Podnikání maminek na mateřské nebo rodičovské

Podnikání na mateřské a rodičovské. Zaměstnankyně a peněžitá pomoc v mateřství. Jaké obory jsou pro ženy na rodičovské dovolené nejoblíbenější k podnikání? Zdravotní pojištění zaplatí stát jen při nulových příjmech.

Při podnikání na mateřské či rodičovské dovolené

si vyberte takovou oblast činnosti, která Vás baví. V praxi to bude znamenat, že pokud Vás baví uklízet, tak uklízejte jiným za peníze. Jestliže vynikáte v jazycích, pracujte externě pro různé firmy a podobně. Je dobré raději nepočítat s velkými podnikatelskými úspěchy, abyste později nebyla zklamaná.

Co potřebujete pro začátek podnikání

Protože zřejmě nebudete mít k dispozici hromadu finančních prostředků, raději nekupujte nákladná zařízení, stroje a jiné. Uskromněte se a využijte to, co máte doma, abyste minimalizovala své náklady. Podmínkou podnikání je živnostenský list, který stojí 1000 Kč a výpis z rejstříku trestů (50 Kč).

Rozumně si rozvrhněte čas na mateřské

Váš čas k podnikání bude pravděpodobně záviset na dětech a jejich individuálních potřebách. Pracovat můžete celkem nerušeně, když bude dítě spát. Jenomže některé děti nebudou třeba chtít tak dlouho spát, budou se budit, plakat a rázem je po práci! Raději to neřešte prací v noci, abyste nebyla příliš vyčerpaná. Rozhodně se nepřeceňujte. I vy máte právo na odpočinek. Naberte si rozumné množství zakázek, a pokud si myslíte, že vše nezvládnete, odmítněte práci s tím, že jste zaneprázdněná. Rozhodně lepší, než se stresovat a po nocích nespát…

Práci vhodně kombinujte s péčí o domácnost

Přirozeně se nebudete moci věnovat domácnosti jako dříve. Pravdou ale je, že někdy budete mít práce víc, jindy zase míň. Starost o domácnost odložte vždy na dny, ve kterých nebudete tak pracovně vytížená.

Získejte si klienty

Bez klientů horko těžko něco rozjedete. Opakovaně a poutavě oslovujte potencionální klienty a nenechte se odradit počátečním neúspěchem. Jeden inzerát v novinách asi nic moc nesvede. Nesnažte se napodobit konkurenci. Když Vás někdo zaujme svou strategií, nekopírujte ji, ale raději se pokuste vymyslet si něco vlastního. Nejprve je důležité člověka zaujmout, pak získat jeho důvěru, poradit mu a následně i prodat. Věnujte se potřebám klientů a nabídněte jim pomoc (informace o Vás popřípadě firmě by měly být jen doplňující), lidé chtějí především radu a pomoc.

Udělejte si čas na zpětnou vazbu

Jednou za čas se posaďte a zamyslete se nad tím, co se Vám vydařilo a co bylo totálně špatně. Ze svých neúspěchů se každopádně poučte. Soustřeďte se na rozvoj toho, co se Vám povedlo.

Podnikejte nejen pro peníze

Vaší jedinou motivací pro podnikání by nemělo být pouze zlepšení rodinného rozpočtu. Smyslem je i odpoutání od stereotypu péče o domácnost a o děti. Podnikání by Vás mělo těšit a dopomoci k odreagování od každodenních starostí. Pokud se Vám bude dařit, může z podnikání později těžit celá rodina. Třeba se stane to, že se nebudete chtít ani posléze vrátit do zaměstnání, jelikož už budete mít rozjetý svůj vlastní byznys. Když ale s podnikáním spokojeni nebudete, zanechte toho. Vaši nespokojenost byste brzy přenesla i na ostatní členy rodiny.

Podnikání na mateřské a rodičovské

je rozdíl Nejprve musíme odlišit dávku peněžité pomoci v mateřství (PPM) od rodičovského příspěvku. PPM je nemocenská dávka a rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory. V průběhu pobírání PPM je rodiči zakázáno osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V souvislosti s výplatou PPM je po osobě samostatně výdělečně činné (OSVČ) požadováno prohlášení, že nebude během požívání této dávky osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Prohlášení je významné zejména v tom, že během pobírání PPM není činnost zakázána úplně, ale důležité je slovo „osobně“. Současné pobírání rodičovského příspěvku a vykonávání podnikatelské činnosti ale už možné je, pokud ovšem během doby práce zajistíte péči o dítě jinou zletilou osobou, nebo dítě umístíte do určitého zařízení.

