Mám nárok na výplatu mateřské?

Čekáte miminko a nejste si jista, zda budete mít nárok na peněžitou podporu v mateřství? V článku Vás seznámíme s nejrůznějšími situacemi, které mají vliv na přiznání peněžité podpory v mateřství.

Mateřská dovolená a rodičovská dovolená - rozdíl

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů při narození jedno dítěte, 37 týdnů při narození dvojčat. Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou a může činit 2, 3 nebo 4 roky.

Kdy nastupujeme na mateřskou dovolenou

Na** mateřskou dovolenou** nastupujete 6 až 8 týdnů před stanoveným termínem porodu a začínáte pobírat peněžitou pomoc v mateřství, máte-li na ni nárok. V případě, že nevyčerpáte celých 6 týdnů, například z důvodu dřívějšího porodu, převedou se Vám nevyčerpané dny na dobu po porodu, do dovršení 28 týdnů. V případě, že nevyčerpáte 6 týdnů z jiného důvodu, budete mít nárok na mateřskou maximálně 22 týdnů ode dne porodu. Může nastat i případ, kdy máte rizikové těhotenství a pobíráte nemocenské dávky. V tom případě nastupujete na mateřskou 6 týdnů před stanoveným porodem a začínáte místo nemocenských dávek pobírat peněžitou pomoc v mateřství.

Když nemáte nárok na peněžitou podporu v mateřství

dostáváte rovnou rodičovský příspěvek ode dne porodu, a to ve výši 7600 Kč do 21 měsíců věku dítěte, poté se Vám dávka snižuje na 3800 Kč.

Podmínky pro peněžitou podporu v mateřství

Na níže uvedených příkladech Vám ukážeme, kdy máte nárok na peněžitou podporu v mateřství.

270 kalendářních dnů nemocenského pojištění

Žena, která v posledních 2 letech před zahájením pobírání peněžité podpory v mateřství, byla nejméně 270 dnů nemocensky pojištěna, má nárok na tuto dávku. Do doby 270 dnů se nezapočítává doba evidence na úřadu práce, doba pobírání důchodu z důchodového pojištění, doba studia (distančního, dálkového). Doba 270 dnů nemusí být souvislá. Například, byla-li jste zaměstnaná, následně evidovaná na úřadu práce a splňujete potřebnou dobu pojištění 270 dnů, máte nárok na peněžitou podporu v mateřství.

  • jste-li zaměstnané, jste nemocensky pojištěné, pojistné za Vás odvádí zaměstnavatel
  • pracujete-li jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) platíte si sama pojistné za celou dobu účasti na nemocenském pojištění, a to včetně kalendářního měsíce předcházejícího nástup na mateřskou dovolenou. V tomto případě si můžete výší záloh na nemocenské pojištění zajistit maximální úroveň mateřské. Současně musíte ještě splnit podmínku, že jste účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu 180 dnů v období jednoho roku před porodem.

Ochranná lhůta 180 kalendářních dnů

Žena byla zaměstnaná, zaměstnavatel za ni platil nemocenské pojištění 270 dnů. Během trvání pracovního poměru zjistila, že je těhotná. Pracovní poměr ji skončil například dva měsíce před porodem. Žena však má nárok na PPM, neboť u ní platí ochranná lhůta, která činí tolik kalendářních dnů, kolik činilo její poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Studentka a podpora v mateřství

Jste-li studentkou máte nárok na peněžitou podporu v mateřství, pokud studujete střední, vyšší odbornou školu, odborné učiliště, vysokou školu nebo jinou formu studia, která je považována za studium na střední nebo vysoké škole. Musí jít o řádné a denní studium, ne distanční, dálkové.

Opětovné otěhotnění při čerpání rodičovského příspěvku

V případě, že nastoupíte na další mateřskou dovolenou do 3. narozenin předchozího dítěte, máte nárok na vyplacení peněžité podpory v mateřství, trvá-li Vám stále pracovní poměr. Výše PPM Vám bude počítána v zásadě ze stejného základu stejně jako u předchozího dítěte. Pokud na mateřskou nastoupíte po uplynutí delší doby a v mezičase jste nepracovala (nebyla jste 270 dnů nemocensky pojištěna), nárok na peněžitou podporu v mateřství nemáte a pobíráte rovnou, od data porodu dalšího dítěte, rodičovský příspěvek.

Otec dítěte a peněžitá podpora v mateřství

Od 7. týdne po narození dítěte má i otec dítěte nárok na peněžitou podporu v mateřství. Otec si o podporu zažádá na základě písemné dohody s matkou dítěte, ve které se ona sama vzdává nároku na pobírání peněžité podpory v mateřství.

