Bezpečnostní agentury - charakteristika a výběr

Potřebujete komplexně zabezpečit Váš dům, podnik či vyžadujete fyzickou ochranu pro Vaši osobu? Tyto a podobné služby nabízejí podniky zabývající se komerční bezpečností, tzv. bezpečnostní agentury.

Co nabízí bezpečnostní agentury

Mezi základní služby poskytované bezpečnostními agenturami patří ochrana osob a majetku. Často však tyto firmy nabízejí další služby, kterými se snaží odlišit od konkurence. Jedná se např. o poskytování komplexních úklidových služeb, recepčních služeb, přepravu finanční hotovosti či detektivní činnost.

Právní vymezení bezpečnostních agentur

Vzhledem k tomu, že se jedná o soukromé podniky, nemají bezpečnostní agentury nikde vymezeno jakou právní formu používat. Záleží tedy na zakladatelích jakou formu zvolí. Nejčastěji se jedná o společnosti s ručením omezeným nebo o akciové společnosti. Tyto společnosti si pak přesně určí jaké služby budou poskytovat a na jaké činnosti si tedy nechají vystavit živnostenské oprávnění.

Bezpečnostní agentury – přesycenost trhu

Na trhu dnes existuje nepřeberné množství bezpečnostních agentur. Vzhledem k tomu, že nejsou stanovena žádná zákonná omezení při zakládání těchto společností, lze jen těžko rozeznat dobrou bezpečnostní agenturu od těch, které nedodržují základní bezpečnostní předpisy a o své klienty nedbají.

Jak poznat dobrou bezpečnostní agenturu

Jak tedy poznat bezpečnostní agenturu, která poskytuje kvalitní služby? Nejdůležitější při výběru agentury bývají reference či doporučení od zákazníků, kteří využili již dříve její služby a byli spokojeni. Jistě přispěje k dobrému jménu každé agentury, je-li držitelem určitých certifikátů potvrzujících její profesionalitu a oprávnění provádět nabízenou činnost. Dejte také přednost agenturám, které jsou členem asociací či jiných sdružení a které mají sjednané pojištění odpovědnosti za škodu.

Komora podniků komerční bezpečnosti

Bezpečnostní agentury často bývají členy Komory podniků komerční bezpečnosti (dále jen KPKB). Jedná se o společenství podniků zabývajících se soukromými bezpečnostními službami, které působí v ČR již od roku 1993. Toto společenství je otevřené a mohou do něj vstoupit všechny podniky splňující určité podmínky, kterým pak z členství vyplývají určité výhody. Členové KPKB mezi sebou spolupracují a mohou tak lépe prosazovat své zájmy. To prospívá jak společnostem samotným, tak jejich zákazníkům.

Služby bezpečnostních agentur

Jak již bylo zmíněno výše, klasické bezpečnostní agentury nabízí bezpečnostní služby – tzn. ochranu osob a majetku. Tyto služby spočívají zejména v ochraně fyzických osob nebo v ostraze objektů, ať již průmyslových či soukromých. K těmto základním službám pak poskytují služby doplňkové (jako např. úklidové služby).

Ostraha objektů – fyzická ostraha

Fyzická ostraha objektů je jednou z nejčastěji využívaných služeb bezpečnostních agentur. Tato služba spočívá ve fyzické přítomnosti pracovníků agentury, kteří hlídají svěřené prostory, a to ať již zvenku či zevnitř. Pracovníci také mohou kontrolovat zaměstnance, zda z pracoviště nevynášejí nedovolené věci, zda do objektu nevstupují neoprávněné osoby či evidovat vjezdy a výjezdy motorových vozidel. Vše často závisí na požadavku zákazníka.

Ostraha objektů – bezpečnostní systém

Součástí ostrahy objektů může být také dodání a instalace bezpečnostního systému, případně jeho následná obsluha. Může se jednat o požární či monitorovací kamerové systémy, které sledují dění uvnitř či vně objektu a veškeré záznamy ukládají na harddisk počítače. Tyto systémy pak mohou být napojeny na pult centrální ochrany.

Ostraha objektů – pult centrální ochrany

Aby byl hlídaný objekt v kompletním bezpečí, nestačí mít pouze nainstalovaný bezpečnostní systém, ale je důležité, aby tento systém neustále někdo sledoval. Při napojení na pult centrální ochrany dané agentury, Vám toto sledování zajistí její pracovníci, kteří neustále monitorují hlídaný objekt. V případě neoprávněného vniknutí je na místo okamžitě vyslána hlídka a Vy jako klienti budete na tuto skutečnost upozorněni.

