Co nám řekne DNA?

DNA jako unikátní genetický materiál pomáhá v dnešní době v mnoha oblastech vědy. DNA má uplatnění nejen v lékařství, ale i kriminalistice. Chcete vědět, jestli je vaše dítě skutečně vaše? Jaké nemoci vás mohou ohrožovat?

Víte, jaké máte genetické předpoklady? Znáte váš rodokmen? To vše odhalí DNA.

Co je DNA?

DNA je genetický materiál obsažený v každé lidské buňce. Naše DNA obsahuje genetické informace od našich rodičů i předků. Lidská buňka totiž obsahuje 46 chromozómů. Od rodičů získáváme polovinu chromozómů a zbytek získáme z genetického materiálu svých rodičů, který zase oni získali od svých rodičů. Každý vzorek DNA je unikátní, nenajdeme stejnou DNA u dvou lidí, byť jsou příbuzní. Výjimku tvoří pouze jednobuněčná dvojčata.

Kdo objevil DNA?

DNA známe poměrně krátce. Byla objevena v druhé polovině minulého století americkým vědcem Jamesem Dewey Watsonem. Zabýval se výzkumy chemických látek, které ovlivňují genetické informace a zákony dědičnosti. Při těchto výzkumech spolupracoval s anglickým vědcem Francisem Crickem. Zjistili, že nositeli genetických informací jsou chromozómy, které se skládají z chemické látky – deoxyribonukleové kyseliny – DNA. Watson určil strukturu této látky a tím objasnil přenos genetických informací.

Tento objev se stal velkým přínosem nejen pro vědu. Watson je držitelem mnoha ocenění. Tím bezesporu nejvýznamnějším je Nobelova cena, kterou obdržel v roce 1962 spolu se svými spolupracovníky.

Co přinesl objev DNA?

Objev DNA se stal užitečným zejména v oboru vědy, medicíny a kriminalistiky. Přinesl velký pokrok nejen v poznání lidské dědičnosti, ale i v poznání nás samých. Pomocí DNA můžeme poznat sami sebe. V medicíně pomáhá rozbor DNA k poznání našeho zdravotního stavu, v kriminalistice identifikuje osoby, ať už pachatele trestných činů, pohřešované osoby nebo oběti různých havárií. DNA poskytla příležitost obchodníkům, kteří začali provozovat komerční laboratoře nabízející rozbory DNA. Ať už testy otcovství nebo rozbor vašich genetických předpokladů.

Test DNA – bič na nevěrné ženy!

Mezi nejznámější genetické testy patří jistě test otcovství. Víte, že test otcovství si nechávají někteří nejistí tatínkové dělat za zády manželky? V dnešní době se tento test stal fenoménem především mezi muži, kteří pochybují, jestli jsou skutečně biologickým otcem svého dítěte. Je zajímavé, že u některých tyto testy vyšly záporně a vyvrátily otcovství u dítěte. Záleží pak na každém muži, jak se s tímto vypořádá. Testy DNA ovšem využívají i ti otcové, kteří se rozchází s matkou svých dětí, ale nechtějí platit výživné na své děti. V těchto případech se ale často stane, že test potvrdí otcovství.

Jak probíhá test otcovství?

Chcete si nechat udělat test DNA? Nemusíte se ničeho obávat, neboť je zcela bezbolestný. Provádí se setřením části sliznice z vnitřní strany tváře pomocí speciální tyčinky, která se v obálce k tomu určené posílá do laboratoře. Pro určení otcovství je nutno získat vzorky od otce i dítěte. Jaká je přesnost u tohoto testu? Můžete být naprosto klidní, test DNA je přesný na 99,9%.

Genetické testy – poznejte své vrozené sklony k nemocem!

Genetické testy mají v lékařství široké využití. Chcete vědět, k jakým nemocem máte dědičné sklony? Která nemoc vás nejvíce ohrožuje? Nechte si udělat test, který zmapuje rizika dědičných onemocnění! Soukromé laboratoře nabízí provedení tohoto testu, které je však placené. Výhodou je, že se dozvíte o svých předpokladech k dědičným nemocem a podle výsledků můžete upravit svůj životní styl.

Znáte váš původ?

Chcete znát svůj rodokmen? V České republice existuje něco jako databáze rodokmenů a podle DNA poznáte, k jakému rodokmenu patříte.

