Flipcharty - druhy a výběr

Potřebujete-li prezentovat publiku informace, již se nemusíte uchylovat k pomůckám typu „školní tabule a křída“. Moderní flipcharty zaručí, že Vaše přesvědčivost i styl výrazně pozvedne prezentaci, která bude rázem přehledná, stylová.

Parametry, podle kterých vybírat flipchart

 • Povrch flipchartu
 • Nastavitelnost výšky flipchartu
 • Nastavitelnost úhlu sklonu flipchartu
 • Odkládací plochy pro popisovače
 • Posuvné pravítko zaručující rovné psaní textů
 • Vysouvací magnetická ramena rozšiřující předváděcí plochu
 • Stabilita
 • Kolečka
 • Mobilita
 • Nohy
 • Přenosnost - hmotnost flipchartu
 • Snadnost rozložení
 • Doba záruky na povrch tabule
 • Cena

Výhody používání flipchartu

 • skladnost

 • nízká hmotnost

 • mobilita

Typy flipchartu podle mobility

 • Stativové flipcharty - na pevných nohou
 • Mobilní flipcharty - na pojízdných kolečkách

Typy flipchartů podle povrchu

 • Flipchart s magnetickým povrchem
 • Flipchart s melaminovým povrchem

Flipchart s magnetickým povrchem

Určený především pro psaní na tabuli za sucha stíratelnou fixou.

 • moderní design

 • magnetický povrch je stíratelný za sucha

 • možnost nastavení výšky

Flipchart s melaminovým povrchem

Určený pro psaní pro papír. Flipcharty s nemagnetickým povrchem mají většinou místo háků rychloupínací lištu.

 • moderní design

 • nemagnetický povrch stíratelný za sucha

Rozšiřitelnost flipchartu

 • Flipchart s pojezdem
 • Flipchart bez pojezdu
 • Flipchart s výsuvnými bočními rameny

Využití flipchartu

 • Klasický flipchart
 • Tabule
 • Nástěnka

Doplňky k flipchartu

 • Digitální popisovač - se zabudovanou minikamerou, která hned snímá i posílá informace, které jsou zachycované na flipchartu. Oceníte ergonomický tvar, který Vám zajistí maximální pohodlí při práci. Led dioda ukazuje tzv. status, a to při komunikaci mezi popisovačem a USB receiverem.
 • Digitální blok - který funguje stejně, jako klasický, papírový blok k flipchartu, kdy každý list je jednotlivě potištěn i označen, takže umožňuje softwaru intuitivně rozpoznat příslušný list i blok, který právě využíváte.
 • USB přijímač signálu Bluetooth - zajišťuje bezproblémové spojení mezi PC, notebookem, digitálním blokem na flipchart a digitálním popisovačem. Integrovaný Bluetooth s rozšířenou anténou navíc zvyšuje dosah PC od flipchartu na vzdálenost 10 m.
 • Magnetická houba - pro stírání tabule za sucha.
 • Nemagnetická stěrka - jednotlivé vrstvy se po vysaturování setřeným prachem odtrhávají.
 • Popisovač - pro tabule určený ke stírání za sucha. V různých barvách.
 • Držák na bloky papíru - magnetický držák pro zavěšení flipchartového bloku papíru na tabuli s nastavitelnými roztečemi držáků pro otvory v papírovém bloku.
 • Papírový blok křídový - pro zavěšení na tabuli.
 • Papírový blok čtverečkovaný - pro zavěšení na tabuli.
 • Magnetky - různé průměry i barvy.
 • Držák fixů - pro přehledné odložení popisovačů.

Při jakých příležitostech využijete flipchart

Flipchart je v prvé řadě prezentační pomůckou, díky které můžete vizuálně podpořit prakticky jakýkoli Váš verbální projev. Zrychlí se tak komunikace směrem k Vašim posluchačům a zajistí se správné pochopení Vámi prezentovaného obsahu.

Flipchart slouží k zachycení základních stěžejních bodů i informací, čímž napomáhá k přehlednosti přednášeného tématu. Zároveň však svým provedením neodvádí pozornost od samotného Vašeho projevu.

Flipchart plně využijete při interakci s Vaším publikem. Umožňuje nejen pružně reagovat na dotazy posluchačů, ale podporuje také jejich aktivní zapojení. Na prezentační tabuli pak můžete zaznamenat jejich jednotlivé nápady, poznámky i komentáře, které se objeví během diskuze. S pomocí flipchartu mimo jiné, také můžete snadněji řídit skupinovou práci během setkání.

