Maminka podle slunečního znamení

Každá maminka vychovává svoje děti dle svého nejlepšího svědomí a mínění. Ovšem málokterá maminka ví, že způsob výchovy je z určité míry ovlivněn měsíčním znamením, ve kterém se narodila. Odpovídá popis i vaší výchově?

Každá maminka má odlišný styl výchovy svého děťátka

jednou z příčin proč tomu tak je, může být i sluneční znamení, ve kterém se narodila. Sluneční znamení představuje souhrn pozitivních i negativních charakteristik a vlastností, kterými maminky disponují a dle kterých se od sebe navzájem odlišují. Nejcharakternějším příkladem mohou být maminky se zlobivým dítkem, kdy velmi snadno odhalíme základní charakteristické rysy maminky. Každá maminka bude svému dítku domlouvat jinak, některá maminka bude situaci řešit křikem, jiná plácnutím, další dobrým slovem, jiná  naopak výhružkami. Jednoznačně nelze tvrdit, které vlastnosti jsou při výchově potomků dobré či špatné, ale s jistotou tvrdit můžeme, že do jisté míry jsou povahové vlastnosti dány slunečním znamením.

Ač je maminka narozená v jakémkoliv znamení, nechce se vzdát tělesného kontaktu se svým miminkem

Šátky na nošení dětí jsou příjemnou alternativou ke klasickým nosítkům-jsou praktické, skladné, lehké a vždy vyrobeny z příjemných materiálů. jistě je ocení zejména aktivní maminky, které potřebují mít obě ruce volné a nechtějí se vzdát tělesného kontaktu se svým děťátkem. 

Maminka narozená ve znamení BERANA

Maminka narozená ve znamení Berana svým potomků dává veškerou lásku, ale nedokáže se svými dítky stále mazlit a věnovat jim zvýšenou pozornost při každém zaplakání. Svoje dítka se snaží vychovávat ve sportovním duchu, drobnou ranku pofouká, ale dítko nepolituje. Dětičky mají z maminek Beranů respekt, snaží se jim vyjít ve všem vstříc, a to i z důvodu možné pochvaly, která se jim jinak nedostává. Doporučení pro maminky - Beranice: naučte se vnímat svoje dětičky, vyslyšte jejich potřeby a přání a najděte si čas na delší pomazlení či častější pochvaly.

Maminka narozená ve znamení BLÍŽENCE

Maminky - Blíženci mají se svými dítky spíše vztah kamarádský než rodičovský. S přibývajícími roky dítěte se kamarádský vztah stále více upevňuje, nejmocnější pouto je mezi matkou Blížencem a dcerou. Maminka Blíženec učí svoje dítka poznávat celý svět, připravuje dětem nádherné výlety, přihlašuje je do kreativních a naučných kroužků. Při výchově klade velký důraz na to, aby byly děti hudebně či sportovně založené. Svým dětem se dokáže stoprocentně podřídit, to co milují její děti, bude milovat i ona sama.

Maminka narozená ve znamení BÝKU

O Býcích se tvrdí, že jsou samolibí, autoritativní a milují především sami sebe. Opak je však pravdou, která se projeví v podání maminky narozené ve znamení Býku. Pro maminky - Býky jsou jejich potomci jediným smyslem života, svoje dítka považují za nejcennější dar, který mohly od života dostat. Ačkoliv mají na svoje dítka vysoké požadavky, dokáží jim všechno s úsměvem na tváři odpustit. Býci dbají na styl oblékání, snaží se jít ruku v ruce s aktuálními módními trendy a stejně tak oblékají i svoje děti. Od dětí, stejně jako sami od sebe vyžadují pořádek, cílevědomost a píli. Na úspěchy svých dětí jsou hrdé a hodně pyšné.

Maminka narozená ve znamení KOZOROHA

Maminky narozené ve znamení Kozoroha vyžadují od svých dětí určitou disciplínu a řád, který je nutné dodržovat. Ačkoliv si to někdy maminky neuvědomují, svým dětem dávají skryté, ale jasné rozkazy, které je třeba splnit. Maminky - Kozorozi nejsou příliš nakloněni kompromisům, zpravidla musí být vždy podle nich. S přibývajícím věkem však i ty nejvíce tvrdohlaví Kozorozi změknou a stanou se pro své děti výborným kamarádem. Jejich nejdůležitější role je čeká v podobě babičky, kdy svým vnoučátkům dokáží snést modré z nebe.

Maminka narozená ve znamení LVA

Lev je pánem zvířat, člověk narozený ve znamení Lva si toto přirovnání přetváří do světa lidského. Lvice se snaží v duchu velkorysosti, sebejistoty a sebe vědomosti vychovávat svoje potomky. Cestičku jim však nevyšlapávají, ale nepozorovaně je nutí k tomu, aby byly průbojní a překážky přes cestu si dokázaly odklidit samy. Lvice se velmi těžko dokáží vyrovnat s neúspěchem či chybami svých dětí, běda tomu, kdo na chyby jejich dětí upozorní. Na svoje dítka je matka - Lvice velice hrdá, všude je vychvaluje a od svého okolí očekává to samé.