Fyzická ochrana

Mezi další činnost bezpečnostních agentur patří fyzická ochrana osob dle jejich požadavků. Avšak ne všechny agentury tuto činnost poskytují. Pracovníci musí být řádně proškoleni k zvládnutí mimořádných situací a zároveň fyzicky i psychicky způsobilí k ochraně klienta. Zároveň také musí umět jednat dle společenskému postavení klienta a chovat se diskrétně. S fyzickou ochranou osob pak souvisí i zabezpečení klientova domova pomocí technických prostředků.

Přeprava finanční hotovosti

Mnoho bezpečnostních agentur se také zabývá zabezpečenou přepravou finanční hotovosti, cenin či jiných cenných věcí. Tyto přepravy probíhají vlastními automobily dané agentury a s odpovídajícím doprovodem, který je pro tuto činnost speciálně školen. Před samotnou přepravou bývá prováděna analýza rizik, dle které pak agentura tuto přepravu provádí (např. změna tras při pravidelné přepravě).

Detektivní služby

Některé bezpečnostní agentury se také zabývají detektivními službami. Může se jednat o vyhledávání osob, majetku či sbírání informací. Dále o nalezení a zneškodnění odposlechu, vyšetřování krádeží uvnitř firem či sbírání důkazního materiálu. Co se týče těchto služeb, záleží opravdu zejména na přání zákazníka.

Recepční služby

Recepční služby se nacházejí v nabídkách bezpečnostních agentur také velmi často. Agentury jsou schopny nabídnou kvalitní vyškolený personál se základními administrativními znalostmi, který umí hovořit cizím jazykem a je schopen plnit veškeré recepční činnosti. Jedná se např. o vydávání klíčů, přepojování telefonních hovorů či přebírání pošty. Agentury jsou připraveny dodat personál do jakéhokoliv objektu či na jakoukoliv událost.

Docházkové a přístupové systémy

Docházkové a přístupové systémy představují zařízení, která jsou schopna umožňovat zaměstnancům vstup do objektu a sledovat jejich příchody na pracoviště. Zaměstnanec se musí při každém průchodu identifikovat (např. kartou či čipem) a systém pak přenese data přímo do softwaru, který monitoruje odpracovanou dobu. Co se týče přístupu, lze nastavit určitá přístupová práva, takže ne každý zaměstnanec bude mít přístup do veškerých prostor a v jakoukoliv dobu.

Úklidové služby

U některých agentur, které se nezabývají výhradně bezpečnostními službami lze v nabídce najít i komplexní úklidové služby. Jedná se buď o pravidelné úklidy či o velký generální úklid objektu, avšak opět záleží zejména na přání klienta. Agentura pak uklízí svými vlastními prostředky, takže se nemusíte o nic starat.

Náhradní plnění

Zajímavostí je, že se některé bezpečnostní agentury snaží zaujmou své zákazníky i jinou cestou. Zaměstnají totiž více jak 50 % pracovníků se zdravotním postižením a tím pádem se stanou podnikem, který může poskytovat náhradní plnění.

Totiž v případě, že Vaše firma má více jak 25 zaměstnanců, máte povinnost zaměstnat zdravotně postižené pracovníky v počtu 4 % z celkového počtu zaměstnanců. Pokud toto povinnost nedodržíte, musíte buď odvést nemalou částku do státního rozpočtu, nebo odebrat výrobky či služby od podniků, které mohou poskytovat náhradní plnění. A takovými podniky je právě mnoho bezpečnostních agentur.

Další služby

Výše vyjmenované služby nejsou zdaleka všechny. Mnoho agentur nabízí další specifické služby, kterými se chce odlišit od ostatních, avšak většinou se jedná jen o kombinace služeb výše zmíněných. Máte-li tedy nějaké specifické přání, neváhejte agentur kontaktovat. Jistě Vám vyjde vstříc.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18334 (novesluzby.cz#21891)


Diskuze a zkušenosti

Jiří | 05.03.2014 06:17
Re: Bezpečnostní agentury - charakteristika a výběr S ohledem an zkušenosti s mnoha bezpečnostními ageturami, raději bych si najal vlastní zaměnstnace na ostrahu, přestože je to možná náročnější. ALe výsledek bude znát...

Lens | 23.01.2015 13:03
Re: Bezpečnostní agentury - charakteristika a výběr Já už spolupracoval dohromady se 3 agentůrami a s prvnima dvouma jsem musel během jednoho roku přerušit spolupráci, prostě tragedie, ale šel jsem prostě po ceně a taky to tak nakonec vypadalo i když ten rozdíl následně nebyl nijak dramatický. Doporučuji tedy hledat, zkoušet a dát na dobré reference! Nyní jsem jinak už rok u Abasca a plná spojenost! http://www.abasco.cz/


Přidat komentář