Rodičovský příspěvek v kostce

Od ledna 2009 si mohou rodiče vybrat, zda budou doma s dítětem dva, tři nebo čtyři roky. Vše má své pro a proti. Nahlédněme spolu do jednotlivých možností a výše rodičovského příspěvku.

Mateřská dovolená je často spojována s rodičovskou dovolenou

Mateřská však není rodičovská, i když mateřskou nazývá hodně rodičů celou dobu, kdy jsou s dítětem doma.

 • Mateřská dovolená, nebo-li peněžitá pomoc v mateřství (PPM), představuje vlastně nemocenskou, kdy jsou mamince vyplaceny dávky po dobu 28 týdnů u jednoho dítěte a 37 týdnů u vícerčat. Mateřská dovolená začíná 6 až 8 týdnů před očekávaným termínem porodu.
 •  Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou. V tomto období pobírá pečující rodič o dítě rodičovský příspěvek.

  Nové vyplácení rodičovského příspěvku přináší rodičům volbu. Je však těžké se dopředu rozhodnout, zda bude Vaše dítě potřebovat celodenní péči dva, tři nebo čtyři roky.

Rozhodnutí o variantě rodičovského příspěvku

Na rozhodnutí, kterou variantu si vyberete, máte čas prakticky po celou dobu těhotenství, až do skončení mateřské dovolené.

Potřebné tiskopisy a doklady pro podání žádosti o rodičovský příspěvek

 Tiskopisy pro podání žádosti o rodičovský příspěvek

 • Na kontaktním místě odboru dávek státní sociální podpory, dle místa Vašeho bydliště vyplníte formulář Žádost o rodičovský příspěvek. O tento příspěvek žádá ten rodič, který bude s dítětem doma. Údaje vyplníte podle občanského průkazu. Nezapomeňte uvést i kontaktní telefon a e-mail, pro rychlou komunikaci úřadu s Vámi.
 • Dále vyplníte formulář Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek. V tomto formuláři uvedete Vaši volbu varianty čerpání rodičovského příspěvku.

  Oba formuláře si můžete osobně vyzvednout na příslušném odboru dávek státní sociální podpory, nebo si je můžete stáhnout a vytisknout z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na tomto portálu se také dozvíte základní informace o možnostech čerpání rodičovských příspěvků.

Doklady pro podání žádosti o rodičovský příspěvek

 • občanský průkaz
 • rodné listy listy všech dětí do čtyř let věku
 • doklad o tom, jak dlouho a v jaké výši jste pobírali mateřskou (předepsaný tiskopis, který dostanete na odboru dávek státní sociální podpory)
 • potvrzení z jeslí, školky, chodí-li do nich dítě, kolik času tam tráví (předepsaný tiskopis, který dostanete na odboru dávek státní sociální podpory)

  Nechcete-li přijít o rodičovský příspěvek, nemělo by dítě do tří let trávit v jeslích nebo školce více než pět dnů v kalendářním měsíci. Dítě starší tří let může být ve školce maximálně na čtyři hodiny denně, nebo maximálně pět celých dní v měsíci.

  Potvrzení z jeslí, školky je potřeba na odbor státní sociální podpory dodávat každý měsíc.

Nevratné rozhodnutí o variantě rodičovského příspěvku

Vaši volbu si pečlivě promyslete, protože ji už nelze změnit. To, že nejde dodatečně změnit, prodloužit čerpání rodičovského příspěvku stíží nemálo rodičům situaci. Může se stát, že si rodič vybere dvouletou variantu a později se ukáže, že dítě je pomalejší a prospělo by mu ještě rok s rodičem. Volbu nelze změnit ani v případě, že se budete jako rodiče v pobírání příspěvku střídat. Nezvolíte-li variantu, automaticky spadnete do nejpomalejšího způsobu vyplácení. Budete se muset v tomto případě smířit s nejnižším příspěvkem, za to však do čtyř let věku dítěte.

Pokud bude dítě uznáno dlouhodobě zdravotně postiženým, nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženým, budete mít nárok na rodičovský příspěvek ve výší 7 600 korun do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na Vámi zvolenou variantu, před posouzením zdravotního stavu dítěte.

Nižší pěněžitá pomoc v mateřství oproti rodičovskému příspěvku

V případě, že je Vaše mateřská nižší, než je základní výměra rodičovské, tj. 7 600 korun, neváhejte a podejte si žádost o rodičovský příspěvek. V tomto případě budete mít nárok na dorovnání a obdržíte měsíčně 7 600 korun.