Efektivní využití flipchartu

 • Při přípravě Vaší prezentace si nejdříve připravte náčrt jejich jednotlivých částí na papír. Teprve poté vše přeneste na flipchart.
 • Mějte vždy připravený dostatečný počet fix i bloků papíru do zálohy.
 • Vedle klíčových bodů si můžete také tužkou lehce napsat poznámky k tomu, co chcete doplnit. Publikum je nerozezná a vy nezapomenete na nic stěžejního.
 • Proložte Vaši prezentaci nejrůznějšími grafy, tabulkami, diagramy. Jsou dynamické a mohou oživit výklad. Je důležité, aby publikum bylo stále Vaším výkladem zaujaté, a Vy jste posluchače neuspali monotónním výkladem.
 • Zkontrolujte si také z protější strany místnosti, zda bude písmo na flipchartu čitelné i pro sedící zcela vzadu.
 • Na flipchart pište pouze hesla, žádné věty, souvětí. Nepřeplňte stránku slovy. Nechte publikum zaměřit se na důležité body. I když se Vám to možná bude zdát, jako plýtvání papírem, tak publikum musí zaměřit pouze důležitosti a neztratit se ve změti podávaných informací.
 • Při psaní na flipchartu se řiďte tzv. pravidlem 6 x 6, tj. nepište skutečně víc jak 6 slov na řádek a 6 řádků na stranu. Text by pak začal být nepřehledný.
 • Písmo by mělo být vysoké zhruba 5 cm. Tato velikost bude dostatečná pro většinu případů, kdy flipchart použijete.
 • Používejte odrážky, čímž pomůžete posluchačům rozpoznat stěžejní body.
 • Nebojte se také použít více barev. Můžete jimi vyznačit obzvlášť důležité body nebo jen oddělit jednotlivé informace. Nepoužívejte však více jak čtyři barvy fixů, protože byste dosáhli spíše opačného efektu a publikum by se opět ztratilo ve změti barev.
 • Při prezentaci stůjte z boku, na jedné straně flipchartu. V případě, že píšete pravou rukou, postavte se napravo od tabule. Při psaní se tak nebudete muset otáčet zády k Vašim posluchačům.
 • Během psaní na flipchart nemluvte. Nejprve napište poznámku, potom se otočte k publiku a okomentujte ji. Nebuďte v roli učitele. Flipchart je a bude pomůckou, stěžejní pro posluchače jste tady Vy.
 • Zapojte do Vaší prezentace publikum, ovšem nenásilnou formou, nenuťte je. Pokud budete mluvit k pasivním posluchačům, je možné, že jejich pozornost brzy opadne. Zkuste je vtáhnout do debaty a na flipchart poznamenejte výsledek takového interaktivní spolupráce. Informace pak pro ně budou lépe zapamatovatelné.

Stres při prezentaci

Neobávejte se Vaší nervozity, je zcela normální, že máte určité obavy a pociťuje jistou dávku nejistotu. Jen je dobré s ní umět zacházet a vzpomenout si, že i určitá míra stresu nás stimuluje k výkonu a podněcuje pozornost, tudíž je naším dobrým pomocníkem.

Komunikace před širším publikem je specifickou formou sebeprezentace, jedná se o projev v podobě přednášky. Mnoho jedinců se bojí mluvit před publikem. Pokud máte o něčem hovořit, mělo by to každopádně vycházet z Vás samých. Hovořte o věcech, které Vás samotné zajímají, ke kterým máte určitý vztah, s nimiž máte zkušenosti. Nemyslete si, publikum je všímavé a pozná, pokud mluvíte, jen, že mluvíte a sami nevěříte tomu, co říkáte.

Způsob prezentace

Pokud si nejste jisti, jak Vaše prezentace bude na druhé působit, nacvičte si ji. Neučte se však Vaší prezentaci tzv. nazpaměť.

Myslete také na časové uspořádání prezentace, a to v případě, pokud kladete důraz na vývoj nějakého jevu v časové posloupnosti.

Nepozornost posluchačů při prezentaci

To, zda Vaše prezentace ostatní zaujala, si můžete jednoduše kontrolovat při jejím průběhu. Pokud se posluchači věnují jiným věcem, sledují hodinky, tiše hovoří s někým, hrají si s nějakými předměty apod., je jisté, že jste buď publikum nezaujali, nevtáhli do prezentace, nebo trvá prezentace již příliš dlouho, nabývá monotónnosti. Snažte se tedy publikum opětovně vtáhnout, získejte jejich pozornost.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18261 (novesluzby.cz#21227)


Přidat komentář