Střídání rodičů v nároku na peněžitou podporu v mateřství

Jak v péči o dítě, tak v pobírání peněžité podpory v mateřství se mohou rodiče dítěte střídat, a to od 7. týdne po narození dítěte.

Kdo má nárok na porodné

  • každá maminka, která porodí. Zde se nezkoumá sociální situace ani předchozí příjmy. Jednorázové porodné činí 13 000 Kč při narození jednoho dítěte, 26 000 Kč při narození dvojčat, 39 000 Kč při narození trojčat, 52 000 Kč při narození čtyřčat, 65 000 Kč při narození paterčat
  • v případě, že maminka při porodu zemřela a porodné jí nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte
  • nárok na porodné má i osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče.
    Pro získání porodného si zažádejte, nejpozději do jednoho roku od porodu, na kontaktním místě státní sociální podpory (na místně příslušném úřadu práce, městském úřadu apod.)

Nevyčerpaná dovolená při mateřské dovolené

Před skončením uplynutí lhůty mateřské dovolené si zažádejte u zaměstnavatele o vybrání nevyčerpané dovolené, a to ihned po ukončení mateřské dovolené. V případě, že byste si o nárok nezažádala, o dovolenou byste nepřišla, ale zbytečně by Vám byla krácena. Může nastat případ, kdy Vám skončí mateřská dovolená na přelomu dalšího roku, například 5.4.2010. V tomto případě Vám vznikne celý nárok na dovolenou i pro rok 2010, neboť splníte podmínku výkonu práce 60 dnů. Mateřská dovolená se pro nárok na dovolenou počítá jako odpracovaná doba, rodičovská dovolená již ne.

Jak postupovat při skončení mateřské dovolené

Před skončením mateřské dovolené si u zaměstnavatele písemně zažádejte o čerpání rodičovské dovolené. Někteří zaměstnavatelé Vám automaticky pošlou předtištěné formuláře, které jen vyplníte a odešlete nazpět. Na kontaktním místě státní sociální podpory osobně oznamte ukončení mateřské dovolené a zažádejte si o vyplácení rodičovského příspěvku.

Jak postupovat při skončení rodičovské dovolené

Před uplynutím doby rodičovské dovolené kontaktujte svého zaměstnavatele (byla-li jste zaměstnaná před nástupem na mateřskou dovolenou a pracovní poměr máte na dobu neurčitou):

  • za účelem dohodnutí si pracovních podmínek a datu nástupu. Zaměstnavatel má povinnost Vás po návratu z rodičovské dovolené, do 3. let věku dítěte, zařadit na původní práci a pracoviště. V případě, že Vaše pracoviště bylo zrušeno, musíte dostat jinou práci odpovídající pracovní smlouvě. Sepsal by s Vámi dohodu o změně pracovní smlouvy, aby Vás mohl přeřadit na jiné pracoviště
  • za účelem žádosti o prodloužení rodičovské dovolené do 4. let věku dítěte. V tomto případě Vám zaměstnavatel může a nemusí vyhovět. Souhlasí-li zaměstnavatel, jste dále na rodičovské dovolené ve formě neplaceného volna. Nesouhlasí-li zaměstnavatel, máte možnost nastoupit zpět do práce. Je-li pro Vás tato situace nepříznivá (nemáte hlídání, chcete si ještě užít potomka aj.), můžete podat dvouměsíční výpověď z pracovního poměru, případně se se zaměstnavatelem dohodnete na rozvázání pracovního poměru dohodou.

Nastoupila-li jste na mateřskou dovolenou například po skončení řádného studia, nebo jste byla zaměstnaná a během mateřské dovolené Vám skončil pracovní poměr na dobu určitou, kontaktujte před uplynutím doby rodičovské dovolené místní úřad práce, za účelem Vaší evidence.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18148 (novesluzby.cz#20066)


Diskuze a zkušenosti

Aneli | 07.04.2010 14:34
Mám nárok na PPM Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li mám nárok na PPM. Jsem nyní studentkou VŠ posledního 3. ročníku bakalářského studia a zároveň pracuji od 4.1. 2010 na částečný úvazek - platím si zdravotní a sociální. Termín porodu mám stanoven na 4.11.2010. Budu tedy mít nárok na PPM? děkuji

Hanka | 15.09.2010 22:05
Nárok na dovolenou Dobrý den, momentálně jsem na RD a řeším se svým zaměstnavatelem množství dovolené, kterou si mám vyčerpat, resp. mi má proplatit. Na MD jsem byla v období 16. 9. 2009 - 30. 3. 2010, z loňska mi zbylo 13 dnů. Od 31. 3. do 30. 4. 2010 jsem si vyčerpala 22 dnů, otázkou ale je, kolik dnů mi ještě zůstává. V květnu firma změnila mzdovou účetní a vznikl rozpor. První účetní mi pro letošek stanovila 20 dnů, ta nová mi je krátí za dobu na RD. Prosím o vyjasnění tohoto problému. Děkuji.

brigit | 18.05.2011 14:51
nejsem zaměstnaná Dobrý den, posledních 6 let studuji na Vš, během studia pracuji i na částečný úvazek. poslední dva roky ale nepracuji, rok jsem byla studovat v zahraničí a poslední rok nejsem nikde zaměstnaná. Je mi víc než 26 a proto za mě nikdo nic neplatí, zdravotní pojištění 1080kč si platím každý měsíc sama. Kdybych teď šla na mateřskou, měla bych vůbec nárok na nějakou podporu? Díky.

