Filmové triky v moderní době

Historie vývoje filmových triků sahá až samotné počátky filmového umění a nejznámějšího průkopníka speciálních efektů ve filmu Georgese Meliese, který bývá také příznačně označován jako magician, v překladu kouzelník.

Jedním z těchto prvních průkopníků speciálních efektů mimo filmové umění, kteří položili samotné základy umění filmových triků byl Eadweard Muybridge. Muybridge vyfotografoval roku 1878 „The Horse in Motion“ (Kůň v pohybu). Šlo o sérii fotek, které nafotily všechny fáze pohybu koně ve cvalu a tím dokázal, že kůň má všechny čtyři nohy ve vzduchu ve stejném okamžiku. Tato práce je označována také jako základní kámen pozdější filmové animace.

Filmové triky používané v současnosti se dělí na několik kategorií. Jde o praktické efekty, kamerové triky, použití miniatur, stop motion, masky, optické efekty, make up a triky vytvářené za použití počítače.

Zadní projekce

Zadní projekce se využívala od 1932 do 60. let, kdy byla nahrazena přední projekci. Při tomto postupu jsou herci a část dekorace umístěni před průsvitným plátnem. Na toto plátno se zezadu promítá film. Poprvé byla zadní projekce použita při natáčení filmu King Kong. S nástupem barevného filmu, začala být zadní projekce nedostatečná, protože byla lehce odhalitelná, což bylo způsobeno problémy s vyrovnáváním sytosti osvětlení a sytosti a tónů barev. Zadní projekce byla tedy nahrazena projekcí přední.

Přední projekce

Místo aby byl projektor za projekční plochou, je umístěn před kamerou a stranou od projekční plochy, která odráží téměř sto procent dopadajícího světla, ovšem pouze do směru z něhož vyšlo. Přední projekce a všechny její možnosti byly předvedeny ve filmu 2001: Vesmírná odysea z roku 1968, jehož režisérem byl Stanley Kubrick. Tento film mimo jiné také započal novou éru filmových efektů, které jsou velmi přesvědčivé a věrohodné i v dnešní době.

Pohyblivé masky

Pohyblivé masky vlastně nahradily záběry s přední projekcí. Za akci, která se odehrává v popředí se umisťuje modré plátno a scéna se nasnímá. Tento efekt byl použit velmi působivě ve filmu The Invisible Man z roku 1935 (Neviditelný muž), kdy hlavní hrdina mizel postupně, jak si vysvlékal šaty. Herec měl na sobě černé tričko, které ho celé zakrývalo a natáčelo se před černým pozadím.

Motion control photography

Motion control photography je technika speciálních efektů používaná ve filmech, která umožňuje přesně zopakovat pohyby kamery v dané scéně několikrát za sebou. Při použití této techniky se filmují různé části použitím stejného pohybu kamery a poté se tyto elementy zkombinují do jediného obrazu. Filmová kamera musí opakovat stejný pohyb ve stejné lokaci, zatímco herec hraje různé party. Poprvé byla tato technika v celé své šíři uplatněna ve filmu Hvězdné války - episoda IV: Nová naděje, kde byla použita digitální kamera nazvaná Dykstraflex, která vykonávala komplex opakujících se pohybů okolo statických modelů vesmírných lodí. Ve filmu Zpátky do budoucnosti II, byla tato technika poprvé použita k vytvoření jednoduchých záběrů zahrnujících několikanásobné uvedení stejného herce. S růstem upotřebení CGI ve 21. století a její schopnosti duplikovat i bez použití ruční kamery, se stalo používání motion control photography méně běžné.

Morphing (Morfing)

Morfing se používá v hraných filmech i animovaných. Jde o techniku, za jejímž použití se změní jeden obraz ve druhý. Od devadesátých let byl nahrazen počítačovými programy, které tuto transformaci dokáží vytvořit mnohem realističtěji. V prvních filmech byly proměny vytvářeny jednoduchým zaměněním herců, či předmětů. Digitální technika umožňuje, že jeden obličej se přemění v obličej jiný. Tato technika byla využita například roku 1991 ve videoklipu Michaela Jacksona Black or White a ve filmech Terminator 2: Den zůčtování a Star Trek VI: Neobjevená země.

Computer Generated Imagery (Počítačově vytvářené obrazy)

Jde o používání 3D počítačové grafiky k vytváření speciálních efektů ve filmech. Používá se, protože počítačově vytvořené efekty jsou mnohem snadněji kontrolované, než ty vytvořené za pomoci hmotných procesů, jako je vytváření miniatur nebo najímání komparsu na davové scény. První CGI postava byla vytvořena pro film Young Sherlock Holmes v Pixaru roku 1985. Centrální roli hrála tato technika v Terminátorovi 2. Poprvé, kdy byly postavy vytvořené za pomoci CGI použité ve scéně spolu s herci byl film Jurský Park z roku 1993. Další rok byly takto vytvořeny speciální efekty pro Forresta Gumpa, například k vymazání nohou Garyho Sinise, nebo digitální vložení Toma Hankse do různých archivních scén. Toy Story z roku 1995 je první film, který byl celý vytvořený za pomoci CGI. Dnes je tato technika dominantní na poli filmových speciálních efektů. Používá se i počítačově vytvořený kompars. 3D počítačová animace kombinuje 3D modelování s naprogramovanými pohyby. Modely jsou plně konstruovány v 3D systému.

Match moving

V kinematografii se jako match moving označuje technika speciálních efektů, která umožňuje vložení virtuálních objektů do skutečného filmového materiálu s přesnou pozicí, v přesném poměru a směru a pohybu k natáčeným objektům ve scéně. Match moving je odlišný od motion capture, což je technologie pro nahrávání pohybu objektů, často lidských herců, v řízeném prostředí se speciální kamerovou technologií. Match moving je totiž softwarová technika použitá na normální footage, která může být nahrána v nekontrolovaných prostředích s obyčejnou kamerou.

Virtual cinematography (Virtuální kinematografie)

Virtual cinematography je zastřešující termín, který se používá k popsání kinematografických technik vykonávaných v prostředí počítačové grafiky. Tento termín se začal používat spolu s uvedením filmů Matrix.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18218 (novesluzby.cz#20461)


Přidat komentář