Svatební zvyky a tradice na jižní Moravě

Jiný kraj, jiný mrav. V každém regionu probíhají svatební přípravy i samotná svatební hostina trochu odlišně. Chcete si svou svatbu zpestřit nějakým lidovým zvykem? Ale žádný neznáte? Tento článek vám napoví.

K typické moravské svatbě neodmyslitelně patří slivovice, víno, frgále, vdolečky a koláče. Pojďme se podívat i na lidové zvyky, které se vážou k svatbě na Moravě.

Svatba na radnici a v kostele

Jste členy katolické, evangelické či jiné církve? Pak jistě upřednostníte svatbu v kostele dle náboženských tradic a zvyklostí. Nehlásíte se k žádné církvi? Pak vám nezbývá nic jiného než svatba na radnici či jiném vámi zvoleném místě. Na druhou stranu, mnoho snoubenců si volí svatbu v kostele pouze pro duchovní atmosféru kostela či pro jeho krásu a bohatou výzdobu.

Ať už si zvolíte jakékoli místo svatebního obřadu, vždy můžete uplatnit některý z lidových zvyků.

Příprava nevěsty v den svatby

Ve svatební den čeká nevěstu i ženicha mnoho příprav. Hlavně pro nevěstu je příprava náročná – každá nevěsta chce být přece ta nejkrásnější. Proto brzy vstává, aby stihla kadeřníka, kosmetiku, obléct si svatební šaty a ještě dokončit poslední úpravy. Správná nevěsta má mít podle tradice něco nového, něco půjčeného, něco starého, něco darovaného a něco modrého.

Ženich zase musí vyzvednout kytici pro nevěstu a budoucí tchyni a také se obléct a upravit. A pak hurá pro nevěstu!

Co čeká ženicha u nevěsty v den svatby?

Na dveře obvykle zvoní či klepe svědek ženicha. Po otevření dveří jako první ženicha uvítá zajímavě oděná žena s malým dítětem (používá se panenka) a žádá po ženichovi výživné na jejich dítě. Žena tvrdí, že pochází z nějakého místa, které ženich navštívil – například během služební cesty. A když se dozvěděla, že se bude ženit, přijela, aby mu ukázala dítě. Toto je první zvyk, kterým se může zahájit svatební den.

Po odmítnuté dávné „milence“ musí ženich uhodnout, která z nabízených nevěst je ta jeho. Další dvě dívky se zamaskují obvykle bílým plátnem a točí se před ženichem, ale až ta třetí je ta pravá. Někdy se stává, že nevěsta uteče oknem a ženich ji pak musí najít a chytit, ale tento zvyk se málo praktikuje, protože nevěsty mívají nákladnou róbu a nechtějí si ji poničit.

Ženich pak žádá rodiče nevěsty, aby mu ji dali za ženu. Proto přináší nevěstině matce kytici a dort jako poděkování za výchovu nevěsty.

Požehnání rodičů budoucím manželům

Ženich podává nevěstě i její matce kytici a snoubenci si vyprosí požehnání od rodičů. Požehnání symbolizuje souhlas rodičů se svatbou a přání zdraví, lásky a boží ochrany v manželství. Poté se všichni vypraví na místo konání svatebního obřadu.

Co se děje po svatebním obřadu

Ihned po výstupu novomanželů ze svatební síně na ně může čekat hned několik lidových zvyků. Svatebčané na ně hází buď zrnka rýže, nebo květy rostlin. Na ženicha může čekat koňský chomout, který mu někdo ze svatebčanů pověsí kolem krku. Symbolizuje tak manželský chomout, a že už vždy bude mít „na krku“ i manželku. Vždy následuje osobní přání a gratulace všech přítomných svatebčanů.

Cesta na svatební hostinu

Novomanželé nastoupí do ženichova auta, na obřad ale přijeli každý zvlášť spolu se svými rodiči. Na auto, které je ozdobeno bílými mašlemi a nějakou svatební ozdobou na kapotě auta, se někdy přivazují různé plechovky a nápis „Just married“, i když tento zvyk připomíná americkou svatbu a nepatří mezi typicky moravské zvyky.

Dalším zvykem, který k nám přišel z Ameriky, je i házení nevěstiny kytice do davu svobodných dívek. Ta, která ji zachytí, se prý do roka vdá.

Vyplacení mýta při cestě na svatbu

Cestu k obřadu nebo na svatební hostinu někdy zkomplikují překážky. Jednou z nich je takzvané mýto. Přátelé nebo známí nevěsty či ženicha zatarasí cestu různými překážkami, které nedovolují autům projet. Ženich a nevěsta musí obdarovat své známé slivovicí a zákusky. Pro pobavení se někdy pořádají scénky.

