacím, které je poukazují na potřebné věci.

Potřebnými věcmi mohou být například přístroje do nemocnic, finanční pomoc dětským domovům či finanční podpora pro zahraniční mise atd.

Návštěva galerie je příjemným zážitkem**

**

Většina lidí nemá galerie a výstavy příliš v oblibě. Najdou se dokonce i takoví, kteří v galerii či na jakékoliv výstavě, ještě nikdy za celý svůj život nebyli. Není to proto, že by třeba neměli čas či náladu. Je to proto, že dnešní doba je velmi přetechnizovaná. Máme zde dobu plnou techniky a to je pro mnohé z nás překážkou k tomu, abychom tato místa navštěvovali.

Ještě, že jsou tady školy, kde se uměním, i když mnohdy pouze velmi okrajově zabývají a dovolují dětem v rámci výuky nějakou tu výstavu navštívit. Je však potřeba se na chvíli zamyslet, jestli by nebylo hezké, odreagovat se nad uměním a myslet tak, pro změnu na něco krásného a klidného.

Stresů si užijeme v životě mnozí více než dost a tak by návštěva galerie mohla pro nás být příjemným zpestřením. Bylo by moc krásné, kdybychom například jednou za měsíc vzali svou rodinu na výstavu. Tam bychom se mohli nenásilným způsobem kulturně vzdělat. Pokud na danou výstavu půjdeme ještě navíc procházkou, uděláme tak něco pro své zdraví. Po výstavě můžeme zamířit ještě na rodinný oběd či večeři do krásné restaurace a uvidíte, že to bude příjemně strávený čas s rodinou. Třeba se Vám to natolik zalíbí, že se z toho stane ve Vaší rodině tradice.

Položte si nyní ruku na srdce a popřemýšlejte, kdy jste byli naposledy v galerii či na nějaké výstavě? Ti z Vás, kteří si odpověděli, že nikdy, by se měli zamyslet a popřemýšlet. Není nyní ten správný čas na to, na nějakou výstavu zajít?

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18397 (novesluzby.cz#22352)


Přidat komentář