Bouřky z tepla

Každý rok se těšíme na čas dovolených, kdy si budeme užívat sluníčka a teplého počasí. Vše má však své pro a proti. Zejména v létě je totiž častější výskyt bouřek, a to právě z přemíry tepla. Co však dělat, když nás bouřka zastihne venku na cestě?

Co je bouřka

 • Bouřka - je mrak, který je doprovázený blesky a hromy. Abychom mohli hovořit o bouřce, musí být splněny určité podmínky: vysoká vzdušná vlhkost; instabilita vzduchové hmoty; vertikální pohyb vzduchové hmoty. Po splnění těchto podmínek, vzniká bouřka. Bouřka není doprovázena pouze blesky, hřměním, ale také deštěm, kroupami, nárazovým větrem.
 • Blesk - doprovázející bouřku, patří mezi nejnebezpečnější jev, neboť nikdy nevíte, kam může uhodit a napáchat škodu na objektu, či životu. V blesku může být až několik desítek tisíc voltů, a tisíce ampérů, jinými slovy, v případě, že blesk uhodí do živého tvora, spálí ho na uhel.
 • Kroupy - se nemusí vyskytnout při každé bouřce. Pokud však přijdou, mohou způsobit nemalé škody na zemědělských plochách, ale i nemovitostech, autech aj.
 • Déšť - doprovázející bouřku, může v případě, že se jedná o dlouhý přívalový déšť způsobit náhlé zaplavení nízko položených prostranství, sklepů aj.

Kdy vzniká bouřka z tepla

Bouřka z tepla vzniká zejména v létě, a to při maximálních teplotách, v odpoledních a večerních hodinách až uprostřed odpoledne nebo později. Její vývoj je většinou pozorovatelný již během dne. Počasí se po skončení bouřky většinou zlepší, vzduch se pročistí.

Kdy vzniká frontální bouřka

Tato bouřka vzniká prakticky po celý rok, ale v létě je výraznější, a to díky vyšším teplotním výkyvům a vyšší absolutní vlhkosti vzduchu. Dále vzniká při příchodu studené fronty nebo před ní, zřídka kdy za teplé fronty. Frontální bouřka může vzniknout v kteroukoli denní i roční dobu a předvídat se dá pouze na základě meteorologických zpráv.

Chování při bouřce

 • Ve volné přírodě - pokud je jasné, že se před bouřkou neschováte a zastihne Vás venku, snažte se sejít z kopců do údolí a pokud je to možné, zůstaňte na volném, co možná nejkrytějším prostranství. Rozhodně se neschovávejte pod stromy, za účelem, abyste co nejméně zmokli, nebo pod sloup elektrického vedení, kde je největší možnost zásahu blesku. Jděte pryč od ocelových lan, sloupů lanovek, břehů jezera, mostů. V bezprostřední blízkosti štítu se silové pole a tím i pravděpodobnost zásahu blesku zvyšuje až desetinásobně. Také jděte ven ze žlebů, v nichž protéká voda, a vyhledejte pokud možno suchou půdu. Vodní toky jsou totiž dobrými hromosvody. Velké skalní jeskyně Vám mohou poskytnout dostatečnou ochranu před zásahem blesku, naproti tomu malé jeskyně Vás neochrání. Vyhněte se také úkrytům u skalních věží, vrcholů, hřebenů, tj. míst, které bývají bleskem zasažené velmi často. Jakmile je bouřka od Vás vzdálená méně než deset kilometrů (časový rozdíl mezi bleskem a hromem je menší než 30 vteřin), začínáte být ohroženi zásahem blesku. Při bouřce zaujměte polohu v podřepu na špičkách a snažte se takto vydržet až do odeznění bouřky, zhruba ještě dvacet minuto po doznění posledního hromu. V bezpečném úkrytu vyčkejte opět do doby, než bouřka přejde a bude od Vás vzdálena minimálně deset kilometrů. Tímto způsobem je zaručená nejmenší styčná plocha člověka se zemí a je teoreticky nejmenší pravděpodobnost, že Vás zasáhne blesk.
 • V automobilu - zastihne-li Vás bouřka na cestě, při jízdě autem, můžete být celkem klidní, protože Vás ochrání před případným zásahem blesku tzv. Faradyova klec, pokud tedy zrovna nejedete v trabantu nebo kabrioletu. Při bouřce stačí pouze demontovat, nebo zatáhnout anténu, zavřít okýnka a dveře u auta. Zbytečně se také nedotýkejte kovových součástí karosérie auta, ani kovových součástí uvnitř auta. Pokud si nejste jisti a bouřka je doprovázená silným deštěm, krupobitím, větrem, je lepší zastavit na bezpečném místě, než pokračovat v cestě, aby nedošlo k případné autonehodě, protože budete mít rozhodně sníženou viditelnost, a můžete buď vy sami, nebo někdo jiný do Vás narazit. Při bouřce v autě také raději nepoužívejte mobilní telefon a autorádio, tedy vše, co by mohlo přitáhnout blesk.
 • V domě - zastihne-li Vás bouřka v bezpečí domova, je vhodné odpojit televizní i ostatní dražší elektrické spotřebiče, dále výpočetní techniku (počítač, notebook) od zdroje napájení, protože by mohlo dojít k jejich vyhoření. I když je bouřka svým způsobem fascinujícím přírodním jevem, zbytečně se nezdržujte a nepostávejte u oken, otevřených balkónových dveří, vchodových dveří aj., a raději je uzavřete. Nedotýkejte se raději vodovodních kohoutků, tekoucí vody, kovové vany, kovových předmětů, které prochází vně objektu, nebo jsou určitým způsobem spojeny s uzemněním. Raději ani netelefonujte z mobilního telefonu, pevné linky, nepoužívejte vysílačky, elektroniku, tedy vše, co by mohlo přitáhnout blesk. Je-li dům, ve kterém jste vybaven funkčním hromosvodem a nenastanou-li neobvyklé situace, můžete být celkem klidní.

