Filipojakubská noc a stavění máje

Rozkvétá kouzelné kapradí jež nálezci propůjčí jasnozřivost a umí otevřít cesty k pokladům. Na očistný oheň se má správně přiložit devatero druhů dřeva, aby oheň ochránil celou vesnici.

Filipojakubská noc - Beltine nebo Pálení čarodějnic

Tento zvyk většina z nás zná jako pálení čarodějnic. Lidé svátky apoštolů Filipa a Jakuba slavili na jejich počest společně 1.5. Dnes je již mají v odlišné dny. V předvečer 1.máje se po staletí slavila také v německých krajích Valpuřina noc. Svatá Valpura je ochránkyní před kouzly a čáry. Psal o ní také J. W. Goethe ve Faustovi. (valpura staročeský výraz pro čarodějnici).

Beltine slavený 1. května

býval jedním z nejdůležitějších svátků v celém keltském světě. Býval to svátek natolik oblíbený, že jeho tradice nebyla zlomena ani přicházející římskou či germánskou nadvládou, ani po staletí trvající snahou křesťanské církve.

Beltine byl tradičním svátkem milenců

kteří se vzájemně obdarovávali věncem z březového proutí, což mělo asi stejný význam jako dnešní výměna zásnubních prstýnků. Byly též společensky tolerovány výlety milenců do přírody k vzájemnému zasvěcení do tajů lásky. Také se konala různá sportovní klání, zápasy a závody. A tam, kde roste spolu dub, jasan a hloh, je možné o Beltinské noci spatřit skřítky.

Noc nestvůr

Německé čarodějnice se slétali na hoře Brocken. České čarodějnice se pro změnu pálily. Tak se do dnes rozhořívají očistné ohně na celém území naší vlasti. Kouzelná noc má sílu. Rozkvétá prý kouzelné kapradí, jež nálezci propůjčí jasnozřivost a umí otevřít cesty k pokladům. Domy byly vykuřovány jalovcem a routou.

Svěcená voda, kouř kadidla a hlasité zvuky všeho druhu

především řinčení kovových nástrojů se považovaly za nejúčinnější zbraně. Ochranou proti zlému působení čarodějnic byla také snítka střemchy = šeříku. Věřilo se totiž, že šeřík odhání zlo. Květy šeříku je možné vyzdobit dům a tak ho zbavit negativních sil. Původně byl šeřík před stavení a na zahrady vysazován právě proto, aby ochránil majetek před zlými silami čarodějnic.

Vykuřování před čarovnou nocí

se provádělo pomocí černě a červeně kropenatého bolehlavu, jalovce, rozmarýny a větví trnky, které se uschovávaly a prvního května pak zapálily. Protože na očistný oheň se má správně přiložit devatero druhů dřeva, aby oheň ochránil celou ves. Hranici zapaluje muž, který se poslední oženil. Popel z ohňů měl mít zvláštní moc zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek, jindy se přes oheň skákalo pro dostatek plodnosti.

Tradice stavění a kácení májky

Již z keltských dob se traduje zvyk vztyčování jarní májky symbolizující spojení mocností země a nebe. Májka bývala zpravidla z kmene břízy, pomalována červenými a bílými spirálami a na vrcholu ozdobena větvičkami hlohu. Také kolem májky bylo zvykem tančit kruhové tance, které, jak se věřilo, posilovaly půdu. Do dnešní doby se zachovala tradice, při níž se svobodní mládenci ráno vydají do lesa pro mladé břízky. Kde bydlí neprovdané děvče ten dům ozdobí. Břízky jsou zdobeny barevnými fábory. Jedna velká májka se postaví na návsi. Každý známe zvyk, kdy večer máji hlídají všichni chlapci z vesnice, aby jim ji přespolní nepodřízli. Je to veselá zábava, oslava jara a života. Také 1. května nad ránem bylo v některých krajích zvykem vysypávat chodníčky lásky. Pěšinky z písku, vápna, pilin, otrub nebo kukuřičného šustí, spojily domy zamilovaných dvojic. Mnohdy tak vyšlo najevo, co mělo některým očím zůstat utajeno :-).