Je tedy podnikání na mateřské vůbec možné?

Ani žena, popřípadě muž, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství, ale s živností nemusí úplně skoncovat. O příspěvek totiž nepřijdou, jestliže podnikatel činnost nevykonává výhradně osobně. Může například přijmout zaměstnance, který za něj činnost vykonává. Jinak může samozřejmě i maminka na mateřské pracovat třeba na dohodu o provedení práce, nebo si přivydělat u jiného zaměstnavatele. Pouze nesmí osobně vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, jak už jsme zmínili. Pokud by peněžitá podpora v mateřství představovala pro jedince výrazně nižší příjem než z podnikání, existuje možnost vzdát se PPM a pokračovat v podnikání.

Zaměstnankyně a peněžitá pomoc v mateřství

Pokud zaměstnankyně pobírá peněžitou pomoc v mateřství, tak nemůže pracovat v tom zaměstnání, ze kterého jí PPM náleží. U tohoto zaměstnavatele si může sjednat pouze dohodu o provedení práce, jinak u ostatních zaměstnavatelů je jí dovoleno pracovat i na jiný pracovní poměr.

Podnikání na rodičovské

Podnikání při rodičovské je mnohem jednodušší než při mateřské, jelikož je automaticky považováno za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a to znamená úlevy při placení záloh na sociální a zdravotní pojištění. Pokud podnikatel (muž nebo žena) pobírá rodičovský příspěvek, může zároveň vykonávat samostatnou výdělečnou činnost (pro účely sociálního zabezpečení se bude považovat za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost). Osoba na rodičovské dovolené má vůči zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení oznamovací povinnost. Má také povinnost podat daňové přiznání a své příjmy zdanit 15 % daní z příjmů fyzických osob.

Jaké obory jsou pro ženy na rodičovské dovolené nejoblíbenější k podnikání?

Nejrozšířenější je podnikání ve službách. Tady už je sféra služeb rozmanitá. Jedná se například o oblast textilu (návrhy, prodej, výroba), umění, vzdělávacích aktivit, poradenství, překladatelství, finančnictví, prodej produktů. Určité množství žen se rovněž pouští do provozu restaurace nebo hotelu. Obvyklé je i provozování praní či žehlení. Ženy se ještě stále vyhýbají mužským oborům, zejména oblasti informační technologie.

Zdravotní pojištění zaplatí stát jen při nulových příjmech

Za matku, či otce v domácnosti, kteří o dítě pečují, hradí zdravotní pojištění stát. Vše je určeno paragrafem 7 Zákona číslo 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Podmínkou je, že osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě do jistého věku (alespoň o jedno dítě do sedmi let nebo o minimálně dvě děti do 15 let). Tato podmínka bude splněna i v případě umístění dítěte předškolního věku do jeslí nebo podobného zařízení, jestliže doba pobytu nepřesáhne 4 hodiny denně. Dítě plnící povinnou školní docházku bude ve škole jen po dobu vyučování. Zdravotní pojištění je hrazeno státem jen u osob, které nemají žádné příjmy ze zaměstnání či ze samostatné výdělečné činnosti. Počátek podnikání tedy znamená ukončení placení zdravotního pojištění státem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18144 (novesluzby.cz#20005)


Diskuze a zkušenosti

Katarína | 19.07.2010 11:46
účetnictví při podnikání na rodičovské? Dobrý den, můžete mi prosím odpovědět na následující? Jak se bere podnikání na rodičovské dovolené po jejím skončení v případě, kdy jsem současně zaměstnaná u zaměstanavatele na částečný úvazek a po skončení rodičovské dovolené to bude plný úvazek. A také, zda je při podnikání na rodičovské dovolené potřeba vést nějaké účetnictví? Děkuji

luciana | 31.05.2011 09:51
podnikání na MD Dobrý den,chci se zeptat ještě 3 měsíce budu pobírat PPM a pak přecházím na RD,PPM se mi počítala se zaměstnání a tak mám dotaz jestli mohu začít podnikat už teď a nebo musím počkat až mi skončí PPM.Děkuji


Přidat komentář