Varianty rodičovského příspěvku

 • dvouletá rychlá varianta - měsíční rodičovský příspěvek ve výši 11 400 korun. Za dva roky dostanete od státu 216 600 korun.
 • tříletá základní varianta - měsíční rodičovský příspěvek ve výši 7 600 korun. Za tři roky dostanete od státu 235 600 korun.
 • čtyřletá pomalá varianta - měsíční rodičovský příspěvek ve výši 7 600 korun do 21 měsíců věku dítěte, pak 3 800 korun do čtyř let věku dítěte. Za čtyři roky dostanete od státu 224 200 korun.

Podmínky pro jednotlivé varianty rodičovského příspěvku

 •  pro dvouletou variantu musí činit výše Vašeho platu, před nástupem na mateřskou dovolenou, průměrně nejméně 16 400 korun. To znamená, že na tuto variantu máte nárok, vznikl-li u Vás nárok na mateřskou dovolenou ve výši alespoň 380 korun na kalendářní den.
 • pro tříletou variantu máte nárok v případě, že jste měli nárok na mateřskou dovolenou nebo na nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem. Tato varianta se netýká například rodičů, kteří si jako OSVČ neplatili sami nemocenské pojištění.
 • čtyřletá varianta možnost čerpání rodičovského příspěvku je bez podmínek. Pro tuto variantu se mohou rozhodnout všichni rodiče. Tento nárok vzniká po mateřské, pokud však rodič nedostával mateřskou, pak obdrží rodičovský příspěvek hned od narození dítěte.

Kdy zvolit variantu rodičovského příspěvku

Dobu a výši rodičovského příspěvku můžete zvolit prakticky kdykoliv, nejpozději však:

 • do konce kalendářního měsíce následujícího po tom, v němž Vaše dítě dosáhlo 22 týdnů věku. V případě, že se rozhodnete pro dvouletou rychlou variantu.
 • do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců věku. V případě, že se rozhodnete pro tříletou základní variantu.

Rodičovský příspěvek a přivýdělek

Rodič, pečující o dítě a pobírající rodičovský příspěvek, si může libovolně přivydělávat. S tímto však souvisí hlídání dítěte. Dítě předškolního věku může navštěvovat jesle, školku jen na část dne či na pět dní v měsíci. Bohužel míst v jeslích a školkách je málo. Také ceny za pobyt v soukromých zařízeních mohou být tak vysoké, že by se Vám nevyplatilo pracovat. Částky se mohou pohybovat i kolem 10 000 korun.

Rozhodnete-li se pro tříletou variantu čerpání, budete dostávat 7 600 korun měsíčně. Máte však možnost nastoupit do práce i po dvou letech. Rodičovský příspěvek budete pobírat nadále až do tří let věku dítěte. Musíte však splnit podmínku, že dítě nebude v jeslích, školce na více než pět dní v měsíci, nebo maximálně čtyři hodiny denně.

Nárok na rodičovský příspěvek při evidenci na úřadu práce

Jste-li vedeni na úřadu práce, nemáte nárok na mateřskou dovolenou. Ihned po porodu však máte nárok na rodičovský příspěvek, a to na variantu pomalou, čtyřletou.

Rodičovská dovolená a návrat do práce

Zaměstnavatel je povinen Vás po návratu do práce zařadit na místo podle pracovní smlouvy, pokud nastoupíte do zaměstnání bezprostředně po skončení rodičovské dovolené, tj. do tří let věku nejmladšího dítěte.

Můžete si u zaměstnavatele zažádat o prodloužení rodičovské dovolené do čtyř letu věku dítěte. V tomto případě, Vám zaměstnavatel může, ale nemusí vyhovět.

Rodičovská dovolená a nové těhotenství

Jste-li na rodičovské dovolené a zjistíte, že čekáte další přírustek do rodiny, budete na další dítě pobírat mateřskou dovolenou 28 nebo 37 týdnů, tím přerušíte pobírání rodičovského příspěvku na prvního potomka, a pak si opět zvolíte variantu čerpání rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek lze pobírat pouze na jedno dítě, a to na nejmladší v rodině. Výjimka jsou postižené děti, na které budete pobírat rodičovský příspěvek až do sedmi let jejich věku.

Rodičovský příspěvek se nepřerušuje automaticky, je nutné, abyste informovali příslušný úřad, že pobíráte mateřskou.

Rodičovská dovolená a odpracované roky pro důchod

Doba, kdy jste s dítětem doma, se Vám započítává do důchodu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18153 (novesluzby.cz#20132)


Diskuze a zkušenosti

Renata | 22.05.2011 10:44
Prosim pomozte!!! prosim vas pomozte nekdo....mam rodicak na ctyri roky.jak casto se podavaji papiry pro prodlouzeni...u pridavku je to jednou po trech mesicich a nevi nekdo jak to je u rodicaku?????


Přidat komentář