Svatby v různých kulturách

Svatba se slaví všude na světě. Ne vždy však jde o stejný obřad jako u nás. Svatba může probíhat naprosto odlišně a může být dokonce domluvená již v době, kdy se snoubenci narodili. Jak je to tedy jinde?

Jak vypadá židovská svatba

Má svá pravidla, která se dosud dodržují v téměř nezměněném stavu.** Svatba** se může konat kdekoli, vždy však pod** posvátným baldachýnem chupa**, který znázorňuje budoucí domov. Po týdenním odloučení je pod něj přiveden ženich, dvěma ženatými muži a nevěsta matkou svou a ženichovou. Ženich zvedá závoj a kontroluje, zda mu přivedli správnou nevěstu.** Oddávající** je rabín a doprovází ho kantor. Ženich navlékne nevěstě prsten na ukazováček pravé ruky, na prst moudrosti. Rabín předčítá slova vyznání ženicha nevěstě, kde slibuje, že se o svou manželku bude starat, neožení se v době manželství s jinou a v případě rozvodu se s ní finančně vyrovná. Pak se snoubenci napijí vína z poháru, který ženich rozbije a rozšlape střepy. Hosté zvolají: „Mazal tov!“, což znamená hodně štěstí. Po obřadu odcházejí novomanželé do soukromí, zatímco svatební hosté se jdou veselit.

Jak probíhá indická svatba

Nevěsta bývá oblečena v sárí a ozdobena mnoha šperky. To má přinést do manželství štěstí. Muž je v tmavém s červenou kravatou a červeným turbanem. Nevěsta i ženich sedí na vyvýšeném pódiu, aby na ně svatebčané dobře viděli. Obřad začíná obejitím svatého ohně přesně sedmi kroky, pokračuje slibem, že manželé budou dodržovat tři nejdůležitější prvky manželství a to náboženskou poslušnost, zplození mnoha synů a radost ze sexu. Celou svatbu provází množství rituálů, které mají zajistit šťastné manželství.

Islámská svatba, tradice při islámské svatbě

Svatba probíhá v domě nevěsty, kterou zdobí červený závoj. Červená barva je barvou krve a ohně a znamená bohatství, sílu, plodnost, mládí, krásu a lásku. Oddávající sváže ženichovi a nevěstě ruce palci k sobě a ti v této pozici odříkávají korán. Pak začínají oslavy, které jsou velmi honosné.

Jak vypadá thajská svatba

I zde je svatba velmi drahá záležitost. Ženich musí nevěstiným rodičům darovat sto tisíc nebo ve stejné hodnotě zakoupit pro nevěstu prsten. Svatba se koná v dubnu a mívá až dvě stě hostů.

Jak vypadá japonská svatba

I ta je velmi drahá.** Ženich** musí zaplatit vysoký poplatek za svatební hostinu. Tradiční svatba probíhala v kimonech a její součástí byla pěší cesta nevěsty k rodičům ženicha, přeskočení ohně nebo dokázání patřičnosti do rodiny. Dnes se nevěsta vdává v bílých šatech a při oslavě si tradičně** třikrát přesedá**, což značí štěstí a také připíjí třikrát z misky saké, čímž se svatba stvrzuje.

Bulharská svatba, tradice bulharské svatby

Vyniká používáním** červené barvy.** Najdete ji snad všude. Na šatech nevěsty i svatebčanů, na výzdobě, v pokrmech, v pití. Prostě jde o barvu štěstí, bohatství a plodnosti.

Svatba na Balli, jak probíhá

Zde se dodržuje tradice, že ženich nevěstu unese. V bezpečí jsou až v domě svých přátel a hněv rodičů si usmiřují dary. Jinak i zde se již slaví svatby poněkud nověji a velmi velkoryse.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id18052 (novesluzby.cz#23127)


Přidat komentář