Diktafony - výběr, funkce

Diktafon - uvítají ho například studenti, ať už na středních nebo vysokých školách, kdy si mohou jednoduše, se souhlasem přednášejícího, nahrát přednášku, čímž si poté lépe zapamatují probíranou látku. Podle jakých parametrů a funkcí si diktafon vybrat?

Parametry, podle kterých vybírat diktafon

 • Účel využití
 • Velikost záznamů, které budete pořizovat
 • Četnost přepisu zvukových záznamů
 • Ukládací kapacita
 • Rychlá manipulace pomocí ovládacích prvků
 • Ovládací prvky - u diktafonu sledujte i jednoduchost ovládání a spuštění. Většinou jsou ovládací prvky umístěny po bočních a předních stranách diktafonu. Někomu bude vyhovovat ovládání pomocí tzv. joysticku, někomu klasické ovládací prvky.
 • Stupeň kvality mikrofonu - diktafony mají v sobě zabudované mikrofony, které snímají zvuky. Kromě toho si můžete k diktafonu pořídit i externí mikrofony, který významně znásobí velikost nahrávatelného prostoru, ale i kvalitu samotné nahrávky. Počítejte s tím, že diktafony by měly mít citlivější i kvalitnější mikrofony, než například mp3 přehrávače, a to z důvodu, že diktafony jsou především určené k nahrávání zvuků. Citlivost mikrofonů se u diktafonů udává v režimech Hi a Low, kde Hi znamená nízkou citlivost, jež se využívá pro diktování, naproti tomu režim Low je schopný nahrávat zvuky ze všech směrů, okolo Vás.
 • Stupeň kvality reproduktoru - diktafony mají v sobě zabudované reproduktory.
 • Odolnost materiálu
 • Druh napájení - baterie, akumulátor.
 • Integrovaný reproduktor - jeho existence.
 • Typ záznamového média - například kazeta. Typ média udává, na jaký druh média se ukládá Vámi pořízený záznam prostřednictvím diktafonu.
 • Doba záznamu - na trhu jsou k dostání diktafony, jejich doba záznamu se velmi různí. Můžete mít diktafon s dobou záznamu například od 150 minut, a ž po záznam, který přesáhne 17000 minut. Doba záznamu SP - udává, jakou maximální délku záznamu ve standardní kvalitě, je možné v diktafonu uchovat. Doba záznamu LP - udává, jako maximální délku záznamu v nízké kvalitě, je možné v diktafonu uchovat.
 • Výdrž baterie - udává maximální dobu, po kterou může být diktafon v provozu, a to bez výměny baterií, nebo dobití akumulátoru.
 • Kapacita paměti - udává kapacitu paměti příslušného diktafonu. U diktafonu se zajímejte, jaká je kapacita paměti, která může být velmi rozdílná, stejně jako u doby záznamu, kdy se může pohybovat ve stovkách minut, ale i v deseti tisících minutách.
 • Přenos dat - udává, jaká rozhraní jsou pro přenos dat použita, například USB, Fire Wire aj.
 • VOR - udává, zda diktafon disponuje možností záznamu aktivovaného hlasem, tzn., že diktafon, i když je zapnutý, nahrává pouze v případě, že zaznamená nějaký zvuk. Toto oceníte například při přednáškách, kdy se může přednášející odmlčet a následně opět zahájí přednášku, a Vy nemusíte neustále zapínat a vypínat diktafon.
 • Propojení s počítačem, notebookem - udává, zda můžete Vámi vybraný diktafon propojit s počítačem, notebookem.
 • Vstupy diktafonu - označuje, jakými konektory pro připojení externích zařízení je diktafon vybaven, například: mikrofon.
 • Výstupy diktafonu - označuje, jakými typy výstupů je diktafon vybaven, například na sluchátka, audio aj.
 • Dodávané příslušenství - například popruh na krk, kabel USB, stereofonní sluchátka, stereofonní mikrofon na klopu aj.
 • Cena diktafonu - můžete si pořídit diktafon již v ceně cca 1 000 Kč. Cena se však může pohybovat do částky cca 10 000 Kč. U dražšího přístroje se však můžete těšit na řadu užitečných funkcí a vychytávek, a samozřejmě vyšší kvalitu.

