Důležitost vody pro rostliny

Rostliny jsou složeny z velké části z vody, tak jako lidské tělo. Jak pro nás, tak pro rostliny je voda nezbytná k životu. Tápete, jak často máte Vaše květiny zalévat, jakou vodu použít? Tyto a další otázky Vám zodpovíme ve článku.

Teplota vody při zalévání rostlin

Důležitou úlohu při zalévání rostlin hraje také teplota vody. Má mít zhruba stejnou hodnotu jako teplota daného substrátu, tedy pokojovou teplotu, kolem 20°C. Teplota vody je většinou vhodná, když necháme stát naplněnou zalévací nádobu určitou dobu v místnosti. Naprosto nevhodné je napustit vodu z vodovodu do zalévací nádoby a hned začít zalévat. Na otevřeném okně s parapetem z mramoru nebo z dlaždic se voda také na pokojovou teplotu nezahřeje.

Důležitost zálivky pro rostliny

Tak, jako my lidé, i rostlinné druhy jsou navzájem odlišné a potřebují jinou péči. Některé rostliny mají citlivé listy, vnitřky růžic listů nebo hlízy ke smáčení vodou. Tyto druhy se zalévají zespodu. Když dostávají vodu stále jen do misky, pohybuje se voda substrátem jedním směrem odspoda nahoru. Substrát ji nasává, kapilárními silami vzlíná vzhůru a na povrchu se odpařuje. To má za následek, že živné soli se pohybují také jen tímto směrem a hromadí se v horní části balu, kde je rostlina méně využívá. Živiny přijímají jemné vlasové kořínky ve spodní části balu. Tyto rostliny zalévejte každé čtyři týdny pozorně svrchu, aby se živiny splavily do spodní části květináče. Všeobecně platné pravidlo pro zalévání neexistuje, ale přesto: zalévejte méně než více. Budete-li brát navíc v úvahu níže uvedená doporučení, nebudou Vaše rostliny přelité ani přeschlé.

 • Zalévejte vždy vodou s pokojovou teplotou, chladná voda škodí kořenům.
 • Zalévejte podle skutečných potřeb dané rostliny a ne jednoduše v pravidelných intervalech.
 • Když zaléváte, tak dostatečně. Časté malé dávky vody spíše škodí, než prospívají. Zvlhčí jen povrch substrátu a vlhkost nepronikne k vlasovým kořínkům.
 • Po skončení období klidu zvyšujte dávky vody postupně, stejně pomalu je snižujte ke konci vegetačního období.
 • Zalévejte ráno, nikdy za poledního slunce, kdy hrozí nebezpečí popálení. Jen v nezbytných případech zalévejte večer.
 • Nezalévejte stále do stejného místa. Časem se vytvoří v substrátu kanálky, kterými voda odteče a nevsaje se do substrátu.
 • Kapky vody na listech zaschnou a zanechají šedivé skvrny. Při slunečním záření působí kapky jako skleněné čočky a mohou způsobit hnědé vypálené body.
 • Přebytečnou vodu z misek nebo obalových květináčů vylijte, a to asi po půl hodiny po zalití.
 • Více vody potřebují rostliny v období růstu, dále na světlém stanovišti, při vysokých teplotách, při nižší vlhkosti vzduchu, mají-li měkké velké listy, příliš malé květináče nebo hliněné květináče, dále v substrátu s vysokým obsahem rašeliny nebo jílu, venku při větrném a teplém počasí.
 • Vápenitou vodu změkčujte.
 • Méně vody potřebují rostliny během období klidu, na tmavém stanovišti, při nízkých teplotách, při vysoké vlhkosti vzduchu, jsou-li na dešti, když je substrát nemulčovaný nebo hustě pokrytý rostlinami, dále jsou-li listy kožovité nebo pokryté voskovou vrstvou, když jsou v příliš velkých květináčích nebo v květináčích z plastů či z glazované keramiky.
 • Zálivka je obtížná u rostlin vysazených ve zvlášť propustných substrátech a v neuzavřených nádobách (orchideje, kapradiny v koši). Nejlepší je namočit koš na krátkou dobu do nádoby plné vody a poté nechat dobře okapat.

