Cvičení v těhotenství - 3. trimestr a porod

U nastávajících maminek se často setkáme s pocitem, že jejich těhotenství snad nemá konce. Na jedné straně se maminky na miminko těší, ale na druhé straně mají obavy z porodu a mateřství. Také bývají už často unavené.

S jakými problémy se potýká žena ve 3. trimestru

Jakmile se přehoupnete do třetího trimestru těhotenství, zbývají už jen** poslední 3 měsíce do porodu**. Zatímco druhý trimestr si nastávající maminky většinou užívají (protože počáteční potíže vymizely a bříško ještě není tak velké), ve třetím trimestru pohoda opět začíná mizet.

U ženy mohou nastat problémy s dýcháním, jelikož děloha začíná tlačit na bránici. V posledním měsíci těhotenství však plod sestoupí do pánve a měla by nastat úleva.

S narůstající hmotností je nesnadné najít v posteli tu správnou polohu, takže se nastávajícím maminkám hůře spí. Navíc také miminko se nejvíce pohybuje právě v noci. Žena by měla odpočívat i přes den. Tip: před spaním si dejte teplou koupel a vypijte sklenku teplého mléka s medem.

S tím, jak se hlavička dítěte tlačí do porodních cest, se vyvíjí tlak na močový měchýř a vzniká častá potřeba močení. Žena by měla na toaletu chodit tak často, jak jen si to její tělo vyžaduje a neměla by násilím moč zadržovat. Pokud by močení doprovázelo pálení a řezání, mohl nastat zánět močových cest a je nutné kontaktovat lékaře.

Žena v pokročilé fázi těhotenství se zpravidla potýká s bolestmi v kyčlích a pánvi. Je to způsobeno tím, že plod tlačí na nervovou pleteň a tím, že hormony způsobují uvolňování vazů a kloubů, čímž se organismus připravuje na porod.

Cvičení ve 3. trimestru těhotenství

Ani v této fázi těhotenství se nemusíte vzdát pohybu, ba právě naopak. Cílené cvičení vám může od drobných potíží a bolestí dokonce ulevit. Je však nutné cvičit jen tehdy, když nejste moc unavená. Zpravidla lze provádět všechny cviky, které jste se naučila v prvním a druhém trimestru, je však nutné vyřadit cviky na posilování břicha.

V období třetího trimestru by se měla žena začít připravovat na porod a naučit se správnému dýchání. Nejvhodnější je účastnit se nějakého kurzu předporodní přípravy. Ve skupince mezi nastávajícími maminkami si alespoň můžete sdělit své pocity a zkušenosti a zjistíte, že i ostatní se potýkají se s tejnými problémy jako vy.

Cvičení během těhotenství pro zvýšení elasticity hrudníku

Jak postupně děloha roste, tlačí na orgány dutiny břišní a bránici posouvá směrem nahoru. Bránice je důležitým svalem, který se účastní při dýchání. V pokročilé fázi těhotenství je hrudník stlačován a nastává těhotenské „šikmé uložení srdce“. Doprovodnými příznaky jsou dušnost a zmenšení vitální kapacity (objemu) plic.

Cviky na elasticitu hrudníku dopomáhají k udržení pružného hrudníku, krev v plicích se lépe okysličuje a vitální kapacita se zvyšuje.

Nacvičení břišního dýchání pro porod

Břišní dýchání by si měla nastávající maminka nacvičit, protože to uplatní v průběhu porodu (v první době porodní). Správným nádechem během kontrakce dojde k okysličení krve a tím i ke snížení bolesti, která vzniká v důsledku nedostatku kyslíku ve svalovině dělohy. Zároveň zajišťujete přísun kyslíku i svému děťátku – během kontrakce ho má méně.

Co je tzv. psí dýchání?

Psí dýchání se uplatňuje na konci první doby porodní. Jakmile dojde ke kontrakci (stahu), žena začne cítit nucení na stolici, avšak porodní cesty ještě nemusejí být dobře otevřeny, a tak je maminka vyzvána k tomu, aby ještě netlačila, nýbrž použila tzv. psí dýchání. Je to dýchání rychlé a povrchní, jakoby jen do krku, nikoliv do plic. Vyhneme se tak hlubokému nádechu, po kterém by nastalo nucení na tlačení a žena by začala reflexivně tlačit.

Psí dýchání se dobře provádí v kleče, s mírně rozkročenýma nohama a s hlavou opřenou o předloktí.

Druhá doba porodní – zadržení dechu

Pro druhou dobu porodní je důležité, aby se maminka uměla správně nadechnout do plic a zadržet dech. Pokud je nádech správný, dojde ke zvětšení objemu plic, které následně zatlačí na bránici – tím se zvýší účinnost tzv. břišního lisu, který dopomáhá k vypuzení plodu ven z těla.

Jaké polohy jsou vhodné při porodu?

Porod představuje obrovskou zátěž pro organismus, jak po stránce fyzické, tak psychické.

Rozlišujeme tři doby porodní - první je otevírací, druhá je vypuzovací a ve třetí se děťátko narodí a vyjde placenta. Těsně po porodu mluvíme o tzv. poporodním období, během kterého je rodička sledována, zda se neprojeví následné komplikace.

Vůbec nejdéle trvá první doba porodní a je také nejvíce únavná. Každá žena je individuální a měla by reagovat na potřeby svého těla – některé ženy setrvají po celou první dobu porodní v jedné poloze, jiné se zase neustále pohybují.

Na kurzech předporodní přípravy se setkáte s nácvikem vhodných poloh při porodu. Doporučuje se, aby si žena polohy vyzkoušela, protože v porodních bolestech zřejmě nebudete mít sílu nad tím moc přemýšlet.

První doba porodní – vhodné polohy

Sezení na velkém gymnastickém míči – v průběhu kontrakce žena dýchá do břicha a pohupuje se nahoru a dolů, zepředu dozadu, do stran, ve směru osmičky nebo kruhu. Jakmile kontrakce odezní, nastává zklidnění dechu a odpočinek. Míč si lze s sebou vzít i do sprchy, a tak využívat i blahodárného působení teplé vody.

Stání – při stání se můžete opřít o stěnu či partnera a široce roztáhnout nohy. Pokud využijete partnera, opřete si hlavu o jeho rameno a v této poloze vám může i masírovat bolestivá záda.

Podřep – Nohy rozkročíte široce od sebe, pokrčíte je v kolenou, předkloníte se a rukama se opíráte o stehna.

Poloha vkleče na všech čtyřech – Příliš se neprohýbejte v zádech. Poloha je dobrá při bolestech zad.

Poloha v závěsu – pokud mají porodnice tzv. ribstoly (žebřiny), můžete se na ně vyvěsit a uvolnit spodní část těla. K vyvěšení lze využít také partnera – ten bu´d sedí na gymnastickém míči či na židli a vy si k němu sednete zády.

Porodnická poloha – klasická poloha na zádech

V porodnických zařízeních se klasická poloha na zádech uplatňuje patrně nejvíce. Taktéž je vhodné si polohu předem nacvičit.

Položíte se na záda, dolní končetiny uchopíte pod koleny a dáte je co nejvíce ze široka. Nadechněte se a zadržte dech, zavřete oči, zvedněte hlavu z podložky a bradu přitáhněte k hrudníku, končetiny přitáhněte co nejvíce k ramenům (stočte se do klubíčka).

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18173 (novesluzby.cz#21656)


Přidat komentář