Plánování túry před příchodem případné bouřky

 • V případě, že jste si naplánovali túru a předpověď hlásí možný příchod bouřky, odpovězte si na otázky:
 • Kde budete na túře ve 12 hodin, kde budete ve 14 hodin, které úseky v tu dobu budou ještě před Vámi.
 • Kde bude poslední možnost obratu nebo úniku z nebezpečného terénu.
 • Odkdy bude možný už jen útěk vpřed.
 • Zda bude možné přejít nebo obejít potoky, žleby, které jsou po bouřce rozvodněné, nebo ohrožené pádem kamení.
 • Jak jste zkušení a samostatní při změně počasí. Zda jste schopni zachovat chladnou hlavu při bouřce.
 • Mějte každopádně v záloze i náhradní trasu, v případě, že by Vás bouřka zastihla na cestě.
 • Základním pravidlem však zůstává, když je ohlášena studená fronta, tak vzdát raději túru. Studená fronta s bouřkami se totiž pohybuje rychlostí 30 - 100 km/h, tj. příliš rychle na to, abyste mohli z daného místa včas utéci. Při nebezpečí letních bouřek je důležité se navrátit do 14. hodin odpoledne.

Příznaky, že se blíží bouřka

 • Podle předpovědi počasí, která hlásí vysokou pravděpodobnost bouřky.
 • Dusný, vlhký vzduch a opar, který je již od ranních hodin.
 • Rychlé tvoření velkých kupovitých oblak.
 • Přibývající sklon k bouření v posledních dnech.

Varovné signály blížící se bouřky

 • Zesilující nárazovitý vítr.
 • Plně vyvinuté bouřkové mraky.
 • Přeháňka s kroupami, začínající srážky.
 • Elektrické výboje, bzukot, Eliášův oheň (modravé výboje vznikající tichým vybíjením velkého rozdílu potenciálu, zejména na hranách volně stojících objektů).

Co s sebou přináší bouřky

Bouřky spolu s kolísáním, změnou tlaku s sebou přináší i náhlé porody. Při bouřkách a prudkých změnách tlaku dochází k častému prasknutí plodové vody u těhotné ženy. Pokud jste tedy těsně před termínem porodu a počasí se mění, dojde k bouřce, je velká pravděpodobnost, že porodíte za bouřky.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18252 (novesluzby.cz#21056)


Přidat komentář