Porod do vody

Rozhodujete se, zda zvolíte klasický porod nebo porod do vody? V případě, že porod do vody umožňuje porodnice, kterou jste si vybrala pro narození Vašeho potomka, pak čtěte dál. Přiblížíme Vám, co porod do vody obnáší pro Vás i pro miminko.

Porod do vody se pro Vaše miminko může stát příjemnějším. Celou dobu, než přijde na svět, je v prostředí plodové vody. Tím, že by se narodilo do vody, se bude nacházet v podobném prostředí. Nemusíte se bát, že by se miminko mohlo utopit. Porodní asistentka po vypuzení děťátka ho vynese bezpečně nad hladinu vody do Vaší náruče.

Porod do vody jako alternativní porod

Alternativní porod, mezi které se řadí i porod do vody, probíhá jiným, než klasickým způsobem.** Alternativní porod** vychází ze schopnosti rodičky porodit své dítě. Porodnický personál se snaží jen minimálně zasahovat do průběhu porodu, vychází vstříc přáním rodičky a jejího doprovodu. Rodička si sama dle potřeby mění polohy v první, i druhé době porodní. Porodník se vyhýbá analgezii i anestezii, pro nenarušení přirozené hormonální rovnováhy.

Kdy se ujal porod do vody

Zakladatelem myšlenky porody do vody byl Fredic Leboyer, o zavedení porodu do vody v praxi se poté postaral Michel Odent. První dokumentovaný porod do vody byl v roce 1803 ve Francii, kdy se rodička po dlouhých 48 hodinách porodních bolestí ponořila do teplé vody a krátce nato přivedla na svět miminko. V našich zemích se tato možnost porodu prosazovala v osmdesátých letech 20. století. Moderní metoda, jak už to bývá, má své zastánce i odpůrce. Porod do vody je nejpřirozenějším způsobem, jak přivést dítě na svět. Voda zmírňuje bolest a stimuluje prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, než přijde na svět. Výhodou je i menší bolestivost a přirozený průběh porodu, téměř bez zásahu zdravotnického personálu, snížený výskyt porodních poranění žen. Každá rodička je jiná, každý porod je jiný, nelze nic dopředu pevně naplánovat.

Pro koho je porod do vody vhodný

 • Do vody můžete rodit, budete-li rodit jednoho potomka (ne dvojčata, trojčata ...) a bude se jednat o porod hlavičkou dolů.
 • Dále, nebude-li se jednat o předčasný porod, tj. budete mít minimálně ukončený 37. týden těhotenství.
 • Rodička nesmí být pozitivní na infekční onemocnění (HIV, hepatitida aj.).
 • Dítě nebude vážit více jak 3,5 kg.
 • Plodová voda není zkalená.
 • Není podána epidurální anestezie.

Co je potřeba k porodu do vody

K porodu do vody je potřeba z Vaší strany podepsaný požadavek, jehož součástí je i seznam případných rizik. Seznam obsahuje rizika: zvýšené riziko bakteriální infekce, při porodu odchází do vody stolice, moč, krev, ve které rodička leží, omezený přístup porodníka k plodu, uklouznutí ve vaně, komplikovaný přesun rodičky na lůžko, vyžaduje-li to průběh porodu, zvýšené riziko krvácení po porodu plodu pro zvýšenou tepotu, riziko podcenění krvácení rodičky.

Speciální předporodní příprava při porodu do vody

být nemusí, stačí obvyklá předporodní příprava. Když se rozhodnete pro porod do vody, je lepší zpočátku být například na balónu a rozcvičit se. Při delším pobytu ve vodě doplňujte ztrátu tekutin, která vznikne pocením. Vhodný je slazený čaj a minerálky.

Lékařská vyšetření během porodu do vody

Srdeční frekvence plodu Vám budou sledovat speciálními sondami, které jsou určené k použití pod vodou. Při vedení druhé doby porodní jsou respektovány obvyklé porodnické zásady, zaujmete pro Vás nejvýhodnější polohu, tak, aby porodníkovi byl umožněn přístup k rodidlům. Jinak během porodu ve vodě se nezasahuje, nechává se mu volný průběh.