Vychytávky diktafonu

 • Podsvícený displej
 • Potlačení okolního šumu
 • Hlasem ovládaný záznam
 • Dálkové ovládání
 • Čtečka otisků - pro odemknutí a uzamknutí
 • Uzamčení diktafonu heslem
 • Možnost slovních poznámek
 • Možnost přehrávání MP3/WMA
 • Podpora několika jazyků

Funkce, kterými může disponovat diktafon

 • Hold - jedná se o funkci podržení. V případě, že budete mít spínače v poloze Hold, veškerá tlačítka diktafonu budou neaktivní.
 • Index - indikuje, že záznam obsahuje značky záznamu.
 • Over - jedná se o přepsání: používá se při úpravě dříve nahraného souboru.
 • Append - jedná se o přidání: používá se při úpravě dříve nahraného souboru.
 • Del - jedná se o zastavení záznamu: používá se při úpravě dříve nahraného souboru.
 • File - odstranění jednotlivého zvukového souboru.
 • Folder - odstranění veškerých zvukových souborů v příslušné složce.
 • Rep.File - opakované přehrávání jednoho zvukového souboru.
 • Rep.Folder - opakované přehrávání veškerých zvukových souborů v příslušné složce.
 • Folder Shuf - náhodné přehrávání veškerých souborů v příslušné složce.
 • Sense - umožní nastavení citlivosti záznamu pro potlačení hluku z pozadí, a také přizpůsobení prostředí záznamu.
 • Edit - může upravit dříve nahraný zvukový soubor, a to přepsáním části nahrávky nebo připojením zvukového záznamu na konec příslušného souboru.
 • Va - jedná se o hlasem aktivovaný záznam, který usnadňuje funkce pro záznam, a to bez použití rukou. Je-li záznam povolen s aktivací hlasem, spustí se poté, co začnete mluvit. Jakmile hovor ukončíte, záznamník automaticky zastaví záznam, po určité době ticha (několika sekund) a obnoví činnost poté, jakmile začnete opět mluvit.
 • Rec - nahrávání zvukového záznamu.
 • Divide - jedná se o funkci automatického rozdělení, kdy je záznam automaticky rozdělován do nových souborů, například po půl hodině, nebo po hodině nahrávání.
 • Light - po stisknutí, se na několik sekund osvítí displej.
 • Beep - záznamník vydá zvukovou zpětnou vazbu, která se týká chyb nebo operací tlačítek.
 • Alarm - diktafon je také možné použít jako mobilní budík.
 • Auto Of - automatické vypnutí diktafonu po určité době.
 • Split - tato funkce umožní rozdělit příliš velký zvukový soubor na dva samostatné soubory, a to tak, abyste je mohli lehce archivovat, či přenést e-mailem.

Výměna baterií u diktafonu

Každý diktafon má svoji specifickou baterii, z toho důvodu nepoužívejte současně baterie různých typů, značek.

 • V případě, že nebudete diktafon delší dobu potřebovat, je lepší z něj vyjmout baterie, aby nedošlo k případnému vytečení, protože prosakující baterie by mohli Váš diktafon nenávratně poškodit.
 • Budete-li baterie vyměňovat, při jejich vybití, nejprve diktafon, respektive záznamník, zastavte, a to z důvodu, kdybyste vyměňovali baterii za provozu diktafonu, mohli byste si poškodit nahraný, či nahrávaný soubor.

Bezpečné zacházení s diktafonem

 • Nevystavujte diktafon nadměrnému teplu, například v autě za předním sklem, doma u topidla apod. Nevystavujte diktafon také přímému slunečnímu světlu.
 • Kabely diktafonu chraňte před případným sevřením, a to zvláště u zásuvek a míst, kde vycházejí z diktafonu.
 • Zálohujte si soubory, které si nahrajete prostřednictvím diktafonu.
 • Nevystavujte také diktafon případnému kontaktu s vodou, ať už ve formě náhodného potřísnění, nebo dešti.
 • Při používání sluchátek u diktafonu, pamatujte na zdraví Vašeho sluchu a nepřehrávejte si zvukový záznam příliš hlasitě. Také se snažte nezesilovat hlasitost přehrávání tak, abyste neslyšeli okolní zvuky, to platí především, posloucháte-li nahraný záznam venku. Nepoužívejte sluchátka, respektive neposlouchejte nahraný zvukový záznam, když řídíte auto, nebo jste-li na kole, na kolečkových bruslích apod., a to z důvodu Vaši bezpečnosti, ale i bezpečnosti ostatních lidí.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18268 (novesluzby.cz#21366)


Přidat komentář