Testy DNA v těhotenství

Vyskytuje se u vás v rodině nějaká dědičná nemoc? Bojíte se, že jí může trpět i vaše dítě? Nebo máte problémy s otěhotněním? Jste těhotná ve vyšším věku? V těchto případech lékaři doporučují provést genetické testy k vyloučení dědičných onemocnění. Mnoho onemocnění lze zjistit už v raném stádiu těhotenství pomocí odběru plodové vody.

Co vše ukazuje DNA z pohledu dědičnosti?

Vše, co získáváme od svých rodičů, je zapsáno v DNA. Vědci provedli již mnoho výzkumů, aby zjistili, co všechno a v jaké míře získáváme od svých předků. Na prvním místě je to samozřejmě podoba – barva vlasů, očí, tvar obličeje, typ postavy…dále jsou to vlastnosti, které hned nevidíme. Jsou to povahové vlastnosti, sklony k určitým nemocem a další. Dožili se vaši rodiče či prarodiče vysokého věku? Se vší pravděpodobností se i vy dožijete vysokého věku! Vědci zjistili, že i takzvaný „zdravý kořen“ se dědí. Zjistili už také jak a tyto poznatky uplatnili v dalších oblastech zkoumání.

Dědí se i alkoholismus a obezita?

Výzkumy prokázaly, že i tato závislost se dědí a to z matek na dcery a z otců na syny. Je známo, že i obezita se dědí. Ale pokud známe své předpoklady a dědičné sklony, můžeme s nimi bojovat. Není nikde psáno, že děti obézních rodičů či děti alkoholiků musí být v každém případě jako rodiče. Abychom se vyvarovali svým vrozeným předpokladům, vždy je potřeba dodržovat zdravý způsob života.

Využití DNA v kriminalistice

Sledujete televizní detektivní seriály? Pak jistě víte, že analýzy DNA mohou posloužit téměř u všech kriminalistických případů. Od krádeže až po vraždu. Policie také podle DNA může dohledat zločince, který již v minulosti spáchal trestný čin a nyní jej zopakoval. Má totiž jeho DNA uloženou v databázi. Velkou roli hraje DNA zejména při vraždě či znásilnění, kdy kriminalisté odeberou biologické vzorky od oběti či z místa činu. Také znáte případy, kdy se díky rozboru DNA až po letech přišlo na to, že odsouzený „vrah“ je zcela nevinný? Mnohé případy byly zfilmovány a dočkaly se velkého ohlasu.

Celoplošné odebírání DNA

Tato metoda se obvykle používá u případů, kde je pachatel neznámý a je podezření, že se nachází v určité lokalitě. Odebírání vzorků DNA je sice dobrovolné, ale pokud ho policii neposkytnete, začne si myslet, že k tomu můžete mít nějaký vážný důvod. Jistě si každý vzpomene na případy, kdy tato metody pomohla odhalit vraha či násilníka.

Bude odběr DNA povinný?

Myslíte si, že by měl být odběr DNA ze zákona povinný? Jistě by to zrychlilo policejní vyšetřování. V některých státech se o tom už uvažuje. Například ve Velké Británii se uvažuje o odběru DNA problémovým žákům, u kterých je riziko, že se budou v dospělosti dopouštět trestné činnosti. USA chtějí zavést povinný odběr DNA u všech vězňů, pokud by znovu spáchali trestný čin, jejich usvědčení by bylo rychlejší.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18180 (novesluzby.cz#20096)


Diskuze a zkušenosti

Katty | 31.03.2010 12:30
Zajímavý článek Zajímavý článek...

Silvie | 13.05.2014 13:23
Re: Co nám řekne DNA? Test otcovství je fajn, akorát, že v dnešní době jsou už takové ženy, které aby si chlapa udržely a nebo pojistily, tak prostě vynechají prášky...A je to :D Smutné.....

Qwadry | 11.12.2017 14:51
K odstavci "Test DNA – bič na nevěrné ženy!": Je-li pravda, že každé 10. dítě má jiného biologického otce, pak se testuje ještě poměrně málo :-D. Anonymně a snadno to dnes může každý udělat například s DNA testem otcovství P-test (více na stejnojmeném webu).


Přidat komentář