Porod doma, ve vodě či v nemocnici?

V dnešní době si žena může svobodně zvolit způsob, jakým porodí své dítě. Porod představuje nejdůležitější část těhotenství a mnohdy je to ta největší událost v životě ženy.

Jak přivedu na svět své dítě? Bude porod probíhat tak, jak má? Nenastanou komplikace? Bude mé dítě zdravé? To jsou otázky, které se honí hlavou snad každé těhotné ženě.

Vyberte si způsob porodu!

Některé těhotné ženy proto navštěvují předporodní kurzy. Zde se seznámí s druhy porodu a také se na něj náležitě připraví. Jiné ženy si zase kupují knihy o porodu a těhotenství. Přemýšlí, kterou formu porodu zvolí – mohou si vybrat buď alternativní porod, nebo vedení porodu nechají jen na lékaři – porodníkovi.

Jak probíhá klasický porod?

Klasický porod pod vedením lékaře znamená v jistém smyslu omezení vlivu rodičky na průběh porodu. Poloha i pohyby rodičky probíhají podle lékaře, který zasahuje do probíhajícího porodu – například vždy dojde k nastřižení hráze, při pomalém porodu nebo při „horší spolupráci“ rodičky přikročí i ke klešťovému či operativnímu řešení. Nevýhodou tohoto způsobu porodu je i to, že na porodním sále platí zákaz vstupu dalších osob – manžela či jiného příbuzného rodičky- a to z důvodu sterilního prostředí.

Chcete svého partnera u sebe během porodu?

Chcete, aby porod probíhal přirozeně bez zbytečných zásahů lékaře? Zvolte alternativní způsob porodu! Alternativní porod přináší změnu v přístupu k rodičce. Je vhodný pro každou ženu, u které se předpokládá, že porod proběhne fyziologicky.

Co přináší alternativní porod?

Hlavním úkolem je zmírnit stres rodičky z porodu a díky tomu se zlepší průběh porodu. Je dokázáno, že přítomnost blízké osoby u porodu pomáhá rodičce – uklidňuje ji a zmírňuje bolest. Alternativní vedení porodu vychází vstříc rodičce, akceptuje její potřeby, ponechává jí určitou volnost během porodu a zároveň vede rodiče k větší zodpovědnosti za průběh porodu. Uvádí se, že při alternativním porodu se snižuje počet využití analgezie i počet operačních zákroků. Tento způsob porodu se využívá čím dál častěji.

Jak a kde probíhá alternativní porod?

Alternativní způsob porodu nabízí téměř každá porodnice v ČR. Je nutné, aby personál nemocnice byl zaškolen a správně informován o této metodě. Porod probíhá v intimním prostředí – v samostatném pokoji, kde je možnost použít sprchu kdykoli během porodu. Během porodu i přípravy na něj je rodička i dítě pod lékařským dohledem. Přítomna je samozřejmě i porodní asistentka, která je u každého typu porodu. Během samotného porodu si rodička sama volí nejvhodnější polohu a je jí nabídnuta i možnost analgezie. Po porodu je dítě dáno hned matce, miminko má pak svou vlastní postýlku, která je obvykle mobilní, a když je matka unavená, sestry se postarají o dítě.

Chcete rodit ve vodě?

Porod do vody také patří mezi alternativní porody. Není však vhodný pro každou ženu. A ne každá nemocnice tuto metodu nabízí. Je k ní potřeba nejen náležité vybavení, ale také zkušený personál, který dokáže rozpoznat, kdy je vhodné, aby žena takto rodila a vyhnula se případným komplikacím. Porod do vody se neprovádí u předčasného nebo komplikovaného porodu, protože nevýhodou je, že při nutném lékařském zásahu se musí žena vytáhnout z vody a každá minuta navíc znamená riziko pro ženu i dítě.

Jaké jsou výhody porodu ve vodě?

