Alternativní léčebné metody

Homeopatie jako taková není pro řadu z nás neznámou léčebnou technikou. Věděli jste však, že homeopatie může léčit různými postupy? Kentova homeopatie přistupuje k jedinci jako k jednotě, kdy se soustřeďuje na psychické i fyzické symptomy.

Možnosti využití homeopatie

V jakých případech je možné přistoupit k homeopatii? Homeopatická léčba je využitelná u chronických nemocí, psychického onemocnění, u léčby akutních stavů, ke zmírnění dědických zátěží či pro zvýšení sebevědomí. V neposlední řadě má homeopatie svoji nemalou roli i na úrovni prevence, pro posílení imunity aj.

Možnosti využití homeopatie – chronické onemocnění

U kterého chronického onemocnění můžete využít přínosy homeopatické léčby? Například se jedná o alergické onemocnění, astma, ekzémy, záněty, klimakterické potíže, poruchu imunity, bolest hlavy, chronickou bronchitidu, gynekologické problémy, opakované angíny, pomočování dětí, vypadávání vlasů aj.

Možnosti využití homeopatie – psychické onemocnění

U kterých psychických onemocnění může být homeopatie úspěšná? Jmenovat můžeme například úzkostné stavy, poruchy spánku, depresi, neurózu, syndrom vyhoření, poruchu chování u dětí a další.

Homeopatická poradna Praha - Prosek

Sužují Vás fyzické či psychické problémy? Klasická léčba Vám moc nezabírá, nebo jsou její účinky jen krátkodobé? Rádi byste zkusili i alternativní možnost léčby?

Homeopatie – představení

Představujeme Vám terapeutickou metodu, jejíž podstatou je princip podobnosti mezi terapeutickými a toxickými účinky látek. „SIMILIA SIMILIBUS CURANTUR“ – podobné se léčí podobným. V čem spočívá onen zákon podobnosti? Látka, která nemoc vyvolá, také dokáže její příznaky zlikvidovat. Ovšem v tom případě, je-li aplikovaný příslušný homeopatický lék v potřebném naředění. Při určení léků, stejně jako při zvolení dávky, se bere ohled na přirozenou reakci lidského organismu. U homeopatie rozhodně nečekejte léčení podle předem daného schématu, jako je tomu u klasické léčby. U pacienta by sice došlo k vyléčení, ovšem třeba na úkor potlačení daných příznaků.

Klasická Kentova homeopatie celostní neboli konstituční

O položení základů homeopatie se zasloužil Samuel Hahnemann. Pokud bychom porovnali klasickou léčbu, tzv. alopatii a homeopatii, pak klasická medicína jedince neléčí jako celek. Nýbrž si všímá jen konkrétní poruchy toho, kterého orgánu. Klasická medicína nijak nebere do souvislostí fyzickou a psychickou stránku pacienta, na rozdíl od alternativní medicíny, homeopatie. U homeopatie, zaměříme-li se na** konstituční homeopatii** (Kentovu metodu) a** klasickou homeopatii** (Hahnemannovu), se využívá pouze jeden konkrétní homeopatický lék v danou dobu. Nesetkáte se tedy s doporučením o užívání více léků najednou.

Konstituční homeopatie

S jakou myšlenkou pracuje konstituční homeopatie? Každý z nás momentem, kdy přišel na svět, získal určité množství životní síly. Množství a možnosti síly jsou pak dány naší jedinečnou konstitucí. Někdo z nás má slabší, jiný zase silnější konstituci. Nemoc přijde v okamžiku, kdy je naše síla oslabená. K tomu, abychom se zase uzdravili, je zapotřebí posílit naší životní sílu, a to podáním konstitučního homeopatického léku. Co se ukrývá pod konstitučním lékem? Tento lék by měl brát v potaz celý náš dosavadní život, tj. od narození do současného okamžiku. Výše jsme zmínili podání jednoho léku v jeden čas. To však nevylučuje podání více léků, ovšem postupně, aby jejich volbou došlo k pokrytí specifických úseků našeho života, a to přesně tam, kde došlo k zablokování naší energie. Homeopatickým lékem je pak možné dostat nemoc pryč z těla.