Maminka narozená ve znamení PANNY

Maminky -  Panny jsou při výchově svých dětí velice důslední a svědomití, svoji roli matky berou jako největší životní poslání. Panny se snaží o stoprocentně prospěšné zužitkování volného času svých dětí, přihlašují je na různé kroužky, vymýšlejí jim tvořivou zábavu. Téměř nulová volnost však může některé výraznější dětské povahy vylekat a vést k účinku opačnému. Panny by si měly uvědomit, že každé děcko potřebuje mateřskou lásku, pohlazení, pomazlení a porozumění - to je však stránka, kterou panny neumějí dát najevo. Ačkoliv se svým dětem snaží dát vše nač si vzpomenou, měly by si uvědomit, že tím nejdražším a nejočekávanějším je mateřské pohlazení.

Maminka narozená ve znamení RAKA

Račice jsou na svoje dítka extrémně opatrná, neustále musejí mít jejich pohyb i činnost pod kontrolou. S přibývajícím věkem dítěte však starostlivost a přehnaná pečlivost, matky - Račice, nevyprší. Račice disponují přehnanou láskou a přivlastňováním si svých dětí jen a jen pro sebe, odloučení nenesou lehce. O svoje dítka se račice stará pečlivě a její láska mnohdy nezná hranic, běda tomu, kdo by se na její dítka jen zlým okem podíval.  Dítka, stejně tak i vnoučata Račice jsou rozmazlována, avšak pro matku či babičku je to věc samozřejmá a přirozená.

Maminka narozená ve znamení RYBY

Veškeré svoje nedotčené, ale za to vytčené cíle očekávají Ryby od svých dětí. Maminky - Ryby se snaží o to, aby jejich děti vynikaly v činnostech, v kterých ony samy nemohly uspět. Ryba se dokáže do svých dětí vcítit, dokáže jim naslouchat a stane se tím nejlepším terapeutem, které dítko v danou chvíli potřebuje.Ve výchově svých dětí používá Ryba jemných, ale zároveň důsledných metod, což je pro citový vývoj dítěte velmi podstatné. Svoje osobní problémy však nedokáže ventilovat mimo dosah dětí, a tak se může stát, že budou dítka mnohdy trpět s matkou.

Maminka narozená ve znamení STŘELCE

K charakteristickým vlastnostem Střelkyň patří zdravý optimismus, humor a pozitivní životní naladění, které se promítá do výchovy dětí. Od svých dětí nedokáží udělat krok jiným směrem, kam se pohne matka, tam musí jít i její děti. Za svoji přednost požadují optimismus nejen k okolí, ale i k životu, což také očekávají od svých dětí, proto z nich vychovávají jedince, které dokáží život brát takový, jaký opravdu je. Prioritní otázkou ve výchově dítěte je vysoký požadavek na jeho vzdělání, které by nemělo být ukončeno pouze na české půdě.

Maminka narozená ve znamení ŠTÍRA

Štír miluje svoje potomky nade vše, ale lásku nedokáže projevit verbálně ani nonverbálně. Ke svým malým ratolestem přistupuje matka - Štír, jako k dospělým jedincům, dětem často chybí pohlazení, pomazlení či milé slůvko. Od svých dětí očekává nadprůměrné výsledky, nedokáží se spokojit s průměrným výsledkem, pokud vědí, že má dítko na víc. Matka - Štír neinvestuje peníze do hraček, ani značkového oblečení, ale do vzdělání, které považuje pro své děti za prioritu. Z dětí, matek Štírů, vyrůstají vzdělaní a inteligentní jedinci, kteří vědí, co očekávat od života.

Maminka narozená ve znamení VÁHY

Váhy dokáží dát svým dětem lásku plně najevo, mají pro ně vždy otevřenou náruč, pohlazení a vlídné slovo. Svoje dítka vychovávají Váhy v klidném prostředí, snaží se je oddělit od všeho zlého a negativního. Při výchově dětí nedokáží zvýšit hlas, plácnutí je pro ně absolutně nepřípustné. Z dětí vyrůstají vyrovnaní jedinci, kteří jsou naplněni harmonií a láskou, jenž rozdávají kolem sebe.Potřeby a přání svých dětí staví Váhy na první místo, partnerské či manželské potřeby jdou stranou. Většina matek narozených ve znamení Vah touží u svých dětí po hudebním nadání, vidí v nich pianistu nebo houslistu.

Maminka narozená ve znamení VODNÁŘ

Maminka narozená ve znamení Vodnáře, dokáže svým dětem naslouchat, je pro ně tou nejlepší vrbou, ale nedokáže s nimi na dané téma komunikovat či jim poradit. Od svých dětí neočekává příliš, v podstatě jim nechá ve všem volnou ruku. Pokud budou chtít hrát na klavír, ať hrají. Špatné známky, které přinesou děti ze školy nejsou důvodem k trestům. Životním mottem matek Vodnáře je naučit děti samostatnosti, odhodlanosti a sebejistotě, což přispívá k tomu, že děti Vodnáře téměř nikdy netrpí žádnými komplexy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18147 (novesluzby.cz#20063)


Přidat komentář