Před akcí avízo hasičům

Fyzická osoba sice nemá ze zákona povinnost pálení ohlašovat, ale ohlášení na územně příslušný hasičský záchranný sbor lze doporučit především proto, že tak předejdou lidé planým poplachům a zbytečným výjezdům hasičů. Pálení lze ohlásit na telefonní číslo 150. Je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesnou identifikaci místa pálení, datum a hodinu od kdy a do kdy bude pálení probíhat. Ohlášení je pouze evidováno Hasičským záchranným sborem a slouží pro srovnání evidovaného místa pálení s možným nahlášením požáru. Ušetříte nejen zbytečný čas, ale i finanční prostředky a v případě paralelního výjezdu k jednomu planému a druhému vážnému případu možná ještě mnohem více. Hasiči lidem radí, aby při pálení čarodějnic nezapomínali na opatrnost. Nesmíme rozdělávat oheň v lese, ani do 50 metrů od jeho okraje. Zákaz ohně platí také všude tam, kde je vzrostlý porost, například na loukách nebo polích.

Naše redakce pro Vás vytipovala akce

Veselý ples strašidýlek. Nevíte kam s malými dětmi na „pálení čarodějnic“? Jízda na kouzelném košťátku na zámek Bubáčkov, objevování dušiček z pohádkových hrníčků, taneční hrátky a skotačení s Meluzínkou, Hejkálkem, Jezinkami a ježibabami. Vítané jsou karnevalové kostýmy, ale stačí jen čepice, závoje, čelenky apod. Pořad je plný písniček, šitých "na míru" strašidýlkům. Pořádá Veselá kavárna v Brně 30.4.2010 od 17:00 hod.

 • Na pálení čarodějnic zvou do obce Starovice (PSČ 693 01), akce se uskuteční 30. dubna v areálu u hřiště. Slet čarodějek začne v 16:00 hod.
 • Další pozvánka je z Horního Slavkova na náměstí, kde se slétnou čarodějnice ve stejnou hodinu.
 • Našli jsme na čtvrtek 30. 4. pozvánku na sraz rodičů a dětí u ZŠ Mníšek u Chrastavy 19.30 hod, na průvod s lampiony.
 • Dále jste zváni na Zelenou louku 451, Praha 4 - Kunratice 30.4. od 16:00. V Praze se koná vždy několik akcí spojených s pálením čarodějnic.
 • Tradiční jsou třeba na Kampě, na Ladronce, u Hostivařské přehrady nebo na Císařské louce.
 • Dále Praha-Dubeč = spousta zábavy pro všechny čaroděje a čarodějnice zajděte na víceúčelových plochách za samoobsluhou 30.4.2010 od 16:00 hod.
 • Ve Vrážném (PSČ 742 34) je akce od 18:00 hod a místo konání je je rodný dům J.G.Mendela.
 • První akce na hradě Lukov bude také pálení čarodějnic 1.5.2010 od 19:00 hod.
 • Sbor dobrovolných hasičů vás zve na hřiště TJ Spartak do obce Tisá (PSČ 403 36) 
 • Nepromeškejte pálení čarodějnic na hradě Hasištejn u Chomutova 30.4.2010 od 17:00 hod.
 • Poslední pozvánka je do Jablonce nad Jizerou kde začíná lampionový průvod městem v 18:00 hod., který bude zakončen pálením vatry u Jizery.

Historické hesla

Vzpomínáte na svátek práce? 1. máj patřil mezi nejdůležitější, organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem, často před tribunou s místními představiteli moci. Účast na oslavách prvního máje byla obvykle nepsaně povinná a nadřízení a učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých podřízených a žáků. Průvod tvořily podniky, školy i různé zájmové organizace. Kromě pěších účastníků městem projížděly i alegorické vozy. Funkcionáři stáli čelem ke shromážděnému lidu a vzájemně si mávali. Obraz měl promyšlenou dramaturgii. Transparenty vyráběla propagační oddělení v závodech a muzeum. V osmdesátých letech vycházela jako doporučení v Rudém právu hesla. Neodmyslitelnou součástí průvodů byly nejrůznější transparenty a mávátka s hesly : „Proletáři Všech zemí a v každém národě spojte se!" „ Se Sovětským svazem a nikdy jinak“ „Ať žije KSČ“ „Socialisticky pracovat socialisticky žít“.

Budeme rádi, když nám v diskusi sdělíte své vlastní tipy nebo zážitky z letošních oslav u Vás.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18182 (novesluzby.cz#20124)


Přidat komentář