Výhody homeopatie

Již z uvedeného vyplývají nemalé výhody, které nám homeopatie přináší. Homeopatický způsob léčby dokáže naše vlastní obranné síly, které se nachází v každém organismu, patřičně povzbudit. Homeopatie může léčit prakticky jakoukoli akutní nemoc, ať už se jedná o běžné nachlazení, nebo chřipku, angínu, či dokonce zápal plic, nebo zánět mozkových blan. Homeopatická léčba je nejen účinná, ale i její nástup je velmi rychlý. Pro homeopatickou léčbu není stopkou ani problémy kosmetického rázu, ženské potíže, nespavost, artróza, ekzémy, alergické projevy, záněty vnitřních orgánů a další. I ti, kteří jsou dlouhodobě nemocní, mohou očekávat s homeopatií významné zlepšení jejich zdravotního stavu.

Homeopatie – pohled na léčivo

Doposud jsme se ještě blížeji nepodívali na samotné homeopatické léky. Ty se vyrábí z přírodních látek. Látky jsou rostlinného, či minerálního, případně živočišného původu. Následně jsou homeopatické léky upraveny tak, že u nich nedochází k žádným vedlejším negativním účinkům na náš organismus. A zde bychom mohli opět porovnat klasickou medicínu, respektive běžné léčivo, s homeopatiky.

Homeopatika – pro koho jsou vhodné

Homeopatické léky je možné použít v jakémkoli věku, kdy i ty nejmenší děti je možné za pomoci homeopatik léčit. Homeopatické léky jsou také vhodné v období, kdy žena čeká miminko. To opět není možné u řady běžných léků.

Jiný pohled na nemoc

Co je vlastně nemoc? To, že máme teplotu, rýmu, cítíme se mizerně? Nemoc můžeme označit za stav, kdy nad sebou, nad svojí fyzickou i psychickou stránkou, ztrácíme do určité míry kontrolu. Nemoc však není horečka, kterou se mnozí z nás snaží hned potlačit, snížit podáním léků. Horečka je vlastně reakce samotného organismu, jak se snaží léčit. Při horečce do hry vstupují síly, které snaží o zbavení těla toxinů, usazených škodlivých látek. Ovšem tím, že hned, či příliš brzy podáme lék, snížíme tolik potřebnou snahu našeho organismu.

Homeopatie – léčba

Když přijdete k praktickému lékaři, povětšinou u něj strávíte pár minut, kdy Vám pak na základě vyšetření, doporučí, předepíše určitý lék. Přijdete-li však k homeopatovi, do homeopatické poradny, pak si pro úvodní setkání vyhraďte zhruba 1,5 až 2 hodiny. Investovaný čas, který věnujete, se Vám mnohonásobně vrátí. Vstupní setkání trvá uvedenou dobu z důvodu pečlivého prozkoumání a probrání Vašeho zdravotního stavu. Homeopat se bude zajímat o celou Vaši bytost. Nebude ho zajímat jen konkrétní bolest, se kterou přicházíte. I sebemenší „maličkost“, která se Vám může zdát malicherná, může být chybějícím dílkem do skládanky zvané psychická a fyzická pohoda.

Bachova květová terapie

Výše jsme také zmínili Bachovy květové esence. Bachova květová terapie je založena na obdobném principu, jako homeopatie. Bachovy květové esence, které jsou vyrobené z výtažků květin a rostlin, se používají pro léčení negativních emocionálních, či mentálních stavů. Díky tomu dojde k naladění jedince do potřebné rovnováhy. Bachovy květové esence se snaží uvolnit životní energii, která je v nás zablokovaná a následně ji opětovně uvede do činnosti. Bachovy květové esence oceníte v období, kdy jste pod tlakem, čeká Vás těžké období, pociťujete strach, úzkost, jste v napětí apod.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18205 (novesluzby.cz#20386)


Přidat komentář