Pavla | 12.12.2012 11:01
Re: Mám nárok na výplatu mateřské? Dobrý den chtěla bych se zeptat, jestli budu mít nárok na PPM?od10.1.2012 jsem dostala smlouvu do 31.12.2012 ale od 3.12.2012 jsem doma na neschopence , jsem těhotná...chci se zeptat jestli se do toho započítávají i dny kdy jsem na neschpence, abych dosáhla 270dnu.Rodit bych měla v roce 2013 červenec, takže odpracované dny se počítají za rok 2012 a 2013? děkuji

Petra | 28.12.2012 20:57
Re: Mám nárok na výplatu mateřské? Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mám nárok na PPM, jsem zaměstnána od poloviny 7/2012 a pracovní poměr mi končí na konci 7/2013. Během roku jsem byla v pracovní neschopnosti asi 6 týdnů. V současné době jsem těhotná a lékař mi doporučil vzhledem k rizikovému těhotenství pracovní neschopnost. Rodit bych měla až po skončení pracovního poměru, proto bych se ráda zeptala, zda v tomto případě mám také nárok na PPM. Děkuji

Iveta Doležalová | 06.02.2013 09:43
Re: Mám nárok na výplatu mateřské? v červnu 2012 jsem bez práce jsem na uřadu práce ,zistila jsem že jsem v 8 týdnu těhotenství, prosím vás mam nárok na mateřskou děkuji za správu iveta Doležalová

Michaela Novotná | 07.09.2013 20:23
Re: Mám nárok na výplatu mateřské? Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli mám nárok na mateřskou , jelikož jsem od listopadu 2012 na uřadu práce a jsem nyní těhotná. práci nemám a rodit bych měla 13.02.2014. Moc děkuji

Iva | 22.10.2013 13:40
Re: Mám nárok na výplatu mateřské? Dobrý den, budu mít nárok na PPM? Od 15.5. 2013 jsem zaměstnaná a od 1.7 2013 na neschopence. 25. 9. jsem dala výpověd pro nezaplacení výplaty. k 8.10. 2013 ukončila nschopenku a od 9.10. 2013 nastoupila do zaměstnání. Od 17.10. jsem musela nastoupit opět na neschopenku na rizikové těhotenství. Prac. poměr stále trvá. Termín porodu mám na 29.5 2013. Predtím jsem byla OSVČ a neplatila si pojjištění. Nevím zda mám na něco nárok. Děkuji.

Jana | 07.03.2014 18:22
Re: Mám nárok na výplatu mateřské? Dobrý den,nyní jsem na mateřské dovolené,měla bych na ní být až do 31.3.2014 ale bohužel jsem před nastupem na mateřskou měla smlouvu na dobu určitou a tu mi zamestnavatel ukoncil dohodou k 28.2.2014 ,mam nyní narok na podporu v nezamestnanosti a nahlasit se na UP?nebo ihned zažadat o rodičovsky prispevek?Poslední mateřská mi již byla vyplacena k 1.3.2014.Děkuji za odpověd

Kiki | 28.04.2014 19:03
Nárok na PPM Krásný dobrý večer, chci se zeptat, zda se započítává pracovní neschopnost, do potřebných 270 dní, pro získání nároku na peněžitou pomoc v mateřství !? Děkuji za odpověď. Příjemný večer.

Simona | 14.05.2014 13:58
Re: Mám nárok na výplatu mateřské? Dobrý den, chtěla bych se informovat, zda bych měla nárok na mateřskou, pokud bych tento měsíc otěhotněla, pracovní smlouvu mám do konce června a nebude mi po dohodě prodloužena. 270 dní pojištění splněno mám, pracuji 3 roky. Jen si nejsem jista, zda se těch 180 dní ochranné lhůty vztahuje do dne porodu či nástupu (těch 6 týdnů před) na mateřskou dovolenou. A pokud tedy ukončím smlouvu již v těhotenství, měla bych se obrátit hned na správu sociálního zabezpečení a tam by mi měla být vyplácena nemocenská do těch 6- týdnů před porodem? děkuji za odpověď :)


Přidat komentář