Čistota vody během porodu do vody

Během Vaší otevírací fáze se do vody dostává krev, plodová voda, hlen, moč. Nebezpečí nákazy však nebylo dosud prokázáno. Každopádně se jedná všechno o látky, na které je organismus rodičky zvyklý. Také dítě je vůči případným zárodkům z těla matky zcela imunní. Není také nic jednoduššího, než vodu při znečištění vyměnit. Pro lázeň se používá neupravená pitná voda z vodovodního řadu. Po každém porodu je provedena povrchová dezinfekce vany.

Co následuje bezprostředně po porodu do vody

Novorozeně je po porodu vyzvednuto, aby se po prvním nadechnutí už neponořilo pod vodu. Rodička i miminko, se pak může těšit z přivítání na svět. Doprovod rodičky je také u vany. Na porod placenty už musíte z vody ven.

Kdy sdělit v porodnici, že chcete rodit do vody

Můžete být rozhodnuta již před samotným porodem, jak chcete rodit. Můžete se však rozhodnout i v průběhu porodu. Máte možnost i využít prostředí teplé vody pouze během první doby porodní, abyste si ulevila od bolesti a co nejvíce relaxovala. Před vstupem do teplé vody Vám bude podáno klyzma, a to pro případ, že by Vám začala odcházet stolice do vody. Klyzma pomůže vyprázdnit stolicí naplněné tlusté střevo, kdy po vyprázdnění již nedochází k nechtěnému úniku stolice. Pobyt ve vodě můžete využít i opakovaně. Úlevu ve vodě je dobré využít, jste-li otevřená kolem 4 cm.  Představy, přání a informace z kurzů je jedna věc, samotná praxe však přijde až při samotném porodu na porodním sále, kde se věci dynamicky mění.

Jak si užít pobyt v teplé vodě během porodu

Je zcela na Vašem uvážení, jakou polohu ve vaně zaujmete. Můžete v ní sedět, s rukama kolem okrajů, zatímco Vám doprovod bude masírovat záda. Můžete být v podřepu, kleku apod. Porodní asistentka Vám poradí a pomůže, jak si co nejvíce ulevit při porodních stazích. Teplotu ve vodě si můžete sama volit, neměla by však být vyšší než 38°C. Ve vaně probíhá jak první, tak i druhá porodní doba. Některé porodnice však umožňují setrvat ve vaně první, ale již ne druhou porodní dobu. Dopředu se tedy informujte, zda porodnice, kterou jste si vybrala, umožňuje celý porod do vody.

Výhody porodu do vody

 • Tlak vody Vám umožní rovnoměrné tlačení.
 • Teplá voda mění elasticitu kůže, nedochází k jejímu natržení.
 • Teplá voda podporuje uvolnění po fyzické i psychické stránce.
 • Při porodu do vody se provádí méně nástřihů hráze.
 • Porod do vody urychluje porod, protože uvolňuje fyzicky i psychicky.
 • Menší potřeba farmakologického tlumení bolesti. Když, ještě nebyla při porodu k dispozici možnost rodit do vody, využívaly rodičky teplé termofory nebo namočené ručníky v teplé vodě.

Nevýhody porodu do vody

 • Hůře se zjišťuje, kolik krve při porodu ztratíte.
 • Při porodu do vody musí být dostatečně vyškolen porodní personál, včetně praxe.
 • V případě komplikací při porodu, je Vaše přetažení na lůžko obtížnější. Může dojít k úrazu (uklouznutí ve vaně při vstupu, či výstupu).

Podmínky pro zdravotnické zařízení pro porod do vody

Vodní lázeň (bazén, vana) je součástí porodní sálu nebo porodního boxu. Podmínky provozu lázně jsou schváleny hygienikem. Podlaha v místnosti, lázně nesmí klouzat. Při pobytu rodičky v lázni je nutná neustálá přítomnost vyškoleného personálu, včetně další osoby poblíž, pro případ nutného zásahu. Při druhé době porodní je přítomen porodník i pediatr.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18161 (novesluzby.cz#20278)


Přidat komentář