Vyšetření během těhotenství

Gynekolog Vám potvrdil těhotenství a Vy se nyní těšíte na příchod nového člena rodiny. Během těhotenství budete absolvovat nejrůznější vyšetření, které s těhotenstvím souvisí. To, jaké vyšetření podstoupíte, závisí i na Vašem věku.

Vzhledem k tomu, že mateřství se poslední dobou odkládá a věk nastávajících maminek se pohybuje kolem 30. roku a výše, počítejte s tím, že Vám bude věnována zvýšená pozornost.

Vstupní gynekologické vyšetření (5. týden těhotenství)

Gynekolog Vám potvrdí těhotenství, nejčastěji pomocí ultrazvuku, a to nejdříve v 5. týdnu těhotenství. Současně Vám provede gynekologické vyšetření, včetně odběrů kultivace z pochvy, dále vyšetření čípku pro odběry onkologické cytologie, nemá-li gynekolog k dispozici výsledek starší méně než jeden rok.

Ultrazvukový screening NT a biochemický screening (13. týden těhotenství)

Na tento test jsou posílány ženy starší 35. let. Test spočívá v kombinaci vyšetření z krve matky (obvykle v 10. týdnu těhotenství) s ultrazvukovým vyšetřením tloušťky nuchálního projasnění NT. V případě, že je NT 3 mm a více, může již značit o vývojovou vadu plodu. V tom případě je žena většinou poslána ještě na amniocentézu, která se provádí mezi 15. - 20. týdnem těhotenství. Ultrazvukový screening NT a biochemický screening umožňuje identifikovat 85-90% dětí s Downovým syndromem.

Výhodou ultrazvukového vyšetření tloušťky nuchálního projasnění

je vysoká spolehlivost s minimálním rizikem, přesné určení stáří těhotenství včetně stanovení termínu porodu. Pomocí ultrazvuku je změřeno nahromadění tekutiny v podkoží v oblasti krku plodu. Tato tekutina se na ultrazvuku ukazuje právě jako projasnění.

Vyšetření krve spočívá ve stanovení dvou látek PaPP a HCG

které se vytváří v placentě a z ní přestupují do mateřské krve. HCG je humánní choriový gonadotropin, který jako jeden z prvních ukazatelů prokáže těhotenství ženy. HCG je v krvi těhotné ženy po celou dobu jejího těhotenství. Hodnota HCG během prvního trimestru velmi rychle narůstá. Jeho množství v krvi se zdvojnásobuje každé 2 - 3 dny. Vrchol HCG v krvi nastává kolem 9. - 10. týdne těhotenství. Kolem 16. týdne těhotenství se hladina HCG ustálí.

PaPP (pregnancy - associated plasma protein) je vysokomolekulární glykoprotein produkovaný u těhotné ženy placentou. Je jedním z nejdůležitějších biochemických markerů Downova syndromu v I. trimestru těhotenství. Za hraniční se považuje hodnota nižší než 0,4 MoM.

Ultrazvukový screening NT hradí těhotná žena. Cena za vyšetření se pohybuje kolem 1500 Kč.

 • Pomocí samotného věku těhotné ženy je odhaleno kolem 30 % plodů s Downovým syndromem. Čím je rodička starší, tím je riziko Downova syndromu vyšší. U 20. leté ženy je riziko 1 z 1070, u 30. leté ženy je riziko 1 z 630, u 34. leté ženy je riziko 1 z 310, u 35. leté ženy je riziko 1 z 250, u 38. leté ženy je riziko 1 ze 120, u 40. leté ženy je riziko 1 ze 70, u 44. leté ženy je riziko 1 z 20.
 • Měření NT pomocí ultrazvukového vyšetření je odhaleno kolem 80% dětí s Downovým syndromem.
 • Biochemickým screeningem (hladina HCG a PaPP) je odhaleno kolem 60% dětí s Downovým syndromem.
 • Nejlepší je kombinace výše uvedených tří metod, pak se odhalení Downova syndromu pohybuje okolo 90%.