Kvalita vody pro zálivku

Na svých přírodních stanovištích jsou rostliny zalévány dešťovou vodou a některé vyžadují měkkou vodu i při pěstování doma. Mnohé se spokojí s běžnou vodovodní vodou. Velmi tvrdá voda se však musí odvápnit. Doporučují se různé prostředky pro snížení tvrdosti vody. Při tvrdosti 8 až 9 °dH postačuje vodu asi pět minut povařit. Vápenaté soli se vysráží a zůstanou usazeny v nádobě. Pro tvrdší vodu nabízejí specializované prodejny chemikálie a filtrovací přístroje pro změkčení vody. Pozor na destilovanou vodu, tu rostliny nesnášejí.

Množství vody pro zálivku

Jak zalévat, jak často danou rostlinu?

 • Vydatná zálivka - substrát musí být stále vlhký, oschnout může jen na povrchu.
 • Střední zálivka - horní vrstva substrátu (2-3 cm) má vyschnout před další zálivkou.
 • Opatrná zálivka - 2/3 z celkové vrstvy substrátu musí být vyschlé.

Vlhkost substrátu můžete vyzkoušet opatrným zapíchnutím špejle, když je substrát vlhký, přichytí se.

Dávka vody závisí u každé jednotlivé rostliny také na ročním období, materiálu a velikosti pěstební nádoby, složení substrátu, konkrétní teplotě, která se může měnit ze dne na den. Při zalévání je žádoucí zejména cit v prstech.

Zalévání rostlin svrchu a zespodu

Rostliny s listy nebo s hlízami citlivými k vodě se zalévají zespodu. Miska pod květináčem se naplní vodou. Po 30 minutách se přebytečná voda slije.

Zalévání kaktusů

K zalévání kaktusů se používá konvička s dlouhou hubičkou, aby se nesmáčelo tělo rostliny. Kaktusy zalévejte zřídka, ale důkladně. Mezi zálivkami nechte substrát vyschnout.

Zalévání bromélií

Bromélie musí mít stále v listové nálevce vodu. Zalévají se však také do substrátu.

Zalévání rostliny v závěsných nádobách

Zalévání těchto rostlin není jednoduché, protože do květináče není většinou vidět a voda často přeteče. Řešením jsou uzavřené závěsné nádoby bez odtokových otvorů nebo jen s otvory pro přepad, ve kterých jsou květináče postaveny. Voda do substrátu přivádí knot ze spodní části nádoby. Zalévací konvičky s dlouhou hubičkou jsou také vhodným řešením.

Tipy pro zavlažování rostlin

Závlaha pomocí láhve

Láhve naplněné vodou a zapíchnuté hrdlem do substrátu v květináči nebo v truhlíku, mohou být krátkodobou výpomocí. Aby voda nevytékala z lahví příliš rychle, uzavře se hrdlo zátkou s malým vyvrtaným otvorem.

Nádoby na rostliny s dvojitým dnem

V obchodech nabízejí okenní i balkónové truhlíky, které mají ve spodní části zásobník vody. Využívá se zde princip knotové závlahy. Tyto truhlíky a květináče usnadňují zálivku například během dovolené, substrát nasává jen takové množství vody, jaké rostliny potřebují.

Automatické zavlažování rostlin

Předpokladem pro automatické zavlažování je přívod vody a elektrický proud. Systém hadiček spojuje nádoby s rostlinami s vodovodem a v každé nádobě je samostatný výtok vody. Zařízení je řízeno časovým spínačem, který otevírá ventil v předem naprogramovaných časech.

Rostliny pod ochranným krytem

Prodloužený víkend přečká většina rostlin pod průhledným krytem z fólie, která se musí položit tak, aby se nikde rostliny nedotýkala. K podepření se mohou použít špejle. Pod takovým krytem mohou být jen rostliny, které tolerují krátkodobě vysokou vlhkost vzduchu. Určité snížení odpařování vody se dosáhne také pouhým zakrytím substrátu fólií.

Pokojové rostliny vyžadující měkkou vodu

 • Begonia
 • Bromélie
 • Camelia
 • Citrus
 • Dieffenbachia
 • Fittonia
 • Gardenia
 • Ixora
 • Jasminum
 • Maranta
 • Medinilla
 • Myrtus
 • Orchideje
 • Pentas
 • Rhododendron
 • Kapradiny
 • Palmy

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18216 (novesluzby.cz#20446)


Přidat komentář