Před svatební hostinou

Svatební hostina se nejčastěji koná v restauraci nebo kulturním domě, kdy si občerstvení zajišťují sami svatebčané. Po příjezdu k restauraci čeká novomanžele přivítání od personálu „štamprlí“ slivovice a talířem s drobnými mincemi pro štěstí. Po přípitku se jakoby náhodou rozbije talíř s mincemi a novomanželům nezbývá nic jiného než popadnout již připravený smeták a lopatku a střepy pro štěstí uklidit.

Ženicha pak čeká ještě jeden úkol – na připraveném místě rozseknout připravený kus dřeva. Ženich pak popadne nevěstu do náruče, přenese ji přes práh a za nimi pokračují ostatní svatebčané.

U se děje u svatebního stolu

Dobrým zvykem je připít na zdraví novomanželů, zpívá se Živio a svatební hostina může začít! Novomanželé mají ovšem hodování trochu zpestřeno. Jsou spojeni bílým plátnem – jakýmsi bryndáčkem – který ponechává každému pouze jednu ruku volnou, a musí se navzájem krmit z jednoho talíře. Obvykle takto konzumují jen polévku.

Poděkování nevěsty při hostině

Nevěsta by měla poděkovat matce svého ženicha za jeho vychování. Provádí se to předáním dortu a krátkým poděkováním.

Scénky při svatební hostině

Scénky nebo jiná vtipná představení obvykle souvisí s prací či zálibou nevěsty či ženicha. Obvykle se najde někdo, kdo umí pobavit nejen novomanžele, ale i ostatní svatebčany. Do scénky se většinou nějakým způsobem zapojuje nevěsta nebo ženich.

Únos nevěsty po svatbě

Čím více se blíží večerní hodiny, tím více by se měl ženich obávat, že mu jeho milou nevěstu někdo ze svatebčanů unese. Výkupné nevěsty bývá vysoké. Ženich musí zaplatit útratu únoscům nevěsty v restauraci či hospůdce, kam mu nevěstu unesli, a ještě by měl dát něco i únoscům, aby vykoupil nevěstu.

Čepení nevěsty a ženicha

Tento zvyk zvaný čepení se provádí kolem 22.hodiny. Je to stará tradice, která se však zachovala i do dnešní doby. Nevěsta se stává vdanou ženou a ženich ženatým mužem.

V sále se ztlumí světlo a všichni svatebčané se za zpěvu lidové písně, která se v daném kraji zpívá u čepení, shromáždí kolem novomanželů, kteří sedí na svém místě u svatebního stolu. Na svatebním stole je dortovými svíčkami osvětlen dort- to je jediné osvětlení sálu. Za zády nevěsty stojí její svědek, který jí odebírá závoj a vlasovou výzdobu. Poté je nevěstě uvázán šátek a zástěra. Ženichovi jeho matka nebo svědek nasadí klobouk, vestu z lidového kroje a do ruky dá „čagan“.

Nevěsta spolu s ženichem přeskočí nebo obejde stůl a posadí se na židle umístěné na tanečním sále. Muži je pak zvednou do výše a za zpěvu lidových písní je pohupují na židlích. Novomanželé dostávají slivovici a musí ji vypít a poté si dát polibek.

Dražba nevěstina střevíce

U této příležitosti je velmi snadné stáhnout nevěstě z nohy střevíc. Ukradený střevíc se pak vydraží a ženich jej musí vyplatit. Peníze se mu ovšem ve střevíci vrátí.

Podle jiné tradice se do nevěstina střevíce vybírají od svatebčanů peněžité dary pro novomanžele. Svatebčany obchází svědek nevěsty nebo rodinný příslušník a žádá o nějaký příspěvek do střevíčku.

Zpěv pod oknem při svatbě

Po svatební hostině novomanželé odejdou společně domů. Sotva ale ulehnou ke spánku, několik svatebčanů jim začne zpívat pod oknem lidové písně, dokud neotevřou okno. Poté svatebčané odejdou a novomanželé si mohou užít svatební noci.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18038 (novesluzby.cz#20292)


Diskuze a zkušenosti

Karel | 25.07.2012 01:04
Re: Svatební zvyky a tradice na Jižní Moravě Ještě jste zapoměli na svícu - rozloučení se svobodou.

Anonym | 15.08.2013 14:12
Re: Svatební zvyky a tradice na jižní Moravě písen k čepení


Přidat komentář