Časná amniocentéza (12. - 14. týden těhotenství)

Časná amniocentéza se provádí stejným způsobem jako klasická amniocentéza. Výhodou vyšetření je, že lze získat diagnózu o případné vývojové vadě plodu o několik týdnů dříve, než při klasickém odběru plodové vody, který probíhá mezi 15. - 20. týdnem těhotenství. Vyšetření je však technicky obtížnější i rizika s případným následným potratem spojeným s výkonem je vyšší, pohybuje se okolo 2-3%. Na toto vyšetření jsou posílány pouze ženy, u kterých značí dle ultrazvukového nálezu možné vysoké riziko onemocnění plodu.

Screening v 2. trimestru těhotenství - triple test (16. - 17. týden těhotenství)

Mezi 16. - 17. týdnem těhotenství se Vám odebere krev, ze které se zjišťují další vývojové vady plodu. Z krve se zjišťuje hladina tří hormonů AFP (alfafetoprotein), hCG a E3 (estriol). Výsledek se také porovnává s věkem těhotné ženy. Vyšetření při pozitivním výsledku odhalí riziko genetické vady plodu s 60% pravděpodobností. Je-li výsledek pozitivní, je těhotná žena většinou poslána na další vyšetření, na amniocentézu.

Kombinovaný screening (20. týden těhotenství)

Po screeningu v 2. trimestru (zhodnocení koncentrace AFP, HCG a E3) se zhodnocují výsledky 1. a 2. trimestru v kombinaci s ultrazvukovým vyšetřením.

Interpretaci výsledků v 1. i 2. trimestru, vždy provádí klinický genetik, který zhodnotí riziko vývojové vady a doporučí další postup. Screeningové vyšetření automaticky nediagnostikuje chromozomální postižení plodu. Jestliže je screening pozitivní je nutné potvrzení diagnózy.

Amniocentéza (15. - 20. týden těhotenství)

Jedná se o odběr plodové vody a slouží ke zjištění genetického postižení plodu. Odběr plodové vody je invazivní zákrok a jako takový má i svoje rizika. V 1 % případu odběru plodové vody může dojít v souvislosti s výkonem k potratu plodu. Po odběru je důležité být maximálně v klidu po dobu jednoho až dvou týdne. Pacientka odpočívá a leží, ve většině případů je jí vystavena pracovní neschopnost.

Odběr plodové vody nepodstupuje těhotná žena automaticky

pouze v případě, že vyjde pozitivní screening v I. trimestru, který se provádí v 13. týdnu těhotenství, či vyjdou pozitivní výsledky z krve, která je odebrána ženě v I. trimestru, obvykle v 10. týdnu těhotenství. Jak screening, tak odběr krve ke genetickému vyšetření je doporučován pro ženy starší 35 let. Odběr plodové vody se provádí i u těhotných žen, které mají v rodině genetické postižení, předchozí plod měl vývojovou nebo genetickou vadu.

Odběr plodové vody provádějí specializovaná zdravotnická zařízení na prenatální diagnostiku

Provádí se ambulantně mezi 15. - 20. týdnem těhotenství. Výkon je bezplatný, je bezbolestný, pouze trochu nepříjemný. Pod současnou kontrolou ultrazvuku se jehlou přes břišní stěnu odebere těhotné ženě malé množství plodové vody. Plod si během následných několika dnů obnoví odebrané množství plodové vody. Výsledek z odběru plodové vody je znám zhruba do 14 dnů.

Odběr plodové vody je spojen s vyšším rizikem u těhotných pacientek s krvácením, tonizací dělohy či jiným celkovým onemocněním.

Vyšetření k vyloučení těhotenské cukrovky (24. - 28. týden těhotenství)

Vyšetření se provádí screeningově z krve u těhotných žen starších 25 let.

Vyšetření probíhající na pravidelných prohlídkách v těhotenství

Při každém vyšetření u těhotné ženy probíhá:

 • Zjišťování aktuální hmotnosti.
 • Měření krevního tlaku.
 • Vyšetření moči.

Termíny jednotlivých prohlídek u těhotné ženy

U těhotenství probíhají jednotlivé prohlídky v těchto termínech:

 • Do 22. týdne těhotenství, každých 4 - 6 týdnů
 • Do 32. týdne těhotenství, každé 4 týdny
 • Do 36. týdne těhotenství, každé 3 - 4 týdny
 • Do termínu porodu, každý týden

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18162 (novesluzby.cz#20326)


Přidat komentář