Mezi bezesporu největší výhodu patří zmírnění bolesti. K tomu dochází díky vlivu teplé vody, která se během celého porodu musí neustále udržovat v určené teplotě. Chcete, aby porod proběhl rychleji? Díky uvolnění svalů a tkání pobytem v teplé vodě dochází nejen k urychlení porodu, ale i k povzbuzení a uvolnění potřebného hormonu oxytocinu, který ve vás probudí vaše mateřské city! Pro novorozeně pak porod do vody přináší uklidnění z náhlého přechodu z těla matky.

Jaká jsou rizika u porodu ve vodě?

Snad největší riziko představuje samotná voda, do které se dostávají všechny tekutiny z těla matky. Může proto vzniknout infekce, protože vodu nelze dezinfikovat. I když se uvádí, že porod do vody je rychlejší, může se stát, že díky uklidňujícímu účinku teplé vody se porod naopak zpomalí. Proto se doporučuje umístění rodící ženy až po otevření hrdla minimálně na 5cm. Další nevýhodou je, že rodička je ve vodě hůře kontrolovatelná, jedná se o ověření ztráty krve, prohlídku děložního hrdla a v případě komplikací omezená dostupnost porodníka.

Chcete rodit doma? Neriskujte!

Patříte mezi ženy, které se obávají rodit v nemocnici? Nebo si přejete přirozený porod doma bez jakýchkoli lékařských zásahů? Rozhodla jste se pro porod v domácím prostředí? Nehazardujte zbytečně se zdravím svým i svého dítěte! Porod doma se lékaři zásadně nedoporučuje! Během porodu může nastat situace, která nutně vyžaduje lékařskou pomoc. V tu chvíli hraje roli každá vteřina! Porod doma si může dovolit jen žena naprosto zdravá, která nemá žádné zdravotní komplikace a nebere žádné léky. Průměrně jen necelé jedno procento těhotných žen uvažuje o porodu doma v přítomnosti porodní asistentky.

Jaké jsou výhody domácího porodu?

Za výhodu tyto ženy považují soukromí a rozhodování o průběhu porodu. Zastánkyně porodu doma tvrdí, že pokud rodící ženu v nemocnici náhle zaskočí nějaká situace, může dojít k zastavení porodu a k operačnímu zákroku. Doma žena zná prostředí dokonale, ale na druhou stranu ji může vyvést z míry jakákoliv komplikace nebo problémy během porodu.

Dostatečné soukromí při porodu

Chcete mít během porodu dostatečné soukromí? Přejete si přítomnost manžela či jiné blízké osoby? Chcete rodit v prostředí, které znáte? Právě pro vás je vhodné navštívit porodnici, ve které chcete rodit už během těhotenství. Zkuste navštívit několik nejbližších porodnic ve svém okolí a podle nabízených služeb se rozhodněte, kde chcete rodit! Prohlídka porodnic je sice placená, ale alespoň budete vědět, kde vás přivezou s porodními bolestmi, a nemusíte se obávat neznámého prostředí!

Informujte se o způsobech porodu včas

Každá porodnice nabízí různé služby. Informujte se, kde je možný porod ve vodě či alternativní porod! Seznamte se podrobně s těmito metodami a rozhodněte se předem! Pokud si přejete mít u porodu svou porodní asistentku či partnera, informujte se, zda je to ve vámi zvolené porodnici dovoleno a za jaký poplatek.

Navštivte předporodní kurz

Některé porodnice dokonce pořádají předporodní kurzy, které můžete navštívit i se svým partnerem. Dozvíte se, jak se připravit na porod. V některých kurzech probíhá i cvičení či plavání pro budoucí maminky. Dále zjistíte, jak probíhá porod, jak správně dýchat a co vás čeká po příchodu do porodnice. Je dobré dozvědět se co nejvíce, aby vás nic nezaskočilo a porod probíhal správně.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18150 (novesluzby.cz#20086)


Diskuze a zkušenosti

Petra | 11.08.2013 08:49
Re: Porod doma, ve vodě či v nemocnici? Velice by mne zajímalo, jakou zemí myslíte, ve které si mohu svobodně zvolit způsob porodu svého dítěte? ČR to jistě není. To bych se musela narodit pár km západně, abych si mohla opravdu vybrat a nebyla obloukem dotlačena k zavedené zkostnatělé praxi.


Přidat komentář